Rezerwat przyrody Rawka


Na mapach: 51°51′50″N 20°17′20″E/51,863889 20,288889

Rezerwat przyrody Rawka w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rezerwat przyrody Rawkakrajobrazowy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie województwa łódzkiego i mazowieckiego[1].

Rawka w Nowym Dworze

Spis treści

Charakterystyka | edytuj kod

Rezerwat obejmuje koryto rzeki Rawki od źródeł po ujście do Bzury (ok. 97 km), a także dolne odcinki prawobrzeżnych dopływów (Krzemionki, Korabiewki, Rokity i Grabianki), starorzecza oraz pasy gruntów przylegające do brzegów o szerokości 10 m[1][3]. Rawka jest rzeką o czystej wodzie i szybkim nurcie, silnie meandrującą[3]. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie w naturalnym stanie typowej rzeki nizinnej średniej wielkości wraz z krajobrazem jej doliny oraz środowiska życia wielu rzadkich i chronionych roślin i zwierząt[1].

Na terenie rezerwatu występuje kilkadziesiąt zespołów i zbiorowisk roślinności nieleśnej oraz kilka zespołów leśnych i zaroślowych[3]. Większość powierzchni zajmują łąki, lasy łęgowe i olszowe, fragmenty torfowisk oraz roślinność szuwarowa[4].

Obszar rezerwatu objęty jest ochroną czynną[2].

Flora i fauna | edytuj kod

Stwierdzono tu występowanie ponad 540 taksonów roślin naczyniowych, w tym 27 chronionych, m.in. starodub łąkowy, wroniec widlasty i wielosił błękitny[3].

W dolinie Rawki gniazduje około 100 gatunków ptaków[3]. Do ciekawszych gatunków jakie można tu spotkać należą: zimorodek, bielik, orlik krzykliwy, żuraw, czapla, derkacz, bekas kszyk[5]. W wodach rzeki żyje 18 gatunków ryb i minóg strumieniowy[3].

Spośród ssaków występuje tu m.in. wydra, piżmak, rzęsorek rzeczek oraz bóbr reintrodukowany tu w roku 1983[3]. Ze względu na szybki nurt Rawki, bobry nie budują na tej rzece żeremi ani tam, lecz gnieżdżą się w norach wykopanych w piaszczystym brzegu[4]. Bobrze tamy zaobserwowano jednak na niektórych dopływach Rawki[4].

Inne formy ochrony przyrody | edytuj kod

Na odcinku od Starej Rawy do Bolimowa rezerwat leży w granicach Bolimowskiego Parku Krajobrazowego, natomiast dłuższy odcinek od Żydomic do Bolimowa wchodzi w skład obszaru siedliskowego sieci Natura 2000 „Dolina Rawki” PLH100015[3][6].

Odcinki rezerwatu położone poza terenem Bolimowskiego Parku Krajobrazowego w dużej części leżą na terytorium obszarów chronionego krajobrazu: Górnej Rawki, Bolimowsko-Radziejowickiego z doliną środkowej Rawki (na krótkim odcinku także jego części położonej w woj. mazowieckim) oraz Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej[6].

Turystyka | edytuj kod

Przez teren rezerwatu przebiega kilka szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych, zaś w środkowym i dolnym odcinku rzeki odbywają się spływy kajakowe[3].

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c d e Rezerwat przyrody Rawka. W: Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody [on-line]. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. [dostęp 2019-05-03].
  2. a b Rejestr Form Ochrony Przyrody prowadzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi (stan na 15.02.2019 r.). [dostęp 2019-05-03].
  3. a b c d e f g h i Grzegorz Socha (red.): Rezerwaty przyrody województwa łódzkiego. Łódź: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi, 2011, s. 156. ISBN 978-83-934396-0-7.
  4. a b c "Rawka". W: Portal Turystyczny Województwa Łódzkiego [on-line]. 2009-08-21. [dostęp 2018-04-16].
  5. Rezerwaty przyrody. W: Bolimowski Park Krajobrazowy [on-line]. Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. [dostęp 2019-05-03].
  6. a b Na podstawie interaktywnej mapy na stronie Geoserwisu

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Rezerwat przyrody Rawka" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy