Przyszłość w jaju, albo różnych ma Pan Bóg stołowników