Prezydium Sejmu


Prezydium Sejmu w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Prezydium Sejmu – naczelny organ kierowniczy Sejmu. W skład Prezydium Sejmu wchodzi Marszałek Sejmu wraz z wicemarszałkami. W jego pracach z głosem doradczym uczestniczy Szef Kancelarii Sejmu.

Do funkcji Prezydium Sejmu należą:

  • ustalanie planu pracy Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu Seniorów
  • przygotowywanie wykładni Regulaminu Izby, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych
  • ustalanie zasad doradztwa naukowego i ekspertyz
  • zajmowanie się kwestiami prawnymi posłów
  • przekazywanie poszczególnym komisjom sejmowym odpowiednich spraw do rozpatrzenia
  • opiniowanie spraw wniesionych przez Marszałka Sejmu.

Liczba wicemarszałków nie jest z góry określona, zwyczajowo ilość wicemarszałków odpowiada liczbie partii politycznych (każda partia ma jednego wicemarszałka).

Spis treści

III Rzeczpospolita | edytuj kod

Prezydium IX kadencji Sejmu od 12 listopada 2019 | edytuj kod

Prezydium VIII kadencji Sejmu (od 11 listopada 2015 do 12 listopada 2019) | edytuj kod

Prezydium VII kadencji Sejmu (od 8 listopada 2011 do 11 listopada 2015) | edytuj kod

Prezydium VI kadencji Sejmu (od 5 listopada 2007 do 7 listopada 2011) | edytuj kod

Prezydium V kadencji Sejmu (od 26 października 2005 do 4 listopada 2007) | edytuj kod

Prezydium IV kadencji Sejmu (od 19 października 2001 do 18 października 2005) | edytuj kod

Prezydium III kadencji Sejmu (od 20 października 1997 do 18 października 2001) | edytuj kod

  • Marszałek Sejmu
  • Wicemarszałkowie Sejmu

Prezydium II kadencji Sejmu (od 14 października 1993 do 19 października 1997) | edytuj kod

Prezydium I kadencji Sejmu (od 24 listopada 1991 do 14 października 1993) | edytuj kod

Prezydium Sejmu X kadencji (od 1 stycznia 1990 do 1991) | edytuj kod

Polska powojenna i PRL | edytuj kod

Prezydium Sejmu X kadencji do 31 grudnia 1989 | edytuj kod

Prezydium Sejmu IX kadencji (od 1985 do 1989) | edytuj kod

Prezydium Sejmu VIII kadencji (od 1980 do 1985) | edytuj kod

Prezydium Sejmu VII kadencji (od 1976 do 1980) | edytuj kod

Prezydium Sejmu VI kadencji (od 1972 do 1976) | edytuj kod

Prezydium Sejmu V kadencji (od 1969 do 1972) | edytuj kod

Prezydium Sejmu IV kadencji (od 1965 do 1969) | edytuj kod

Prezydium Sejmu III kadencji (od 1961 do 1965) | edytuj kod

Prezydium Sejmu II kadencji (od 1957 do 1961) | edytuj kod

Prezydium Sejmu I kadencji (od 1952 do 1956) | edytuj kod

Prezydium Sejmu Ustawodawczego (od 1947 do 1952) | edytuj kod

II Rzeczpospolita | edytuj kod

Prezydium Sejmu V kadencji (od 1938 do 1939) | edytuj kod

Prezydium Sejmu IV kadencji (od 1935 do 1938) | edytuj kod

Prezydium Sejmu III kadencji (od 1930 do 1935) | edytuj kod

Prezydium Sejmu II kadencji (od 1928 do 1930) | edytuj kod

Prezydium Sejmu I kadencji (od 1922 do 1928) | edytuj kod

Prezydium Sejmu Ustawodawczego (od 1919 do 1922) | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

  1. Joachim Brudziński zrezygnował z funkcji wicemarszałka Sejmu 9 stycznia 2018. Regulamin Sejmu właściwie nie przewiduje takiej czynności. Wicemarszałek normalnie pełni swoją funkcję do końca kadencji Sejmu albo może zostać odwołany bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Takiego głosowania nad odwołaniem nie było.
Na podstawie artykułu: "Prezydium Sejmu" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy