Powiat janowski


Na mapach: 50°43′N 22°25′E/50,716667 22,416667

Powiat janowski w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Powiat janowski – powiat w Polsce (województwo lubelskie), reaktywowany w 1999 roku w ramach reformy administracyjnej. Jego siedzibą jest miasto Janów Lubelski.

Spis treści

Podział administracyjny | edytuj kod

W skład powiatu wchodzą:

Położenie i środowisko geograficzne | edytuj kod

Powiat janowski jest jednym z 24 powiatów województwa lubelskiego. Położony jest w jego południowo-zachodniej części, granicząc z powiatami: kraśnickim, lubelskim, biłgorajskim, niżańskim i stalowowolskim. Położenie geograficzne wyznaczają współrzędne: szerokość 50°55' N północny kraniec (Wola Studzieńska) i 50°34' N południowy kraniec (Kiszki); długość 22°09' E zachodni kraniec (Maliniec-Siembidy) i 22°09' E wschodni kraniec (Kocudza Trzecia).

Historia | edytuj kod

Powiat janowski istniał w latach 1866-1945[2], 1956-1975 i od 1999 roku.

1866-1919 | edytuj kod

W latach 1810-1866 tereny dzisiejszego powiatu janowskiego leżały na pograniczu powiatów tarnogrodzkiego i kraśnickiego obwodu zamojskiego (w 1866, bez żadnych zmian terytorialnych, dotychczasowe powiaty przemianowano na okręgi, a obwód na powiat). W związku z ustanowieniem Zamościa twierdzą i objęciem administracją czysto wojskową w 1820 urzędy cywilne zaczęto przenosić do mającego centralne położenie Janowa Lubelskiego[3].

Ukaz carski z 19 (31) grudnia 1866 całkowicie zmienił podział administracyjny guberni lubelskiej, a w szczególności utworzył w niej powiat janowski. W jego skład weszło:

W latach 1869-1870 Annopol, Modliborzyce, Urzędów i Zaklików utraciły prawa miejskie[4]. Annopol przyłączono do gminy Rachów, Modliborzyce - do gminy Modliborzyce, Urzędów - do gminy Ostrów z jednoczesną zmianą jej nazwy na Urzędów, Zaklików - do gminy Zdziechowice (zamienionej kilka lat później na gminę Zaklików)[5]. Powiat obejmował powierzchnię 2597 km² i liczył ponad 75.000 mieszkańców.

Po utworzeniu w 1912 guberni chełmskiej do powiatu janowskiego włączono północną część dotychczasowego powiatu biłgorajskiego i zachodnie skrawki dotychczasowego powiatu zamojskiego. Okupanci austriaccy przywrócili podział administracyjny z 1912 roku.

1919-1945 | edytuj kod

Po odzyskaniu niepodległości w 1919 powierzchnia powiatu janowskiego zmalała do 1783 km². Administracyjnie powiat dzielił się na 2 gminy miejskie i 14 gmin katastralnych:

17 lutego 1926 roku w powiecie janowskim utworzono wiejską gminę Batorz[6]. W 1928 i 1939 roku zmieniono granice miasta Kraśnik[7][8].

Od końca lat 20. do 1932 starostą powiatowym był mjr Leon Zamecznik[9][10].

Na skutek zniszczeń II wojny światowej oraz z powodu aktywnego lokalnego ruchu oporu, Niemcy przenieśli stolicę powiatu do Kraśnika, tworząc w Janowie tzw. Landkomissariat (filię starostwa). 9 sierpnia 1945 roku oficjalnie zniesiono powiat janowski a z jego obszaru utworzono powiat kraśnicki z siedzibą w Kraśniku[11].

1956-1972 | edytuj kod

1 stycznia 1956, 15 miesięcy po wprowadzeniu gromad w miejsce dotychczasowych gmin 29 września 1954, w województwie lubelskim ponownie utworzono powiat janowski. W skład odtworzonego powiatu janowskiego weszły 1 miasto i 16 gromad wyłączonych z dwóch ościennych powiatów tegoż województwa[12]:

1 stycznia 1957:

1 stycznia 1958[15]:

1973-1975 | edytuj kod

1 stycznia 1973 roku zniesiono gromady i osiedla a w ich miejsce reaktywowano gminy[16]. Powiat janowski podzielono na 1 miasto i 6 gmin[17]:

Tego samego dnia z powiatu kraśnickiego do powiatu janowskiego przełączono obszar sołectwa Zarajec[18].

1975-1998 | edytuj kod

Po reformie administracyjnej obowiązującej od 1 czerwca 1975 roku całe terytorium zniesionego powiatu janowskiego weszło w skład nowo utworzonego województwa tarnobrzeskiego[19].

1 września 1977 roku zniesiono gminę Chrzanów (jej obszar włączono do gminy Dzwola)[20], ale już z dniem 1 października 1982 roku gmina Chrzanów została reaktywowana[21]. 1 grudnia 1979 roku do Janowa Lubelskiego włączono wieś Biała Poduchowna, osadę Obrówka i część obszaru wsi Ruda z gminy Janów Lubelski[22]. 1 stycznia 1984 roku do gminy Janów Lubelski włączono część obszaru wsi Krzemień Drugi (o powierzchni 357 ha) z gminy Dzwola[23]. 1 stycznia 1992 roku miasto Janów Lubelski i gminę wiejską Janów Lubelski połączono we wspólną gminę miejsko-wiejską[24].

Po 1999 roku | edytuj kod

Wraz z reformą administracyjną z 1999 roku w nowym (większym) województwie lubelskim przywrócono powiat janowski o granicach podobnych do tych z początku 1975 roku; powiat został zwiększony jedynie o gminę Batorz, która do maja 1975 roku była w powiecie kraśnickim a następnie do 1998 roku także w województwie tarnobrzeskim[25].

1 stycznia 2014 r. Modliborzyce odzyskały prawa miejskie, równocześnie gmina Modliborzyce stała się gminą miejsko-wiejską.

Demografia | edytuj kod

Liczba ludności (dane z 30 czerwca 2014[26]):

 • Piramida wieku mieszkańców powiatu janowskiego w 2014 roku[27].


według danych z 31 grudnia 2019 roku[28] powiat zamieszkiwało 45 709 osób.

Stopa bezrobocia | edytuj kod

We wrześniu 2019 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 1 900 osób, a stopa bezrobocia 8,1%[29]

Sąsiednie powiaty | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Wyniki badań bieżących - Baza Demografia - Główny Urząd Statystyczny, demografia.stat.gov.pl [dostęp 2020-05-20] .
 2. Informacje o historii z tego okresu zostały pobrane głównie z Internetowego Serwisu Powiatu Janowskiego
 3. Władysław Ćwik, Jerzy Reder Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1977, s.84
 4. Ćwik, Reder Lubelszczyzna..., s.111
 5. Wit Szymanek Z dziejów powiatu janowskiego i kraśnickiego w latach 1474-1975, Stowarzyszenie Dom Europa, b.m.w. 2003, s.20
 6. Dz.U. z 1926 r. nr 17, poz. 96
 7. Dz.U. z 1928 r. nr 47, poz. 459
 8. Dz.U. z 1939 r. nr 23, poz. 147
 9. Rys historyczny powiatu janowskiego. powiatjanowski.pl, 2007-04-02. [dostęp 2015-11-16].
 10. Ruch służbowy. „Lubelski Dziennik Wojewódzki”, s. 318, Nr 14 z 16 czerwca 1932. 
 11. Dz.U. z 1945 r. nr 26, poz. 159
 12. Dz.U. z 1955 r. nr 45, poz. 296
 13. a b Dz.U. z 1957 r. nr 8, poz. 28
 14. Dz.U. z 1957 r. nr 8, poz. 29
 15. Dz.U. z 1957 r. nr 59, poz. 309
 16. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 17. Polska - Zarys encyklopedyczny. PWN, 1974
 18. Dz.U. z 1972 r. nr 50, poz. 324
 19. Dz.U. z 1975 r. nr 17, poz. 92
 20. Dz.U. z 1977 r. nr 27, poz. 116
 21. Dz.U. z 1981 r. nr 26, poz. 139 oraz Dz.U. z 1982 r. nr 23, poz. 165
 22. Dz.U. z 1979 r. nr 26, poz. 155
 23. Dz.U. z 1986 r. nr 70, poz. 314
 24. Dz.U. z 1991 r. nr 87, poz. 397
 25. Dz.U. z 1998 r. nr 103, poz. 652
 26. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym. Stan w dniu 30 VI 2014 r. (pol.). GUS. [dostęp 2015-04-11].
 27. http://www.polskawliczbach.pl/powiat_janowski, w oparciu o dane GUS.
 28. l, Ludność. Stan i struktura ludności oraz ruch naturalny w przekroju terytorialnym (stan w dniu 31.12.2019), 31 grudnia 2019 .
 29. GUS, Bezrobotni zarejestrowani i stopa bezrobocia. Stan w końcu września 2019 r., stat.gov.pl [dostęp 2019-11-27]  (pol.).

Zobacz też | edytuj kod

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Powiat janowski" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy