Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1993–1997)


Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1993–1997) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji – posłowie wybrani podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły się w dniu 19 września 1993.

Pierwsze posiedzenie odbyło się 14 i 21 października 1993, a ostatnie, 115. – 4 września 1997. Kadencja Sejmu trwała od 19 września 1993 do 20 października 1997.

Kluby i koła na pierwszym posiedzeniu Sejmu II kadencji i stan na koniec kadencji.

Spis treści

Prezydium Sejmu II kadencji | edytuj kod

Przynależność klubowa | edytuj kod

Stan na koniec kadencji | edytuj kod

Posłowie II kadencji zrzeszeni byli w następujących klubach i kole parlamentarnym:

Posłowie, których mandat wygasł w trakcie kadencji (19 posłów) | edytuj kod

Lista według okręgów wyborczych | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Uwzględniono komitety wyborcze startujące w wyborach w 1993 oraz przynależność do klubów i kół parlamentarnych pod koniec kadencji.
 2. Wcześniej funkcjonujący pod nazwą KP Unii Demokratycznej.
 3. Jej posłowie zostali wybrani jako kandydaci Mniejszości Niemieckiej i Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców – DFK.
 4. Federacyjny Klub Parlamentarny na rzecz Akcji Wyborczej Solidarność nie istniał w czasie wyborów parlamentarnych w 1993. Jego posłowie zostali wybrani jako kandydaci Konfederacji Polski Niepodległej i Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform.
 5. Koło Konserwatywno-Ludowe nie istniało w czasie wyborów parlamentarnych w 1993. Jego posłowie zostali wybrani jako kandydaci Unii Demokratycznej.
 6. Porozumienie Prawicy – Solidarni w Wyborach nie istniało w czasie wyborów parlamentarnych w 1993. Jego posłowie zostali wybrani jako kandydaci Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform i Konfederacji Polski Niepodległej.
 7. Nowa Demokracja nie istniała w czasie wyborów parlamentarnych w 1993. Jej posłowie zostali wybrani jako kandydaci Unii Pracy.
 8. Jej posłowie zostali wybrani jako kandydaci Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
 9. Posłowie, którzy nie przystąpili do żadnego z klubów lub kół parlamentarnych bądź opuścili je w trakcie kadencji.
 10. Ślubował 22 sierpnia 1996.
 11. a b Ślubował/a 11 października 1995.
 12. a b Ślubował 9 stycznia 1996.
 13. a b c d e Wybrany/a z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 14. a b c d e f g h Wybrany z ramienia Unii Pracy.
 15. a b c d Ślubował 16 listopada 1994.
 16. a b Ślubował 10 maja 1996.
 17. Ślubował 4 grudnia 1996.
 18. Ślubował 12 lipca 1995.
 19. Ślubował 7 maja 1997.
 20. Klub posłów wybranych z ramienia Unii Demokratycznej.
 21. Ślubował 21 października 1993.
 22. Ślubowała 5 lipca 1996.
 23. a b c d Wybrany/a z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
 24. a b c d e f g h i j k l m n o p q r Wybrany/a z ramienia Konfederacji Polski Niepodległej.
 25. a b c d e f g h i Wybrany/a z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform.
 26. a b c d e f g h i j Wybrany/a z ramienia Unii Demokratycznej.
 27. Ślubował 29 maja 1996.
 28. Wybrany z ramienia Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców – DFK.
 29. Ślubował 20 sierpnia 1997.
 30. Jacek Uczkiewicz zrzekł się mandatu w związku z powołaniem na Wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli.
 31. Aleksander Kwaśniewski zrzekł się mandatu w związku z wyborem na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 listopada 1995 r. o wynikach głosowania i wyniku wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w drugiej turze głosowania, przeprowadzonej w dniu 19 listopada 1995 r. Dz.U. z 1995 r. nr 131, poz. 636).
 32. Jan Komornicki zrzekł się mandatu w związku z mianowaniem na Ambasadora RP w Republice Słowackiej.
 33. Zastąpił Andrzeja Lipskiego.
 34. Zastąpił Jana Komornickiego.
 35. Zastąpiła Andrzeja Czerneckiego.
 36. Zastąpił Aleksandra Kwaśniewskiego (148 553 głosy).
 37. W miejsce Ryszarda Żochowskiego (5700 głosów).
 38. Zastąpił Marka Wielgusa (9966 głosów).
 39. Zastąpił Ewę Spychalską (33 294 głosy).
 40. Zastąpił Halinę Licnerską (4207 głosów).
 41. Zastąpił Marię Trzcińską-Fajfrowską (7052 głosy).
 42. W miejsce Wojciecha Lamentowicza (9889 głosów).
 43. Zastąpił Marię Olszewską (3562 głosy).
 44. Zastąpił Zbigniewa Gorzelańczyka (21 999 głosów).
 45. Zastąpił Marcina Święcickiego (13 896 głosów).
 46. Zastąpił Wandę Sokołowską (11 468 głosów).
 47. Zastąpił Mariana Korczaka (8188 głosów).
 48. Zastąpił Tadeusza Kowalczyka (6042 głosy).
 49. Zastąpił Janusza Wojciechowskiego (9930 głosów).
 50. Zastąpił Kazimierza Iwańca (7262 głosy).
 51. Zastąpiła Jacka Uczkiewicza (4541 głosów).

Przypisy | edytuj kod

 1. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1993 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu (M.P. z 1993 r. nr 53, poz. 486).
 2. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie odwołania posła Józefa Oleksego ze stanowiska Marszałka Sejmu (M.P. z 1995 r. nr 13, poz. 155).
 3. a b c Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 1993 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu (M.P. z 1993 r. nr 53, poz. 488).
 4. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie wyboru Marszałka Sejmu (M.P. z 1995 r. nr 13, poz. 156).
 5. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 marca 1995 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu (M.P. z 1995 r. nr 13, poz. 157).
 6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lutego 1996 r. w sprawie odwołania posła Włodzimierza Cimoszewicza ze stanowiska wicemarszałka Sejmu (M.P. z 1996 r. nr 15, poz. 179).
 7. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu (M.P. z 1996 r. nr 15, poz. 181).
 8. a b c d e f g h i j k l m Kluby i koła poselskie. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-05-29].
 9. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Mariana Korczaka (M.P. z 1994 r. nr 56, poz. 472).
 10. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 37 – Radom (M.P. z 1994 r. nr 60, poz. 522).
 11. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Haliny Licnerskiej (M.P. z 1994 r. nr 56, poz. 473).
 12. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 11 – Gdańsk (M.P. z 1994 r. nr 60, poz. 519).
 13. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Wandy Zofii Sokołowskiej (M.P. z 1994 r. nr 56, poz. 474).
 14. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 34 – Płock (M.P. z 1994 r. nr 60, poz. 521).
 15. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 października 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Marii Trzcińskiej-Fajfrowskiej (M.P. z 1994 r. nr 56, poz. 475).
 16. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 16 – Katowice (M.P. z 1994 r. nr 60, poz. 520).
 17. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 czerwca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Janusza Wojciechowskiego. (M.P. z 1995 r. nr 32, poz. 369).
 18. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie powołania Prezesa Najwyższej Izby Kontroli (M.P. z 1995 r. nr 31, poz. 364).
 19. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 czerwca 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 41 – Skierniewice (M.P. z 1995 r. nr 35, poz. 414).
 20. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posłanki Marii Olszewskiej (M.P. z 1995 r. nr 50, poz. 559).
 21. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 22 – Krosno (M.P. z 1995 r. nr 50, poz. 561).
 22. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jacka Uczkiewicza (M.P. z 1995 r. nr 50, poz. 558).
 23. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 września 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 50 – Wrocław (M.P. z 1995 r. nr 50, poz. 560).
 24. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Kazimierza Iwańca (M.P. z 1996 r. nr 1, poz. 4).
 25. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 42 – Słupsk (M.P. z 1996 r. nr 2, poz. 13).
 26. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 grudnia 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Aleksandra Kwaśniewskiego (M.P. z 1996 r. nr 1, poz. 5).
 27. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 grudnia 1995 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 1 – Warszawa (M.P. z 1996 r. nr 2, poz. 12).
 28. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Zbigniewa Gorzelańczyka (M.P. z 1996 r. nr 29, poz. 297).
 29. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 24 – Leszno (M.P. z 1996 r. nr 30, poz. 311).
 30. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marka Wielgusa (M.P. z 1996 r. nr 29, poz. 298).
 31. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 maja 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 2 – Warszawa (M.P. z 1996 r. nr 32, poz. 325).
 32. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 maja 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Marcina Święcickiego (M.P. z 1996 r. nr 30, poz. 312).
 33. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 29 – Olsztyn (M.P. z 1996 r. nr 30, poz. 313).
 34. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 czerwca 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Czerneckiego (M.P. z 1996 r. nr 39, poz. 383).
 35. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu (M.P. z 1996 r. nr 42, poz. 404).
 36. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Andrzeja Lipskiego (M.P. z 1996 r. nr 53, poz. 483).
 37. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 sierpnia 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu (M.P. z 1996 r. nr 55, poz. 504).
 38. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 listopada 1996 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu poseł Ewy Spychalskiej (M.P. z 1996 r. nr 71, poz. 660).
 39. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 listopada 1996 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w okręgu wyborczym nr 5 – Bielsko-Biała (M.P. z 1996 r. nr 78, poz. 710).
 40. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 kwietnia 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Jana Komornickiego (M.P. z 1997 r. nr 27, poz. 250).
 41. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 1997 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu (M.P. z 1997 r. nr 30, poz. 283).
 42. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Tadeusza Kowalczyka (M.P. z 1997 r. nr 48, poz. 463).
 43. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 sierpnia 1997 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu (M.P. z 1997 r. nr 50, poz. 477).
 44. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 października 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Lamentowicza (M.P. z 1997 r. nr 78, poz. 738).
 45. Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 października 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Ryszarda Jacka Żochowskiego (M.P. z 1997 r. nr 73, poz. 691).

Bibliografia | edytuj kod

 • Archiwum. sejm.gov.pl. [dostęp 2014-01-01].
Posłowie na Sejm

Na podstawie artykułu: "Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji (1993–1997)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy