Sławomir Górzyński


Sławomir Górzyński w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sławomir Górzyński (ur. 21 sierpnia 1962 r. w Belgradzie) – polski historyk, heraldyk, wydawca, współautor i współredaktor serii Ziemianie polscy XX wieku, od 1989 roku redaktor Biuletynu Polskiego Towarzystwa Heraldycznego od 2010 Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego; współredaktor serii Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, ponadto jest członkiem redakcji serii „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, kwartalnika „Forum Artis Rhetoricae”.

Wspólnie z Tadeuszem Epszteinem opublikował odnaleziony rękopis K. Pułaskiego: Kronika polskich rodzin szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Jest autorem ponad stu trzydziestu prac naukowych, książek, artykułów z zakresu historii i nauk pomocniczych historii (głównie epigrafiki, heraldyki, genealogii, chronologii i biografistyki) m.in. w: "Miscellanea Historico-Archivistica", "Biuletynie Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", "Roczniku Polskiego Towarzystwa Heraldycznego", "Archeionie", "Adlerze", "Computer und Genealogie". Zajmuje się heraldyką, dziejami elit głównie ziemiaństwa i szlachty; kolejnym obszarem badawczym są dzieje emigracji polskiej, głównie we Francji. Właściciel Edition La Rama (Francja).

Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego z dnia 16 kwietnia 2012 r. "za wybitne zasługi w działalności wydawniczej i naukowej" odznaczony został Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski[1], uroczystość dekoracji odbyła się 18 grudnia 2012 r.[2].

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych 11 stycznia 2016 roku nadał "za szczególne osiągnięcia dla rozwoju archiwów i archiwistyki" odznakę honorową "Za Zasługi dla Archiwistyki".

Jest żonaty z Iwoną Dacką-Górzyńską, z którą ma dwóch synów: Dobrogosta i Ewarysta urodzonych w 2008 roku. Najstarszy syn Krzysztof Aleksander urodził się w 1987 roku.

Spis treści

Edukacja | edytuj kod

Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego (1981–1986), gdzie uzyskał stopień magistra. Był stypendystą Rządu Republiki Francji w Paryżu.

W latach 1987–1992 był doktorantem Instytutu Historii PAN. W 1991 roku, wraz z Krzysztofem Dąbrowskim, założył Wydawnictwo DiG, które specjalizuje się w publikowaniu książek historycznych zarówno naukowych, jak i popularnonaukowych oraz źródeł. W ramach działalności wydawnictwa uruchomił serie: "Ziemianie polscy XX wieku", "Człowiek. Symbol. Historia", "Pamiętniki Polskie XVII–XX wieku", "Ludzie Niezwyczajni", "Szlachta polska". Zajmuje się także wydawaniem periodyków: "Dzieje Najnowsze" (od 1993 roku), "Przegląd Historyczny" (od 1999 roku), "Napis".

W 2007 roku uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za rozprawę: Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne. W dniu 26 marca 2013 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego, nadany przez Radę Naukową Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu[3]. Od 2014 do 2018 r. profesor nadzwyczajny w Instytucie Historii Uniwersytetu w Opolu.

Publikacje | edytuj kod

autor | edytuj kod

współautor | edytuj kod

 • Herby szlachty polskiej (wraz z Jerzym Kochanowskim, Adamem Jońcą), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 1990, wyd. III 1992ISBN 83-230-0349-1​)
 • Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu - Montmartre, Saint Vincent, Batignolles / oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski ; pod red. A. Biernata ; Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych., Warszawa 1986
 • Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu - Père Lachaise / oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski ; pod red. A. Biernata ; Zarząd Ochrony i Konserwacji Zespołów Pałacowo-Ogrodowych, Warszawa 1991
 • Spis szlachty guberni grodzieńskiej, mińskiej, mohylowskiej, smoleńskiej i witebskiej, Wydawnictwo DiG 1992
 • Polacy pochowani na Cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, Wydawnictwo DiG 1999)
 • Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930- wydawany według województw: warszawskiego, lubelskiego, lwowskiego, kieleckiego; autor tomów dotyczących województwa krakowskiego, poleskiego, wołyńskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego, poznańskiego, Wydawnictwo DiG 1989-1998)
 • Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, Wydawnictwo DiG 2001, ​ISBN 83-7181-234-5
 • Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Indeks nazwisk oprac. wraz z Szymonem Konarskim, Warszawa, Wydawn. DiG, 1995;
 • Indeks nazwisk do "Herbarza polskiego" Adama Bonieckiego , oprac. wraz z Szymonem Konarskim, Warszawa, Wydawn. Arbor DiG, 1993;
 • Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli właściciele ziemscy w Koronie 1783-1784, wydanie i oprac., wstęp i przypisy wspólnie z Krzysztofem Chłapowskim, Warszawa 2006, Wydawnictwo DiG, ​ISBN 83-7181-333-3
 • "Polacy pochowani na cmentarzu w Montresor" (Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2008)
 • Radziwiłłowie herbu Trąby / Sławomir Górzyński [et al.] ; Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych. Archiwum Główne Akt Dawnych., Warszawa 1996, ​ISBN 83-85490-62-0
 • K. Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy : monografie i wzmianki. T. 2 / przez Kazimierza Pułaskiego ; wstęp, oprac. tekstu, przypisów oraz indeksu Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński., Warszawa 2004, Wydawnictwo DiGISBN 83-7181-317-1
 • Dumy i dumki czyli Prawdziwa powieść. T. 1 / Benedykt Tyszkiewicz ; do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2006, Wydawnictwo DiGISBN 978-83-7181-362-7
 • Dumy i dumki czyli Prawdziwa powieść. T. 2 / Benedykt Tyszkiewicz ; do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2009, Wydawnictwo DiGISBN 978-83-7181-535-5
 • Wspomnienia, Piotr Mańkowski, redakcja i opracowanie noty edytorskiej Sławomir Górzyński, Warszawa 2002, Wydawnictwo DiGISBN 83-7181-218-3
 • Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony (wraz z Iwoną Dacką-Górzyńską), Warszawa 2015 (wyd.III), Wydawnictwo DiGISBN 978-83-7181-781-6

redaktor i współpredaktor | edytuj kod

Organizacje | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. M.P. z 2012 r. poz. 761
 2. Ordery dla zasłużonych dla kultury polskiej. prezydent.pl, 18 grudnia 2012. [dostęp 2012-12-21].
 3. Sprawozdanie z przebiegu postępowania habilitacyjnego

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (osoba):
Na podstawie artykułu: "Sławomir Górzyński" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy