Rada Najwyższa Ukrainy


Na mapach: 50°26′50,69″N 30°32′19,43″E/50,447414 30,538731

Rada Najwyższa Ukrainy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rada Najwyższa Ukrainy (ukr. Верховна Рада України, „Werchowna Rada”) – jednoizbowy parlament Ukrainy. Rada Najwyższa Ukrainy jest bezpośrednią następczynią Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR, która 24 sierpnia 1991 ogłosiła niepodległość Ukrainy i wystąpienie z ZSRR. Nazwę „Rada Najwyższa” nosi również parlament Republiki Autonomicznej Krymu.

Zgodnie z art. 76 Konstytucji Ukrainy Rada Najwyższa składa się z 450 deputowanych, wybieranych w głosowaniu powszechnym, równym, bezpośrednim i tajnym na kadencję pięcioletnią[2].

Spis treści

Formowanie składu izby | edytuj kod

Kadencja ukraińskiego parlamentu trwa 5 lat. Do jego składu może zostać wybrany obywatel Ukrainy, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 21. rok życia, dysponuje prawami wyborczymi i zamieszkuje na terytorium Ukrainy od co najmniej pięciu lat. Nie może zostać wybrany do ukraińskiego parlamentu ten, na kim ciąży wyrok za przestępstwo umyślne[2].

Wybory do Rady Najwyższej Ukrainy odbywają się w ostatnią niedzielę października w piątym roku kadencji Rady Najwyższej Ukrainy. Przedterminowe wybory odbywają się w ciągu sześćdziesięciu dni od dnia opublikowania postanowienia o rozwiązaniu parlamentu[2].

Wybory deputowanych odbywają się według mieszanego systemu proporcjonalno-większościowego. Połowa składu izby (225 deputowanych) wybierana jest w obejmującym terytorium całego kraju wielomandatowym okręgu wyborczym, w którym wyborca głosuje na jedną z ogólnokrajowych list partyjnych. Druga połowa składu Rady Najwyższej wybierana jest w okręgach jednomandatowych w jednej turze głosowania (deputowanym zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów)[3].

Deputowani do parlamentu mogą wchodzić w skład frakcji, przy czym deputowany wybrany z listy określonej partii politycznej (bloku wyborczego partii politycznych) zobowiązany jest do wejścia w skład frakcji parlamentarnej tejże partii politycznej[2].

Przed wstąpieniem na stanowisko deputowanego do Rady Najwyższej wymagane jest złożenie przysięgi następującej treści: Przysięgam na wierność Ukrainie. Zobowiązuję się wszystkimi swoimi czynami bronić suwerenności i niepodległości Ukrainy, troszczyć się o dobro Ojczyzny i pomyślność narodu ukraińskiego. Przysięgam, że będę przestrzegać Konstytucji Ukrainy i ustaw Ukrainy, wykonywać swoje obowiązki w interesie wszystkich rodaków. Odmowa złożenia przysięgi oznacza zrzeczenie się mandatu[2].

Rada Najwyższa pracuje w trybie sesyjnym. Obrady Rady Najwyższej są jawne. Mogą zostać utajnione, jeśli decyzję taką podejmie konstytucyjna większość składu Rady.

Uprawnienia Rady Najwyższej | edytuj kod

Uprawnienia Rady Najwyższej wymienione są w art. 85 Konstytucji Ukrainy. Należą do nich[2]:

 • wnoszenie zmian do Konstytucji Ukrainy;
 • ogłaszanie referendum;
 • uchwalanie ustaw;
 • zatwierdzanie budżetu i wnoszenie do niego zmian oraz kontrola nad jego wykonywaniem;
 • kształtowanie zasad polityki wewnętrznej i zagranicznej;
 • zatwierdzanie ogólnopaństwowych programów rozwoju ekonomicznego, naukowo-technicznego, socjalnego, narodowo-kulturalnego, ochrony środowiska;
 • zarządzanie wyborów Prezydenta Ukrainy;
 • wysłuchiwanie orędzia prezydenta;
 • ogłaszanie na wniosek prezydenta Ukrainy stanu wojny oraz zawieranie pokoju, a także zatwierdzanie decyzji prezydenta o wykorzystaniu Sił Zbrojnych Ukrainy oraz innych formacji wojskowych w razie napaści zbrojnej;
 • możliwość usunięcia prezydenta w drodze specjalnej procedury (impeachment);
 • kształtowanie programu działalności Gabinetu Ministrów;
 • powoływanie na wniosek Prezydenta Ukrainy premiera Ukrainy, ministra obrony Ukrainy, ministra spraw zagranicznych Ukrainy, powoływanie na wniosek premiera Ukrainy pozostałych członków Gabinetu Ministrów Ukrainy, przewodniczącego Komitetu Antymonopolowego Ukrainy, przewodniczącego Komitetu ds. Radia i Telewizji Ukrainy, Przewodniczącego Funduszu Majątku Państwowego Ukrainy, odwoływanie powyższych osób ze stanowisk, kierowanie zapytań pod adresem premiera Ukrainy oraz członków Gabinetu Ministrów Ukrainy;
 • kontrola działalności Rady Ministrów;
 • przyjmowanie regulaminu Rady Najwyższej;
 • powoływanie i odwoływanie przewodniczącego i innych członków Izby Obrachunkowej;
 • powoływanie i odwoływanie Rzecznika Praw Człowieka w Radzie Najwyższej Ukrainy, wysłuchiwanie jego corocznych sprawozdań o stanie przestrzegania i ochrony praw i wolności człowieka na Ukrainie;;
 • powoływanie i odwoływanie prezesa Banku Narodowego Ukrainy na wniosek Prezydenta Ukrainy;
 • powoływanie i odwoływanie połowy składu Rady Banku Narodowego Ukrainy;
 • powoływanie i odwoływanie połowy składu Narodowej Rady Ukrainy ds. Radia i Telewizji;
 • powoływanie i odwoływanie członków Centralnej Komisji Wyborczej na wniosek Prezydenta Ukrainy;
 • zatwierdzanie ogólnej struktury, liczebności i wyznaczanie funkcji Służby Bezpieczeństwa Ukrainy, Sił Zbrojnych Ukrainy, innych utworzonych na podstawie odpowiednich ustaw formacji wojskowych;
 • uchwalanie decyzji o udzieleniu pomocy wojskowej innym państwom, wysyłaniu ukraińskich oddziałów wojskowych na terytorium innych krajów oraz dopuszczaniu na terytorium Ukrainy oddziałów sił zbrojnych innych państw;
 • ustanawianie symboli państwowych Ukrainy;
 • udzielanie zgody prezydentowi Ukrainy na powołanie i zwolnienie ze stanowiska Prokuratora Generalnego Ukrainy, uchwalanie wotum nieufności Generalnemu Prokuratorowi, co skutkuje jego dymisją;
 • powoływanie i odwoływanie jednej trzeciej składu Sądu Konstytucyjnego Ukrainy;
 • powoływania sędziów na termin nieograniczony;
 • rozwiązanie Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym w przypadku stwierdzenia przez Trybunał Konstytucyjny Ukrainy naruszenia przez nią Konstytucji i innych praw Ukrainy; zarządzanie przedterminowych wyborów do Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Krym;
 • uchwalanie zmian w strukturze administracyjnej państwa oraz zmiany nazewnictwa poszczególnych jej jednostek;
 • zarządzanie wyborów do organów samorządu terytorialnego;
 • zatwierdzanie w ciągu dwóch dni od momentu zarządzenia przez Prezydenta Ukrainy dekretów o wprowadzeniu stanu wojennego lub stanu wyjątkowego na Ukrainie bądź na jej określonych terenach, o powszechnej albo częściowej mobilizacji, o ogłoszeniu określonych terenów obszarami nadzwyczajnej sytuacji ekologicznej;
 • przyjmowanie co najmniej jedną trzecią głosów konstytucyjnego składu Rady Najwyższej wniosku o skierowaniu zapytania do prezydenta Ukrainy;
 • powoływanie i odwoływanie szefa aparatu Rady Najwyższej Ukrainy; zatwierdzanie planu wydatków Rady Najwyższej Ukrainy oraz struktury jej aparatu;
 • zatwierdzanie ustawą Konstytucji Autonomicznej Republiki Krym oraz wprowadzanych do niej zmian.

Siedziba Rady Najwyższej | edytuj kod

Siedziba Rady Najwyższej Ukrainy przy ulicy Hruszewskiego

Siedziba Rady mieści się w neoklasycystycznym budynku przy ulicy Hruszewśkiego w Kijowie. Wybudowano go w latach 1936–1939 według projektu Wołodymyra Zabołotnego z przeznaczeniem na siedzibę Rady Najwyższej Ukraińskiej SRR. Pierwsze obrady w nowo wybudowanym budynku odbyły się 25 lipca 1939[4].

Kadencje Najwyższej Rady Ukrainy | edytuj kod

Prezydium | edytuj kod

Frakcje | edytuj kod

Obecny skład Rady pochodzi z wyborów 2019

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d Spis Parlamentarzystów .
 2. a b c d e f Konstytucja Ukrainy. Kancelaria Sejmu, 2014.
 3. Закон України „Про вибори народних депутатів України” (ukr.). Верховна Рада України. [dostęp 2015-01-19].
 4. Історія зведення сесійного будинку Верховної Ради України, Верховна Рада України [dostęp 2015-01-19] [zarchiwizowane z adresu 2015-01-19]  (ukr.).
 5. Головою Верховної Ради України обрано Дмитра Разумкова [dostęp 2019-08-29]  (ukr.).
 6. Новини – Першим заступником Голови Верховної Ради України обрано Руслана Стефанчука (відео) – Офіційний портал Верховної Ради України, iportal.rada.gov.ua [dostęp 2019-09-03] .
 7. Новини – Заступником Голови Верховної Ради України обрано Олену Кондратюк – Офіційний портал Верховної Ради України, iportal.rada.gov.ua [dostęp 2019-09-03] .
 8. a b Обрані народними депутатами України (ukr.). cvk.gov.ua.
 9. a b Результати по багатомандатному виборчому округу (ukr.). cvk.gov.ua.

Linki zewnętrzne | edytuj kod


Kontrola autorytatywna (parlament jednoizbowy):
Na podstawie artykułu: "Rada Najwyższa Ukrainy" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy