Rejestrowany związek partnerski


Rejestrowany związek partnerski w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rejestrowany związek partnerski, formalny związek partnerski lub związek partnerski – uznany prawnie związek dwóch osób. Istnieje kilka terminów równoważnych związkom partnerskim (ang. registered partnerships), które różnią się nazwami: związki cywilne (ang. civil unions), partnerstwo domowe (ang. domestic partnerships) i inne.

W zależności od jurysdykcji, regulacje prawne różnią się, obejmując pary tej samej płci i różnej płci (np. PACS we Francji, unión concubinaria w Urugwaju i civil partnership w Wielkiej Brytanii[1]), zwłaszcza w krajach nieuznających małżeństw osób homoseksualnych (np. Węgry). We Francji, w której związki partnerskie są dostępne zarówno dla związków hetero- i homoseksualnych, pary osób różnej płci stanowią ich większość, w 2010 – 96% wszystkich związków partnerskich.

Zróżnicowany jest także zakres praw i obowiązków stron związku partnerskiego: w niektórych krajach związki partnerskie wszystkie lub niemal wszystkie prawa i obowiązki małżeństw cywilnych, zaś w innych tylko ich część.

Mimo to, w większości krajów jedyną uznawaną prawnie formą związku intymnego jest małżeństwo (osób hetero- lub w niektórych krajach hetero- lub homoseksualnych)[2].

W kilku stanach USA[w których stanach na przykład?] możliwe jest zawarcie heteroseksualnego związku partnerskiego, zamiast małżeństwa, gdy jedna z osób nie osiągnęła wyznaczonego wieku (ma 15 do 18 lat)[3]. Jest on traktowany jako forma tymczasowa, przed zawarciem małżeństwa[4].

Spis treści

Zarys historyczny | edytuj kod

Stosunek społeczeństwa do homoseksualizmu i do formalnych związków par tej samej płci jest zależny od miejsca i czasów – począwszy od pełnej akceptacji i integracji, poprzez neutralność i tolerancję, po nieuznawanie, dyskryminację, a nawet prześladowanie i fizyczną eksterminację[5].

John Boswell podaje, że najstarsze znane zapiski o zawieraniu formalnych związków między osobami tej samej płci pochodzą z doryckiej Krety (VII wiek p.n.e.) i starożytnego Rzymu. Związki tej samej płci zawierano formalnie też w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich[6]. Inni naukowcy wskazują, że opis w książce „Same-Sex Unions in Premodern Europe” adelphopoiesis jako formy małżeństwa homoseksualnego, jest nadinterpretacją[7][8]. Wraz z rosnącymi problemami ekonomicznymi i politycznymi Cesarstwa Rzymskiego, ludzie homoseksualni, jak i inne mniejszości, stali się kozłami ofiarnymi dla cesarzy Rzymu i Kościoła katolickiego, usprawiedliwiając nieudolność rządzących bądź niepowodzenia organizacji kościelnych[9].

Najstarszy znany zapis dotyczący zawarcia małżeństwa jednopłciowego pochodzi z 1061 roku kiedy to związek zawarli Pedro Díaz i Muño Vandilaz z hiszpańskiej Galicji. Ślub został udzielony przez kapłana katolickiego w małej kaplicy, a dokumenty historyczne o tym wydarzeniu odnaleziono w Klasztorze San Salvador de Celanova[10].

W czasach wiktoriańskich znane było bostońskie małżeństwo – związek dwóch niezamężnych kobiet, pozbawiony był relacji seksualnych[11], jednak niektóre z nich miał charakter romantyczny. Współczesne równouprawnienie związków tej samej płci przez całe państwo zapoczątkowano w Danii, w roku 1989, gdzie wprowadzono po raz pierwszy związki partnerskie[12], które zastąpiono w 2012 równouprawnieniem małżeństw.

Stan obecny | edytuj kod

Uznanie | edytuj kod

Państwa i inne jednostki terytorialne, w których uznawane są związki partnerskie (obejmujące pary osób tej samej płci i ewentualnie też pary różnopłciowe). Daty uprawomocnienia podano w nawiasach. Na liście nie uwzględniono krajów, w których możliwe było zawieranie związków partnerskich. W przeciwieństwie do Urugwaju (hiszp. unión concubinaria) i Wielkiej Brytanii (ang. civil partnerships), nie utrzymano możliwości zawarcia związku partnerskiego i zastąpiono je całkowicie przez uznanie małżeństw osób tej samej płci lub unieważniono po okresie współistnienia z powodu naruszenia prawa równości obywatelskiej i niedyskryminacji[13]. Do tych krajów należą: Argentyna, Belgia,, Dania, metropolitalna Francja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Kanada, Luksemburg, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Republika Południowej Afryki, Szwecja, niektóre stany Brazylii, Meksyku i USA.

Afryka | edytuj kod

Ameryka Południowa | edytuj kod

Ameryka Północna | edytuj kod

Azja | edytuj kod

Europa | edytuj kod

Oceania | edytuj kod

Honorowanie | edytuj kod

Na świecie | edytuj kod

W niektórych państwach regulacje prawne honorują zawarte za granicą związki partnerskie. Jednak rzadko jest to akceptacja bezwarunkowa. W Stanach Zjednoczonych pomimo istnienia zasady full faith and credit (pełnego, wzajemnego uznawania aktów i czynności prawnych dokonanych w innym stanie) prawo federalne dopuszcza odmowę skutków prawnych związkom niebędącymi małżeństwami różnopłciowymi. Uznania związków partnerskich poza granicami państwa, w którym został zawarty nie gwarantuje także w jej krajach Unia Europejska. Związki pozbawione konstytutywnych cech małżeństwa nie muszą być akceptowane przez polskiego ustawodawcę. Sprawy nie powiązane bezpośrednio z uznaniem związku, takie jak zobowiązania alimentacyjne, mogą być traktowane przez polskie sądy jako zobowiązania pozaumowne lub mogą być zastosowane przepisy analogiczne[120]. Mimo to, większość państw, w tym Polska, zobowiązała się bez zastrzeżeń do akceptowania aktów prywatnego prawa międzynarodowego w kwestii związków partnerskich, które jej prawodawstwo ignoruje[121][122].

W Polsce | edytuj kod

 Główny artykuł: Sytuacja prawna i społeczna osób LGBT w Polsce.

Polska nie uznaje obecnie formalnych związków partnerskich, w tym tych zawartych w krajach, gdzie są one możliwe, jednak kilkukrotnie składano propozycje ich uznania.

W 2004 senator Maria Szyszkowska przedstawiła projekt ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich[123] Mimo wniosku 26 senatorów o „uczczenie pamięci” Jana Pawła II przez wycofanie inicjatywy ustawodawczej[124], projekt został zatwierdzony przez Senat, jednak nie został on poddany głosowaniu w Sejmie IV kadencji z powodu niewprowadzenia go przez ówczesnego Marszałka Sejmu Włodzimierza Cimoszewicza do porządku obrad. To spowodowało, że – zgodnie z zasadą dyskontynuacji – projekt przepadł.

W styczniu 2008 na zapytanie o kwestie regulacji prawnych związków partnerskich rzecznik rządu Donalda Tuska Agnieszka Liszka odpowiedziała: Rada Ministrów nie zajmowała się i nie będzie zajmować się tą sprawą[125].

W czerwcu 2009 powstała Grupa Inicjatywna ds. związków partnerskich, której celem jest przeprowadzanie konsultacji społecznych dotyczących oczekiwań w zakresie regulacji prawnej związków partnerskich w Polsce oraz zainicjowanie i kontynuacja debaty publicznej na ten temat[126]. Po roku jej działania powstał projekt ustawy[127]. Został on zaprezentowany w Sejmie 17 maja 2011 – z tej okazji wystosowano też apel do Marszałka Grzegorza Schetyny zaprezentowany na konferencji zorganizowanej w redakcji Gazecie Wyborczej[128].

W styczniu 2013 Sejm, po burzliwej dyskusji[129], głosami posłów PiS, SP, zdecydowanej większości posłów PO[130] i PSL odrzucił w pierwszym czytaniu poselskie projekty ustaw o związkach partnerskich wraz z przepisami wprowadzającymi przygotowane przez SLD, RP oraz PO[131][132]. Przed głosowaniem ówczesny minister sprawiedliwości Jarosław Gowin poinformował, że w ocenie jego resortu wszystkie przedstawione projekty są sprzeczne z art. 18 Konstytucji, z czym nie zgodził się premier Donald Tusk podkreślając, że w sprawie konstytucyjności rozpatrywanych projektów nie ma stanowiska żadnej instytucji rządowej[133][134]. Premier Donald Tusk wygłosił przemówienie głosząc, że związki partnerskie to nie sprawa sumień, lecz przywództwa w partii, aczkolwiek nie wprowadzono dyscypliny partyjnej w tej sprawie, mimo stosowania jej nawet w sprawach dotyczących wicemarszałków sejmu[135][136].

Wraz z projektem ustawy o związkach partnerskich wniesiona została poprawka do ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe. Propozycja zmian obejmowała wprowadzenie nowego rozdziału o tytule „Sprawy partnerskie”[137]. Propozycja zmian nie została uchwalona.

W lutym 2018 Nowoczesna złożyła ustawę o związkach partnerskich[138]. 13 lipca 2019 przewodniczący PO Grzegorz Schetyna w ramach forum programowego Koalicji Obywatelskiej zapowiedział wprowadzenie rejestrowanych związków partnerskich[139] (wobec których stanowisko PO wcześniej ewoluowało).

Zawieranie za granicą | edytuj kod

Niektóre kraje dają możliwość zawarcia związku partnerskiego parom, które nie mieszkają na jego terytorium i nie mają jego obywatelstwa. Do tych krajów zaliczają się między innymi[140]:

Związek partnerski zawarty w tych krajach może być nieuznawany w kraju pochodzenia. Konieczna może być droga sądowa (zob. Orlandi i inni przeciwko Włochom).

Debaty nad uznaniem | edytuj kod

Kraje | edytuj kod

Debaty na temat formalnego uznawania związków tej samej i/lub różnej płci zostały zapoczątkowane w następujących krajach i jednostkach terytorialnych:

Przebieg debat | edytuj kod

Argumenty za | edytuj kod

Argument równouprawnienia | edytuj kod

Zwolennicy stworzenia regulacji prawnych dla par osób tej samej płci i kraje które je wprowadziły uważają, iż orientacja seksualna nie powinna wpływać na prawa obywateli w obrębie społeczeństw i nie może być powodem do dyskryminacji w jakimkolwiek aspekcie życia społecznego[164][165][166][167]. Osoby pozostające w związku z inną osobą tej samej płci nie powinny odczuwać nacisków ze strony środowiska by ukrywać swoją orientację seksualną, lub wstydzić się swoich związków lub publicznego okazywania uczuć, np. trzymania się za ręce, wzajemnych pocałunków, co w niektórych systemach prawnych jest zaliczane do wykroczeń[168]. Zwolennicy uważają, że związki osób tej samej płci powinny być uznane, w tym samym lub podobnym stopniu, co związki osób różnej płci[169].

Argument pomyślności obywateli | edytuj kod

Środowisko naukowe podkreśla negatywny wpływ dyskryminacji prawnej na funkcjonowanie psychiczne i społeczne nie tylko osób homoseksualnych, jak również reszty społeczeństwa, zwłaszcza ich rodzin. Ich zdaniem, niechęć względem prawnego uznania związków tej samej płci prowadzi do trwałego poczucia wykluczenia i napiętnowania mniejszości seksualnych, jak i tych, którzy są posądzani o bycie mniejszością seksualną. Psychologowie aktywnie wspierają równouprawnienie osób homoseksualnych i heteroseksualnych. Swoją postawę opierają na wynikach badań, które stwierdzają brak różnic między jakością związków tworzonych przez osoby homoseksualne i heteroseksualne, zdolnością do wychowywania dzieci przez te osoby, jak i brak różnic w ich zdrowiu psychicznym[170][171]. Poseł Robert Biedroń ostrzegł, że wiele osób homoseksualnych opuściło Polskę z powodu dyskryminacji obywateli LGBT przez polski system prawny[172].

Argument sprawiedliwości społecznej | edytuj kod

Zdaniem zwolenników potrzebne jest uregulowanie wielu kwestii, z którymi często spotykają się pary jednopłciowe. Mowa jest tu o takich prawach i obowiązkach jak przykładowo[173][174][175][176]:

 • automatyczna wspólnota majątkowa między partnerami,
 • prawo do odwiedzin w szpitalu chorego partnera lub partnerki oraz informacji o jego lub jej stanie zdrowia,
 • prawo do otrzymania dokumentacji o stanie zdrowia partnera lub partnerki,
 • prawo o decydowaniu w kwestii dalszego leczenia partnera lub partnerki w przypadku ciężkiej choroby,
 • prawo do odbioru korespondencji partnera lub partnerki,
 • prawo do odbioru wynagrodzenia za pracę partnera lub partnerki,
 • prawo do wspólnego opodatkowania partnerów lub partnerek,
 • prawo do ubiegania się wspólnie o przyznanie kredytu,
 • obowiązek alimentacyjny,
 • prawo do renty bądź emerytury po zmarłym partnerze lub partnerce,
 • prawo do odmowy składania zeznań przeciwko partnerowi lub partnerce,
 • prawo do dziedziczenia ustawowego po zmarłym partnerze lub partnerce,
 • prawo do organizowania pochówku partnera lub partnerki,
 • prawo do reprezentacji partnera lub partnerki, np. przy wypożyczaniu książek i rezerwacji biletów
 • prawo do wspólnego najmu: w razie śmierci jednego z partnerów lub jednej z partnerek, żyjący partner lub partnerka mogą przejąć najem,
 • prawo do bycia traktowanymi jako osoby spokrewnione więzami emocjonalnymi

Niektóre z tych praw, które przysługują stabilnym związkom osób różnej płci teoretycznie mogłyby być rozwiązane dzięki umowom prawnym i notarialnym, lecz w praktyce te umowy bywają niehonorowane, a ich moc prawna jest bardzo ograniczona[177].

Argument ekonomiczny | edytuj kod

Obywatele LGBT są obywatelami płacącymi podatki i pomimo tego, iż niektóre z praw par różnej płci mogłyby być dostępne dla osób pozostających w nieformalnych związkach partnerskich w Polsce, dzięki podpisaniu stosownego pełnomocnictwa spisywanego u notariusza lub w inny sposób, te deklaracje notarialne są często bezwartościowe, ponieważ są pozbawione mocy prawnej i bywają niehonorowane[177]. Są one także związane z wysokimi opłatami bądź podatkiem, z których zwolnieni są małżonkowie, bez względu na to czy posiadają potomstwo, czy nie[178].

Według Richarda Floridy wysoki poziom tolerancji przyciąga ludzi twórczych oraz umożliwia im publiczne funkcjonowanie. Amerykański ekonomista posługuje się wskaźnikiem nazywanym „Gay Index”, czyli odsetkiem osób jawnie deklarujących orientację homoseksualną. W miastach gdzie poziom tolerancji jest wyższy rozwój nauki i przemysłu jest większy[179].

Argument religijny | edytuj kod

Odpierając stanowisko katolicyzmu, religijni zwolennicy wprowadzenia związków partnerskich twierdzą, że podstawowym celem małżeństwa, jak i związku partnerskiego jest stworzenie społecznej i prawnej platformy dla wzajemnej miłości i wzajemnego wsparcia małżonków lub partnerów czy partnerek. Funkcje rodzicielskie i wychowawcze w małżeństwie lub są dobrowolne i zazwyczaj nie obejmują całego okresu trwania małżeństwa, a prawa jakie posiadają małżonkowie w większości nie zależą od faktu posiadania dzieci[180]. Zwolennicy są zdania, że strach przed wprowadzeniem związków partnerskich jest strachem przed zmianą[181].

Papież Franciszek jeszcze jako kardynał zaproponował związki partnerskie jako „mniejsze zło”, kiedy w Argentynie trwała debata nad uznaniem małżeństw osób tej samej płci[182]. Kościoły państwowe m.in.: Szwecji, Danii i Holandii błogosławią związki zarówno tej samej, jak i różnej płci. Kościół katolicki sprzeciwia się jednak związkom osób tej samej płci[183].

Argument biurokratyczny | edytuj kod

Pomimo tego, że związek partnerski można do pewnego stopnia stworzyć poprzez notariusza, jest to kosztowne, a także istnieje problem z ich uznawaniem[177]. Formalności związane z załatwieniem wszystkich umów są bardzo skomplikowane, czasochłonne, a jednocześnie bywają niehonorowane[177].

Argument konstytucyjny | edytuj kod

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie zabrania możliwości zawierania związków partnerskich, choć przeciwnicy twierdzą inaczej, a konstytucja winna być interpretowana z życzliwością względem obywateli Polski, kierując się preambułą i innymi przepisami prawa[184][185][186]. Przykładami są:

Art. 1.
Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli.
Art. 2.
Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej.
Art. 31.
Wolność człowieka podlega ochronie prawnej.
Każdy jest obowiązany szanować wolności i prawa innych.
Art. 32.
Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.
Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

Konstytucja RP,
Argument patriotyczny i reputacji Polski | edytuj kod

Tradycyjnie Królestwo Polskie, Korona Królestwa Polskiego, Rzeczpospolita Obojga Narodów, których spadkobierczynią jest III Rzeczpospolita (współczesna Polska), były krajami postępowymi i tolerancyjnymi. Polska jako jedyny kraj Europy nigdy w swojej historii nie karała mężolubstwa (homoseksualizmu)[187], będąc ostoją otwartości i tolerancji.

Obecnie Polska jest postrzegana na świecie jako kraj homofobiczny[188][189][190][191]. Unikanie wprowadzenia związków partnerskich zostało nazwane przez posła Tadeusza Iwińskiego ciosem w reputację Polski[192], a przez profesora Jana Hartmana wstydem dla polskiej demokracji[193]

Argument rodzinny | edytuj kod

Rodziny LGBT istnieją nawet w tych społeczeństwach, które są im wrogie[194][195]. Związki partnerskie dałyby rodzinom LGBT więcej stabilności i umożliwiałyby rodzicom lub opiekunom przekazanie opieki nad osieroconym dzieckiem w przypadku śmierci jednego rodzica lub opiekuna, na rzecz jego lub jej żyjącego partnera lub partnerki[196][197][198].

Argument zmian społecznych | edytuj kod

Związki partnerskie są uznawane w państwach otwartych, a zmiany społeczne w Polsce są bardzo dynamiczne na korzyść możliwości zawierania związków partnerskich, zwłaszcza tej samej płci: w 2002 jedynie 15% Polaków popierało związki partnerskie tej samej płci, w 2010 już 45%[199], w 2013 – 47%[200], a w 2017 - 52%[201]. Rośnie liczba konkubinatów, które nie mają dostępu przynajmniej do części praw małżeństw[202][203].

Argumenty przeciw | edytuj kod

Argumenty religijne i moralne | edytuj kod

Zgodnie z doktryną kościoła katolickiego, islamu, judaizmu ortodoksyjnego, bahaizmu, hinduizmu i wielu sekt indyjskich małżeństwo jest uświęconym przez Boga związkiem kobiety i mężczyzny. Kościół katolicki jest przeciwny wprowadzaniu pozamałżeńskich regulacji prawnych, zwłaszcza dotyczących osób tej samej płci. Rejestrowane związki partnerskie według doktryny tego wyznania nie spełniają wymogów małżeństwa, gdyż związek ten skierowany jest, zgodnie z nauką tego Kościoła, do dobra zarówno kobiety i mężczyzny oraz głównie w celach prokreacji[204]. Według Kościoła katolickiego wprowadzanie w prawie zapisu o związkach partnerskich jest „legalizacją zła”. Jednocześnie Kościół katolicki oczekuje od swoich wiernych „przeciwstawienia się zalegalizowaniu prawnemu związków homoseksualnych” i zaleca osobom homoseksualnym celibat, zaś wobec parlamentarzystów katolickich, którzy „mają do czynienia z prawem przychylnym związkom homoseksualnym”, nakłada „obowiązek moralny” wyraźnego publicznego sprzeciwu i głosowania przeciw projektowi ustawy[205]. Ks. prof. Andrzej Szostek, etyk z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego uważa, że związki partnerskie (również dla par heteroseksualnych) prowadzą do „pomnożenia chaosu społecznego”[206]. Teolog ks. Giovanni Cavalcoli stwierdził, iż trzęsienie ziemi w centralnych Włoszech, w których zginęły setki osób, są ‘karą boską’ za uznanie we włoskim prawie związków partnerskich, które jego zdaniem „obrażają rodzinę” i „godność małżeństwa”[207].

Argument konstytucyjny | edytuj kod

Według Marka Biernackiego związki quazi-małżeńskie proponowane w przedstawianych w polskim sejmie projektach ustaw o związkach partnerskich były niezgodne z konstytucją. W wywiadzie dla prasy polityk zaznaczył, że jest to wypowiedź prywatna[208].

Art. 18.
Małżeństwo jako związek kobiety i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej.

Konstytucja RP,
Argument nierównego traktowania | edytuj kod
Kobieta trzymająca baner z napisem „Nie pytałam jej, czy zawrze ze mną związek partnerski

Do przeciwników związków partnerskich należą działacze LGBT, którzy uznają związki partnerskie jako dyskryminującą i poniżającą alternatywę dla małżeństwa. Ich zdaniem wcześniej nieznany termin jest zaproszeniem do nierównego traktowania, kiedy celem równouprawnienia powinna być równość małżeństw. Ci działacze podkreślają, że możliwość zawierania małżeństw tej samej płci nie krzywdzi nikogo, ponieważ wszystkie małżeństwa mają prawa i obowiązki, a może krzywdzić przez stygmatyzację dzieci par tej samej płci[209].

Argument niewystarczającego poparcia | edytuj kod

Istnieje duży stopień poparcia dla związków partnerskich osób różnej płci pozostających w stałych związkach (85% w Polsce), który jest dużo mniejszy dla związków tej samej płci. Stąd wiele debat na temat uznania związków partnerskich skupia się na tych właśnie związkach osób tej samej płci i homoseksualizmie. W przypadku Polski, choć większość ankietowanych – 57% nie akceptuje legalizacji małżeństw homoseksualnych, to 52% wyraża zgodę na legalizację związków partnerskich osób tej samej płci[201].

Poparcie społeczne | edytuj kod

Zmienność poparcia | edytuj kod

Poparcie społeczne wobec związków partnerskich osób tej samej płci podlega ciągłym zmianom, np. w Polsce i Słowacji[215], z rosnącym poparciem[216], przy czym obydwa te kraje nie uznają związków partnerskich (np. osób tej samej płci)[217].

Poparcie w wybranych krajach świata | edytuj kod

Chronologia | edytuj kod

Adopcja | edytuj kod

Prawo do adopcji dzieci przez pary jednopłciowe na świecie

     Adopcja przez pary jednopłciowe legalna

     Adopcja przez partnera związku jednopłciowego legalna

     Adopcja dozwolona przez samotną osobę LGBT

     Brak praw do adopcji / brak informacji

 Osobny artykuł: Rodzicielstwo LGBT.

Rejestrowane związki partnerskie umożliwiają parom jednopłciowym adopcję dzieci tylko w niektórych krajach[258]. W Finlandii, Niemczech i Izraelu prawo adopcji ma jedna z osób pozostająca w związku partnerskim, nie ma zaś tego prawa para[259]. W Polsce i Rumunii adoptować może osoba samotna.

W Niemczech w wyniku decyzji Trybunału Konstytucyjnego partner w związku jednopłciowym otrzymał prawo adopcji dziecka, którego rodzicem biologicznym lub adopcyjnym jest drugi uczestnik związku. Uznano, że takie rozwiązanie umożliwia lepszą opiekę nad dzieckiem oraz zapewnia mu możliwość dziedziczenia po obu uczestnikach związku, pod których opieką i rodzicielstwem pozostaje[198].

Z 78 badań naukowych, 74 potwierdzają[260], że dzieci wychowywane przez homoseksualnych rodziców rozwijają się prawidłowo. Podobnie, organizacje skupujące psychologów: Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne[261], Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne[262], Amerykańskie Towarzystwo Psychoanalityczne[263], Amerykańska Akademia Pediatryczna[264][265], Kanadyjskie Towarzystwo Psychologiczne[266] i Amerykańska Akademia Psychiatrii Dzieci i Młodzieży[267].

Statystyki | edytuj kod

Ponad 90% umów partnerskich zawartych we Francji w 2006 roku dotyczyło par heteroseksualnych[268]. W roku 2010 związki między osobami tej samej płci stanowiły 4,4% związków partnerskich zawieranych we Francji[269]. Pomimo to, niektórzy przeciwnicy związków partnerskich twierdzą, że związki partnerskie to związki tylko tej samej płci[270].

Prawo o „zarejestrowanych związkach partnerskich” m.in. we Francji (związek nazywany PACS) stosuje się dla dwóch osób, które nie chcą lub nie mogą zawrzeć małżeństwa. PACS-y stanowiły 17,7% wszystkich rodzajów legalnych związków zawieranych we Francji w 2005 roku (reszta to małżeństwa)[271]. Związki partnerskie obejmują pary jednej płci i pary odmiennej płci także w Nowej Zelandii[272], Urugwaju[273], Brazylii[274] oraz 6 stanach USA[275]. W Brazylii w roku 2012 notariusz zarejestrował także związek partnerski dwóch kobiet i jednego mężczyzny[274].

Przykładowe związki | edytuj kod

Neil Patrick Harris i David Burtka

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Związek partnerski obok małżeństwa także dla par heteroseksualnych. Zmiana prawa w Anglii i Walii - Polsat News, polsatnews.pl, 31 grudnia 2019 [dostęp 2020-10-08]  (pol.).
 2. Marriage, Civil Unions and Domestic Partnerships: A Comparison. EqualityMaine. [dostęp 2014-01-12].
 3. A Strange Map of the World’s Child-Marriage Laws. 2015-03-09. [dostęp 2015-06-11].
 4. civil union (sociology) -- Encyclopedia Britannica. [dostęp 2014-01-12].
 5. Colin Spence. Homosexuality: A History
 6. John Boswell, Same Sex Unions in Premodern Europe; strony 211, 258, 259
 7. Robin Darling Young: Gay Marriage: Reimagining Church History. [dostęp 2014-01-12].
 8. Jordan, Mark D.: Blessing Same-Sex Unions: The Perils of Queer Romance and the Confusions of Christian Marriage. University of Chicago Press, 2005, s. 134. ISBN 0-226-41033-1.
 9. Christianity, Social Tolerance and Homosexuality New Haven: Yale University Press (1980)
 10. Homoseksualizm w średniowieczu (hiszp.). www.galiciae.com, 2011-02-27. [dostęp 2013-07-09].
 11. Would Jesus Discriminate? - Ruth loved Naomi as Adam loved Eve, www.wouldjesusdiscriminate.org [dostęp 2017-11-26] .
 12. http://www.qrd.org/qrd/world/europe/denmark/registered.partnership.act.with.amendments
 13. Discriminatorio, artículo 21 de Ley de Sociedades de Convivencia: SCJN
 14. Civil Union Act, 2006
 15. Chapitre Ier: Du pacte civil de solidarité
 16. a b Reprise d’entreprise Ile de La Réunion – se préparer aux enjeux de la reprise d’entreprise: Le Pacs
 17. LEY 5/2003, de 6 de marzo, para la regulación de las parejas de hecho en la Comunidad Autónoma de Canarias
 18. Reglamento regulador del Registro de Uniones de Hecho
 19. REGLAMENTO REGULADOR DEL REGISTRO DE PAREJAS DE HEC HO DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA
 20. Venezuela’s Sexual Revolution Within the Revolution | Venezuelanalysis.com, venezuelanalysis.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 21. Brazil supreme court recognizes same-sex civil unions
 22. Ley 26.994 CODIGO CIVIL Y COMERCIAL DE LA NACION
 23. En 5 años, sólo 10 parejas gays pasaron por el Registro Civil
 24. Same-sex couples legal in BA
 25. Cordoba: aprueban la union civil entre homosexuales en Villa Carlos Paz
 26. Río Cuarto: aprueban la unión civil de parejas gays
 27. Ley Nş 18.246 UNIÓN CONCUBINARIA
 28. Voters in Ecuador Approve Constitution
 29. Decision C-029 of 2009
 30. Chile approves same-sex civil unions, news.yahoo.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 31. Venezuela’s Sexual Revolution Within the Revolution | Venezuelanalysis.com, venezuelanalysis.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 32. Adiciona Código de Familia para Regular la Unión de Hecho
 33. Comunidad gay celebra fallo que reconoce primera unión de hecho homosexual
 34. New York City Takes Historic Step on Domestic Partnership
 35. AB 26
 36. D.C. DOMESTIC PARTNERSHIP PROGRAM
 37. An Act To Promote the Financial Security of Maine’s Families and Children
 38. New Jersey Domestic Partnership Act
 39. Protecting individuals in domestic partnerships by granting certain rights and benefits.
 40. HOUSE BILL 09-1260
 41. Domestic Partnerships in Nevada
 42. Law Reform (2000) Act
 43. Civil Unions
 44. Family Law in Manitoba
 45. Adult Interdependent Relationships Act, SA 2002
 46. Katittarneq / inooqatigiittut nalunaarsorsimasut
 47. Mexican state of Colima allows same-sex civil unions - BBC News, www.bbc.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 48. Jalisco, cuna de charros y tequila, da primer paso hacia el matrimonio gay | Expansión, mexico.cnn.com [dostęp 2018-02-09]  (hiszp.).
 49. Legalizan bodas gays en Campeche | SDP Noticias, www.sdpnoticias.com [dostęp 2017-11-26]  (hiszp.).
 50. http://www.pinknews.co.uk/2016/09/11/aruba-votes-to-recognise-same-sex-unions-with-marriage-equivalent-benefits/ Aruba votes to recognise same-sex unions with marriage-equivalent benefits
 51. a b Insurer among first businesses to recognize same-sex partnerships in Japan, www.gaystarnews.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 52. City of Iga to recognize same-sex partnerships from April | The Japan Times, www.japantimes.co.jp [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 53. Takarazuka first city in Japan's Kansai region to certify gay couples, www.gaystarnews.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 54. 那覇市、同性パートナーシップ制度を開始へ【LGBT】, www.huffingtonpost.jp [dostęp 2017-11-26]  (jap.).
 55. Japanese city becomes the biggest to recognise same-sex relationships · PinkNews, www.pinknews.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 56. Kaohsiung allows same-sex couples to register partnership: Shanghaiist, shanghaiist.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 57. Taipei opens registration for gay couples, www.gaystarnews.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 58. Taiwanese city becomes first to record gay relationships as next-of-kin in hospitals, www.gaystarnews.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 59. Tainan to register gay couples, www.gaystarnews.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 60. New Taipei City to start registering gay couples next week, www.gaystarnews.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 61. Chiayi to register gay couples, www.gaystarnews.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 62. http://international.thenewslens.com/post/294157/
 63. Taiwanese Same-Sex Pairs Move 1 Step Closer to Marriage Lega, en.yibada.com [dostęp 2017-11-26] .
 64. 起新竹縣開始受理
 65. 520蔡英文上台後宜蘭第一個改變 開放同性伴侶註記
 66. HiNet, times.hinet.net [dostęp 2017-11-26] .
 67. LLEI 10/1998, de 15 de juliol, d’unions estables de parella (DOGC núm. 2687, de 23.07.1998)
 68. Ley 6/1999, de 26 de marzo, relativa a parejas estables no casadas
 69. Decreto Legislativo 1/2011, de 22 de marzo, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba, con el título de «Código del Derecho Foral de Aragón», el Texto Refundido de las Leyes civiles aragonesas TÍTULO VI De las parejas estables no casadas
 70. Decreto 124/2000, de 11 de julio, por el que se regula la creación y el régimen de funcionamiento del Registro de parejas de hecho de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha
 71. LEY FORAL 6/2000, DE 3 DE JULIO, PARA LA IGUALDAD JURÍDICA DE LAS PAREJAS ESTABLES
 72. Ley 5/2012, de 15 de octubre, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana
 73. Ley 18/2001, de 19 de diciembre, de parejas estables
 74. LEY 5/2002, de 16 de diciembre, de Parejas de Hecho
 75. LEY 4/2002, de 23 de mayo, de Parejas Estables
 76. Ley 11/2001, de 19 de diciembre, de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid
 77. Decreto 134/2002, de 18 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Uniones de Hecho de la Comunidad de Madrid
 78. DECRETO 117/2002, de 24 de octubre, por el que se crea el Registro de Uniones de Hecho en Castilla y León y se regula su funcionamiento
 79. Ley 5/2003, de 20 de marzo, de Parejas de Hecho de la Comunidad Autónoma de Extremadura
 80. Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho
 81. Ley de la C.A. de Cantabria 1/2005, de 16 de mayo, de parejas de hecho de la Comunidad Autónoma de Cantabria
 82. Ley 10/2007, de 28 de junio, de reforma de la disposición adicional tercera de la Ley 2/2006, de 14 de junio, de derecho civil de Galicia
 83. Decreto 248/2007, de 20 de diciembre, por el que se crea y se regula el Registro de Parejas de Hecho de Galicia
 84. Decreto 30/2010, de 14 de mayo, por el que se crea el Registro de Parejas de Hecho de La Rioja
 85. Gesetz über die Eingetragene Lebenspartnerschaft (Lebenspartnerschaftsgesetz – LPartG)
 86. Valtioneuvoston asetus rekisteröidystä parisuhteesta
 87. Finlandia: parlament dał zielone światło małżeństwom - Kolejny kraj z równością! - Newsy - Queer.pl, queer.pl [dostęp 2017-11-26] .
 88. Déclarer un partenariat (PACS)
 89. LEGGE 20 maggio 2016, n. 76
 90. Ars approva ddl sulle unioni civili: 50 i favorevoli, ma non mancano le polemiche
 91. Ultime Notizie Online | Agenzia Giornalistica Italia | AGI, www.agi.it [dostęp 2018-05-29]  (ang.).
 92. http://www.registrecivil.ad/index.php?option=com_content&view=article&id=105&Itemid=597
 93. Civil Partnership Act 2004
 94. CIVIL PARTNERSHIP ACT 2011
 95. Civil Partnership (Jersey) Law 2012
 96. http://www.gibraltarlaws.gov.gi/articles/2014-10o.pdf
 97. Uzavření registrovaného partnerství
 98. UKAZ o razglasitvi Zakona o registraciji istospolne partnerske skupnosti (ZRIPS)
 99. Bundesgesetz über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG)
 100. 2009. évi XXIX. törvény a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról1 A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte
 101. Eingetragene Partnerschaft-Gesetz – EPG
 102. Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010
 103. Aufenthaltsbewilligung für Lebenspartner
 104. Catholic Malta legalizes same-sex civil unions | News | DW | 15.04.2014, www.dw.de [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 105. Croatia passes civil partnerships law · PinkNews, www.pinknews.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 106. https://www.amnesty.org/en/latest/news/2015/11/cyprus-marriage-equality-campaigners-celebrate-victory-on-civil-unions/ Cyprus: Marriage equality campaigners celebrate hard-won victory on civil unions
 107. In-Cyprus is under construction, in-cyprus.com [dostęp 2018-02-25]  (ang.).
 108. Grecja: parlament zalegalizował związki homoseksualne. wyborcza.pl, 23 grudnia 2015. [dostęp 2015-12-24].
 109. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2017-11-26] .
 110. International News | Latest World News, Videos & Photos -ABC News - ABC News, abcnews.go.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 111. LEGGE 20 novembre 2018 n.147 - Regolamentazione delle unioni civili - Consiglio Grande e Generale, www.consigliograndeegenerale.sm [dostęp 2020-03-13]  (wł.).
 112. n° 1481 - Loi du 17 décembre 2019 relative aux contrats civils de solidarité, www.conseil-national.mc [dostęp 2020-03-13]  (fr.).
 113. https://www.out.com/weddings/2020/7/02/montenegro-latest-country-recognize-same-sex-unions
 114. Relationships Act 2003
 115. South Australia gays get new rights · PinkNews, www.pinknews.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 116. Civil Partnerships Act 2008
 117. Relationships Act 2008
 118. Relationships Register Act 2010
 119. Civil Partnerships Act 2011
 120. Związki quasi-małżeńskie w polskim prawie prywatnym międzynarodowym (po nowelizacji k.k.) [„Państwo i Prawo” – numer 2 z 2011 r. – Nowe artykuły z czasopism – Czytaj – http://www.lex.pl. [dostęp 2014-01-31].
 121. Konstytucja nie zakazuje związków
 122. Kwestie kompetencji Unii Europejskiej oraz warunków pomocniczości i proporcjonalności prawodawstwa unijnego na tle projektów rozporządzeń o jurysdykcji, prawie właściwym i skuteczności zagranicznych orzeczeń w majątkowych sprawach małżeńskich i partnerskich
 123. Treść projektu ustawy o zarejestrowanych związkach partnerskich autorstwa prof. Marii Szyszkowskiej
 124. Druk nr 942
 125. Innastrona.pl: Tusk nie chce rozmawiać
 126. Grupa Inicjatywna ds. związków partnerskich
 127. Założenia ustawy o umowie związku partnerskiego
 128. Treść apelu do Marszałka Schetyny
 129. Sprawozdanie stenograficzne z 32 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 24 stycznia 2013 r. (drugi dzień obrad). Kancelaria Sejmu. s. 157–201. [dostęp 2013-02-22].
 130. Głosowanie nr 47 na 32. posiedzeniu Sejmu, www.sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 131. Druki sejmowe nr 552, 553, 554, 555 i 825. Za wnioskiem o odrzucenie projektów ustaw zawartych w drukach 552 i 553 (projekt SLD) głosowało 276 posłów, 150 było przeciw, 23 wstrzymało się od głosu; drukach 554 i 555 (projekt Ruchu Palikota) odpowiednio 283, 137 i 30 posłów, natomiast druku 825 (projekt PO) – 228, 211 i 10 posłów
 132. gazeta.pl: Związki partnerskie – Jak głosowali posłowie? (pol.). [dostęp 2013-01-26].
 133. Związki partnerskie zgodne z Konstytucją | naTemat.pl, bartlomiejciazynski.natemat.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 134. Sejm odrzucił: Poselskie projekty dotyczące związków partnerskich. W: Kronika Sejmowa [on-line]. Kancelaria Sejmu, 31 stycznia 2013. s. 17–18. [dostęp 2013-02-22].
 135. John Godson odejdzie z PO, jeśli będzie dyscyplina w sprawach światopoglądowych (pol.). wprost.pl. [dostęp 2013-03-18].
 136. PO zastosuje dyscyplinę partyjną w sprawie Wandy Nowickiej. gazetaprawna.pl. [dostęp 2013-03-18].
 137. Związki partnerskie – regulować czy nie regulować?. [dostęp 2014-01-31].
 138. Związki partnerskie w Polsce? PiS nie bierze takiego rozwiązania pod uwagę. - WTK PLAY, wtkplay.pl [dostęp 2018-02-23]  (pol.).
 139. #SzóstkaSchetyny. platforma.org, 15 lipca 2019. [dostęp 2019-07-20].
 140. PawełP. Knut PawełP., AgataA. Kwaśniewska AgataA., JakubJ. Lendzion JakubJ., Związki osób tej samej płci w Europie, 2015, ISBN 978-83-933619-5-3 .
 141. Bolivia: First steps toward same-sex marriage | Pulsamerica: Impartial, Direct, Independent | The Impartial Latin American News Magazine, www.pulsamerica.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 142. Hong Kong legislature to debate same-sex unions this year, www.gaystarnews.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 143. Bill protecting same-sex couples' property rights filed | News | GMA News Online, www.gmanetwork.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 144. Israel: Civil union legislation introduced to extend marriage rights to same-sex couples · PinkNews, www.pinknews.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 145. Tokyo Issues Japan’s First Same-Sex Marriage Certificate | HuffPost, www.huffingtonpost.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 146. http://insidecostarica.com/2013/01/04/government-debates-alternative-to-gay-marriage/
 147. Cuba mulls legalising gay marriage - Telegraph, www.telegraph.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 148. 9 MPs register bill on same-sex partnership - EN.DELFI, en.delfi.lt [dostęp 2017-11-26] .
 149. Coalition sceptical about approving Cohabitation Law | Baltic News Network - News from Latvia, Lithuania, Estonia, bnn-news.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 150. mexicogulfreporter.com, www.mexicogulfreporter.com [dostęp 2018-03-23] .
 151. Panama: Support Civil Union Proposal Now under Attack by the Catholic Church | OutRight, www.iglhrc.org [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 152. Peru gay rights activists push for more rights in law - BBC News, www.bbc.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 153. The Visegrad Group: the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia | Civil partnership bill in two months, says Tusk, www.visegradgroup.eu [dostęp 2017-11-26]  (węg.).
 154. BODNAR, SEARS, LEGIERSKI, LISICKI: Małżeństwa par jednopłciowych. Nowy etap? - Kultura Liberalna, kulturaliberalna.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 155. „Dlaczego nie małżeństwa? Sąd nad homofobią” – Ruch LGBT – portal informacyjny les, gej, bi, trans, ruchlgbt.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 156. Kylos - Strona została zawieszona, paradarownosci.eu [dostęp 2018-10-01] .
 157. Wyborcza.pl
 158. VREM PARTENERIAT CIVIL IN ROMANIA - Petitieonline.com, www.petitieonline.com [dostęp 2017-11-14] .
 159. Parteneriatul civil propus de Remus Cernea, respins în plenul Camerei Deputaţilor, www.antena3.ro [dostęp 2017-11-26]  (rum.).
 160. Serbia to consider giving gay couples legal rights, www.gaystarnews.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 161. Civil partnership defeat for Slovakia · PinkNews, www.pinknews.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 162. Thailand Considers Civil Union Bill; Would Be First Country in Asia - Towleroad, www.towleroad.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 163. In Venezuela, gays and lesbians demand equal rights | San Diego Gay and Lesbian News, sdgln.com [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 164. Heterosexism + Homophobia | LGBT | CWRU - Lesbian Gay Bisexual Transgender Center - Case Western Reserve University, case.edu [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 165. 8 Moral and Social Arguments for Gay Marriage, atheism.about.com [dostęp 2017-11-26] .
 166. Gay Marriage - ProCon.org, gaymarriage.procon.org [dostęp 2017-11-26] .
 167. Sexual orientation discrimination | nidirect, www.nidirect.gov.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 168. Status publicznych zachowań homoseksualnych w polskim systemie prawa wykroczeń Liberte! | Liberte!, liberte.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 169. http://www.hrc.org/resources/entry/spousal-benefits-recognizing-same-sex-spouses-for-benefits-programs
 170. Same-sex marriage and equality | The Psychologist, www.thepsychologist.org.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 171. http://people.virginia.edu/~cjp/articles/p04.pdf
 172. Gay Poles head for UK to escape state crackdown | World news | The Guardian, www.guardian.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 173. PO ws. związków partnerskich: kredyty, alimenty... - Wiadomości - polskieradio.pl, www.polskieradio.pl [dostęp 2017-11-26] .
 174. http://www.miloscniewyklucza.pl/zwiazki-partnerskie-prawo.php
 175. http://www.miloscniewyklucza.pl/zwiazki-partnerskie-spolecznie.php
 176. Wyborcza.pl
 177. a b c d Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2017-11-26] .
 178. „Dziesięć mitów prawnych gejów i lesbijek – polemika”, 2005, homiki.pl
 179. Edwin Bendyk, Jacek Żakowski: Miłuj geja swego. Polityka, NUMER 23/2005 (2507). [dostęp 2013-12-14].
 180. Mitologia homoseksualizmu. [dostęp 2014-01-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (26 listopada 2007)].
 181. Integrity Official Argues Opposition to Homosexuality Rooted in Opposition to Change. [dostęp 2014-02-01].
 182. Papież Franciszek dopuszczał związki partnerskie - Świat - Newsweek.pl, swiat.newsweek.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 183. Polskatimes.pl - Dziennik Polska. Najnowsze Informacje, www.polskatimes.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 184. Prawnicy: konstytucja nie wyklucza związków partnerskich - Rodzina - rp.pl, prawo.rp.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 185. Wyborcza.pl, wyborcza.pl [dostęp 2017-11-26] .
 186. Prof. Winczorek: Konstytucja nie wyklucza związków partnerskich - Dzienniklodzki.pl, www.dzienniklodzki.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 187. http://www.ukgaynews.org.uk/Archive/10/Jul/1607.htm Postcard from Poland
 188. euro|topics - Homophobia in Eastern Europe, www.eurotopics.net [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 189. BBC NEWS | Europe | Poland urged to halt 'homophobia', news.bbc.co.uk [dostęp 2017-11-26] .
 190. Debunking stereotypes: Poles are homophobic | World news | The Guardian, www.guardian.co.uk [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 191. Hate in the Headlines: Media Reactions to Homophobic Rhetoric in Poland by Meller Aleksandra, Lydia Downing, Johanna Lieser | Humanity in Action, www.humanityinaction.org [dostęp 2017-11-26] .
 192. To cios w reputację Polski
 193. Związki partnerskie czarnej reakcji | Loose blues, hartman.blog.polityka.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 194. Dzieci dla gejów - Polska - Newsweek.pl, spoleczenstwo.newsweek.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 195. http://www.focus.pl/cywilizacja/zobacz/publikacje/dzieci-gejow-maja-lepiej/
 196. Amerykańskie badania dzieci wychowywanych w rodzinach LGBT, kobiety-kobietom.com [dostęp 2017-11-26] .
 197. Ὑάκινθος 1978: Argumenty za związkami partnerskimi, hyakinthos1978.blogspot.co.uk [dostęp 2017-11-26] .
 198. a b Niemcy zezwalają na adopcję dzieci, Sąd zezwala na adopcję dzieci - Świat - Newsweek.pl, www.newsweek.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 199. http://www.konkubinat.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=70:czy-zwizki-partnerskie-maj-faktycznie-tak-due-spoeczne-poparcie&catid=37:blog&Itemid=60
 200. TNS Polska: 67 proc. za prawami związków partnerskich heteroseksualnych
 201. a b Po raz pierwszy w Polsce zwolennicy jednopłciowych związków partnerskich są w większości. Może już czas
 202. http://www.zwiazkipartnerskie.info/_public/docs/uzasadnienie_homo_i_hetero_progresja_v01022012_popr.pdf
 203. Maleje liczba małżeństw, przybywa rozwodów, singli i heteroseksualnych par żyjących bez ślubu - nowosci.com.pl
 204. Kanon 1055 kodeksu prawa kanonicznego z 1983
 205. Congregation for the Doctrine of the Faith: Considerations regarding proposals to give legal recognition to unions between homosexual persons
 206. eKAI.pl - Portal Katolickiej Agencji Informacyjnej, ekai.pl [dostęp 2017-11-26] .
 207. Ksiądz w katolickim radiu podał przyczynę trzęsienia ziemi we Włoszech. „Kara boska za związki partnerskie”
 208. Marek Biernacki, związki partnerskie, niekonstytucyjność – Polska – Newsweek.pl. [dostęp 2014-01-21].
 209. lambdalegal.org, data.lambdalegal.org [dostęp 2018-04-21] .
 210. Związki partnerskie – za czy przeciw?
 211. TNS Polska: 67 proc. za prawami związków partnerskich heteroseksualnych
 212. Sondaż Super Expressu o związkach partnerskich: Polacy przeciw małżeństwom homo!. Retrieved 22 June 2013.
 213. Polski rekord tolerancji: 40 proc. z nas akceptuje związki partnerskie dla homoseksualistów. M.wyborcza.pl (9 October 2013). Retrieved 12 October 2013
 214. Po raz pierwszy w Polsce zwolennicy jednopłciowych związków partnerskich są w większości. Może już czas. oko.press (26 czerwca 2017)
 215. Stuart M. Davis: Conflicts of Law and the Mutual Recognition of Same-Sex Unions in the EU. 2015-03-31. s. 2, 238. [dostęp 2017-01-29].
 216. Stuart M. Davis: Conflicts of Law and the Mutual Recognition of Same-Sex Unions in the EU (ang.). 2015-03-31. s. 2. [dostęp 2017-01-29].
 217. Stuart M. Davis: Conflicts of Law and the Mutual Recognition of Same-Sex Unions in the EU (ang.). 2015-03-31. s. 3. [dostęp 2017-01-29].
 218. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2002/K_049_02.PDF
 219. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2003/K_189_03.PDF
 220. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_127_05.PDF
 221. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2008/K_088_08.PDF
 222. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2010/K_095_10.PDF
 223. Wyborcza.pl, m.wyborcza.pl [dostęp 2017-11-26] .
 224. http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_024_13.PDF
 225. http://www.inakost.sk/download/12368880101.doc
 226. Inakosť spustila webovú kampaň na podporu životného partnerstva | diskriminacia.sk, diskriminacia.sk [dostęp 2017-11-26]  (słow.).
 227. a b c CUPRIK, Roman a Matkovská Zuzana. Podporovateľov registrovaných partnerstiev pribúda, odporcov ubúda [online]. Petit Press, 14.08.2012, [cit. 2015-02-04]
 228. a b http://www.diskriminacia.sk/sites/default/files/Inakost_registr_partnerstva_7_2012.pdf
 229. Alternatívu k manželstvu podporuje väčšina spoločnosti - domov.sme.sk, domov.sme.sk [dostęp 2017-11-26]  (słow.).
 230. Postoje veřejnosti k právům homosexuálů
 231. Uuring: eestlased pole samasooliste kooselu registreerimise vastu - Eesti uudised - Postimees.ee, www.postimees.ee [dostęp 2017-11-26]  (est.).
 232. http://www.focusbari.gr/images/press_releases/LGBT_Barometer_2015_FocusBari.pdf
 233. Lietuviai nenori vienos lyties santuokų - DELFI, www.delfi.lt [dostęp 2017-11-26] .
 234. Po raz pierwszy w Polsce zwolennicy jednopłciowych związków partnerskich są w większości. Może już czas., oko.press [dostęp 2017-06-27] .
 235. Alternatívu k manželstvu podporuje väčšina spoločnosti - domov.sme.sk, domov.sme.sk [dostęp 2017-11-26]  (słow.).
 236. View - Tasmanian Legislation Online, www.thelaw.tas.gov.au [dostęp 2017-11-26]  (ang.).
 237. Concord Monitor: State Senate approves civil unions for same-sex couples
 238. Oregon Governor Ted Kulongoski Signs Basic Fairness Legislation: House Bill 2007 and Senate Bill 2
 239. Węgry: legalizacja cywilnych związków osób tej samej płci, Gazeta.pl, 18-12-2007
 240. Reuters: Hungary legalizes same-sex civil partnerships, reuters.com, 18-12-2007
 241. BBC: Uruguay approves gay civil unions
 242. Uruguay enacts historic civil unions law
 243. Cuba Considers Sweeping Gay Rights Bill (ang.). www.365gay.com. [dostęp 5 grudnia 2010].
 244. Sprawa C‑267/06
 245. Innastrona.pl: Precedensowy wyrok: Wdowia emerytura dla geja
 246. ETS: Geje w przywilejach równi małżeństwu
 247. Colombia Court Gives More Rights To Gay Couples (ang.). 365gay.com. [dostęp 5 grudnia 2010].
 248. Estonia may allow registration of one-sex unions
 249. Wieści ze świata
 250. Irlandia: Związki homoseksualne niemal zrównane z małżeństwami
 251. Same-sex unions recognized by Brazil’s high court (ang.)
 252. Brazil Supreme Court awards gay couples new rights (ang.)
 253. Prezentacja projektu
 254. PAP: Kolejny kraj Europy ze związkami partnerskimi. onet.pl, 2011-06-19. [dostęp 2011-06-20].
 255. Sejm odrzucił: Poselskie projekty dotyczące związków partnerskich. W: Kronika Sejmowa [on-line]. Kancelaria Sejmu, 31 stycznia 2013. s. 15–18. [dostęp 2013-02-22].
 256. Oliari i inni przeciwko Włochom (wyrok – 21 lipca 2015r., Izba (Sekcja IV). [dostęp 2018-01-01].
 257. Strasburg: zagraniczne małżeństwa jednopłciowe muszą być uznawane przez państwo. [dostęp 2018-01-24].
 258. http://ww2.odu.edu/ao/preview/pdfs/LGBT%20Timeline%20For%20Website.pdf
 259. W jakich krajach geje/lesbijki mogą adoptować dzieci? Dlaczego Polacy się tego boją? przeczytaj na FOKUS.tv, www.mowimyjak.pl [dostęp 2017-11-26] .
 260. What does the scholarly research say about the wellbeing of children with gay or lesbian parents?
 261. APA Council of Representatives: Sexual Orientation, Parents, & Children. American Psychological Association, 2004. [dostęp 2012-04-17].
 262. American Psychiatric Association: Position Statement on Adoption and Co-parenting of Children by Same-sex Couples. 2002. [dostęp 2013-08-31].
 263. American Psychoanalytic Association: Position Statement on Parenting. 2012. [dostęp 2013-08-31].
 264. Perrin EC; Committee on Psychosocial Aspects of Child and Family Health. Technical Report: Coparent or Second-Parent Adoption by Same-Sex Parents. „Pediatrics”. 109 (2), s. 341–344, 2002. PMID: 11826220. [dostęp 2012-04-17]. 
 265. American Academy of Pediatrics. AAP Publications Retired and Reaffirmed. „Pediatrics”. 125 (2), s. e444–e445, 2010. DOI: 10.1542/peds.2009-3160
 266. Canadian Psychological Association: Marriage of Same-Sex Couples – 2006 Position Statement Canadian Psychological Association. 2006. [dostęp 2012-04-17].
 267. American Academy of Child and Adolescent Psychiatry: Gay, Lesbian, Bisexual, or Transgender Parents. 2008. [dostęp 2013-08-31].
 268. Partnerstwo cywilne święci triumfy we Francji, Barbara Mitosek, „Gazeta Wyborcza” nr 45, 22/02/2008, s. 17
 269. Évolution du nombre de mariages et de pacs conclus jusqu’en 2012. [dostęp 2013-11-12].
 270. Związki partnerskie - za czy przeciw? | Więc jestem, www.wiecjestem.us.edu.pl [dostęp 2017-11-26]  (pol.).
 271. „Les députés réduisent la différence entre PaCS et mariage”
 272. Civil Unions Bill passed – National – NZ Herald News. [dostęp 2013-11-24].
 273. Preguntas frecuentes sobre Unión Concubinaria. [dostęp 2013-11-24].
 274. a b BBC News – Three-person civil union sparks controversy in Brazil. [dostęp 2013-11-24].
 275. CIVIL UNIONS & DOMESTIC PARTNERSHIP STATUTES. [dostęp 2013-11-24].
 276. 1st Partnership Page
 277. Według Gazety Wyborczej pierwsza polska para gejowska wzięła ślub w Anglii

Bibliografia | edytuj kod

Książki | edytuj kod

Artykuły | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytucja prawna):
Na podstawie artykułu: "Rejestrowany związek partnerski" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy