Rada Gminy Kłodzko


Rada Gminy Kłodzko w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada Gminy Kłodzko – stanowiący i kontrolny organ władzy samorządowej gminy wiejskiej Kłodzko z siedzibą Kłodzku. Istnieje od 1990 roku. W jej skład wchodzą radni wybierani na terenie gminy w wyborach bezpośrednich na kadencje trwające pięć lat, licząc od dnia wyboru (w latach 1990–2018 kadencja ta wynosiła 4 lata)[1]. Obecna VIII kadencja rady rozpoczęła się w 2018 roku. Przewodniczącym rady jest Ryszard Jastrzębski, a funkcję wiceprzewodniczących pełnią: Halina Witos i Mariola Kozak[2]. Siedzibą Rady Gminy Kłodzko jest biurowiec przy ulicy Okrzei 8a, położony w Kłodzku, które stanowi osobną gminę miejską[3].

Spis treści

Wybory do rady gminy | edytuj kod

Radni do Rady Gminy Kłodzko są wybierani aktualnie w wyborach co 5 lat. Począwszy od 2014 roku wybiera się ich w piętnastu jednomandatowych okręgach wyborczych, które nie mają swoich oficjalnych nazw. Przypisanych im jest 15 obwodów głosowania[4]. Zasady i tryb przeprowadzenia wyborów określa odrębna ustawa. Skrócenie kadencji rady może nastąpić w drodze referendum.

Organizacja rady | edytuj kod

Radę Gminy tworzy 15 radnych, wybierających spośród siebie przewodniczącego i 2 wiceprzewodniczących. Radni pracują w tematycznych komisjach stałych i doraźnych. Komisje Stałe[5]:

Komisja Rewizyjna Komisja Budżetu, Finansów i Działalności Gospodarczej Komisja Gospodarki Komunalnej i Ładu Przestrzennego Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Komisja Rolna i Ochrony Środowiska Komisja Zdrowia, Pomocy Społecznej i Spraw Obywatelskich

Kadencje | edytuj kod

I Kadencja (1990-1994) | edytuj kod

 • Prezydium[6]:
  • Przewodniczący: Franciszek Piszczek
  • Wiceprzewodniczący: Stanisław Diaków (do 1992)
  • Wiceprzewodniczący: Tadeusz Humeńczuk
  • Wiceprzewodniczący: Bogdan Mielcarek

II Kadencja (1994-1998) | edytuj kod

 • Prezydium[6]:
  • Przewodniczący: Bogdan Mielcarek
  • Wiceprzewodniczący: Tadeusz Humeńczuk (do 1996)
  • Wiceprzewodniczący: Mieczysław Barczyk
  • Wiceprzewodniczący: Jadwiga Żółty
 • Skład rady[7]:
  • Polskie Stronnictwo Ludowe – 11 radnych:
   • Stanisław Longawa, Marian Trojan, Roman Babiak, Ryszard Niebieszczański, Janusz Sawicki, Marek Szach, Tadeusz Humeńczuk, Jadwiga Bilaszewska, Zbigniew Grześków, Andrzej Szymański, Józef Leszkiewicz
  • Sojusz Lewicy Demokratycznej – 7 radnych:
   • Stanisław Dąbek, Bogusław Piotrowski, Mieczysław Barczyk, Marek Jania, Leszek Bobula, Bogdan Mielczarek, Franciszek Piszczek
  • Niezależni – 6 radnych:
   • Jadwiga Żółty, Jerzy Będkowski, Alfred Wanke, Marian Kowalczyk, Jan Pis, Eugeniusz Marczak.

III Kadencja (1998-2002) | edytuj kod

 • Prezydium[8]:
  • Przewodniczący: Ryszard Jastrzębski
  • Wiceprzewodnicząca: Lucyna Wołk
  • Wiceprzewodniczący: Wiesława Teresak

IV Kadencja (2002-2006) | edytuj kod

 • Skład rady[10]:
  • Polskie Stronnictwo Ludowe – 8 radnych:
   • Stanisław Banach, Wiesław Mrzygłód, Jan Janoszek, Stanisława Ilba, Marek Szach, Krzysztof Matysiak, Marek Trypka, Kazimierz Sołotwiński,
  • Sympatycy Iskry – 2 radnych:
   • Jerzy Lis, Leszek Tybiński
  • Niezależni – 5 radnych:
   • Lesław Zarański (Razem w wyborach 2002), Edward Dąbrowa (Inicjatywa-Sprawiedliwość-Odpowiedzialność), Hubert Krech, Jan Winnicki (Nasza Mała Ojczyzna), Szymon Wójcik (Samoobrona)

V Kadencja (2006-2010) | edytuj kod

 • Prezydium:
  • Przewodniczący: Wiesław Mrzygłód
  • Wiceprzewodniczący: Zbigniew Tur
  • Wiceprzewodniczący: Krzysztof Matysiak
 • Skład rady[11]:
  • Rozwój i Partnerstwo – 10 radnych:
   • Stanisław Banach, Wiesław Mrzygłód, Jan Janoszek, Zbigniew Tur, Stanisława Ilba, Krzysztof Matysiak, Szymon Wójcik, Leszek Tybiński, Tadeusz Olejnik, Kazimierz Sołotwiński,
  • Wspólne Sprawy – 2 radnych:
   • Wanda Piotrowska, Jan Winnicki,
  • Niezależni – 3 radnych:
   • Elżbieta Bloch (Kłodzki Komitet Obywatelski), Lesław Zarański (Szalejów Razem 2006), Edward Dąbrowa (Inicjatywa-Sprawiedliwość-Odpowiedzialność)

VI Kadencja (2010-2014) | edytuj kod

 • Prezydium:
  • Przewodniczący: Zbigniew Tur
  • Wiceprzewodniczący: Stanisław Banach
  • Wiceprzewodniczący: Edward Dąbrowa
 • Skład rady[12]:
  • Rozwój i Partnerstwo – 8 radnych:
   • Stanisław Banach, Lesław Zarański, Szymon Wójcik, Zbigniew Tur, Halina Witos, Mariola Kozak, Edward Dąbrowa, Jan Winnicki
  • Gmina dla Wszystkich – 4 radnych:
   • Mariusz Jastrzębski, Artur Prottung, Wanda Piotrowska, Franciszek Piszczek,
  • Niezależni – 3 radnych:

VII Kadencja (2014-2018) | edytuj kod

 • Prezydium[13]:
  • Przewodniczący: Zbigniew Tur
  • Wiceprzewodniczący: Mariusz Jastrzębski
  • Wiceprzewodniczący: Mariola Kozak
 • Skład rady[14]:
 • Polskie Stronnictwo Ludowe – 7 radnych:
  • Zbigniew Tur, Daniela Tur, Halina Witos, Marcin Bednarz, Mariola Kozak, Marta Brogowska, Jan Winnicki
 • Rozwój i Partnerstwo – 3 radnych:
  • Jerzy Lis, Łucja Mądro, Mariusz Jastrzębski
 • KWW Aktywni w Gminie – 2 radnych
  • Grzegorz Żytyński, Mariola Nakwasińska
 • KWW Niezależalni w Gminie Kłodzko – 2 radnych:
  • Teresa Biel-Lutosławska, Jacek Suchoń
 • Niezależni – 1 radny:
  • Wanda Piotrowska (KWW Gminy Kłodzko)

VIII Kadencja (od 2018) | edytuj kod

 • Prezydium[2]:
  • Przewodniczący: Ryszard Jastrzębski
  • Wiceprzewodniczący: Halina Witos
  • Wiceprzewodniczący: Mariola Kozak
 • Skład rady[15]:
 • KWW Zbigniewa Tura – 10 radnych:
  • Teresa Biel-Lutosławska, Urszula Borkowska, Krzysztof Herda, Ryszard Jastrzębski, Mariola Kozak, Jerzy Lis, Janusz Nieckarz, Karol Omachel, Jan Winnicki, Halina Witos
 • KKW Gminy Kłodzko Razem – 2 radnych:
  • Marek Królikowski, Wanda Piotrowska
 • Niezależni – 2 radnych:

19 stycznia 2019 roku w okręgu wyborczym nr 1 odbyły się wybory uzupełniające w związku z wyborem Zbigniewa Tura na urząd wójta gminy Kłodzko i co za tym idzie, nieobjęcia przez niego mandatu radnego[2].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Art. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 130).
 2. a b c J. Bytnar, Mamy nowego wójta, artykuł na stronie Gminy Kłodzko [on-line] [dostęp 2018-11-22].
 3. Informacja dotycząca siedziby władz gminy Kłodzko we własnym serwisie samorządowym [on-line] [dostęp 2018-12-01].
 4. Geografia wyborcza z podziałem na okręgi wyborcze w gminie Kłodzko na stronie PKW [on-line] [dostęp 2018-12-01].
 5. Na podstawie Uchwała nr 48/VII/2015 Rady Gminy Kłodzko z dnia 30.03.2015 r. w spr. uchwalenia Statutu Gminy Kłodzko, rozdział 7, par. 50.
 6. a b Opracowano na podstawie Popularnej Encyklopedii Ziemi Kłodzkiej, pod red. J. Laski i M. Kowalcze, t. 1 i 2, Kłodzko 2009.
 7. Gazeta Prowincjonalna, nr. 73 (123) z 24.06.-30.06.1994 r., s. 11.
 8. a b R. Piela, Wsie w ich rekach. Radni Gminy Wiejskiej Kłodzko III kadencji, [w:] Magazyn kłodzki, z dnia 6 listopada 1998 r, dodatek do Gazety Wrocławskiej.
 9. Tworzyły je: Polskie Stronnictwo Ludowe, Krajowa Partia Emerytów i Rencistów i Unia Pracy.
 10. Państwowa Komisja Wyborcza: Wybory samorządowe, wybory2002.pkw.gov.pl [dostęp 2017-11-26] .
 11. Wyniki wyborów z 2006 r. na stronie PKW.
 12. Wyniki wyborów z 2010 r. na stronie PKW [on-line] [dostęp 2010-12-08].
 13. Prezydium RG Kłodzko w kadencji 2014-2018 na stronie Gminy Kłodzko [on-line] [dostęp 2018-12-02].
 14. Wyniki wyborów z 2014 r. na stronie PKW [on-line] [dostęp 2014-12-08].
 15. Wyniki wyborów z 2018 r. na stronie PKW [on-line] [dostęp 2018-12-02].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Rada Gminy Kłodzko" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy