Rząd Hanny Suchockiej


Rząd Hanny Suchockiej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Rząd Hanny SuchockiejRada Ministrów pod kierownictwem premier Hanny Suchockiej, powołany przez Sejm 11 lipca 1992 po niepowodzeniu misji utworzenia rządu przez Waldemara Pawlaka[1].

28 maja 1993 Sejm RP, na wniosek NSZZ „Solidarność”, większością jednego głosu uchwalił wotum nieufności dla rządu Hanny Suchockiej. 29 maja 1993 prezydent Lech Wałęsa w wyniku uchwalenia wotum nieufności bez jednoczesnego dokonania wyboru nowego premiera przez Sejm, skorzystał ze swoich konstytucyjnych uprawnień (na podstawie Małej Konstytucji), nie przyjął dymisji rządu Hanny Suchockiej i rozwiązał parlament[2].

Rząd Hanny Suchockiej działał bez kontroli parlamentarnej do 26 października 1993, kiedy po wyborach parlamentarnych prezydent Lech Wałęsa powołał rząd Waldemara Pawlaka (premier Suchocka złożyła dymisję na ręce prezydenta Wałęsy 18 października). Sejm II kadencji powołał Komisję Nadzwyczajną do Zbadania Działalności Rządu w okresie od 30 maja do 14 października 1993; jedną z rozpatrywanych spraw było podpisanie Konkordatu ze Stolicą Apostolską[3].

Doświadczenie związane z działalnością rządu niekontrolowanego przez Sejm zaowocowało wprowadzeniem w nowej Konstytucji skrócenia kadencji zamiast rozwiązania Izb.

Rząd Hanny Suchockiej był też ostatnim gabinetem w III RP powołanym przez Sejm, na podstawie zapisów pozostałych po Konstytucji PRL. Kolejne rządy były powoływane przez Prezydenta RP, a Sejm udzielał im jedynie wotum zaufania, zgodnie z zapisami Małej Konstytucji z 17 października 1992 (choć istniała też możliwość wyboru rządu przez Sejm, np. w drodze tzw. konstruktywnego wotum nieufności; tak wybrany rząd prezydent miał obowiązek powołać). Podobne zapisy znalazły się w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997.

Spis treści

Rada Ministrów Hanny Suchockiej (1992–1993) | edytuj kod

W dniu zaprzysiężenia 11 lipca 1992 | edytuj kod

Zmiany w składzie Rady Ministrów | edytuj kod

 Osobny artykuł: Kalendarium rządu Hanny Suchockiej.
 • 11 lutego 1993
 • 17 marca 1993
  • Odwołanie:
   • Zbigniewa Dyki z urzędu ministra sprawiedliwości (powołany na ten urząd 11 lipca 1992).
  • Powołanie:
 • 8 kwietnia 1993
  • Odwołanie:
   • Gabriela Janowskiego z urzędu ministra rolnictwa i gospodarki żywnościowej (powołany na ten urząd 11 lipca 1992).

Przypisy | edytuj kod

 1. Antoni Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: Znak, 2013, s. 233. ISBN 978-83-240-2130-7.
 2. Antoni Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: Znak, 2013, s. 273. ISBN 978-83-240-2130-7.
 3. Antoni Dudek: Historia polityczna Polski 1989–2012. Kraków: Znak, 2013, s. 268. ISBN 978-83-240-2130-7.
 4. M.P. z 1992 r. nr 23, poz. 167
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x M.P. z 1992 r. nr 23, poz. 168
 6. a b c d Vesselin Dimitrov, Klaus H. Goetz, Hellmut Wollmann, Governing After Communism: Institutions and Policymaking, Rowman & Littlefield 2006, str. 121-122.
Na podstawie artykułu: "Rząd Hanny Suchockiej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy