Ryszard Romaniuk


Ryszard Romaniuk w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ryszard S. Romaniuk (ur. 8 maja 1952 w Koźminie Wielkopolskim[1]) – polski naukowiec, inżynier elektronik, Eur.Ing.FEANI[2], profesor nauk technicznych, wykładowca akademicki Politechniki Warszawskiej, dyrektor Instytutu Systemów Elektronicznych[3] na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych[4] Politechniki Warszawskiej, członek Fellow SPIE-The International Society for Optics and Photonics[5], członek „Senior Member” IEEE, członek i Sekretarz Naukowy Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji[6] Polskiej Akademii Nauk, stypendysta Fundacji Eisenhowera, specjalizujący się w fotonice, elektronicznych systemach pomiarowych, oraz Inżynierii Internetu.

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Ukończył XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela[7] w Warszawie. Następnie podjął studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej, które ukończył w 1976 r. W tym samym roku podjął studia jako doktorant w Instytucie Podstaw Elektroniki tego samego Wydziału. W czasie studiów członek drużyny koszykarskiej AZS PW[8]. W 1980 obronił doktorat na podstawie pracy pt. Analiza dyspersji w dielektrycznym światłowodzie włóknistym pod kierownictwem profesora Adama Smolińskiego i przeszedł na stanowisko adiunkta. W latach 1990–1991 pełnił funkcję dyrektora 'Biura Koordynacji Kształcenia Kadr’ z funduszy europejskich w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Habilitację uzyskał w 2002 r. Od roku 2005 pracował jako profesor nadzwyczajny i dyrektor Naukowy Instytutu Systemów Elektronicznych[9]. Tytuł profesora uzyskał w 2011. Od 2012 pełni funkcję dyrektora Instytutu Systemów Elektronicznych[10][11]. W Instytucie Systemów Elektronicznych PW pełnił też funkcje kierownika Zespołu Naukowego Systemów Elektronicznych dla Eksperymentów Fizyki Wielkich Energii. Uczeń profesorów Anny Radziwiłł, Adama Smolińskiego[12], Bohdana Paszkowskiego, Zenona Szpiglera[13], Tadeusza Morawskiego, Andrzeja Waksmundzkiego, Wiesława Wolińskiego[14], brata Wawrzyńca Aleksandra Powapińskiego[15]. Syn Albiny Bielawnej, nauczycielki, i Stanisława Romaniuka, inżyniera, absolwenta Politechniki Wrocławskiej, budowniczego Huty Warszawa. Żonaty z Ireną Urszulą Rutkowską[16], dr n.med, lekarzem okulistą. Ojciec Miłosza Wawrzyńca[17][18], kapitana białej żeglugi i nauczyciela akademickiego w Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Współpraca krajowa i międzynarodowa | edytuj kod

Prowadzi aktywną współpracę międzynarodową z takimi instytucjami jak: Europejska Organizacja Badań Jądrowych w Genewie, Instytut Badań Ciężkich Jonów w Darmstadt, Ośrodek Niemieckiego Synchrotronu Elektronowego w Hamburgu, Wspólny Tokamak Europejski w Culham/Oxford, Międzynarodowy Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny w Cadarache/Marsylia, oraz współpracę krajową z Politechniką Białostocką, Politechniką Lubelską, NCBJ w Świerku, CBK PAN oraz IFPILM – gdzie jest członkiem Rad Naukowych[19][20], i innymi. W kadencji 2015-2019 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Naukowej IFPiLM. W roku 1991 jako stypendysta Fundacji Eisenhowera[21] odbył staż w USA, odwiedzając i prowadząc wykłady na uniwersytetach technicznych, między innymi Massachusetts Institute of Technology, University of California, Carnegie-Mellon University, University of Rochester, również tych z Ivy LeagueHarvard, Princeton, Cornell, a także wizytował przemysł elektroniczny, optyczny i fotoniczny, jak AT&T, Laboratorium Bella, Kodak, Boeing. W latach 2002–2008 przebywał w DESY[22][23] w Hamburgu uczestnicząc z zespołem w budowie lasera na swobodnych elektronach FLASH TESLA. Od roku 1998 jest inicjatorem i głównym organizatorem międzynarodowego Sympozjum Elektroniki i Fotoniki Młodych Uczonych w Wildze[24]. Od roku 2003 jest członkiem rady programowej europejskich projektów badawczych w zakresie rozwoju infrastrukturalnego techniki akceleratorowej. Jest także członkiem Komitetów Naukowych konferencji: Krajowa Konferencja Elektroniki[25], Konferencja Światłowody i ich Zastosowania[26][27], Sympozjum Techniki Laserowej[28], Technologia Elektronowa[29], i innych. Jest członkiem krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń zawodowych: EEF, IEEE, SPIE, OSA, EPS, EOS, SEP, PTETiS, PTF, PSF.

Działalność wydawnicza | edytuj kod

Prowadzi krajową i międzynarodową naukową działalność wydawniczą. Od roku 1986 jest redaktorem międzynarodowej serii wydawniczej Proceedings of SPIE[30], w której wydał kilkadziesiąt tomów zbiorów międzynarodowych prac konferencyjnych z dziedziny systemów elektronicznych i fotoniki. Od 1990 r. jest członkiem Doradczej Rady Programowej magazynu naukowo-technicznego o zasięgu ogólno światowym Photonics Spectra[31], wydawanego przez Photonics Media (MA,USA)[32]. Jest członkiem Komitetu Programowego czasopisma SEP Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania[33], vice-przewodniczącym Polskiego Komitetu Optoelektroniki SEP[34], oraz Przewodniczącym Komisji Kwalifikacyjnej Izby Rzeczoznawców SEP[35][36]. Był założycielem w roku 2009 Photonics Letters of Poland, kwartalnika naukowego Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego[37]. W latach 2009–2010 pełnił funkcję pierwszego Redaktora Naczelnego tego czasopisma, a obecnie jest Przewodniczącym Rady Programowej. Od roku 2014 pełni funkcję Redaktora Naczelnego International Journal of Electronics and Telecommunications[38] – kwartalnika naukowego Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN. Od roku 2004 jest Redaktorem Międzynarodowej Monograficznej Serii Wydawniczej „Nauka i Technika Akceleratorowa”[39][40], obejmującej kilkadziesiąt tomów [VII 2015], i wydawanej we współpracy CERN i PW w ramach europejskich projektów badawczych techniki akceleratorowej EuCARD.

Działalność badawcza i współpraca z przemysłem | edytuj kod

Obszar jego zainteresowań naukowych to, między innymi, zagadnienia fotoniki, techniki światłowodowej[41], łączności optycznej, telekomunikacji światłowodowej[42], optycznego Internetu terabitowego[43], materiałów fotonicznych, metamateriałów optycznych, zaawansowanych metod pomiarowych systemów elektronicznych, oraz budowy systemów elektronicznych i fotonicznych dla techniki kosmicznej, eksperymentów fizyki wielkich energii, laserów na swobodnych elektronach, fuzyjnych eksperymentów plazmowych. Jest autorem lub współautorem ok. 2000 publikacji i raportów naukowych, kilkunastu monografii i podręczników[44][45][11][46]. Wypromował kilku doktorów nauk technicznych, a kilku jego wychowanków i bliskich młodszych współpracowników osiągnęło samodzielność naukową[11]. Jego publikacje są indeksowane w kraju w: Polskiej Bibliografii Naukowej, Bazie danych OPI Nauka Polska, Federacji Bibliotek Cyfrowych, Zintegrowanym Systemie Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym Pol-ON, BazTech, oraz zagranicą w bazach danych: Biblioteki Kongresu USA, ORCID, ResearcherID, ResearcherGate, OCLC WorldCat, SUDOC, ISBNdb, VIAF, ISNI, Thomson Reuters World of Knowledge, i innych. W latach 1975–2000 prowadził badania w zakresie technologii i zastosowań nowych rodzajów światłowodów nietelekomunikacyjnych, wspólnie z prof.Janem Doroszem[47]. W wyniku tych prac powstało wiele wdrożeń przemysłowych aparatury światłowodowej, optoelektronicznej i elektronicznej w medycynie, przemyśle i badaniach naukowych[48]. Między innymi, we współpracy z Politechniką Białostocką[49][50], Hutą szkła Białystok (J.Dorosz) oraz ITME prowadził jedne z pierwszych na świecie badań technologicznych nad światłowodami wielordzeniowymi[51][52][53] do celów transmisyjnych i czujnikowych. Od 1995, członek – użytkownik CERN[54], prowadzi badania w zakresie teorii i budowy zaawansowanych systemów elektronicznych i fotonicznych (algorytmy, oprogramowanie i sprzęt) dla eksperymentów astronomicznych, plazmowych fuzyjnych i fizyki wielkich energii. Pracuje także nad zastosowaniami tych nowych rozwiązań z obszarów badawczych w przemyśle, także z zastosowaniem technik Inżynierii Internetu. Członek Kolaboracji CMS/LHC/CERN – Kompaktowy Solenoid Mionowy przy Wielkim Zderzaczu hadronowym[55], która była współodkrywcą Bozonu Higgsa, razem z Kolaboracją ATLAS. Współautor artykułów na temat odkrycia Bozonu Higgsa opublikowanych w Science oraz w Physics Letters B. Członek Kolaboracji TESLA[23], która uruchomiła w Laboratorium DESY pierwszy na świecie laser rentgenowski na swobodnych elektronach. Współautor artykułu na temat tego lasera w Nature Photonics. Członek Kolaboracji Skompresowanej Materii Barionowej[56], będącej częścią budowanej infrastruktury GSI/FAIR[57], budującej eksperyment do pomiaru plazmy kwarkowo-gluonowej. Członek Kolaboracji Pi of the Sky, która zarejestrowała jeden z pierwszych i najjaśniejszych optycznych partnerów pozagalaktycznych rozbłysków gammaGRB 080319B. Konsultant naukowy krajowego przemysłu technologii szkła optycznego, fotonicznego i światłowodów. Członek Kapituły Światowej Przemysłowej Nagrody Fotoniki „The Prism Award in Photonics Innovation”.

Nagrody i wyróżnienia | edytuj kod

Laureat wielu nagród i wyróżnień. W 1985 roku SPIE uhonorowała go dyplomem 35-lecia organizacji, Bellingham, WA, USA, a w 1991 godnością Fellow Member[30]. Od 1991 Eisehower Fellow. W Amerykańskim Towarzystwie Optycznym (Washington DC) został uhonorowany stopniem Life Senior Member. Laureat nagród naukowych i dydaktycznych Rektora PW oraz stowarzyszeniowych SEP[58] – Złotej Odznaki Honorowej SEP, medalu im prof. M. Pożaryskiego[59], medalu im. prof. P. Nowackiego, medalu im. prof. J. Groszkowskiego. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, a w 2020 Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[60].

Wybrane publikacje | edytuj kod

 • A new boson with a mass of 125 GeV observed with the CMS experiment at the Large Hadron Collider[61], 2012.
 • Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC[62], 2012.
 • Commissioning of the CMS experiment and the cosmic run at four Tesla[63], 2010.
 • Polfel – free electron laser in Poland[64], 2009.
 • The CMS experiment at the CERN LHC[65], 2008.
 • TESLA cavity modeling and digital implementation in FPGA technology for control system development[66], 2006.
 • A. Szwedowski, R. Romaniuk, Szkło optyczne i fotoniczne. Właściwości techniczne, WNT, Warszawa, 2009, ​ISBN 978-83-204-3536-8​, s. 344
 • Operation of a free electron laser from the extreme ultraviolet to the water window[67], 2007.
 • Superconducting cavity driving with FPGA controller[68], 2006.
 • Pi of the Sky – all sky, real-time search for fast optical transients[69], 2005.
 • CMS Collaboration, CMS: The computing Project. Technical Design Report, CERN-LHCC, vol.023, s. 169, 2005. ​ISBN 92-9083-252-5​.
 • R.S. Romaniuk, Optyczny Internet terabitowy[43], KEiT PAN, Warszawa, 2001, s. 340, ​ISBN 83-916022-3-0​, ​ISBN 978-83-916022-3-2​.

Przypisy | edytuj kod

 1. Strona główna. www.kozminwlkp.pl. [dostęp 2015-07-04].
 2. Home. www.feani.org. [dostęp 2015-07-04].
 3. eZ Systems: Strona główna – Instytut Systemów Elektronicznych. www.ise.pw.edu.pl. [dostęp 2015-07-04].
 4. eZ Systems: WEITI – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. www.elka.pw.edu.pl. [dostęp 2015-07-04].
 5. SPIE Fellows – Complete Listing. spie.org. [dostęp 2015-07-04].
 6. Redaktor Komitetu: Strona Głowna. keit.pan.pl. [dostęp 2015-07-04].
 7. Zespół Szkół nr 118 – XLI Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum nr 165 w Warszawie. www.lelewel.waw.pl. [dostęp 2015-07-04].
 8. AZS Politechnika Warszawska – PlusLiga. www.azspw.com. [dostęp 2015-07-04].
 9. Biogram na stronie Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 10. Dyrekcja i administracja ISE (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 11. a b c Nauczyciele akademiccy WEiTI PW (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 12. eZ Systems: Smoliński Adam Karol / S.. / Nauczyciele akademiccy WEiTI (1951-2011) / Pracownicy / Wydział / WEITI – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. www.elka.pw.edu.pl. [dostęp 2015-07-04].
 13. eZ Systems: Szpigler Zenon / S.. / Nauczyciele akademiccy WEiTI (1951-2011) / Pracownicy / Wydział / WEITI – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. www.elka.pw.edu.pl. [dostęp 2015-07-04].
 14. Prof. Wiesław Leonard Woliński, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-07-04] .
 15. Niepokalanów. www.niepokalanow.pl. [dostęp 2015-07-04].
 16. Dr Irena U. Romaniuk, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-07-04] .
 17. miłosz romaniuk: Miłosz Wawrzyniec Romaniuk | Academy of Special Education – Academia.edu. aps.academia.edu. [dostęp 2015-07-04].
 18. Miłosz Wawrzyniec Romaniuk – Cytowania w Google Scholar. scholar.google.pl. [dostęp 2015-07-04].
 19. Rada Naukowa CBK PAN (pol.). cbk.waw.pl. [dostęp 2014-10-01].
 20. IFPiLM – Rada Naukowa. www.ifpilm.pl. [dostęp 2015-06-16].Sprawdź autora:1.
 21. Eisenhower Fellowships (ang.). eefworld.org. [dostęp 2014-10-01].
 22. Deutsches Elektronen Synchrotron (ang.). desy.de. [dostęp 2014-10-01].
 23. a b Warsaw ELHEP Group; Electronics for High Energy Physics (ang.). desy.de. [dostęp 2014-10-01].
 24. Sympozjum Zaawansowanych Systemów Elektronicznych i Fotonicznych WILGA (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 25. Marcin Kossak: KKE – Krajowa Konferencja Elektroniki – Koszalin |. kke.man.koszalin.pl. [dostęp 2015-07-05].
 26. Optical fibres Pracownia Technologii Światłowodów UMCS » Konferencja TAL 2015. opticalf.idl.pl. [dostęp 2015-07-05].
 27. http://we.pb.edu.pl/swiatlowody/program1.pdf [dostęp 2015-07-05]
 28. X Sympozjum Techniki Laserowej – Świnoujście, 24. – 28. 09. 2012. stl.zut.edu.pl. [dostęp 2015-07-05].
 29. Konferencja ELTE'2013. elte.imio.pw.edu.pl. [dostęp 2015-07-05].
 30. a b Prof. Ryszard Romaniuk, SPIE (ang.). spie.org. [dostęp 2014-10-01].
 31. Photonics Media, Photonics Spectra Magazine, Editorial Advisory Board (ang.). cern.ch. [dostęp 2014-10-01].
 32. Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Photonics Media, MA USA (ang.). photonics.com. [dostęp 2014-10-01].
 33. Elektronika – konstrukcje, technologie, zastosowania (pol.). orf.pl. [dostęp 2014-10-01].
 34. Polski Komitet Optoelektroniki SEP (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 35. Organizacja Stowarzyszenia Elektryków Polskich. www.sep.com.pl. [dostęp 2015-07-04].
 36. Rzeczoznawcy Warszawa. www.irsep.org. [dostęp 2015-07-04].
 37. Czasopismo Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Fotonicznego – Photonics Letters of Poland (ang.). photonics.pl. [dostęp 2014-10-01].
 38. Czasopismo Naukowo-Techniczne Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji Polskiej Akademii Nauk – International Journal of Electronics and Telecommunications (pol.). ijet.pl. [dostęp 2014-10-01].
 39. Seria Wydawnicza CERN-PW Technika Akceleratorowa (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 40. Monographs | EuCARD-2: Enhanced European Coordination for Accelerator Research & Development. eucard2.web.cern.ch. [dostęp 2015-07-04].
 41. Miernictwo Swiatłowodowe (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 42. Swiatłowodowa telekomunikacja podmorska (pol.). itl.waw.pl. [dostęp 2014-10-01].
 43. a b Optyczny Internet Terabitowy (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 44. Naukowa baza danych Google Scholar – Ryszard S. Romaniuk (pol.). scholar.google.pl. [dostęp 2014-10-01].
 45. Naukowa baza danych Elsevier SCOPUS – Ryszard S.Romaniuk (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 46. Naukowa Akademicka baza danych Microsoft – Ryszard S. Romaniuk (pol.). pw.edu.pl. [dostęp 2014-10-01].
 47. Prof. Jan Dorosz, [w:] baza „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI) [online] [dostęp 2015-05-20] .
 48. FOC82 Proceedings (ang.). google.pl. [dostęp 2014-10-01].
 49. Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Œwietlnej. we.pb.edu.pl. [dostęp 2015-07-04].
 50. Uczelnia z przemysłem. bialystok.tvp.pl. [dostęp 2015-07-05].
 51. Fiber optic sensor for precision 3-D position measurement [dostęp 2015-07-04] .
 52. Multicore optical fibers for transmission. ResearchGate. [dostęp 2015-07-04].
 53. Multicore optical fibers. ResearchGate. [dostęp 2015-07-04].
 54. CERN Document Server (ang.). cds.cern.ch. [dostęp 2014-10-01].
 55. R.S.Romaniuk, CERN (ang.). cern.ch. [dostęp 2014-10-01].
 56. Jan Reinelt: Facility for Antiproton and Ion Research: CBM. www.fair-center.eu. [dostęp 2015-07-04].
 57. FAIR GmbH: Facility for Antiproton and Ion Research: FAIR Home. www.fair-center.eu. [dostęp 2015-07-04].
 58. Odznaki, medale i godności nadawane w SEP. www.sep.com.pl. [dostęp 2015-07-04].
 59. medal SEP im. prof. Mieczysława Pożaryskiego (1875-1945). marie-www.ee.pw.edu.pl. [dostęp 2015-07-04].
 60. Uhonorowanie pracowników Politechniki Warszawskiej, www.prezydent.pl [dostęp 2020-10-03]  (pol.).
 61. The CMS Collaboration, A New Boson with a Mass of 125 GeV Observed with the CMS Experiment at the Large Hadron Collider, „Science”, 338 (6114), 2012, s. 1569–1575, DOI10.1126/science.1230816, ISSN 0036-8075, PMID23258887  (ang.).c?
 62. CMS Collaboration, Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with the CMS experiment at the LHC, „Physics Letters B”, 716 (1), 2012, s. 30–61, DOI10.1016/j.physletb.2012.08.021 .
 63. CMS Collaboration, Commissioning of the CMS experiment and the cosmic run at four tesla, „Journal of Instrumentation”, 5 (03), 2010, T03001, DOI10.1088/1748-0221/5/03/T03001, ISSN 1748-0221  (ang.).
 64. Ryszard S.R.S. Romaniuk Ryszard S.R.S., POLFEL – Free Electron Laser in Poland, „Photonics Letters of Poland”, 1 (3), 2009, s. 103–105, DOI10.4302/plp.2009.3.01, ISSN 2080-2242  (ang.).
 65. The CMS Collaboration, The CMS experiment at the CERN LHC, „Journal of Instrumentation”, 3 (08), 2008, S08004, DOI10.1088/1748-0221/3/08/S08004, ISSN 1748-0221  (ang.).
 66. TomaszT. Czarski TomaszT. i inni, TESLA cavity modeling and digital implementation in FPGA technology for control system development, „Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment”, 556 (2), 2006, s. 565–576, DOI10.1016/j.nima.2005.10.122 .
 67. W.W. Ackermann W.W. i inni, Operation of a free-electron laser from the extreme ultraviolet to the water window, „Nature Photonics”, 1 (6), 2007, s. 336–342, DOI10.1038/nphoton.2007.76 .
 68. TomaszT. Czarski TomaszT. i inni, Superconducting cavity driving with FPGA controller, „Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment”, 568 (2), 2006, s. 854–862, DOI10.1016/j.nima.2006.07.063 .
 69. A.A. Burd A.A. i inni, Pi of the Sky – all-sky, real-time search for fast optical transients, „New Astronomy”, 10 (5), 2005, s. 409–416, DOI10.1016/j.newast.2005.02.002 .

Bibliografia | edytuj kod

 • Adam Smoliński: Optoelektronika, Cz.1 i Cz.2. Warszawa: PWN, 1993, seria: Podstawowe Problemy Współczesnej Techniki. ISBN 83-01-10876-2. [dostęp 2014-10-01]. (pol.)
 • Adam Smoliński (Red.), Optoelektonika, Podstawowe problemy współczesnej techniki, Cz1, 411s, Cz.2, 362s, PWN, Warszawa 1993, ​ISBN 83-01-10876-2​.
 • Jan Dorosz, Ryszard Romaniuk, Katalog techniki światłowodowej, Politechnika Białostocka, Huta Szkła Białystok, Białystok 1991
 • B.Mroziewicz (red.), Światłowody i ich Zastosowania, I Krajowe Sympozjum, Jabłonna, 16–17 lutego 1976, WRiT Warszawa
 • A.Smoliński, R.Romaniuk (red), Światłowody i ich Zastosowania, II Krajowe Sympozjum, Jabłonna 13–15 lutego 1979, PWN Warszawa
 • A.Smoliński, R.Romaniuk (red), Światłowody i ich Zastosowania, III Krajowe Sympozjum, Jabłonna (16–18 lutego 1982), 15–17 lutego 1983, PWN Warszawa-Łódź, ​ISBN 83-01-04948-0​.
 • M.Szustakowski, R.Romaniuk (red), Światłowody i ich Zastosowania, IV Krajowe Sympozjum, Warszawa, PKiN, 11–13 lutego 1986, OBRPT TELKOM-TELPRO, Warszawa
 • M.Szustakowski, R.Romaniuk, Światłowody i ich Zastosowania, V Krajowe Sympozjum, Warszawa PKiN, 21–23 lutego 1989, OPT-NOT Warszawa
 • M.Szustakowski, R.Romaniuk, Optical Fibres and Their Applications IV, Proceedings of SPIE, vol.670, Bellingham, WA USA 1986, ​ISBN 0-89252-705-6​.
 • M.Szustakowski, R.Romaniuk (edit), Optical Fibers and Their Applications V, Proceedings of SPIE, vol.1085, Bellingham, WA USA 1990, ​ISBN 0-8194-0180-3​.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):Identyfikatory zewnętrzne:
Na podstawie artykułu: "Ryszard Romaniuk" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy