Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sejm VII kadencji – skład Sejmu VII kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 9 października 2011.

Spis treści

Kadencja Sejmu | edytuj kod

Kadencja Sejmu rozpoczęła się z dniem zebrania się Sejmu na pierwsze posiedzenie zwołane przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego na 8 listopada 2011, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia VIII kadencji Sejmu RP, 11 listopada 2015 roku.

Posiedzenia Sejmu | edytuj kod

Źródło[1]

 1. posiedzenie: 8 XI, 17 XI, 18 XI, 19 XI, 1 XII 2011
 2. posiedzenie: 1 XII 2011
 3. posiedzenie: 14 XII, 15 XII, 16 XII 2011
 4. posiedzenie: 21 XII, 22 XII 2011
 5. posiedzenie: 11 I, 12 I, 13 I 2012
 6. posiedzenie: 25 I, 26 I, 27 I 2012
 7. posiedzenie: 27 I 2012
 8. posiedzenie: 15 II, 16 II, 17 II 2012
 9. posiedzenie: 28 II, 29 II, 1 III, 2 III 2012
 10. posiedzenie: 14 III, 15 III, 16 III 2012
 11. posiedzenie: 28 III, 29 III, 30 III 2012
 12. posiedzenie: 11 IV, 12 IV, 13 IV 2012
 13. posiedzenie: 25 IV, 26 IV, 27 IV 2012
 14. posiedzenie: 9 V, 10 V, 11 V 2012
 15. posiedzenie: 23 V, 24 V, 25 V 2012
 16. posiedzenie: 13 VI, 14 VI, 15 VI 2012
 17. posiedzenie: 26 VI, 27 VI, 28 VI 2012
 18. posiedzenie: 11 VII, 12 VII, 13 VII 2012
 19. posiedzenie: 24 VII, 25 VII, 26 VII, 27 VII 2012
 20. posiedzenie: 29 VIII, 30 VIII 2012
 21. posiedzenie: 11 IX, 12 IX, 13 IX, 14 IX 2012
 22. posiedzenie: 26 IX, 27 IX, 28 IX 2012
 23. posiedzenie: 10 X, 11 X, 12 X 2012
 24. posiedzenie: 23 X, 24 X 2012
 25. posiedzenie: 7 XI, 8 XI, 9 XI 2012
 26. posiedzenie: 15 XI, 16 XI 2012
 27. posiedzenie: 21 XI, 22 XI, 23 XI 2012
 28. posiedzenie: 5 XII, 6 XII, 7 XII 2012
 29. posiedzenie: 10 XII, 11 XII, 12 XII 2012
 30. posiedzenie: 12 XII, 13 XII 2012, 14 XII 2012
 31. posiedzenie: 3 I, 4 I 2013
 32. posiedzenie: 23 I, 24 I, 25 I 2013
 33. posiedzenie: 6 II, 7 II, 8 II 2013
 34. posiedzenie: 19 II, 20 II, 21 II, 22 II 2013
 35. posiedzenie: 6 III, 7 III, 8 III 2013
 36. posiedzenie: 20 III, 21 III, 22 III 2013
 37. posiedzenie: 3 IV, 4 IV, 5 IV 2013
 38. posiedzenie: 17 IV, 18 IV, 19 IV 2013
 39. posiedzenie: 8 V, 9 V, 10 V 2013
 40. posiedzenie: 14 V 2013
 41. posiedzenie: 22 V, 23 V, 24 V 2013
 42. posiedzenie: 28 V 2013
 43. posiedzenie: 12 VI, 13 VI, 14 VI 2013
 44. posiedzenie: 19 VI, 20 VI, 21 VI 2013
 45. posiedzenie: 10 VII, 11 VII, 12 VII 2013
 46. posiedzenie: 23 VII, 24 VII, 25 VII, 26 VII 2013
 47. posiedzenie: 27 VIII, 28 VIII, 29 VIII, 30 VIII 2013
 48. posiedzenie: 11 IX, 12 IX 2013
 49. posiedzenie: 13 IX 2013
 50. posiedzenie: 25 IX, 26 IX, 27 IX 2013
 51. posiedzenie: 9 X, 10 X, 11 X 2013
 52. posiedzenie: 22 X, 23 X, 24 X 2013
 53. posiedzenie: 6 XI, 7 XI, 8 XI 2013
 54. posiedzenie: 20 XI, 21 XI, 22 XI 2013
 55. posiedzenie: 3 XII, 4 XII, 5 XII, 6 XII 2013
 56. posiedzenie: 11 XII, 12 XII, 13 XII 2013
 57. posiedzenie: 13 XII 2013
 58. posiedzenie: 8 I, 9 I, 10 I 2014
 59. posiedzenie: 22 I, 23 I, 24 I 2014
 60. posiedzenie: 5 II, 6 II, 7 II 2014
 61. posiedzenie: 19 II, 20 II, 21 II 2014
 62. posiedzenie: 5 III 2014
 63. posiedzenie: 12 III, 13 III, 14 III 2014
 64. posiedzenie: 19 III, 20 III, 21 III 2014
 65. posiedzenie: 2 IV, 3 IV, 4 IV 2014
 66. posiedzenie: 23 IV, 24 IV 2014
 67. posiedzenie: 7 V, 8 V, 9 V 2014
 68. posiedzenie: 28 V, 29 V, 30 V 2014
 69. posiedzenie: 5 VI, 6 VI, 10 VI 2014
 70. posiedzenie: 24 VI, 25 VI, 26 VI 2014
 71. posiedzenie: 9 VII, 10 VII, 11 VII 2014
 72. posiedzenie: 22 VII, 23 VII, 24 VII, 25 VII 2014
 73. posiedzenie: 27 VIII, 28 VIII, 29 VIII 2014
 74. posiedzenie: 10 IX, 11 IX, 12 IX 2014
 75. posiedzenie: 24 IX, 25 IX, 26 IX 2014
 76. posiedzenie: 1 X 2014
 77. posiedzenie: 8 X, 9 X, 10 X 2014
 78. posiedzenie: 21 X, 22 X, 23 X 2014
 79. posiedzenie: 5 XI, 6 XI, 7 XI 2014
 80. posiedzenie: 26 XI, 27 XI, 28 XI 2014
 81. posiedzenie: 3 XII, 4 XII, 5 XII 2014
 82. posiedzenie: 16 XII, 17 XII
 83. posiedzenie: 17 XII, 18 XII, 19 XII 2014
 84. posiedzenie: 13 I, 14 I, 15 I, 16 I 2015
 85. posiedzenie: 22 I 2015
 86. posiedzenie: 4 II, 5 II, 6 II 2015
 87. posiedzenie: 18 II, 19 II, 20 II 2015
 88. posiedzenie: 3 III, 4 III, 5 III 2015
 89. posiedzenie: 18 III, 19 III, 20 III 2015
 90. posiedzenie: 8 IV, 9 IV 2015
 91. posiedzenie: 22 IV, 23 IV, 24 IV 2015
 92. posiedzenie: 13 V, 14 V, 15 V 2015
 93. posiedzenie: 26 V, 27 V 2015
 94. posiedzenie: 10 VI, 11 VI, 12 VI 2015
 95. posiedzenie: 23 VI, 24 VI, 25 VI 2015
 96. posiedzenie: 7 VII, 8 VII, 9 VII, 10 VII 2015
 97. posiedzenie: 21 VII, 22 VII, 23 VII, 24 VII 2015
 98. posiedzenie: 4 VIII, 5 VIII 2015
 99. posiedzenie: 9 IX, 10 IX, 11 IX 2015
 100. posiedzenie: 16 IX
 101. posiedzenie: 23 IX, 24 IX, 25 IX 2015
 102. posiedzenie: 8 X, 9 X 2015

Marszałek Sejmu | edytuj kod

Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 8 listopada 2011 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Józef Zych (Polskie Stronnictwo Ludowe). Marszałka Seniora wyznaczył Prezydent RP Bronisław Komorowski spośród grupy posłów o najstarszym wieku.

Marszałek Sejmu VII kadencji:

Wicemarszałkowie Sejmu | edytuj kod

Zgodnie z uchwałą z 8 listopada 2011, liczbę wicemarszałków ustalono na pięciu[4]. Wicemarszałkami zostali wybrani:

Prezydium Sejmu | edytuj kod

W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu RP. Skład prezydium:

Konwent Seniorów | edytuj kod

W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Sejmu RP oraz przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów lub kół. Skład prezydium:

Kluby i koła parlamentarne | edytuj kod

Komisje | edytuj kod

Zgodnie z regulaminem[8] w Sejmie jest 27 komisji stałych. Komisje stałe dzieli się na trzy kategorie: duże, średnie, małe. Niektórych komisji ten podział nie obowiązuje (m.in. komisji do Spraw Służb Specjalnych). Oprócz nich Sejm może powołać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze.

Komisje stałe | edytuj kod

Liczba miejsc przysługująca klubom i kołu | edytuj kod

Lista komisji | edytuj kod

Komisje nadzwyczajne | edytuj kod

Zespoły parlamentarne | edytuj kod

Posłowie | edytuj kod

 Osobny artykuł: Posłowie na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.

Dane statystyczne dotyczące Sejmu VIII kadencji w dniu pierwszego posiedzenia:

Liczba mandatów według płci
Liczba mandatów według stażu poselskiego
Liczba mandatów według wieku
Średni wiek posłów

Prace Sejmu | edytuj kod

Sejm obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Marszałka Sejmu. Pełen wykaz prac sejmu znajduje się tu

Rok 2011 | edytuj kod

Rok 2012 | edytuj kod

 • 12 I – sprawozdanie Komisji Zdrowia o projekcie ustawy dotyczącej zmianie ustawy o refundacji[b] www
 • 26 I – informacja premiera na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków
 • 26 I – wniosek o udzielenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza (205 za, 230 przeciw, 1 wstrzymał się) www
 • 17 II – informacja Ministra Edukacji Narodowej na temat przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich
 • 2 III – pierwsze czytanie projektu ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA www
 • 29 III – informacja Ministra Spraw Zagranicznych o założeniach polskiej polityki zagranicznej w 2012 roku
 • 11 V – trzecie czytanie rządowego projektu o ratyfikacji decyzji Rady Europejskiej ws. zmiany Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w odniesieniu do mechanizmu stabilności dla państw członkowskich, których walutą jest euro
 • 30 VIII – informacja premiera i prokuratora generalnego o działaniach instytucji państwowych w sprawie spółki Amber Gold.
 • 30 VIII – pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości działań bądź powodów zaniechań organów administracji rządowej i prokuratury dotyczących spółki Amber Gold oraz podmioty od niej zależne www
 • 14 IX – informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej w okresie 1 stycznia – 31 grudnia 2009 r.
 • 14 IX – sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Traktatu między państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Republiką Chorwacji dotyczącego przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej www
 • 26 XI – pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży www
 • 24 X – pierwsze czytanie projektu budżetu na rok 2013 www
 • 24 X – sprawozdanie Komisji Gospodarki oraz Komisji Spraw Zagranicznych o pilnym rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną[c]
 • 8 XII – pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o okręgach sądowych sądów powszechnych oraz o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych www
 • 9 XII – informacja o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie I-VI 2012 www

Rok 2013 | edytuj kod

Rok 2014 | edytuj kod

Rok 2015 | edytuj kod

Uchwały | edytuj kod

Wota nieufności | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Poprzednia nazwa: Parlamentarny Zespół ds. Analizy Skutków Podpisania Porozumienia ACTA
 2. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw
 3. Umowy pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Europejską Agencją Kosmiczną w sprawie przystąpienia Polski do Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej i związanych z tym warunków, podpisanej w Warszawie dnia 31 lipca 2012 r., oraz Konwencji o utworzeniu Europejskiej Agencji Kosmicznej, sporządzonej w Paryżu dnia 30 maja 1975 r.
 4. i Traktatu o stabilnosci, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej pomiędzy Królestwem Belgii, Republiką Bułgarii, Królestwem Danii, Republiką Federalną Niemiec, Republiką Estońską, Irlandią, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Republiką Włoską, Republiką Cypryjską, Republiką Łotewską, Republiką Litewską, Wielkim Księstwem Luksemburga, Węgrami, Maltą, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Rumunią, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii i Królestwem Szwecji, sporządzonego w Brukseli dnia 2 marca 2012 r.

Przypisy | edytuj kod

 1. Terminarz posiedzeń Sejmu VII kadencji. sejm.gov.pl. [dostęp 2015-11-13].
 2. Ewa Kopacz Marszałkiem Sejmu VII kadencji, sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-15]  (pol.).
 3. Radosław Sikorski marszałkiem Sejmu VII kadencji, sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-15]  (pol.).
 4. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu. M.P. z 2011 r. nr 100, poz. 1009.
 5. a b c d Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Sejmu. M.P. z 2011 r. nr 100, poz. 1010.
 6. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 listopada 2011 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Sejmu. M.P. z 2011 r. nr 100, poz. 1011.
 7. Nowym wicemarszałkiem Sejmu została Elżbieta Radziszewska, sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-15]  (pol.).
 8. Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. sejm.gov.pl. [dostęp 8 marca 2014].
 9. a b c d Mniejszość Niemiecka.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy