Służba Celna


Na mapach: 52°14′13,29″N 21°01′00,72″E/52,237025 21,016867

Służba Celna w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest wersja przejrzana, która została oznaczona 6 maj 2021. Na przejrzenie oczekują zmiany w szablonach lub plikach, które są zawarte na tej stronie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Służba Celnaurząd, dawna służba umundurowana podległa Ministrowi Finansów. W jej miejsce powołano Służbę Celno-Skarbową.

Spis treści

Historia | edytuj kod

Służba Celna została powołana na mocy Ustawy o Służbie Celnej[3] z dnia 24 lipca 1999 r. Do dnia 30 kwietnia 2002 r. na jej czele stał Prezes Głównego Urzędu Ceł. W wyniku likwidacji Głównego Urzędu Ceł stosownie do Ustawy o przekształceniach w administracji celnej oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 20 marca 2002 r.[4], obowiązki kierowania Służbą Celną przejął Szef Służby Celnej. Służba Celna była organem ścigania, posiadała także wydział celników do zadań specjalnych – Wydział Zwalczania Przestępczości Służby Celnej – w skład którego wchodziły grupy mobilne prowadzące kontrole m.in. na szlakach komunikacyjnych. Grupy mobilne dysponowały specjalistycznym sprzętem do wykrywania przemytu, a także psami wyszkolonymi w wykrywaniu narkotyków i wyrobów tytoniowych. Funkcjonariusze grup mobilnych mogli używać środków przymusu bezpośredniego oraz broni palnej. 21 września był obchodzony Dzień Służby Celnej. W Polsce funkcjonowało 45 urzędów celnych[5].

Od 1 marca 2017 roku połączono Służbę Celną z kontrolą skarbową i administracją podatkową w ramach struktury Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)[6][7][8]. W strukturach KAS funkcjonuje obecnie Służba Celno-Skarbowa.

Zadania | edytuj kod

Naszywka na mundurach Służby Celnej Pojazdy służbowe Służby Celnej Melex w oznakowaniu SC Ford Transit w oznakowaniu SC Samochód Służby Celnej w Opolu

Zgodnie z art. 2 ust. 1 Ustawy o Służbie Celnej z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1799), do zadań Służby Celnej należały m.in.:

 1. kontrola przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z wywozem i przywozem towarów,
 2. wykonywanie czynności związanych z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego,
 3. wymiar i pobór należności celnych i innych opłat związanych z przywozem i wywozem towarów,
 4. wymiar i pobór podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu importu towarów,
 5. kontrola, szczególny nadzór podatkowy, wymiar i pobór podatku akcyzowego,
 6. pobór opłaty paliwowej,
 7. kontrola gier i zakładów wzajemnych,
 8. wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, związanych w szczególności z udzielaniem koncesji oraz zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów oraz rejestracją urządzeń,
 9. współdziałanie przy realizacji Wspólnej Polityki Rolnej,
 10. wykonywanie zadań wynikających z przepisów wspólnotowych regulujących statystykę dotyczącą obrotu towarowego pomiędzy państwami członkowskimi Wspólnoty Europejskiej,
 11. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbowych, przestępstw i wykroczeń związanych z przywozem i wywozem towarów oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym innymi ustawami,
 12. rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw i wykroczeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących ochrony dóbr kultury oraz ochrony własności intelektualnej, a także przestępstw i wykroczeń związanych z wprowadzaniem na polski obszar celny oraz wyprowadzaniem z polskiego obszaru celnego towarów objętych ograniczeniami lub zakazami, w szczególności takich jak: odpady szkodliwe, substancje chemiczne, materiały jądrowe i promieniotwórcze, środki odurzające i substancje psychotropowe oraz broń, amunicja, materiał wybuchowy i technologie objęte kontrolą międzynarodową,
 13. kontrola ruchu drogowego,
 14. kontrola transportu drogowego,
 15. współpraca z organami celnymi innych państw oraz organizacjami międzynarodowymi,
 16. współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Stopnie służbowe SC | edytuj kod

Dystynkcje w Służbie Celnej  Osobny artykuł: Stopnie służbowe w Służbie Celnej.

W Służbie Celnej od roku 2009 obowiązywały następujące korpusy i stopnie służbowe[9]:

 1. korpus szeregowych Służby Celnej:
  • aplikant celny,
  • starszy aplikant celny;
 2. korpus podoficerów Służby Celnej:
  • młodszy rewident celny,
  • rewident celny,
  • starszy rewident celny,
  • młodszy rachmistrz celny,
  • rachmistrz celny,
  • starszy rachmistrz celny;
 3. korpus aspirantów Służby Celnej:
  • młodszy aspirant celny,
  • aspirant celny,
  • starszy aspirant celny;
 4. korpus oficerów młodszych Służby Celnej:
  • podkomisarz celny,
  • komisarz celny,
  • nadkomisarz celny;
 5. korpus oficerów starszych Służby Celnej:
  • podinspektor celny,
  • młodszy inspektor celny,
  • inspektor celny;
 6. korpus generałów Służby Celnej,
  • nadinspektor celny,
  • generał Służby Celnej.

Szefowie Służby Celnej | edytuj kod

Izby Celne | edytuj kod

 • Izba Celna w Białej Podlaskiej
 • Izba Celna w Białymstoku
 • Izba Celna w Gdyni
 • Izba Celna w Katowicach
 • Izba Celna w Kielcach
 • Izba Celna w Krakowie
 • Izba Celna w Łodzi
 • Izba Celna w Olsztynie
 • Izba Celna w Opolu
 • Izba Celna w Poznaniu
 • Izba Celna w Przemyślu
 • Izba Celna w Rzepinie
 • Izba Celna w Toruniu
 • Izba Celna w Szczecinie
 • Izba Celna w Warszawie
 • Izba Celna we Wrocławiu

Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia | edytuj kod

Wydatki izb i urzędów celnych były realizowane w części 19 budżetu państwaBudżet, finanse publiczne i instytucje finansowe[10].

W 2016 wydatki izb i urzędów celnych wyniosły 1 mld 525 mln zł[1]. Przeciętne zatrudnienie w izbach i urzędach celnych w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 14 855 osób, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 5967 zł[2].

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. (druk nr 1588). Tom I. sejm.gov.pl, 30 maja 2017. s. 2/22. [dostęp 2017-08-05].
 2. a b Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2016 r. w części 19 Budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2017. s. 25. [dostęp 2017-08-05].
 3. Dz.U. z 1999 r. nr 72, poz. 802.
 4. Dz.U. z 2002 r. nr 41, poz. 365.
 5. Służba Celna- Ministerstwo Finansów. mf.gov.pl. [dostęp 2015-10-23].
 6. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 422).
 7. Ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1948).
 8. MaciejM. Zborowski MaciejM., Krajowa Administracja Skarbowa - co się zmieni po 1 marca 2017 r., rp.pl, 25 lutego 2017 [dostęp 2017-03-01] .
 9. Art. 115 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1799).
 10. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2016 r. poz. 1026).

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (instytucja państwowa):
Na podstawie artykułu: "Służba Celna" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy