Przyspieszenie ziemskie


Przyspieszenie ziemskie w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Przyspieszenie ziemskieprzyspieszenie grawitacyjne ciał swobodnie spadających na Ziemię, bez oporów ruchu[1].

Pomijając przyspieszenie wywołane ruchem obrotowym ciała niebieskiego, przyjmuje się, że jest równe liczbowo natężeniu pola grawitacyjnego Ziemi. Oznaczane jest zazwyczaj symbolem g {\displaystyle g} lub γ {\displaystyle \gamma } (gamma). Jednostki przyspieszenia ziemskiego są takie same:

N kg = m s 2 . {\displaystyle {\frac {\operatorname {N} }{\operatorname {kg} }}={\frac {\operatorname {m} }{\operatorname {s^{2}} }}.}

Spis treści

Przyspieszenie normalne | edytuj kod

Do obliczeń niewymagających bardzo wysokiej precyzji przyjmuje się tzw. przyspieszenie ziemskie normalne, oznaczane g n {\displaystyle g_{n}} :

g n = 9 , 80665 m s 2 . {\displaystyle g_{n}=9,80665{\frac {\operatorname {m} }{\operatorname {s} ^{2}}}.}

Wartość ta została przyjęta przez 3 Generalną Konferencję Miar i Wag w 1901 roku[2]. Odpowiada ona ziemskiemu przyspieszeniu grawitacyjnemu na poziomie morza na szerokości geograficznej około 45,5°.

Zmienność przyspieszenia ziemskiego | edytuj kod

Wartość przyspieszenia ziemskiego zależy od szerokości geograficznej oraz wysokości nad poziomem morza[1]. Wraz z wysokością przyspieszenie maleje odwrotnie proporcjonalnie do kwadratu odległości do środka Ziemi i jest wynikiem zmniejszania się siły grawitacji zgodnie z prawem powszechnego ciążenia. Zmniejszanie się przyspieszenia ziemskiego wraz ze zmniejszaniem szerokości geograficznej jest spowodowane działaniem pozornej siły odśrodkowej, która powstaje na skutek ruchu obrotowego Ziemi. Ponieważ siła ta jest proporcjonalna do odległości od osi obrotu, stąd największą wartość osiąga na równiku. Ponieważ siła odśrodkowa ma tu zwrot przeciwny do siły grawitacji, przyspieszenie ziemskie na równiku osiąga najmniejszą wartość. Dodatkowe zmniejszenie przyspieszenia ziemskiego w okolicach równika spowodowane jest spłaszczeniem Ziemi (większą odległością od środka Ziemi).

Nie obserwuje się zależności przyspieszenia ziemskiego od długości geograficznej.

Przybliżoną zależność przyspieszenia ziemskiego, z uwzględnieniem podanych efektów, podaje wzór[3]:

g φ 9,780 318 ( 1 + 0,005 3024 sin 2 φ 0,000 0058 sin 2 2 φ ) 3,086 10 6 h , {\displaystyle g_{\varphi }\approx 9{,}780318\left(1+0{,}0053024\sin ^{2}\varphi -0{,}0000058\sin ^{2}2\varphi \right)-3{,}086\cdot 10^{-6}h,}

gdzie:

φ {\displaystyle \varphi } szerokość geograficzna [°], h {\displaystyle h} wysokość nad poziomem morza [m].

Przyspieszenie ziemskie ma najmniejszą wartość na szczycie góry Huascarán w południowoamerykańskich Andach, największą w okolicach bieguna północnego[4].

Anomalie grawitacyjne | edytuj kod

Zmiany przyspieszenia ziemskiego wokół Antarktydy

Poza ruchem obrotowym Ziemi i jej niesferycznym elipsoidalnym kształtem, również inne czynniki powodują zróżnicowanie przyspieszenia ziemskiego. Dokładne jego pomiary wykazują wahania wartości, w zależności od położenia. Jest to spowodowane między innymi różnicami w rzeźbie terenu, gęstości skał podłoża i rozkładzie tej gęstości w skorupie ziemskiej. Pewną zmienność przyspieszenia grawitacyjnego w czasie powoduje oddziaływanie innych ciał Układu Słonecznego, przede wszystkim Księżyca i Słońca.

Sposoby wyznaczania przyspieszenia ziemskiego | edytuj kod

Wartość przyspieszenia grawitacyjnego dla ciał niebieskich | edytuj kod

Pomijając zazwyczaj stosunkowo niewielkie przyspieszenie odśrodkowe wywołane ruchem obrotowym ciała niebieskiego, wartość przyspieszenia grawitacyjnego jest równa natężeniu pola grawitacyjnego, które dla każdego ciała kulistego o znanej masie i promieniu wynosi:

g = G M R 2 , {\displaystyle g={\frac {GM}{R^{2}}},}

gdzie:

 • G {\displaystyle G} stała grawitacji,
 • M {\displaystyle M} – masa ciała niebieskiego,
 • R {\displaystyle R} – promień ciała niebieskiego.

Wybrane wartości przyspieszenia ziemskiego [m/s²] | edytuj kod

 • biegun – 9,83332
 • normalne – 9,80665
 • równik – 9,78030
 • Gdańsk – 9,8145
 • Warszawa – 9,8123
 • Kraków – 9,8105
 • Katowice – 9,8101
 • Wrocław – 9,8115
 • szczyt góry Huascarán – 9,7639 (najmniejsze na Ziemi)[5]
 • powierzchnia Oceanu Arktycznego – 9,8337 (największe na Ziemi)[5]

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Nawrot, Karolczak i Jaworska 2013 ↓, s. 338.
 2. Specjalna publikacja NIST: Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI), Dodatek 1. Postanowienia CGPM i CIPM, s. 52 (ang.).
 3. Nawrot, Karolczak i Jaworska 2013 ↓, s. 339.
 4. Gravity variations much bigger than previously thought w: phys.org.
 5. a b Na podstawie publikacji: New ultrahigh-resolution picture of Earth’s gravity field Gravity map reveals Earth’s extremes, (ang.).

Bibliografia | edytuj kod

 • Alicja Nawrot, Dorota Karolczak, Jadwiga Jaworska: Encyklopedia – fizyka z astronomią. Kraków: GREG, 2013. ISBN 978-83-7517-210-2.
Na podstawie artykułu: "Przyspieszenie ziemskie" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy