Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sejm VIII kadencji – skład Sejmu VIII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 25 października 2015.

Spis treści

Kadencja Sejmu | edytuj kod

Kadencja Sejmu rozpoczęła się 12 listopada 2015, czyli z dniem zebrania się Sejmu na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę[1], a upłynie w przeddzień pierwszego posiedzenia Sejmu IX kadencji. 12 listopada posłowie składali ślubowanie, jako pierwszy ślubował marszałek senior Kornel Morawiecki. 26 parlamentarzystów (co stanowiło 5,7% obecnych posłów) złożyło ślubowanie poselskie bez fakultatywnego odwołania się do Boga[2].

Posiedzenia Sejmu | edytuj kod

Zgodnie z Regulaminem Sejm obraduje na posiedzeniach. Marszałek Sejmu najpóźniej na 7 dni przed planowanym posiedzeniem zawiadamia o dacie i porządku dziennym tego posiedzenia odpowiednie organy (posłów, Prezydenta RP, Marszałka Senatu RP, członków Rady Ministrów, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Prokuratora Generalnego, Prezesa NIK, Prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka). Termin ten może być skrócony w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Terminarz posiedzeń Sejmu[3]
 1. posiedzenie: 12 XI, 13 XI, 16 XI, 18 XI, 19 XI 2015
 2. posiedzenie: 25 XI, 26 XI 2015
 3. posiedzenie: 2 XII 2015
 4. posiedzenie: 9 XII, 10 XII 2015
 5. posiedzenie: 15 XII, 16 XII, 17 XII 2015
 6. posiedzenie: 21 XII, 22 XII 2015
 7. posiedzenie: 29 XII, 30 XII 2015
 8. posiedzenie: 13 I, 14 I, 15 I 2016
 9. posiedzenie: 27 I, 28 I 2016
 10. posiedzenie: 28 I, 29 I 2016
 11. posiedzenie: 9 II, 10 II, 11 II 2016
 12. posiedzenie: 24 II, 25 II, 26 II 2016
 13. posiedzenie: 9 III, 10 III, 11 III 2016
 14. posiedzenie: 16 III, 17 III, 18 III 2016
 15. posiedzenie: 30 III, 31 III, 1 IV 2016
 16. posiedzenie: 12 IV, 13 IV, 14 IV 2016
 17. posiedzenie: 27 IV, 28 IV, 29 IV 2016
 18. posiedzenie: 11 V, 12 V, 13 V 2016
 19. posiedzenie: 18 V, 19 V, 20 V 2016
 20. posiedzenie: 8 VI, 9 VI, 10 VI 2016
 21. posiedzenie: 21 VI, 22 VI, 23 VI 2016
 22. posiedzenie: 5 VII, 6 VII, 7 VII 2016
 23. posiedzenie: 19 VII, 20 VII, 21 VII, 22 VII 2016
 24. posiedzenie: 5 IX 2016
 25. posiedzenie: 13 IX, 14 IX 2016
 26. posiedzenie: 21 IX, 22 IX, 23 IX 2016
 27. posiedzenie: 4 X, 5 X, 6 X 2016
 28. posiedzenie: 19 X, 20 X, 21 X 2016
 29. posiedzenie: 3 XI, 4 XI 2016
 30. posiedzenie: 15 XI, 16 XI 2016
 31. posiedzenie: 29 XI, 30 XI, 1 XII, 2 XII 2016
 32. posiedzenie: 13 XII, 14 XII, 15 XII 2016
 33. posiedzenie: 16 XII 2016
 34. posiedzenie: 11 I, 12 I, 25 I, 26 I 2017
 35. posiedzenie: 8 II, 9 II, 10 II 2017
 36. posiedzenie: 22 II, 23 II, 24 II 2017
 37. posiedzenie: 8 III, 9 III, 10 III 2017
 38. Posiedzenie: 22 III, 23 III , 24 III 2017
 39. Posiedzenie: 5 IV, 6 IV, 7 IV 2017
 40. Posiedzenie: 20 IV, 21 IV 2017
 41. Posiedzenie: 10 V, 11 V 2017
 42. Posiedzenie: 24 V, 25 V, 26 V 2017
 43. Posiedzenie: 7 VI, 8 VI, 9 VI 2017
 44. Posiedzenie: 20 VI, 21 VI, 22 VI 2017
 45. Posiedzenie: 5 VII, 7 VII, 12 VI 2017
 46. Posiedzenie: 18 VII, 19 VII, 20 VII 2017
 47. Posiedzenie: 12 IX, 13 IX, 14 IX, 15 IX 2017
 48. Posiedzenie: 27 IX, 28 IX, 29 IX 2017
 49. Posiedzenie: 10 X, 11 X, 12 X, 13 X 2017
 50. Posiedzenie: 25 X, 26 X, 27 X 2017
 51. Posiedzenie: 8 XI, 9 XI 2017
 52. Posiedzenie: 22 XI, 23 XI, 24 XI 2017
 53. Posiedzenie: 6 XII, 7 XII, 8 XII 2017
 54. Posiedzenie: 12 XII, 13 XII, 14 XII, 15 XII 2017
 55. Posiedzenie: 9 I, 10 I 2018
 56. Posiedzenie: 11 I 2018
 57. Posiedzenie: 25 I, 26 I 2018
 58. Posiedzenie: 6 II, 7 II, 8 II 2018
 59. Posiedzenie: 27 II, 28 II, 1 III, 6 III 2018
 60. Posiedzenie: 20 III, 21 III, 22 III 2018
 61. Posiedzenie: 11 IV, 12 IV, 13 IV 2018
 62. Posiedzenie: 8 V, 9 V, 10 V, 11 V 2018
 63. Posiedzenie: 5 VI, 6 VI, 7 VI 2018
 64. Posiedzenie: 14 VI, 15 VI 2018
 65. Posiedzenie: 27 VI 2018
 66. Posiedzenie: 3 VII, 4 VII, 5 VII 2018
 67. Posiedzenie: 18 VII, 19 VII, 20 VII 2018
 68. Posiedzenie: 12 IX, 13 IX 2018
 69. Posiedzenie: 2 X, 3 X, 4 X 2018
 70. Posiedzenie: 23 X, 24 X 2018
 71. Posiedzenie: 7 XI, 8 XI, 9 XI 2018
 72. Posiedzenie: 21 XI, 22 XI, 23 XI 2018
 73. Posiedzenie: 5 XII, 6 XII, 7 XII 2018
 74. Posiedzenie: 12 XII, 13 XII, 14 XII 2018
 75. Posiedzenie: 28 XII 2018
 76. Posiedzenie: 16 I, 17 I 2019
 77. Posiedzenie: 30 I, 31 I, 20 II, 21 II, 22 II 2019
 78. Posiedzenie: 13 III, 14 III, 15 III 2019
 79. Posiedzenie: 3 IV, 4 IV 2019
 80. Posiedzenie: 11 IV, 12 IV, 25 IV, 26 IV 2019
 81. Posiedzenie: 15 V, 16 V 2019
 82. Posiedzenie: 12 VI, 13 VI, 14 VI 2019
 83. Posiedzenie: 3 VII, 4 VII 2019
 84. Posiedzenie: 17 VII, 18 VII, 19 VII 2019
 85. Posiedzenie: 31 VII, 9 VIII, 30 VIII 2019
 86. Posiedzenie: 11 IX, 15 X, 16 X 2019

Marszałek Sejmu | edytuj kod

Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 12 listopada 2015 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Kornel Morawiecki (Kukiz’15). Marszałka Seniora wyznaczył Prezydent RP Andrzej Duda spośród grupy posłów o najstarszym wieku.

Marszałek Sejmu VIII kadencji:

Wicemarszałkowie Sejmu | edytuj kod

Liczba wicemarszałków została ustalona na pięć, zgodnie z uchwałą z 12 listopada 2015. Wicemarszałkami zostali wybrani:

Prezydium Sejmu | edytuj kod

W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu RP. Są to:

Konwent Seniorów | edytuj kod

W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Sejmu RP oraz przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów lub kół. Są to:

Kluby i koła parlamentarne | edytuj kod

Komisje | edytuj kod

Zgodnie z regulaminem[4] w Sejmie jest 27 komisji stałych. Komisje stałe dzieli się na trzy kategorie: duże, średnie, małe. Niektórych komisji ten podział nie obowiązuje (m.in. komisji do Spraw Służb Specjalnych). Oprócz nich Sejm może powołać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze.

Komisje stałe | edytuj kod

Liczba miejsc przysługująca klubom i kołu | edytuj kod

Lista komisji | edytuj kod

Komisje nadzwyczajne | edytuj kod

Komisje śledcze | edytuj kod

Zespoły parlamentarne | edytuj kod

Posłowie | edytuj kod

 Osobny artykuł: Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji.

Dane statystyczne dotyczące Sejmu VIII kadencji w dniu pierwszego posiedzenia:

Liczba mandatów według płci
Liczba mandatów według stażu poselskiego
Liczba mandatów według wieku
Średni wiek posłów

Prace Sejmu | edytuj kod

Sejm obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Marszałka Sejmu.

Rok 2015 | edytuj kod

Beata Szydło wygłasza exposé, 18 listopada 2015

Uchwały | edytuj kod

Wota nieufności | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Jego posłowie zostali wybrani jako kandydaci Platformy Obywatelskiej RP. 5 grudnia 2018 przyjęto nazwę KP Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.
 2. Unia Europejskich Demokratów nie istniała w czasie wyborów parlamentarnych w 2015. Klub pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe przestał istnieć 8 lutego 2018. Klub powołany został 9 lutego 2018 w wyniku połączenia klubu poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego i koła poselskiego Unii Europejskich Demokratów.
 3. Przy czym partia polityczna Teraz! została rozwiązana 4 lipca 2019.
 4. Klub istniał do 5 grudnia 2018, ponownie powołany 13 grudnia 2018. Koło istniało w 6–13 grudnia 2018.

Przypisy | edytuj kod

 1. Pierwsze posiedzenia Sejmu i Senatu 12 listopada. prezydent.pl, 5 listopada 2015. [dostęp 2015-11-06].
 2. 26 posłów ślubowało bez Boga. Sprawdziliśmy którzy. wyborcza.pl, 12 listopada 2015. [dostęp 2016-03-23].
 3. Terminarz posiedzeń Sejmu VIII kadencji. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-13].
 4. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. sejm.gov.pl. [dostęp 6 listopada 2015].
 5. Liczba miejsc przysługująca klubom w komisjach. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-16].
 6. a b c d Mniejszość Niemiecka.
 7. Głosowanie nr 1 – posiedzenie 1.. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-16].
 8. a b c d e Druk nr 3. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-16].
 9. Druk nr 11. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-16].
 10. Głosowanie nr 21 – posiedzenie 1.. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-18].
 11. Druk nr 16. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-18].
 12. Druk nr 21. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-18].
 13. Druk nr 15. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-18].
 14. Druk nr 19. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-18].
 15. Druk nr 39. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-12=03].
 16. Druk nr 40. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-12=03].
 17. Druk nr 56. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-12=03].
 18. Ponowny wybór sędziów był kwestionowany przez wielu konstytucjonalistów Sejm wybrał nowych sędziów TK i co dalej? Ruch Trybunału, ruch Prezydenta RP. tvn24.pl. [dostęp 2015-12=03]. Uchwały o wyborze nowych sędziów TK opublikowane w „Monitorze Polskim”. Prezydent może odebrać ślubowanie. tvp.info. [dostęp 2015-12=03].
 19. Druk nr 13, sejm.gov.pl [dostęp 2015-11-22] .
 20. Druk nr 42, sejm.gov.pl [dostęp 2015-12-03] .
 21. Druk nr 43, sejm.gov.pl [dostęp 2015-12-03] .
 22. Druk nr 46, sejm.gov.pl [dostęp 2015-12-03] .
 23. Druk nr 44, sejm.gov.pl [dostęp 2015-12-03] .
 24. Druk nr 45, sejm.gov.pl [dostęp 2015-12-03] .
 25. Druk nr 281. sejm.gov.pl. [dostęp 2017-01-16].
 26. Druk nr 662. sejm.gov.pl. [dostęp 2017-01-16].
 27. Druk nr 934. sejm.gov.pl. [dostęp 2017-01-16].
 28. Druk nr 1320, sejm.gov.pl [dostęp 2017-04-07]  (pol.).
 29. Druk nr 1436, sejm.gov.pl [dostęp 2017-04-07]  (pol.).
 30. Druk nr 1629, sejm.gov.pl [dostęp 2017-07-05]  (pol.).
 31. Druk nr 1690, sejm.gov.pl [dostęp 2017-07-24]  (pol.).
 32. Druk nr 1838, sejm.gov.pl [dostęp 2017-09-27]  (pol.).
 33. Druk nr 2075, sejm.gov.pl [dostęp 2017-12-07]  (pol.).
 34. Druk nr 2478, sejm.gov.pl [dostęp 2018-05-09]  (pol.).
 35. Druk nr 2495, sejm.gov.pl [dostęp 2018-05-09]  (pol.).
 36. Druk nr 2496, sejm.gov.pl [dostęp 2018-05-09]  (pol.).
 37. Druk nr 2645, sejm.gov.pl [dostęp 2018-07-03]  (pol.).
 38. Druk nr 2850, sejm.gov.pl [dostęp 2018-10-06]  (pol.).
 39. Druk nr 3069, sejm.gov.pl [dostęp 2018-12-14] .
 40. Druk nr 3162, sejm.gov.pl [dostęp 2019-02-23] .
 41. Druk nr 3264, sejm.gov.pl [dostęp 2019-03-31] .
 42. Druk nr 3607, sejm.gov.pl [dostęp 2019-07-17] .

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy