Służba Kontrwywiadu Wojskowego


Na mapach: 52°13′28,34″N 21°00′07,26″E/52,224539 21,002017

Służba Kontrwywiadu Wojskowego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW) – służba specjalna właściwa w sprawach ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Rzeczypospolitej Polskiej oraz bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, powołana na podstawie Ustawy z dnia 9 czerwca 2006[1] i podległa Ministrowi Obrony Narodowej[2]. Służba pełni rolę kontrwywiadowczą.

SKW rozpoczęła działalność 1 października 2006. Dzień wcześniej (30 września 2006) zostały rozwiązane Wojskowe Służby Informacyjne.

22 czerwca 2012 r. SKW nadano sztandar[3]. 22 czerwca jest też święto tej formacji.

Służba Kontrwywiadu Wojskowego składa się z żołnierzy (oficerów, podoficerów), funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.

Spis treści

Struktura | edytuj kod

Zgodnie ze zmianami z kwietnia 2017[4]:

 • Zarząd I
 • Zarząd II
 • Zarząd III
 • Zarząd IV
 • Zarząd V
 • Zarząd VI
 • Biuro I
 • Biuro II
 • Biuro III
 • Biuro IV
 • Biuro V
 • Biuro Kadr
 • Biuro Administracyjne
 • Biuro Prawne
 • Zespół Audytu Wewnętrznego
 • Inspektorat SKW w Gdyni
 • Inspektorat SKW w Krakowie
 • Inspektorat SKW w Lublinie
 • Inspektorat SKW w Poznaniu
 • Inspektorat SKW w Warszawie

Zadania | edytuj kod

 1. rozpoznawanie, zapobieganie oraz wykrywanie popełnianych przez żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową w tym również żołnierzy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON, przestępstw:
  • przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej określonych w rozdziale XVII ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • określonych w art. 140 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
  • określonych w art. 228–230 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny – jeżeli mogą one zagrażać bezpieczeństwu lub zdolności bojowej SZ RP,
  • przeciwko ujawnianiu informacji niejawnych,
  • związanych z obrotem z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa,
  • związanych z działalnością terrorystyczną oraz innych niż wymienione w lit. a-f, godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego państwa;
 2. współdziałanie z Żandarmerią Wojskową i innymi organami uprawnionymi do ścigania przestępstw wymienionych w pkt 1;
 3. realizowanie zadań dotyczących ochrony państwa;
 4. uzyskiwanie, gromadzenie, analizowanie, przetwarzanie informacji mogących mieć znaczenie dla obronności, bezpieczeństwa lub zdolności bojowej SZ RP;
 5. prowadzenie kontrwywiadu radioelektronicznego oraz przedsięwzięć z zakresu ochrony kryptograficznej i kryptoanalizy;
 6. uczestniczenie w planowaniu i przeprowadzaniu kontroli realizacji umów międzynarodowych dotyczących rozbrojenia;
 7. ochrona bezpieczeństwa jednostek wojskowych oraz żołnierzy wykonujących zadania służbowe poza granicami państwa;
 8. ochrona bezpieczeństwa badań naukowych i prac rozwojowych zleconych przez SZ RP oraz produkcji i obrotu towarami, technologiami i usługami o przeznaczeniu wojskowym zamówionymi przez SZ RP;
 9. podejmowanie działań, przewidzianych dla SKW, w innych ustawach, a także umowach międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana.

Stopnie służbowe | edytuj kod

W SKW obowiązują następujące korpusy i stopnie służbowe żołnierzy i funkcjonariuszy[5]:

 • korpus szeregowych:
  • szeregowy
  • starszy szeregowy
 • korpus podoficerów:
  • kapral
  • starszy kapral
  • plutonowy
  • sierżant
  • starszy sierżant
 • korpus chorążych
  • młodszy chorąży
  • chorąży
  • starszy chorąży
  • starszy chorąży sztabowy
 • korpus oficerów:
  • podporucznik
  • porucznik
  • kapitan
  • major
  • podpułkownik
  • pułkownik
  • generał brygady

Najwyższym stopniem oficerami SKW są gen. bryg. Maciej Materka (funkcjonariusz - szef SKW) i gen. bryg. Karol Molenda (żołnierz - dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni).

Szef SKW | edytuj kod

Powołanie | edytuj kod

Szefów SKW powołuje i odwołuje, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kolegium do Spraw Służb Specjalnych i Sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych.

Odwołanie | edytuj kod

Odwołanie Szefa SKW z zajmowanego stanowiska następuje w przypadku:

 • rezygnacji z zajmowanego stanowiska;
 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego lub nabycia obywatelstwa innego państwa;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 • utraty predyspozycji niezbędnych do zajmowania stanowiska;
 • niewykonywania obowiązków z powodu choroby trwającej nieprzerwanie ponad 3 miesiące.

Publicznie znane sukcesy służby | edytuj kod

 • Wciągnięcie w grę operacyjną i ujawnienie działalności szpiegowskiej dwóch żołnierzy Głównego Zarządu Rozpoznawczego Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej (GRU) będących pod przykryciem dyplomatów Ataszatu Obrony Ambasady FR w Warszawie[6][7]. Skutek: ekspulsja z Rzeczypospolitej Polskiej tych żołnierzy – dyplomatów z Ataszatu Obrony Ambasady FR w Warszawie pod koniec 2008.
 • Działania operacyjne prowadzone na rzecz realizacji zadań przez żołnierzy JW 4814[8].
 • Uzyskanie informacji o działalności szpiegowskiej na rzecz GRU GSz WS RF agentów wywiadu i doprowadzenie do ich zatrzymania. Niezwiązani ze sobą agenci wywiadu to żołnierz, podpułkownik Zbigniew J. starszy specjalista Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa ON, oskarżony o przestępstwo z art. 130 § 2 kk[9] oraz warszawski prawnik z obywatelstwami FR i RP prowadzący wywiad w strefie rynku paliw płynnych i energetyki. Dodatkowym zagrożeniem było to, że prawnik złożył wniosek o odbycie wolontariatu w strefie paliw i energetyki w Ministerstwie Gospodarki, wniosek został odrzucony, zapewne po opinii ABW. Prawnik Stanisław Szypowski został oskarżony o przestępstwo z art. 130 § 1 kk[10]. Stanisław Szypowski brał udział w co najmniej jednym spotkaniu Komisji Gospodarki Sejmu RP, zaproszenia udzielił Ruch Palikota[11][12][13][14]. Aplikant radcowski Stanisław Szypowski był w 2009 praktykantem Unizeto, związanego z Konsulem Honorowym Federacji Rosyjskiej w Polsce[15]. Oskarżony był także w składzie zespołu prawnego, który opiniował w 2012 r. projekt budowy instalacji regazyfikacyjnej ciekłego gazu ziemnego w Świnoujściu, powiązanej z Gazoportem im. Lecha Kaczyńskiego[16]. Studiował na Uniwersytecie Szczecińskim - na Wydziale Prawa i Administracji, po przeniesieniu się do Warszawy, został doktorantem WPiA Uniwersytetu Warszawskiego[17]. Po zdobyciu informacji i ich analizie oraz przetworzeniu przez SKW, czynności przejęły organy ścigania, Żandarmeria Wojskowa i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Agenci wywiadu zostali ówcześnie aresztowani na 3 miesiące.

Nieprawidłowości w SKW | edytuj kod

 • 12 czerwca 2011 r. w Wejherowie, samobójstwo popełnił kapitan SKW, oficer Inspektoratu SKW w Gdyni[18].
 • W 2015 roku rozpoczęło się śledztwo Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu w sprawie kradzieży pieniędzy z funduszu operacyjnego Inspektoratu SKW w Gdyni. W ciągu kilku ostatnich lat zginęło ponad 500 tys. PLN. Prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa poinformował obecny Dyrektor Inspektoratu Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni. Obecny dyrektor w zawiadomieniu do WPO w Poznaniu wini o zaistniałą sytuację dawnego Dyrektora Insp. SKW w Gdyni [19][20].
 • 25 maja 2016 r. w Mińsku Mazowieckim, samobójstwo popełnił podpułkownik SKW Waldemar K., oficer Zarządu Bezpieczeństwa Informacji Niejawnych SKW.

Szefowie SKW | edytuj kod

Zastępcy Szefa SKW | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Ustawa (Dz.U. z 2019 r. poz. 687).
 2. Rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Jacka Cichockiego – Ministra Spraw Wewnętrznych – w zakresie koordynacji służb specjalnych – 2011 – Tekst – Prawo Lege.
 3. :: Ministerstwo Obrony Narodowej – Aktualności.
 4. M.P. z 2017 r. poz. 431
 5. Korpusy i stopnie służbowe funkcjonariuszy SKW. skw.gov.pl. [dostęp 2017-07-08].
 6. Tajemnice wojskowe na celowniku GRU – Rzeczpospolita.
 7. Rosyjscy szpiedzy tropili w Polsce sekrety NATO – Rzeczpospolita.
 8. SKW – aktulności. [zarchiwizowane z tego adresu (2012-11-04)].
 9. Płk. Szeląg: Oficerowi oskarżonemu o szpiegostwo grozi od 3 do 15 - WPROST.pl, www.wprost.pl [dostęp 2017-11-27]  (pol.).
 10. Podejrzani o szpiegostwo aresztowani na trzy miesiące. „Mieli szpiegować dla Rosji” - tvp.info, www.tvp.info [dostęp 2017-11-27]  (pol.).
 11. Afera szpiegowska. Stanisław Sz. był w Sejmie. Zgłosił go Twój Ru - WPROST.pl, www.wprost.pl [dostęp 2017-11-27]  (pol.).
 12. Podejrzany o szpiegostwo Stanisław Sz. był w Sejmie. Zgłosił go Twój Ruch - TVN24, www.tvn24.pl [dostęp 2017-11-27] .
 13. MON potwierdza: Polski oficer zatrzymany. Miał szpiegować na rzecz Rosji - Dziennik.pl
 14. Ujęto szpiegów Rosji? Pułkownik MON i prawnik usłyszeli zarzuty - wp.pl
 15. Jeden ze szpiegów Rosji był praktykantem w Unizeto. niezależna.pl. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-10-27)].
 16. UJAWNIAMY: Zatrzymany prawnik pracował przy realizacji gazoportu. niezależna.pl, 17 października 2014.
 17. UJAWNIAMY: Zatrzymany prawnik pracował przy realizacji gazoportu | Niezależna, niezalezna.pl [dostęp 2017-11-27]  (pol.).
 18. Zapytanie w sprawie konieczności przeprowadzenia kontroli wewnętrznej w Inspektoracie Służby Kontrwywiadu Wojskowego w Gdyni, orka2.sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-27] .
 19. Skandal w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego - Wiadomości, wiadomosci.radiozet.pl [dostęp 2017-11-27]  (pol.).
 20. Jest śledztwo w sprawie defraudacji pieniędzy SKW - Wiadomości, wiadomosci.radiozet.pl [dostęp 2017-11-27]  (pol.).
 21. Płk Piotr Pytel szefem SKW. mon.gov.pl, 2014-01-10. [dostęp 2014-01-10].
 22. Nowi szefowie SKW oraz SWW [Aktualności / Aktualności] - www.mon.gov.pl, mon.gov.pl [dostęp 2017-11-27]  (pol.).
 23. Maciej Materka nowym szefem SKW - WP Wiadomości, wiadomosci.wp.pl [dostęp 2018-01-17]  (pol.).

Bibliografia | edytuj kod

 • Konstanty Wojtaszczyk, Wojciech Jakubowski: Społeczeństwo i polityka. Podstawy nauk politycznych., Aspra Warszawa 2007, 1294 s., ​ISBN 978-83-7545-012-5​.
 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2019 r. poz. 687)

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Służba Kontrwywiadu Wojskowego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy