Przewód elektryczny


Przewód elektryczny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Pojedynczy miedziany przewód giętki ze ściągniętą izolacją. Końcówka 3-przewodowego kabla elektrycznego domowej instalacji elektrycznej

Przewód elektryczny – element obwodu elektrycznego służący do prowadzenia prądu elektrycznego wzdłuż określonej drogi. Wykonany jest z materiału przewodzącego (żyła), najczęściej z miedzi lub aluminium, w postaci drutu, linki lub szynoprzewodu. Może być izolowany (np. kabel elektryczny) lub bez izolacji jak ma to miejsce w linii napowietrznej (funkcję izolacji pełni wówczas powietrze).

Spis treści

Zastosowanie | edytuj kod

Główne znaczenie w zakresie przesyłania energii w instalacjach elektrycznych i liniach elektroenergetycznych mają przewody elektroenergetyczne. Przewody mogą być wykonane jako gołe lub izolowane. Przewody gołe (nieizolowane) są przeznaczone głównie do stosowania w liniach napowietrznych.

 Zobacz też: Kabel elektryczny.

Podział przewodów ze względu na zastosowanie | edytuj kod

Przewody instalacyjne | edytuj kod

Do wykonania instalacji elektrycznych wewnątrz budynków stosuje się przewody izolowane do układania na stałe, zwane przewodami instalacyjnymi. Przewody instalacyjne powszechnego stosowania są produkowane na napięcia znamionowe 300/300 V, 300/500 V, 450/750 V, 600/1000 V i mają żyły miedziane lub aluminiowe o przekrojach w zakresie 0,5-300 mm².

Podział przewodów ze względu na pełnioną funkcję w instalacjach elektrycznych nn:

 • Przewód fazowy (L) – przewód elektryczny roboczy, będący w czasie normalnej pracy pod napięciem fazowym służący do przesyłania energii elektrycznej w sieci elektroenergetycznej. W sieci trójfazowej przewody liniowe oznaczane są odpowiednio L1, L2, L3. Przewodami liniowymi są również przewody linii napowietrznej znajdujące się pod napięciem fazowym i odizolowane od konstrukcji wsporczej za pomocą izolatorów. Zgodnie z normą PN-HD 308 S2:2007, przewody powinny mieć odpowiednio kolory: L1brązowy, L2czarny, L3szary. W niektórych państwach zachodnich stosowana była kolejność alfabetyczna wg języka angielskiego (ang. black, brown, grey), także w Polsce często występuje kolejność czarny, brązowy, szary (wg rosnącej jasności). Dawniej używano również także przewodów o kombinacji kolorów brązowy, czarny, czarny oraz brązowy, czarny, czerwony (ta ostatnia może być stosowana także obecnie). W przypadku sieci jednofazowej, przewód fazowy może być oznaczony kolorem czerwonym lub czarnym lub brązowym.
 • Przewód neutralny (N) – przewód elektryczny roboczy połączony z punktem neutralnym sieci elektroenergetycznej, służący do przesyłania energii elektrycznej dla odbiorników jednofazowych zasilanych napięciem fazowym i ma duże znaczenie dla prawidłowego ich funkcjonowania wynikającego z niesymetrycznego obciążenia. W przypadku przerwania przewodu neutralnego na trójfazowej linii zasilającej (np. na transformatorze), może dojść do uszkodzenia odbiorników jednofazowych w wyniku pojawienia się napięcia fazowego o wartości pomiędzy 0 a 400 V (w Polsce). W układzie sieci TN-S, w szczególności po zastosowaniu wyłącznika różnicowoprądowego przewód neutralny musi być izolowany podobnie jak przewód fazowy. W instalacjach elektrycznych o wymaganych okresowych badaniach rezystancji izolacji (obiekty użyteczności publicznej, zakłady pracy) powinna być przewidziana możliwość tymczasowego rozłączenia przewodu neutralnego dla poszczególnych obwodów na potrzeby pomiaru. Kolor izolacji zawsze jasnoniebieski.
 • Przewód ochronny (PE) – przewód elektryczny służący wyłącznie ochronie przed porażeniem elektrycznym. Może to być przewód uziemiający (łączący główny zacisk uziemiający z uziomem) lub wyrównawczy (zapewniający wyrównanie potencjałów elektrycznych różnych części mogących znaleźć się pod napięciem). Barwa izolacji zawsze dwukolorowa – żółto-zielona.
 • Przewód ochronno-neutralny (PEN) – przewód elektryczny roboczy łączący funkcje przewodu neutralnego N i przewodu ochronnego PE w układzie sieci TN-C, wymagający zwielokrotnionego uziemiania wzdłuż prowadzenia linii zasilającej. Obecnie rzadko spotykany w nowych instalacjach mieszkaniowych. Zgodnie z obecnymi normami barwa izolacji dwukolorowa – żółto-zielona. Dodatkowo podczas montażu instaluje się niebieską końcówkę. W przypadku oznaczania farbą naprzemienne pasy żółte i zielone w równych odstępach dodatkowy pas niebieski. Dawniej w instalacjach „starego typu” używano przewodu w kolorze niebieskim.
 • Przewód zerowy jest pojęciem nieprawidłowym i przestarzałym, pochodzącym z czasów, gdy nie wyróżniano osobnych przewodów neutralnych (N) i ochronnych (PE), lecz oprócz przewodów fazowych był jedynie uziemiony przewód zerowy. Przewód zerowy został zastąpiony przez przewody N oraz PE lub PEN, w zależności od tego, jaką funkcję spełniają.
 • Przewód odgromowy – przewód występujący w liniach WN, nie będący pod napięciem w stanie normalnej pracy. Jego zadaniem jest ochrona od bezpośrednich wyładowań atmosferycznych do linii (zwód poziomy). Uziemiony na konstrukcjach wsporczych. W przypadku niesymetrycznych prądów fazowych (np. podczas zwarć niesymetrycznych lub asymetrii obciążenia) sprowadza indukujące się w nim prądy przez uziemione konstrukcje wsporcze do ziemi, zmniejszając przez to impedancję kolejności zerowej linii (rozmagnesowujący wpływ przewodu odgromowego).

Przewody nawojowe | edytuj kod

Przewody tego typu przeznaczone są do wykonywania uzwojeń maszyn, aparatów i innych urządzeń elektrycznych. W zależności od przeznaczenia przewody nawojowe są produkowane o izolacji w postaci emalii, o izolacji włóknistej (papier, jedwab sztuczny i naturalny), złożonej (emalia i materiał włóknisty), z włókna szklanego i tworzyw termoplastycznych. Najważniejszym i najszerzej stosowanym rodzajem przewodów nawojowych są przewody emaliowane. Wynika to głównie z ich bardzo dobrych właściwości elektrycznych, fizyko-chemicznych i termicznych oraz małej grubości izolacji.

Oznaczenia przewodów ze względu na materiał (według PN) | edytuj kod

Ze względu na przeznaczenie przewodów i ich budowę, oznaczenie składa się z członu literowego i cyfrowego.

Człon literowy określa:

 • przeznaczenie przewodu,
 • materiał żyły i sposób jej wykonania (drut, linka),
 • materiał izolacji i żyły,
 • rodzaj i materiał powłoki.

Człon cyfrowy składa się z dwóch części:

 • pierwsza oznacza dopuszczalne napięcie, na jakie przewód jest przeznaczony,
 • druga oznacza liczbę i przekroje żył.

Przewody układane na stałe | edytuj kod

Oznaczenia przewodów układanych na stałe składają się z 7 pozycji:

 1. Materiał powłoki zewnętrznej
  1. brak symbolu – przewód jednożyłowy bez powłoki
  2. Gs – guma silikonowa
  3. H – materiał bezhalonowy
  4. Ypolwinit
 2. Materiał żyły
  1. brak symbolu – miedź
  2. A – aluminium
  3. F – stal
 3. Budowa żyły
  1. D – jednodrutowa (drut okrągły)
  2. Dc – jednodrutowa ocynowana (drut okrągły)
  3. L – wielodrutowa linka
  4. Lc – wielodrutowa linka ocynowana
  5. Lg – wielodrutowa o zwiększonej giętkości (linka giętka)
  6. Lgg – wielodrutowa o specjalnej giętkości (linka bardzo giętka)
 4. Materiał izolacji
  1. G – guma zwykła
  2. Gs – guma silikonowa
  3. S – guma silikonowa (w przewodach z żyłą Lgg)
  4. Ypolwinit
  5. Zb – tworzywo fluoroorganiczne
 5. Dodatkowe informacje o izolacji
  1. brak symbolu – izolacja zwykła
  2. c – izolacja z polwinitu ciepłoodpornego
  3. d – izolacja wzmocniona
  4. r – izolacja z wzdłużnymi rowkami na powierzchni
 6. Dodatkowe informacje o przewodzie
  1. ek – przewód ekranowany oplotem z drutów miedzianych
  2. ekf – przewód ekranowany obwojem z folii aluminiowej
  3. M – przewód wprowadzeniowy do maszyn i aparatów
  4. N – przewód do zasilania rur jarzeniowych
  5. p – przewód płaski
  6. pp – przewód do przyklejania
  7. t – przewód wtynkowy
  8. u – przewód uzbrojony drutami stalowymi
  9. w – przewód na napięcie wyższe niż 1kV
 7. Materiał osłony
  1. brak symbolu – przewód bez osłony
  2. g – guma
  3. c – odzież włóknista
  4. ypolwinit

Przykłady oznaczeń typowo występujących przewodów w zastosowaniach domowych:

 • YDY 2×1,5 – przewód okrągły dwużyłowy o przekroju żyły 1,5 mm², każda żyła miedziana w postaci drutu jednożyłowego, każda żyła jest w powłoce polwinitowej, wszystkie żyły razem w zewnętrznej powłoce polwinitowej
 • YDYp 3×1,0 – przewód płaski trójżyłowy o przekroju żyły 1,0 mm², każda żyła miedziana w postaci drutu jednożyłowego, każda żyła jest w powłoce polwinitowej, wszystkie żyły razem w zewnętrznej powłoce polwinitowej
 • LgY 0,5 – przewód o przekroju żyły 0,5 mm² w postaci linek splatanych z wielu drobnych drucików miedzianych, o zwiększonej giętości, izolowany polwinitem
 • DY 0,75 – przewód o przekroju żyły 0,75 mm² w postaci drutu miedzianego, izolowany polwinitem

Oznaczenia przewodów ze względu na materiał (według CENELEC) | edytuj kod

Oznaczenia przewodów składają się z 9 pozycji[1][2][3]:

 1. Identyfikacja
  • A – typ autoryzowany
  • H – typ zharmonizowany
  • N – typ nieautoryzowany
  • S – typ według specjalnych norm
 2. Napięcie znamionowe
  • 00 – do 100/100 V
  • 01 – powyżej 100/100 V (do 300/300 V)
  • 03 – 300/300 V
  • 05 – 300/500 V
  • 07 – 450/750 V
  • 11 – 600/1000 V
 3. Materiał izolacyjny
  • B – guma etylenowo-propylenowa, do +90 °C (EPR)
  • B2 – guma etylenowo-propylenowa wzmocniona lub niepalna
  • B3 – guma butylowa
  • E – polietylen o małej gęstości (LDPE)
  • E2 – polietylen o dużej gęstości (HDPE)
  • E4 – teflon (PTFE)
  • E5
  • E6
  • E7 – polipropylen (PP)
  • G – octan winylu (EVA)
  • J – oplot z włókna szklanego
  • J2
  • M
  • N – guma chloroprenowa
  • N2 – specjalna mieszanka polichloropropylenu
  • N4 – polietylen chlorosulfonowany
  • N5 – guma nitrylowa
  • N6
  • N7
  • N8 – specjalny polichloropropylen odporny na wodę
  • P
  • Q – poliuretan
  • Q2
  • Q3
  • Q4
  • Q5
  • Q6
  • R – guma z kauczuku naturalnego i syntetycznego, do +60 °C
  • S – guma silikonowa
  • T – oplot tekstylny (bawełna)
  • T2 – oplot tekstylny niepalny
  • T3 – oplot tekstylny niepalny
  • T4 – oplot tekstylny niepalny
  • T5 – oplot tekstylny niepalny
  • T6 – oplot tekstylny niepalny
  • V – polichlorek winylu (PVC)
  • V2 – polichlorek winylu (HR PVC), do +90 °C
  • V3 – polichlorek winylu, mrozoodporny
  • V4 – polichlorek winylu usieciowany
  • V5 – polichlorek winylu, olejoodporny
  • X – polistyren usieciowany (XLPE)
  • Z – izolacja bezhalogenowa[4]
  • Z1
 4. Elementy struktury (opcjonalnie):
  • Dla przewodów opancerzonych:
  • A2
  • A3
  • A4
  • A5
  • C2
  • C3
  • F
  • F3
  • K
  • L
  • L2
  • L4
  • L5
  • L6
  • Dla przewodów koncentrycznych:
  • A
  • A6
  • C
  • C6
  • C9
  • Dla przewodów ekranowanych:
  • A7 – aluminiowy ekran
  • A8 – aluminiowy ekran dla każdej żyły
  • C4 – miedziany ekran
  • C5 – miedziany ekran dla każdej żyły
  • C7
  • C8
  • D
 5. Materiał powłokowy – oznaczenia takie jak dla materiału izolacyjnego
 6. Specjalne właściwości struktury (opcjonalnie)
  • D2
  • D3 – centralny rdzeń przenoszący naprężenie, tekstylny lub metalowy (linka nośna)
  • D4
  • D5 – centralny wypełniacz nie przenoszący obciążenia
  • D6
  • D7
  • D8
  • H – płaski, podatny na rozdzielanie żył
  • H2 – płaski, niepodatny na rozdzielanie żył
  • H3
  • H4
  • H5 – dwa lub więcej rdzeni skręconych ze sobą
  • H6 – konstrukcja płaska, żyły nierozdzielone do wind
  • H7 – izolacja dwuwarstwowa
  • H8 – konstrukcja spiralna
 7. myślnik
 8. Budowa żyły
  • A – aluminiowa
  • D – wielodrutowa, do przewodów spawalniczych
  • E – wielodrutowa, do przewodów spawalniczych
  • F – wielodrutowa giętka, do odbiorników ruchomych (kl. 5)
  • H – wielodrutowa bardzo giętka, do odbiorników ruchomych (kl. 6)
  • K – wielodrutowa giętka, do układania na stałe (kl.5)
  • M specjalna (Milliken)
  • R – wielodrutowa sztywna (kl. 2)
  • S
  • U – jednodrutowa (kl. 1)
  • W
  • Y – specjalna super giętka (Tinsel)
  • Z – żyła ze specjalnego materiału i/lub specjalnego kształtu
 9. Liczba żył
 10. Żyła ochronna
  • X – bez żółto-zielonej żyły
  • G – z żółto-zieloną żyłą
  • Y – przewód typu Tinsel
 11. Przekrój żyły w mm²

Przykład oznaczenia:

 • H03VV-F 2x0,5 – przewód zharmonizowany o napięciu znamionowym 300/300V, dwie żyły giętkie (do odbiorników ruchomych) w osłonie winylowej każda o przekroju 0,5 mm², wszystkie żyły razem w osłonie zewnętrznej winylowej, brak żółto-zielonej żyły
 • H05RR-F 3g1,0 – przewód zharmonizowany o napięciu znamionowym 300/500V, trzy żyły giętkie (do odbiorników ruchomych) w osłonie z gumy (z kauczuku naturalnego i syntetycznego), wszystkie żyły razem w osłonie zewnętrznej gumowej (z kauczuku naturalnego i syntetycznego), w tym jedna żyła żółto-zielona

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Katalog Onninen 2003/2004. 2003, s. 380.
 2. http://przemyslawtabaka.info/publikacje/P_Tabaka_do_PE_5_2004.pdf
 3. http://mdmetric.com/prod/helukabel/T.Technical%20Information.pdf.
 4. http://products.lappgroup.com/online-catalogue/power-and-control-cables/control-cabinet-single-cores/halogen-free/h07z-k-90c.html.

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Przewód elektryczny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy