Reverse squeeze out


Reverse squeeze out w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Reverse squeeze out (przymusowy odkup akcji) - prawo do żądania przez mniejszościowego akcjonariusza odkupienia jego akcji przez akcjonariusza większościowego.

Reverse squeeze out w prawie polskim | edytuj kod

Instytucja ta została wprowadzona do kodeksu spółek handlowych celem przeciwwagi dla kontrowersyjnego przymusowego wykupu akcji. Jest unormowana w art. 418¹ ksh.

Akcjonariusze reprezentujący łącznie nie więcej niż 5% kapitału zakładowego mogą żądać przymusowego odkupu własnych akcji przez akcjonariuszy:

  • w liczbie nie większej niż pięciu,
  • reprezentujących łącznie nie mniej niż 95% kapitału zakładowego,
  • z których każdy posiada nie mniej niż 5% kapitału zakładowego.

Uchwała o odkupie akcji powinna wskazywać, który akcjonariusz i w jakim stopniu zobowiązany jest do nabycia akcji mniejszościowych. W przypadku braku tych postanowień każdy akcjonariusz większościowy zobowiązany jest odkupić akcje mniejszościowe proporcjonalnie do posiadanych akcji.

Cena akcji mniejszościowych równa jest wartości przypadających na spółkę aktywów netto pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. W przypadku braku zgody na daną cenę, wartość akcji ustala biegły rewident wyznaczony przez sąd.

Przymusowy odkup akcji nie ma zastosowania w spółkach publicznych, spółkach w likwidacji i spółkach w upadłości, chyba że uchwała o odkupie zapadła na co najmniej 3 miesiące przed ogłoszeniem likwidacji lub upadłości.

Zobacz też | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Reverse squeeze out" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy