Ranunculion fluitantis


Ranunculion fluitantis w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Rzeka włosienicznikowa. Zbiorowisko zdominowane przez podwodną formę potocznika wąskolistnego, strumień w dorzeczu Marny

Ranunculion fluitantissyntakson w randze związku zespołów roślinnych budowanych przez zakorzenione makrofity występujące w wodach płynących. Należy do klasy zespołów Potametea.

Spis treści

Charakterystyka | edytuj kod

Związek obejmuje zbiorowiska roślinne hydrofitów występujące w wodach płynących. Zwykle są to wody płynące szybko, choć zdarza się, że zbiorowiska tego związku występują w ciekach płynących wolniej, np. w strefie przyujściowej. Rośliny budujące te zbiorowiska to głównie zakorzenione rośliny zanurzone (elodeidy), w tym w dużej mierze także podwodne formy roślin zwykle występujących jako wynurzone, czyli szuwarowe (np. przetacznika bobownika Veronica anagallis-aquatica f. submersa) lub nymfeidów (np. strzałki wodnej Sagittaria sagittifolia f. vallisneriifolia). Do związku tego nie są zaliczane zbiorowiska zajmujące podobne siedlisko, ale występujące też powszechnie w wodach stojących, np. zbiorowiska niektórych rdestnic[1]. Rośliny te często mają wstęgowate liście.

Występowanie
Syntakson charakterystyczny dla strefy atlantyckiej. W Polsce występuje głównie w części zachodniej i północnej, podczas gdy w części centralnej i południowo-wschodniej (jak również w Krainie Bałtyckiej) na rozproszonych sranowiskach[2].
Charakterystyczna kombinacja gatunków
ChAll. : jaskier (włosienicznik) wodny Batrachium aquatile ssp. pseudofluitans, jaskier (włosienicznik) rzeczny Batrachium fluitans, jaskier (włosienicznik) skąpopręcikowy Batrachium trichophyllum s.str., łączeń baldaszkowy (forma zanurzona) Butomus umbellatus f. submersa, grążel żółty (forma zanurzona) Nuphar lutea f. submersa, rdestniczka gęsta Groenlandia densa, rdestnica zmiennolistna Potamogeton ×fluitans, jeżogłówka pojedyncza Sparganium emersum f. submersa. ChCl., ChO. : jaskier (włosienicznik) krążkolistny Ranunculus circinatus, rogatek sztywny Ceratophyllum demersum, rogatek krótkoszyjkowy C. submersum, moczarka kanadyjska Elodea canadensis, wywłócznik kłosowy Myriophyllum spicatum, wywłócznik okółkowy M. verticillatum, rdestnica ściśniona Potamogeton compressus, rdestnica kędzierzawa Potamogeton crispus, rdestnica połyskująca P. lucens, rdestnica ściśniona P. compressus, pływacz zwyczajny Utricularia vulgaris[3].
Podkategorie syntaksonomiczne
W obrębie syntaksonu wyróżniane są następujące zespoły występujące w Polsce[3]:

Zagrożenia i ochrona | edytuj kod

Zbiorowiska związku Ranunculion fluitantis (jak również zbliżonego do niego, niewyróżnianego w polskich systemach związku Callitricho-Batrachion) są wskaźnikami siedliska przyrodniczego nr 3260 (Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników), czyli rzek włosienicznikowych. W związku z tym podlegają ochronie w systemie Natura 2000[2].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. Henryk Tomaszewicz: Roślinność wodna i szuwarowa Polski : (klasy Lemnetea, Charetea, Potamogetonetea, Phragmitetea) wg stanu zbadania na rok 1975. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1979, s. 146–149, seria: Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego = Dissertationes Universitatis Varsoviensis, 0509-7177 ; 160. ISBN 83-00-01088-2. (pol.)
  2. a b Wojciech Puchalski: 3260 Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników. W: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Jacek Herbich (red.). T. 2: Wody słodkie i torfowiska. Warszawa: Ministerstwo Środowiska, 2004, s. 96–108. ISBN 83-86564-43-1. (pol.)
  3. a b Władysław Matuszkiewicz: Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. ISBN 978-83-01-14439-5. (pol.)
Na podstawie artykułu: "Ranunculion fluitantis" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy