Przewodniczący Parlamentu Europejskiego


Przewodniczący Parlamentu Europejskiego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przewodniczący Parlamentu Europejskiegoorgan przewodniczący obradom i działalności Parlamentu Europejskiego. Jego zadaniem jest również reprezentować Parlament Europejski na świecie. Obecnie funkcję tę sprawuje David Sassoli z Włoch.

Spis treści

Wybór | edytuj kod

Przewodniczący jest wybierany w głosowaniu tajnym. Kandydaturę może zgłosić, za zgodą zainteresowanego, grupa polityczna lub co najmniej 40 posłów. W Regulaminie Parlamentu Europejskiego podkreśla się, że „podczas wyboru Przewodniczącego, wiceprzewodniczących i kwestorów wskazane jest zapewnienie sprawiedliwej reprezentacji państw członkowskich oraz opcji politycznych”[2].

Przewodniczący wybierany jest bezwzględną większością oddanych głosów. Jeśli po trzech turach głosowań żaden kandydat nie otrzyma takiej większości, w czwartej kandydują tylko dwaj posłowie, którzy w trzeciej turze otrzymali największą liczbę głosów. Za wybranego zostaje uznany kandydat, który otrzymał więcej głosów, a w przypadku równej liczby głosów – kandydat starszy wiekiem[3].

Kadencja Przewodniczącego wynosi 2,5 roku[4].

Funkcje | edytuj kod

Kompetencje Przewodniczącego określa art. 20 Regulaminu Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący kieruje całością prac Parlamentu i jego organów. Ponadto posiada pełnię uprawnień do przewodniczenia obradom Parlamentu i zapewnienia ich sprawnego przebiegu. W tym zakresie Przewodniczący:

 • otwiera, zawiesza i zamyka posiedzenia,
 • rozstrzyga o dopuszczalności poprawek (do projektu dokumentu) oraz o zgodności sprawozdań z Regulaminem,
 • dba o przestrzeganie Regulaminu i utrzymanie porządku,
 • udziela głosu,
 • ogłasza zamknięcie dyskusji,
 • poddaje wnioski pod głosowanie i ogłasza wyniki głosowania,
 • kieruje do komisji informacje dotyczące spraw leżących w ich gestii.

Przewodniczący może zabrać głos w dyskusji tylko w celu jej podsumowania lub zdyscyplinowania mówcy. Jeżeli chce on brać udział w debacie, opuszcza fotel Przewodniczącego, który może zająć ponownie dopiero po jej zakończeniu.

Na płaszczyźnie kontaktów międzynarodowych, podczas oficjalnych uroczystości, w czynnościach administracyjnych, sądowych i finansowych Parlament jest reprezentowany przez Przewodniczącego, który może delegować te uprawnienia na wiceprzewodniczących. Ponadto wiceprzewodniczący zastępują Przewodniczącego w razie jego nieobecności, niemożności wykonywania przez niego obowiązków bądź gdy chce on uczestniczyć w dyskusji[5].

Lista Przewodniczących | edytuj kod

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego od 1958 roku:

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Parlament rozpoczął działalność jako Wspólne Zgromadzenie w 1952 r. a jako Zgromadzenie Parlamentarne w 1958 r.
 2. Art. 13 Regulaminu PE (pol.). europarl.europa.eu.
 3. Art. 14 Regulaminu PE (pol.). europarl.europa.eu.
 4. Art. 17 Regulaminu PE (pol.). europarl.europa.eu.
 5. Art. 21 Regulaminu PE (pol.). europarl.europa.eu.
 6. Zmarł 19 sierpnia 1954.

Bibliografia | edytuj kod

 • Justyna Maliszewska-Nienartowicz: System instytucjonalny i prawny Unii Europejskiej. Toruń: TNOiK, 2010. ISBN 978-83-7285-564-0.
Na podstawie artykułu: "Przewodniczący Parlamentu Europejskiego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy