Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka


Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka - polskie czasopismo popularno-naukowe i regionalistyczne wydawane przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne od 1987 roku. Czasopismo skupia się na ukazywaniu kulturotwórczych wartości wynikających z odrębności regionalnej Wielkopolski, zróżnicowania jej subregionów i innych jednostek terytorialnych[1]. Na jej łamach publikują pracownicy naukowi, pracownicy instytucji kultury, osoby związane z organizacjami pozarządowymi i polskim ruchem regionalnym. W początkowym okresie współwydawcami byli Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Oddział Wielkopolski Polskiego Klubu Ekologicznego[2]. Redaktorem naczelnym został Stanisław Słopień.

Okładka nr 1 (1) z 1987 roku kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" Okładka nr 1 (99) z 2013 roku kwartalnika "Przegląd Wielkopolski" Okładka nr 1 (123) z 2019 roku kwartalnika "Przegląd Wielkopolski"

Spis treści

Charakterystyka | edytuj kod

Cele i zadania czasopisma | edytuj kod

 • rozwój, popularyzacja oraz promocja wiedzy o regionie ze szczególnym uwzględnieniem najszerzej pojętej kultury;
 • krzewienie patriotyzmu lokalnego otwartego na inne regiony i kraje;
 • rozwijanie i promocja tradycyjnych oraz nowych form uczestnictwa w kulturze i życiu publicznym, w tym edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży;
 • wymiana myśli, doświadczeń, opinii oraz inspiracji pomiędzy teoretykami i praktykami[1].

Działy | edytuj kod

 • Od redakcji - wprowadzenie przygotowywane przez redaktora naczelnego, w którym opisywana jest tematyka bieżącego numeru;
 • Artykuły - o charakterze naukowym i popularno-naukowym poruszające zagadnienia ogólnoprzyrodnicze, geograficzne, prehistoryczne, historyczne, obyczajowe, językowe i gospodarcze dotyczące Wielkopolski oraz teksty z dziedziny literatury, sztuki, filmu realizacji projektów społeczno-kulturalnych[3]
 • Edukacja regionalna - omówienie i prezentacja działań związanych z edukacją, w tym działalność szkół, instytucji kultury i organizacji pozarządowych
 • Wielkopolanie - prezentujący sylwetki osób zasłużonych dla regionu Wielkopolski, z niego pochodzących lub działających na rzecz jego rozwoju
 • Listy Wielkopolan / Z korespondencji Wielkopolan - publikacja listów Wielkopolan znajdujących się w archiwach wraz z komentarzem
 • Delegaci na Polski Sejm Dzielnicowy - prezentacja sylwetek osób związanych z Polskim Sejmem Dzielnicowym
 • Spacery po poznańskich ulicach - opisy wybranych ulic w Poznaniu wraz z opisem ważniejszych obiektów
 • Z Wielkopolski - relacje i omówienia wydarzeń organizowanych na terenie Wielkopolski
 • Daję słowo... - omówienie zagadnień językowych i gwarowych[4]
 • Z półki Wielkopolanina - recenzje i omówienia publikacji dotyczących Wielkopolski i Wielkopolan
 • Z żałobnej karty - wspomnienia osób, które zmarły w minionym roku
 • Napisali do nas - listy czytelników, polemiki i dyskusje
 • Rozmowy redakcyjne (m.in. z Marianem Pilotem[5], Dagmarą Gregorowicz z zespołu Dagadana[6])
 • Noty o autorach
 • Summary

Numery tematyczne | edytuj kod

Nieregularnie ukazują się numery tematyczne o charakterze monografii tematycznych poświęconych poszczególnym zagadnieniom lub obszarom i subregionom Wielkopolski[3].


Struktura | edytuj kod

Redakcja | edytuj kod

 • Anna Weronika Brzezińska
 • Danuta Konieczka-Śliwińska - zastępca redaktora naczelnego
 • Elżbieta Lesiewicz
 • Iwona Miedzińska - sekretarz redakcji
 • Błażej Osowski
 • Stanisław Słopień - redaktor naczelny
 • Katarzyna Zagłoba - promocja w mediach społecznościowych
 • Wioletta Sytek - korekta

Rada Programowa | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Nasz program [dostęp 2020-03-14] .
 2. StanisławS. Słopień StanisławS., Dwudziestopięciolecie "Przeglądu Wielkopolskiego", „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 3 (101), 2013, s. 8, ISSN 0860-7540 .
 3. a b DanutaD. Konieczka-Śliwińska DanutaD., "Przegląd Wielkopolski" z perspektywy edukacji regionalnej, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka.”, 4 (102), 2013, s. 10, ISSN 0860-7540 .
 4. Dział pojawił się po raz pierwszy w nr 125 (3/2019)
 5. Anna WeronikaA.W. Brzezińska Anna WeronikaA.W., „Z daleka lepiej widać”. Rozmowa z Marianem Pilotem, pisarzem, laureatem Nagrody WTK w 2014 roku, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 1 (107), 2015, s. 4-11, ISSN 0860-7540 .
 6. Anna WeronikaA.W. Brzezińska Anna WeronikaA.W., „Jestem z Wielkopolski, słyszę tę muzykę”. Rozmowa z Dagmarą Gregorowicz, współzałożycielką i liderką polsko-ukraińskiego kwartetu Dagadana, „Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka”, 3 (117), 2017, s. 4-10, ISSN 0860-7540 .

Bibliografia | edytuj kod

Anna Weronika Brzezińska, "Przegląd Wielkopolski" dziś i jutro - rozmowa redakcyjna, "Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia, Ekorozwój. Turystyka", nr 4 (102), 2013, s. 21-27.

Danuta Konieczka-Śliwińska, "Przegląd Wielkopolski" z perspektywy edukacji regionalnej, "Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia, Ekorozwój. Turystyka", nr 4 (102), 2013, s. 5-16.

Danuta Konieczka-Śliwińska, Uniwersytet na łamach "Przeglądu Wielkopolskiego", "Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia, Ekorozwój. Turystyka", nr 1 (123), 2019, s. 25-30.

Stanisław Słopień, Dwudziestopięciolecie "Przeglądu Wielkopolskiego", "Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia, Ekorozwój. Turystyka", nr 3 (101), 2013, s. 4-13.

Stanisław Słopień, Ludzie Uniwersytetu w działalności Wielkopolskiego Towarzystwa Kulturalnego, "Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia, Ekorozwój. Turystyka", nr nr 1 (123), 2019, 35-40.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Przegląd Wielkopolski

Spisy treści archiwalnych numerów "Przeglądu Wielkopolskiego" od nr 2 (112) do nr 4 (126)

Spisy treści archiwalnych numerów "Przeglądu Wielkopolskiego" od nr 1 (1) do nr 4 (110)

Na podstawie artykułu: "Przegląd Wielkopolski. Kultura. Historia. Ekorozwój. Turystyka" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy