Recykling


Recykling w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Symbol recyklingu

Recykling (recyklizacja, recyrkulacja, ang. recycling) – jedna z metod ochrony środowiska naturalnego. Recykling to proces przekształcania odpadów w nowe materiały i przedmioty. Możliwość recyklingu materiału zależy od jego zdolności do odzyskania właściwości, które posiadał w stanie pierwotnym. Jest to alternatywa dla „konwencjonalnego” usuwania odpadów, które mogą oszczędzać materiał i pomagać w obniżeniu emisji gazów cieplarnianych. Recykling może zapobiec marnowaniu potencjalnie użytecznych materiałów i zmniejszyć zużycie świeżych surowców, zmniejszając w ten sposób: zużycie energii, zanieczyszczenie powietrza (ze spalania) i zanieczyszczenie wody (ze składowania). Jej celem jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, poszukiwanych towarów[1]. Materiały, które nadają się do ponownego wykorzystania, bywają opatrzone kodem recyklingu.Recykling jest kluczowym elementem nowoczesnej redukcji odpadów i jest trzecim elementem hierarchii odpadów „Ogranicz, wykorzystaj ponownie i poddaj recyklingowi”. [2] [3] Recykling ma zatem na celu zrównoważenie środowiskowe poprzez zamianę surowców wejściowych i przekierowanie odpadów z systemu gospodarczego [4]. Istnieje kilka norm ISO związanych z recyklingiem, takich jak ISO 15270: 2008 dla odpadów z tworzyw sztucznych i ISO 14001: 2015 dla kontroli zarządzania środowiskiem w praktyce recyklingu.

Materiały nadające się do recyklingu obejmują wiele rodzajów szkła, papieru, kartonu, metalu, plastiku, opon, tekstyliów, baterii i elektroniki. Kompostowanie lub inne ponowne wykorzystanie odpadów biodegradowalnych - takich jak żywność lub odpady ogrodowe - jest również formą recyklingu. [5] Materiały przeznaczone do recyklingu są dostarczane do domowego centrum recyklingu lub odbierane z krawężników, a następnie sortowane, czyszczone i przetwarzane na nowe materiały przeznaczone do wytwarzania nowych produktów.

W najściślejszym sensie recykling materiału doprowadziłby do nowego zapasu tego samego materiału - na przykład zużyty papier biurowy zostałby przekształcony w nowy papier biurowy lub zużyta pianka polistyrenowa w nowy polistyren. Odbywa się to podczas recyklingu niektórych rodzajów materiałów, takich jak metalowe puszki, które mogą stać się puszką w nieskończoność, bez utraty czystości produktu. [6] Jest to jednak często trudne lub zbyt drogie (w porównaniu z wytwarzaniem tego samego produktu z surowców lub innych źródeł), więc „recykling” wielu produktów lub materiałów wiąże się z ich ponownym wykorzystaniem do produkcji różnych materiałów (na przykład kartonu). Inną formą recyklingu jest odzysk niektórych materiałów ze złożonych produktów, albo z powodu ich wartości wewnętrznej (np. Ołowiu z akumulatorów samochodowych lub złota z płytek drukowanych), albo ze względu na ich niebezpieczny charakter (np. Usuwanie i ponowne użycie rtęci z termometrów i termostatów).

Spis treści

Historia | edytuj kod

Początki | edytuj kod

Recykling jest powszechną praktyką w większości historii ludzkości, a zarejestrowani zwolennicy już w Platonie w czwartym wieku przed naszą erą. [Potrzebne źródło] W okresach, w których zasoby były ograniczone i trudne do zdobycia, badania archeologiczne starożytnych wysypisk śmieci pokazują mniej odpady z gospodarstw domowych (takie jak popiół, zepsute narzędzia i wyroby garncarskie) - w wyniku braku nowych materiałów recyklingowano więcej odpadów [7].

W czasach przedindustrialnych istnieją dowody na to, że złom brązu i inne metale są gromadzone w Europie i topione w celu ciągłego ponownego wykorzystania [8]. Recykling papieru został po raz pierwszy odnotowany w 1031 r., Kiedy japońskie sklepy sprzedawały makulaturę [9] [10] W Wielkiej Brytanii pyły i popioły z pożarów drewna i węgla były zbierane przez „śmieciarzy” i poddawane recyklingowi jako materiał podstawowy wykorzystywany do wyrobu cegieł. Głównym czynnikiem tego rodzaju recyklingu była korzyść ekonomiczna polegająca na uzyskaniu surowców wtórnych zamiast pozyskiwania pierwotnego materiału, a także brak usuwania odpadów publicznych na coraz bardziej gęsto zaludnionych obszarach [7]. W 1813 r. Benjamin Law opracował proces przekształcania szmat w wełnę „tandetną” i „mungo” w Batley w hrabstwie Yorkshire. Materiał ten połączył włókna z recyklingu z wełną dziewiczą. [11] Tandetny przemysł w West Yorkshire w miastach takich jak Batley i Dewsbury trwał od początku XIX wieku do co najmniej 1914 roku.

Uprzemysłowienie spowodowało popyt na niedrogie materiały; oprócz szmat złom żelazny był pożądany, ponieważ był tańszy niż ruda pierwotna. Koleje zarówno kupowały, jak i sprzedawały złom w XIX wieku, a rosnący przemysł stalowy i samochodowy kupił złom na początku XX wieku. Wiele towarów wtórnych było zbieranych, przetwarzanych i sprzedawanych przez handlarzy, którzy przeszukiwali wysypiska śmieci i ulice miast w poszukiwaniu porzuconych maszyn, garnków, patelni i innych źródeł metalu. Do I wojny światowej tysiące takich handlarzy przemierzało ulice amerykańskich miast, wykorzystując siły rynkowe do recyklingu materiałów pokonsumpcyjnych z powrotem do produkcji przemysłowej [12].

Butelki po napojach zostały poddane recyklingowi ze zwrotnym depozytem u niektórych producentów napojów w Wielkiej Brytanii i Irlandii około 1800 r., Zwłaszcza w Schweppes. [13] Oficjalny system recyklingu ze zwrotnymi depozytami został ustanowiony w Szwecji dla butelek w 1884 roku i aluminiowych puszek do napojów w 1982 roku; prawo doprowadziło do wskaźnika recyklingu pojemników na napoje wynoszącego 84–99 procent w zależności od rodzaju, a szklaną butelkę można napełnić średnio ponad 20 razy. [14]

Czas wojny | edytuj kod

Nowy przemysł chemiczny stworzony pod koniec XIX wieku zarówno wynalazł nowe materiały (np. Bakelit [1907]), jak i obiecał przekształcić bezwartościowe w cenne materiały. Przysłowiowo nie można było zrobić jedwabnej torebki z uszami lochy - dopóki amerykańska firma Arthur D. Little nie opublikowała w 1921 r. „On the Making of Silk Purses from Sows 'Ears”, jej badania dowodzą, że kiedy „chemia nakłada kombinezon i dostaje w dół do biznesu ... pojawiają się nowe wartości. Otwiera się nowe i lepsze ścieżki do osiągnięcia pożądanych celów. ”[15]

Recykling (lub „odzysk”, jak się wtedy wtedy powszechnie znano) był poważnym problemem dla rządów podczas II wojny światowej. Ograniczenia finansowe i znaczne braki materialne wynikające z działań wojennych sprawiły, że kraje musiały ponownie wykorzystywać towary i przetwarzać materiały [16]. Te braki zasobów spowodowane wojnami światowymi i innymi tego rodzaju zmieniającymi się wydarzeniami bardzo zachęcały do ​​recyklingu [17]. Walki wojenne pochłonęły wiele dostępnych zasobów materialnych, pozostawiając niewiele ludności cywilnej [16]. W większości domów konieczne stało się przetworzenie ich odpadów, ponieważ recykling stanowi dodatkowe źródło materiałów, pozwalając ludziom w pełni wykorzystać to, co jest im dostępne. Recykling materiałów gospodarstwa domowego oznaczał więcej zasobów na działania wojenne i większą szansę na zwycięstwo [16]. Ogromne rządowe kampanie promocyjne, takie jak National Salvage Campaign w Wielkiej Brytanii i Salvage for Victory w Stanach Zjednoczonych, były przeprowadzane na froncie domowym w każdym wojowniczym kraju, wzywając obywateli do darowania metalu, papieru, szmat i gumy jako kwestia patriotyzmu.

Po II wojnie światowej | edytuj kod

Znaczne inwestycje w recykling miały miejsce w latach 70. XX wieku ze względu na rosnące koszty energii [18]. Recykling aluminium zużywa tylko 5% energii wymaganej do produkcji pierwotnej; szkło, papier i inne metale mają mniej dramatyczne, ale bardzo znaczące oszczędności energii, gdy stosuje się surowce z recyklingu. [19]

Chociaż elektronika użytkowa, taka jak telewizja, jest popularna od lat dwudziestych XX wieku, jej recykling był prawie niespotykany aż do początku 1991 r. [20] Pierwszy elektroniczny system recyklingu odpadów wdrożono w Szwajcarii, zaczynając od zbiórki starych lodówek, ale stopniowo rozszerzając na wszystkie urządzenia [21]. Po ustanowieniu tych programów wiele krajów nie było w stanie poradzić sobie z samą ilością wytwarzanych e-odpadów lub z ich niebezpiecznym charakterem. Zaczęli eksportować problem do krajów rozwijających się bez egzekwowania przepisów dotyczących ochrony środowiska. Jest to tańsze, ponieważ recykling monitorów komputerowych w Stanach Zjednoczonych kosztuje 10 razy więcej niż w Chinach. Zapotrzebowanie na odpady elektroniczne w Azji zaczęło rosnąć, gdy złomowce odkryły, że mogą wydobywać cenne substancje, takie jak miedź, srebro, żelazo, krzem, nikiel i złoto, podczas procesu recyklingu. [22] W 2000 r. Odnotowano duży wzrost zarówno sprzedaży urządzeń elektronicznych, jak i ich wzrostu jako strumienia odpadów: w 2002 r. Odpady elektroniczne rosły szybciej niż jakikolwiek inny rodzaj odpadów w UE [23]. Spowodowało to, że inwestycje w nowoczesne, zautomatyzowane obiekty radziły sobie z napływem zbędnych urządzeń, szczególnie po wprowadzeniu w 2003 r. Surowych przepisów. [24] [25] [26] [27]

Począwszy od 2014 r. Unia Europejska miała około 50% światowego udziału w przemyśle odpadów i recyklingu, przy czym ponad 60 000 firm zatrudnia 500 000 osób, a jej obrót wynosi 24 miliardy EUR [28]. Kraje muszą osiągnąć wskaźniki recyklingu wynoszące co najmniej 50%, podczas gdy kraje wiodące wynosiły około 65%, a średnia UE wyniosła 39% na 2013 r. [29] Średnia UE stale rośnie, do 45% w 2015 r. [30] [31]

W 2018 r. Zmiany na rynku recyklingu wywołały globalny „kryzys” w branży. W dniu 31 grudnia 2017 r. Chiny ogłosiły politykę dotyczącą „narodowego miecza”, ustanawiającą nowe standardy w zakresie importu surowców wtórnych i zakazującą materiałów, które zostały uznane za „brudne” lub „niebezpieczne”. Nowa polityka spowodowała drastyczne zakłócenia na globalnym rynku recyklingu i obniżyła ceny złomu plastikowego i papieru niskiej jakości. Wywóz materiałów nadających się do recyklingu z krajów G7 do Chin dramatycznie spadł, a wiele eksportów przeniosło się do krajów Azji Południowo-Wschodniej. Kryzys wywołał poważne zaniepokojenie praktykami i zrównoważeniem środowiskowym przemysłu recyklingu. Nagła zmiana spowodowała, że ​​kraje przyjęły więcej materiałów nadających się do recyklingu, niż mogłyby przetworzyć, co spowodowało postawienie fundamentalnych pytań dotyczących transportu odpadów z krajów rozwiniętych gospodarczo do krajów o niewielu przepisach środowiskowych - praktyka poprzedzająca kryzys [32]

Ustawodawstwo | edytuj kod

Dostawa | edytuj kod

Aby program recyklingu działał, kluczowe jest posiadanie dużej, stabilnej podaży surowców wtórnych. Aby stworzyć taką podaż, zastosowano trzy opcje legislacyjne: obowiązkowe zbieranie surowców wtórnych, przepisy dotyczące depozytów kontenerowych i zakazy odmowy. Obowiązkowe przepisy dotyczące zbiórki wyznaczają cele recyklingu dla miast, do których dąży, zwykle w formie, w której określony procent materiału musi zostać skierowany ze strumienia odpadów miasta do docelowej daty. Miasto jest następnie odpowiedzialne za pracę nad osiągnięciem tego celu. [5]

Przepisy dotyczące depozytów w kontenerach obejmują zwrot pieniędzy za zwrot niektórych pojemników, zwykle szkła, plastiku i metalu. Przy zakupie produktu w takim pojemniku do ceny doliczana jest niewielka dopłata. Dodatkową opłatę może odzyskać konsument, jeśli pojemnik zostanie zwrócony do punktu zbiórki. Programy te odniosły duży sukces, często skutkując 80-procentowym współczynnikiem recyklingu [33] Mimo tak dobrych wyników przesunięcie kosztów poboru z samorządu lokalnego do przemysłu i konsumentów spowodowało silny sprzeciw wobec tworzenia takich programów w niektórych obszarach [5]. Odmianą tego jest sytuacja, w której producent ponosi odpowiedzialność za recykling swoich towarów. W Unii Europejskiej dyrektywa WEEE wymaga od producentów elektroniki użytkowej zwrotu kosztów podmiotów zajmujących się recyklingiem [34].

Alternatywnym sposobem na zwiększenie podaży surowców wtórnych jest zakaz usuwania niektórych materiałów jako odpadów, często w tym zużytego oleju, starych akumulatorów, opon i odpadów ogrodowych. Jednym z celów tej metody jest stworzenie rentownej gospodarki w celu właściwego usuwania zakazanych produktów. Należy zadbać o to, aby istniała wystarczająca liczba tych usług recyklingu, lub takie zakazy po prostu prowadzą do zwiększenia nielegalnego dumpingu [5].

Popyt ze strony rządu | edytuj kod

Ustawodawstwo zastosowano również w celu zwiększenia i utrzymania popytu na materiały z recyklingu. Istnieją cztery metody takich przepisów: minimalne upoważnienia dotyczące zawartości pochodzącej z recyklingu, wskaźniki wykorzystania, polityka zamówień publicznych i oznakowanie produktów pochodzących z recyklingu [5]

Zarówno minimalne wymagania dotyczące zawartości z recyklingu, jak i wskaźniki wykorzystania bezpośrednio zwiększają popyt, zmuszając producentów do włączenia recyklingu do swoich działań. Treść upoważnień określa, że ​​określony procent nowego produktu musi składać się z materiałów pochodzących z recyklingu. Wskaźniki wykorzystania są bardziej elastyczną opcją: przemysł może realizować cele recyklingu w dowolnym punkcie swojej działalności, a nawet zlecać recykling w zamian za zbywalne kredyty. Przeciwnicy obu tych metod wskazują na znaczny wzrost nakładanych przez nich wymagań sprawozdawczych i twierdzą, że okradają branżę z niezbędnej elastyczności [5] [35]

Rządy wykorzystały własną siłę nabywczą do zwiększenia zapotrzebowania na recykling poprzez tak zwane „polityki zamówień publicznych”. Te zasady to albo „odłogowania”, które zastrzegają pewną kwotę wydatków wyłącznie na produkty z recyklingu, albo programy „preferencji cenowych”, które zapewniają większy budżet przy zakupie przedmiotów z recyklingu. Dodatkowe regulacje mogą dotyczyć konkretnych przypadków: na przykład w Stanach Zjednoczonych Agencja Ochrony Środowiska upoważnia do zakupu oleju, papieru, opon i izolacji budynków ze źródeł poddanych recyklingowi lub przeróbce w miarę możliwości. [5]

Ostatecznym rozporządzeniem rządu dotyczącym zwiększonego popytu jest znakowanie produktów z recyklingu. Gdy producenci są zobowiązani do oznakowania swoich opakowań ilością materiału pochodzącego z recyklingu w produkcie (w tym również opakowaniu), konsumenci są w stanie dokonywać bardziej świadomych wyborów. Konsumenci o wystarczającej sile nabywczej mogą następnie wybrać opcje bardziej przyjazne dla środowiska, skłonić producentów do zwiększenia ilości materiałów pochodzących z recyklingu w swoich produktach i pośrednio zwiększyć popyt. Znormalizowane oznakowanie recyklingowe może również mieć pozytywny wpływ na zaopatrzenie w recyklaty, jeżeli oznakowanie zawiera informacje o tym, jak i gdzie produkt można poddać recyklingowi [5]

Recyklaty | edytuj kod

„Recyklat” to surowiec, który jest wysyłany i przetwarzany w zakładzie recyklingu odpadów lub zakładzie odzysku materiałów, który będzie wykorzystywany do tworzenia nowych produktów. [36] Materiał jest zbierany różnymi metodami i dostarczany do zakładu, w którym poddawany jest ponownej produkcji, aby można go było wykorzystać do produkcji nowych materiałów lub produktów. Na przykład zebrane butelki z tworzyw sztucznych można ponownie wykorzystać i przetworzyć w granulki z tworzywa sztucznego, nowy produkt [37].

Jakość recyklatu | edytuj kod

Jakość recyklingu jest uznawana za jedno z głównych wyzwań, którym należy się zająć, aby odnieść sukces w długoterminowej wizji zielonej gospodarki i osiągnąć zerowy poziom odpadów. Jakość recyklingu na ogół odnosi się do tego, ile surowca składa się z materiału docelowego w porównaniu z ilością materiału niebędącego przedmiotem zwalczania i innych materiałów niepodlegających recyklingowi [38]. Na przykład stal i metal są materiałami o wyższej jakości recyklingu. Szacuje się, że dwie trzecie wyprodukowanej nowej stali pochodzi ze stali pochodzącej z recyklingu. [39] Tylko materiał docelowy może zostać poddany recyklingowi, więc większa ilość materiału niebędącego przedmiotem zwalczania i materiału, który nie nadaje się do recyklingu, zmniejszy ilość produktu podlegającego recyklingowi [38]. Wysoki udział materiałów niebędących przedmiotem zwalczania i materiałów nie nadających się do recyklingu może utrudnić ponownemu przetwarzaniu uzyskanie recyklingu „wysokiej jakości”. Jeśli recyklat jest złej jakości, istnieje większe prawdopodobieństwo, że zostanie on poddany cyklicznemu zmniejszeniu lub, w bardziej ekstremalnych przypadkach, wysłany do innych opcji odzyskiwania lub składowany [38]. Na przykład, aby ułatwić ponowną produkcję produktów ze szkła przezroczystego, istnieją ścisłe ograniczenia dotyczące szkła barwnego wchodzącego w proces ponownego stopienia. Innym przykładem jest recykling tworzyw sztucznych, w którym produkty takie jak plastikowe opakowania żywności są często poddawane recyklingowi w celu uzyskania produktów o niższej jakości i nie podlegają recyklingowi w tym samym plastikowym opakowaniu żywności.

Jakość recyklingu nie tylko wspiera recykling wysokiej jakości, ale może również przynieść znaczące korzyści dla środowiska poprzez ograniczenie, ponowne użycie i utrzymanie produktów poza składowiskami odpadów [38]. Recykling wysokiej jakości może pomóc we wzroście gospodarki poprzez maksymalizację wartości ekonomicznej zebranych odpadów [38]. Wyższe poziomy dochodów ze sprzedaży wysokiej jakości recyklatów mogą zwrócić wartość, która może być znacząca dla samorządów, gospodarstw domowych i przedsiębiorstw [38]. Realizacja recyklingu wysokiej jakości może również zapewnić zaufanie konsumentów i przedsiębiorstw w sektorze gospodarki odpadami i zasobami oraz może zachęcić do inwestycji w tym sektorze.

Założenia recyklingu | edytuj kod

Zasadą działania recyklingu jest maksymalizacja ponownego wykorzystania materiałów odpadowych, z uwzględnieniem minimalizacji nakładów na ich przetworzenie, przez co chronione są surowce naturalne, które służą do ich wytworzenia oraz surowce służące do ich późniejszego przetworzenia.

Recykling odbywa się w dwóch obszarach: produkowania dóbr oraz późniejszego powstawania z nich odpadów. Założenia recyklingu zakładają wymuszanie odpowiednich postaw producentów dóbr, sprzyjających produkcji materiałów jak najbardziej odzyskiwalnych oraz tworzenie odpowiednich zachowań u odbiorców tych dóbr.

Recykling jest systemem organizacji obiegu materiałów, które mogą być wielokrotnie przetwarzane. W skład systemu wchodzą elementy:

 • właściwa polityka ustawodawcza państwa sprzyjająca recyklingowi,
 • rozwój technologii przetwarzania odpadów, przede wszystkim w celu wykorzystania jak największej ich części,
 • projektowanie dóbr z możliwie najszerszym wykorzystaniem w nich materiałów podatnych na recykling,
 • projektowanie dóbr możliwie jednorodnych materiałowo, co upraszcza ich późniejszy demontaż i segregację odpadów.
 • projektowanie dóbr będących połączeniem różnych materiałów w taki sposób, aby ich późniejsze rozdzielenie na elementy zbudowane z jednorodnych materiałów było maksymalnie ułatwione,
 • projektowanie dóbr w taki sposób, aby jak najwięcej ich części składowych nadawało się do powtórnego wykorzystania bez przetwarzania lub przy minimalnych nakładach na doprowadzenie do postaci pełnowartościowej,
 • system oznaczania zarówno opakowań produktów, jak i elementów składowych tych produktów, w celu ułatwienia rozpoznawania i segregacji odpadów.
 • edukacja proekologiczna społeczeństwa oraz promowanie i organizacja zachowań proekologicznych,
 • logistyka sortowania, gromadzenia i odbioru zużytych dóbr oraz ich elementów składowych,
 • przetwarzanie (uprzednio przygotowanych) odpadów i odzyskiwanie z nich surowców.

Analizy kosztów i zysków | edytuj kod

Punkt zdawania szkła i plastikowych butelek w Szymbarku Automat przyjmujący butelki zwrotne w Tomaszowie Mazowieckim

Prowadzone są debaty na temat ekonomicznej wydajności recyklingu. Gminy często widzą korzyści podatkowe z wdrażania programów recyklingowych, przede wszystkim związane ze zredukowanymi kosztami składowisk odpadów[2]. Badania prowadzone przez Duński Uniwersytet Techniczny wykazały, że w 83% przypadków recykling jest najefektywniejszą metodą pozbywania się odpadów z gospodarstw domowych[3][4]. Dodatkowo, obok korzyści podatkowych, uzasadnienie dla recyklingu leży w tym, co ekonomiści nazywają efektami zewnętrznymi, nieocenionymi kosztami i korzyściami, które powstają dla jednostek niezwiązanych z prywatnymi transakcjami. Przykłady dotyczą: zmniejszenia obciążenia powietrza emisjami gazów (m.in. cieplarnianych) powstałych w wyniku spalania, zredukowania odcieków zawierających niebezpieczne substancje wymywanych ze składowisk odpadów, zredukowanego zużycia energii, zmniejszenia konsumpcji i ilości wytwarzanych odpadów, które prowadzą do ograniczenia szkodliwej dla środowiska aktywności górnictwa.

Bez mechanizmów takich, jak podatki i subsydia dla internalizacji skutków ubocznych, biznes będzie je ignorował pomimo kosztów nałożonych na społeczeństwo. Aby stworzyć inne niż podatkowe korzyści relewantne ekonomicznie, rzecznicy uruchomili akcję legislacyjną prowadzącą do wzrostu zapotrzebowania na materiały odnawialne. Na drodze faworyzowania recyklingu Agencja Ochrony Środowiska Stanów Zjednoczonych (Environmental Protection Agency, EPA) zauważyła, że nakłady na recykling zredukowały w kraju emisję dwutlenku węgla do atmosfery do 49 milionów m³ netto w 2005 roku. W Wielkiej Brytanii na podstawie Programu Odpadów i Zasobów (Waste and Resources Action Programme) ustalono, że nakłady na recykling w Wielkiej Brytanii redukują emisję CO2 o 10–15 milionów ton rocznie[5].

Należy spełnić pewne wymagania, aby recykling stał się ekonomicznie możliwy i środowiskowo efektywny. Do nich należą adekwatne źródło recyklatów, system który pozyskuje te recyklaty ze strumienia odpadów w pobliżu fabryk zdolnych do przetwarzania recyklatów i potencjalne zapotrzebowanie na produkty recyklingu. Te dwa wymagania są często niebrane pod uwagę, jednakże bez nich sektor przemysłowy produkcji wykorzystujący zebrane materiały i rynek konsumentów dla produktów wytwarzanych nie jest kompletny i staje się tylko „zbieraniem”[5].

Handel | edytuj kod

Niektóre kraje wprowadzają do obrotu handlowego nieprzetworzone recyklaty. Niektóre skarżyły się, że ostateczna przyszłość recyklatów sprzedanych w innym kraju nie jest znana i że mogą one znaleźć się na wysypisku zamiast zostać przerobione. Zgodnie z jednym z raportów w Ameryce 50–80% komputerów przeznaczonych do recyklingu nie zostało rzeczywiście przerobionych[6][7]. Istnieją raporty o eksporcie nielegalnych odpadów do Chin, gdzie są one demontowane i przerabiane dla zysku pieniężnego bez uwzględnienia zdrowia pracowników lub szkód jakie niesie to za sobą dla środowiska. Rząd chiński zabronił takich praktyk, co jednak nie doprowadziło do ich wyeliminowania.

Niektóre regiony mają utrudnione użycie lub eksport tak wielu przerabianych materiałów. Ten problem jest szeroko rozpowszechniony, jeśli chodzi o zielone szkło. Znaczna część odpadowego zielonego szkła jest wysyłana do przerabiania poza obszarem Ameryki Środkowo-Wschodniej, gdzie nie produkuje się wystarczająco dużo wina do zużycia całości przerobionego materiału. Dodatkowe szkło musi być niszczone do budowy materiałów lub do wtórnego zastosowania w regularnym cyklu odpadów[3][5].

W niektórych stanach USA program nazywany RecycleBank płaci ludziom kuponami do recyklingu, uzyskując pieniądze od lokalnych władz na redukcję w powierzchni wysypisk śmieci, która musi być nabyta. Wykorzystuje to pojedynczy proces potoku, w którym wszystkie materiały są automatycznie sortowane[8].

Prawodawstwo w Polsce | edytuj kod

Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 roku – ogłoszonej 8 stycznia 2013 pojęcie recyklingu zostało zdefiniowane następująco[9]:

 • „[...] recykling – rozumie się przez to odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach; obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mają być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk;[...]”
 • „[...]Przez recykling rozumie się także recykling organiczny polegający na obróbce tlenowej, w tym kompostowaniu, lub obróbce beztlenowej odpadów, które ulegają rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.[...]”

Poprzednia definicja odzysku – została wyraźnie zastąpiona pojęciem recyklingu. Nie zmienia to faktu, iż nowa Ustawa o odpadach dodatkowo definiuje pojęcie:

 • „[...] odzysku – rozumie się przez to jakikolwiek proces, którego głównym wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie innych materiałów, które w przeciwnym przypadku zostałyby użyte do spełnienia danej funkcji, lub w wyniku którego odpady są przygotowywane do spełnienia takiej funkcji w danym zakładzie lub ogólnie w gospodarce;[...]”

Powyższa ustawa zmienia regulacje ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku, która tak definiowała pojęcie recyklingu: „[...] rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.”

Polskie prawo nakłada obowiązek selektywnego zbierania wielu rodzajów odpadów na samorządy gminne i przedsiębiorców wprowadzające towary na rynek. Obowiązek recyklingu jest realizowany zazwyczaj w formie procentu (opakowania, baterie czy bioodpady) lub masy (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny), który w danym roku ma zostać poddany recyklingowi. Samorząd lub przedsiębiorstwa są wówczas odpowiedzialne za spełnienie celu.

Najważniejsze akty prawne regulujące gospodarkę odpadami i ich recykling:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach[10]
 • Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej[11]
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach[12]
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach[9]
 • Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi[13]
 • Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym[14]

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. RECYKLING ODPADÓW [1]
 2. Lavee, Doron. Is Municipal Solid Waste Recycling Economically Efficient?. „Environmental Management”. 40 (6), s. 926–943, 2007. DOI: 10.1007/s00267-007-9000-7
 3. a b Case history: The truth about recycling. W: The Economist [on-line]. 2007-06-07. [dostęp 2015-01-01].
 4. Recycling: The price of virtue. W: The Economist [on-line]. 2007-06-07. [dostęp 2015-01-01].
 5. a b c Recycle and Compost. W: Pamela Murphy, Christine R. Mueller, Mamatha Gowda: The Garbage Primer. New York: Lyons & Burford; League of Women Voters of the United States, 1993, s. 35–72. ISBN 978-1-55821-250-3.
 6. Much toxic computer waste lands in Third World. W: USA Today [on-line]. 2002-02-25. [dostęp 2015-01-01].
 7. Neil Gough: Environmental and health damage in China. W: Time Magazine [on-line]. 2002-03-11. [dostęp 2015-01-01]. [zarchiwizowane z tego adresu.
 8. Bonnie DeSimone: Rewarding Recyclers, and Finding Gold in the Garbage. W: New York Times [on-line]. 2006-02-21. [dostęp 2015-01-01].
 9. a b Dz.U. z 2020 r. poz. 797.
 10. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439.
 11. Dz.U. z 2018 r. poz. 1932.
 12. Dz.U. z 2019 r. poz. 521.
 13. Dz.U. z 2020 r. poz. 1114.
 14. Dz.U. z 2019 r. poz. 1895.
Na podstawie artykułu: "Recykling" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy