Rząd Czech


Rząd Czech w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rząd Republiki Czeskiej (czes. Vláda České republiky) – najwyższy organ władzy wykonawczej Czech[1].

Spis treści

Rząd Czech według Konstytucji | edytuj kod

Organizacja rządu | edytuj kod

Zgodnie z czeską Konstytucją Rząd Czech składa się z Premiera, wicepremierów oraz ministrów. Rząd jest organem kolegialnym i w celu podjęcia uchwały, stosuje większość bezwzględną. Premier organizuje działanie Rządu, przewodniczy jego posiedzeniom, działa w imieniu rządu i wykonuje inne działania nałożone na niego przez Konstytucję. Rząd ma prawo wydawać rozporządzenia[1].

Powołanie i dymisja rządu | edytuj kod

Prezydent Czech powołuje Premiera Rządu, a na jego wniosek pozostałych członków gabinetu, którym powierza kierowanie konkretnymi ministerstwami i innymi urzędami. Rząd powinien uzyskać wotum zaufania w terminie 30 dni od dnia powołania. Jeśli Zgromadzenie Narodowe nie wyrazi zaufania dla nowo powstałego rządu, Prezydent może podjąć dwa kroki prawne. Pierwszy z nich to ponowne powołanie premiera rządu, który znowu zaproponuje skład rządu. Jeśli ta forma powołania rządu się nie powiedzie, Prezydent może powołać premiera na podstawie wniosku Przewodniczącego Izby Poselskiej[1].

Ministrowie składają przysięgę przed prezydentem. Przysięga ma następujący kształt:

Ślubuję wierność Republice Czeskiej. Ślubuję, że będę przestrzegać jej Konstytucji i ustaw oraz wprowadzać je w życie. Ślubuję na swój honor, że swój urząd będę sprawować sumiennie, a swojego stanowiska nie nadużyję

Konstytucja Czech,

Rząd może zwrócić się do Izby Poselskiej o wotum zaufania, a niższa izba czeskiego parlamentu może podjąć uchwałę o wotum nieufności dla rządu. Takie wotum nieufności może być rozpatrywane tylko i wyłącznie, jeśli 50 posłów złoży pisemny wniosek. W przypadku uchwalania wotum nieufności stosuje się większość bezwzględną[1].

Premier rządu składa dymisję na ręce Prezydenta, a ministrowie są zobowiązani złożyć rezygnacje przez Premiera. Rząd może zostać zdymisjonowany także w sytuacji braku wotum zaufania parlamentu lub uchwalenia wotum nieufności. Rząd ma obowiązek złożenia dymisji po pierwszym posiedzeniu nowo wybranego parlamentu. Prezydent w tych sytuacjach powinien przyjąć dymisję. Głowa państwa ma prawo odwołać konkretnego członka rządu na prośbę premiera albo też cały rząd, który nie podał się wcześniej do dymisji[1].

Organy doradcze rządu | edytuj kod

Rząd powołuje specjalne organy doradcze (czes. Poradní, pracovní a jiné orgány vlády ČR, PPOV), które wspierają jego działalność. Te organy składają się z członków rządu i innych ekspertów. Mogą mieć charakter stały lub tymczasowy. Obecnie funkcjonuje 19 organów doradczych[2]ː

 • Rada Bezpieczeństwa Narodowego (czes. Bezpečnostní rada státu)
 • Antykorupcyjny Komitet Rządowy (czes. Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí)
 • Rada Legislacyjna Rządu (czes. Legislativní rada vlády)
 • Rada ds. Zrównoważonego Rozwoju (czes. Rada pro udržitelný rozvoj)
 • Komitet ds. Unii Europejskiej (czes. Výbor pro Evropskou unii)
 • Czeski Komitet Etyki (czes. Etická komise České republiky pro ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu)
 • Międzyministerialny Komitet ds. Wspólnoty Romskiej (czes. Rada vlády pro záležitosti romské menšiny)
 • Rządowa Rada ds. Praw Człowieka (czes. Rada vlády pro lidská práva)
 • Rządowa Rada ds. Równości Płci (czes. Rada vlády pro rovnost žen a mužů)
 • Rządowa Rada ds. Mniejszości Narodowych (czes. Rada vlády pro národnostní menšiny)
 • Rządowa Rada ds. Organizacji Pozarządowych (czes. Rada vlády pro nestátní neziskové organizace)
 • Rządowa Rada ds. nominacji Kadrowych (czes. Vládní výbor pro personální nominace)
 • Rządowa Rada ds. Koordynacji Polityki Narkotykowej (czes. Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky)
 • Rządowa komisja ds. Osób Niepełnosprawnych (czes. Vládní výbor pro zdravotně postižené občany)
 • Pełnomocnik Rządu ds. Praw Człowieka (czes. Zmocněnec vlády pro lidská práva)
 • Rządowy Komitet Przemieszczeń (czes. Vládní dislokační komise)
 • Rządowy Komitet ds. Społeczeństwa Informatycznego (czes. Vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi)
 • Rządowy Komitet ds. Konkurencyjności i Wzrostu Gospodarczego (czes. Rada vlády pro konkurenceschopnost a hospodářský růst)
 • Rada ds. Badań Naukowych, Rozwoju i Innowacji (czes. Rada pro výzkum, vývoj a inovace)[2]

Lista rządów Czech | edytuj kod

Protektorat Czech i Moraw (1939 – 1945) | edytuj kod

Czeska Republika Socjalistyczna (1969 – 1990), Czeska Republika – w składzie Czechosłowacji (1990 – 1992) | edytuj kod

Republika Czeska (od 1993) | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d e Constitution of the Czech Republic (ang.). www.usoud.cz. [dostęp 2016-01-01].
 2. a b Organy doradcze Rządu Czech (cz. • ang.). www.vlada.cz. [dostęp 2016-01-01].
 3. Dymisja Rządu Klausa (pol.). www.wyborcza.pl. [dostęp 2015-01-02].
 4. Dymisja Rządu Špidly (ang.). www.radio.cz. [dostęp 2015-01-02].
 5. Dymisja Rządu Grossa (pol.). wiadomosci.wp.pl. [dostęp 2015-04-12].
 6. Dymisja Pierwszego rządu Topolánka (pol.). www.zw.com.pl. [dostęp 2015-01-02].
 7. Dymisja Drugiego rządu Topolánka (pol.). www.wiadomości24.pl. [dostęp 2015-01-02].
 8. Dymisja Rządu Nečasa (ang.). www.wyszehrad.cz. [dostęp 2015-01-02].
 9. Dymisja Rządu Rusnoka (pol.). www.rmf24.pl. [dostęp 2015-01-02].
Kontrola autorytatywna (rząd):
Na podstawie artykułu: "Rząd Czech" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy