Reluktancja


Reluktancja w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Reluktancja (rezystancja magnetyczna, opór magnetyczny) obwodu magnetycznego – pojęcie analogiczne do rezystancji (oporu elektrycznego), które zamiast rozpraszać energię, magazynuje ją. Reluktancja jest skalarem. Całkowita reluktancja jest stosunkiem siły magnetomotorycznej w pasywnym obwodzie magnetycznym do całkowitego strumienia magnetycznego w tym obwodzie. Jednostką reluktancji w układzie SI jest henr−1. Z definicji może być wyrażona:

R = F Φ , {\displaystyle {\mathcal {R}}={\frac {\mathcal {F}}{\Phi }},}

gdzie:

R {\displaystyle {\mathcal {R}}} – reluktancja wyrażona w amperozwojach na weber (jest to jednostka równoważna zwojowi na henr), F {\displaystyle {\mathcal {F}}} – siła magnetomotoryczna wyrażana w amperozwojach, Φ {\displaystyle {\mathcal {\Phi }}} – strumień magnetomotoryczny wyrażony w weberach.

Strumień magnetyczny zawsze tworzy zamkniętą pętlę w sposób opisany równaniami Maxwella, ale kształt pętli zależy od reluktancji materiałów. Strumień jest skoncentrowany wokół ścieżek o najmniejszej reluktancji. Reluktancję jednorodnego obwodu magnetycznego można obliczyć wzorami:

R = l μ 0 μ r A {\displaystyle {\mathcal {R}}={\frac {l}{\mu _{0}\mu _{r}A}}}

lub

R = l μ A , {\displaystyle {\mathcal {R}}={\frac {l}{\mu A}},}

gdzie:

l {\displaystyle l} – długość obwodu w metrach, μ 0 {\displaystyle \mu _{0}} przenikalność magnetyczna próżni równa 4 π × 10 7 {\displaystyle 4\pi \times 10^{-7}} henra na metr, μ r {\displaystyle \mu _{r}} – względna przenikalność magnetyczna materiału (bezwymiarowa), μ {\displaystyle \mu } – przenikalność magnetyczna materiału ( μ = μ 0 μ r ) , {\displaystyle (\mu =\mu _{0}\mu _{r}),} A {\displaystyle A} – przekrój poprzeczny obwodu w metrach kwadratowych.

Odwrotnością reluktacji jest permeancja

P = 1 R . {\displaystyle {\mathcal {P}}={\frac {1}{\mathcal {R}}}.}

Jednostką permeancji w układzie SI jest henr (tak samo jak indukcyjności, ale oba pojęcia są od siebie różne).

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Reluktancja" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy