Rada Polityki Pieniężnej


Rada Polityki Pieniężnej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Hanna Gronkiewicz-Waltz Leszek Balcerowicz Sławomir Skrzypek Marek Belka Adam Glapiński

Rada Polityki Pieniężnej (RPP) – organ decyzyjny Narodowego Banku Polskiego. Zadaniem RPP jest coroczne ustalanie założeń i realizacja polityki pieniężnej państwa. Rada ustala wysokość podstawowych stóp procentowych, określa zasady operacji otwartego rynku oraz ustala zasady i tryb naliczania i utrzymywania rezerwy obowiązkowej. Zatwierdza plan finansowy banku centralnego oraz sprawozdanie z działalności NBP.

Spis treści

Zadania Rady | edytuj kod

 • Podstawowym celem Rady Polityki Pieniężnej jest dbanie o stabilność polskiego pieniądza – Rada dbać ma o stabilną, niską inflację. Stara się, by była ona jak najbardziej zbliżona do 2,5 procent, przy czym dopuszcza odchylenia o plus/minus jeden punkt procentowy.
 • Jeśli nie koliduje to z celem inflacyjnym, Rada dba też o wzrost gospodarczy.
 • Coroczne ustalanie założeń polityki pieniężnej i przedkładanie ich do wiadomości Sejmowi równocześnie z przedłożeniem przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej
 • Składanie Sejmowi sprawozdania z wykonania założeń polityki pieniężnej w ciągu 5 miesięcy od zakończenia roku budżetowego
 • Ustalanie wysokości stóp procentowych NBP
 • Ustalanie zasady i stopy rezerwy obowiązkowej banków
 • Określanie górnej granicy zobowiązań wynikających z zaciągania przez NBP pożyczek i kredytów w zagranicznych instytucjach bankowych i finansowych
 • Zatwierdzanie planu finansowego NBP oraz sprawozdania z działalności NBP
 • Przyjmowanie rocznego sprawozdania finansowego NBP
 • Ustalanie zasad operacji otwartego rynku

Skład Rady | edytuj kod

W skład Rady Polityki Pieniężnej wchodzi prezes Narodowego Banku Polskiego jako przewodniczący i dziewięciu członków, powoływanych po trzech przez prezydenta, Sejm i Senat na okres 6 lat.

I kadencja (1998–2004) | edytuj kod

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

II kadencja (2004–2010) | edytuj kod

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

III kadencja (2010–2016) | edytuj kod

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

IV kadencja (2016–2022) | edytuj kod

Prezes NBP i tym samym przewodniczący Rady:

Członkowie Rady:

Wynagrodzenie | edytuj kod

Członek RPP otrzymuje wynagrodzenie równe wynagrodzeniu wiceprezesa NBP[12].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 1998 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 1998 r. nr 5, poz. 52)
 2. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 1998 r. nr 5, poz. 53)
 3. a b Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 1998 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 1998 r. nr 1, poz. 1)
 4. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2003 r. nr 43, poz. 636)
 5. a b c Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 53)
 6. a b c Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lutego 2004 r. nr 113-4-04 o powołaniu w skład Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2004 r. nr 10, poz. 143)
 7. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 56)
 8. a b Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2010 r. nr 3, poz. 14)
 9. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2010 r. nr 4, poz. 23)
 10. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie powołania członka Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2010 r. nr 8, poz. 72)
 11. Cezary Kochalski powołany do Rady Polityki Pieniężnej. prezydent.pl, 20 grudnia 2019. [dostęp 2019-12-21].
 12. (art. 14 pkt 3 ustawy o NBP)

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Rada Polityki Pieniężnej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy