Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji


Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sejm VI kadencji – skład Sejmu VI kadencji wyłoniony został w wyborach do Sejmu i Senatu przeprowadzonych 21 października 2007.

Spis treści

Kadencja Sejmu | edytuj kod

Kadencja Sejmu rozpoczęła się z dniem zwołania przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego pierwszego posiedzenia Sejmu wyznaczonego na 5 listopada 2007, a upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnej izby 7 listopada 2011.

Posiedzenia Sejmu | edytuj kod

Źródło[1]

 1. posiedzenie: 5 XI, 6 XI, 14 XI, 15 XI 2007
 2. posiedzenie: 23 XI, 24 XI 2007
 3. posiedzenie: 6 XII 2007
 4. posiedzenie: 18 XII, 19 XII 2007
 5. posiedzenie: 20 XII, 21 XII 2007
 6. posiedzenie: 9 I, 10 I, 11 I 2008
 7. posiedzenie: 22 I, 23 I, 24 I 2008
 8. posiedzenie: 6 II, 7 II, 8 II 2008
 9. posiedzenie: 27 II, 28 II, 29 II 2008
 10. posiedzenie: 12 III, 13 III, 18 III 2008
 11. posiedzenie: 26 III, 27 III, 28 III 2008
 12. posiedzenie: 1 IV 2008
 13. posiedzenie: 9 IV, 10 IV, 11 IV 2008
 14. posiedzenie: 23 IV, 24 IV, 25 IV 2008
 15. posiedzenie: 7 V, 8 V, 9 V 2008
 16. posiedzenie: 28 V, 29 V, 30 V 2008
 17. posiedzenie: 11 VI, 12 VI, 13 VI 2008
 18. posiedzenie: 25 VI, 26 VI, 27 VI 2008
 19. posiedzenie: 9 VII, 10 VII, 11 VII 2008
 20. posiedzenie: 22 VII, 23 VII, 24 VII, 25 VII 2008
 21. posiedzenie: 2 IX, 3 IX, 4 IX, 5 IX 2008
 22. posiedzenie: 17 IX, 18 IX, 19 IX 2008
 23. posiedzenie: 1 X, 2 X, 3 X 2008
 24. posiedzenie: 7 X, 8 X, 9 X, 10 X 2008
 25. posiedzenie: 14 X, 15 X, 16 X, 17 X 2008
 26. posiedzenie: 21 X, 22 X, 23 X, 24 X 2008
 27. posiedzenie: 28 X, 29 X 2008
 28. posiedzenie: 5 XI, 6 XI, 7 XI 2008
 29. posiedzenie: 19 XI, 20 XI, 21 XI 2008
 30. posiedzenie: 2 XII, 3 XII, 4 XII, 5 XII 2008
 31. posiedzenie: 5 XII 2008
 32. posiedzenie: 16 XII, 17 XII, 18 XII, 19 XII 2008
 33. posiedzenie: 7 I, 8 I, 9 I 2009
 34. posiedzenie: 21 I, 22 I, 23 I 2009
 35. posiedzenie: 11 II, 12 II, 13 II 2009
 36. posiedzenie: 18 II, 19 II, 20 II 2009
 37. posiedzenie: 4 III, 5 III, 6 III 2009
 38. posiedzenie: 18 III, 19 III, 20 III 2009
 39. posiedzenie: 31 III, 1 IV, 2 IV, 3 IV 2009
 40. posiedzenie: 21 IV, 22 IV, 23 IV, 24 IV 2009
 41. posiedzenie: 6 V, 7 V, 8 V 2009
 42. posiedzenie: 20 V, 21 V, 22 V 2009
 43. posiedzenie: 18 VI, 19 VI 2009
 44. posiedzenie: 24 VI, 25 VI, 26 VI 2009
 45. posiedzenie: 30 VI, 1 VII, 2 VII 2009
 46. posiedzenie: 14 VII, 15 VII, 16 VII, 17 VII 2009
 47. posiedzenie: 17 VII 2009
 48. posiedzenie: 26 VIII, 27 VIII, 28 VIII 2009
 49. posiedzenie: 9 IX, 10 IX, 11 IX 2009
 50. posiedzenie: 23 IX, 24 IX, 25 IX 2009
 51. posiedzenie: 7 X, 8 X, 9 X 2009
 52. posiedzenie: 21 X, 22 X, 23 X 2009
 53. posiedzenie: 4 XI, 5 XI, 6 XI 2009
 54. posiedzenie: 17 XI, 18 XI, 19 XI, 20 XI 2009
 55. posiedzenie: 1 XII, 2 XII, 3 XII 2009
 56. posiedzenie: 15 XII, 16 XII, 17 XII, 18 XII 2009
 57. posiedzenie: 18 XII 2009
 58. posiedzenie: 6 I, 7 I, 8 I 2010
 59. posiedzenie: 20 I, 21 I, 22 I 2010
 60. posiedzenie: 9 II, 10 II, 11 II, 12 II 2010
 61. posiedzenie: 17 II, 18 II, 19 II 2010
 62. posiedzenie: 3 III, 4 III, 5 III 2010
 63. posiedzenie: 17 III, 18 III, 19 III 2010
 64. posiedzenie: 7 IV, 8 IV, 9 IV 2010
 65. posiedzenie: 28 IV, 29 IV, 30 IV 2010
 66. posiedzenie: 5 V, 6 V, 7 V 2010
 67. posiedzenie: 19 V, 20 V, 21 V 2010
 68. posiedzenie: 9 VI, 10 VI, 11 VI 2010
 69. posiedzenie: 23 VI, 24 VI, 25 VI 2010
 70. posiedzenie: 7 VII, 8 VII 2010
 71. posiedzenie: 21 VII, 22 VII, 23 VII 2010
 72. posiedzenie: 4 VIII, 5 VIII, 6 VIII 2010
 73. posiedzenie: 12 VIII 2010
 74. posiedzenie: 22 IX, 23 IX, 24 IX 2010
 75. posiedzenie: 6 X, 7 X, 8 X 2010
 76. posiedzenie: 20 X, 21 X, 22 X 2010
 77. posiedzenie: 27 X, 28 X, 29 X 2010
 78. posiedzenie: 23 XI, 24 XI, 25 XI, 26 XI 2010
 79. posiedzenie: 1 XII, 2 XII, 3 XII 2010
 80. posiedzenie: 14 XII, 15 XII, 16 XII
 81. posiedzenie: 17 XII 2010
 82. posiedzenie: 4 I, 5 I 2011
 83. posiedzenie: 19 I, 20 I 2011
 84. posiedzenie: 1 II, 2 II, 3 II, 4 II 2011
 85. posiedzenie: 23 II, 24 II, 25 II 2011
 86. posiedzenie: 2 III, 3 III, 4 III 2011
 87. posiedzenie: 16 III, 17 III, 18 III 2011
 88. posiedzenie: 24 III, 25 III 2011
 89. posiedzenie: 30 III, 31 III, 1 IV 2011
 90. posiedzenie: 13 IV, 14 IV, 15 IV 2011
 91. posiedzenie: 27 IV, 28 IV, 29 IV 2011
 92. posiedzenie: 11 V, 12 V, 13 V 2011
 93. posiedzenie: 25 V, 26 V, 27 V 2011
 94. posiedzenie: 7 VI, 8 VI, 9 VI, 10 VI 2011
 95. posiedzenie: 28 VI, 29 VI, 30 VI, 1 VII 2011
 96. posiedzenie: 13 VII, 14 VII, 15 VII 2011
 97. posiedzenie: 26 VII, 27 VII, 28 VII, 29 VII 2011
 98. posiedzenie: 18 VIII, 19 VIII 2011
 99. posiedzenie: 29 VIII, 30 VIII, 31 VIII 2011
 100. posiedzenie: 15 IX, 16 IX 2011

Marszałek Sejmu | edytuj kod

Obowiązki Marszałka Seniora w dniu 5 listopada 2007 do chwili podjęcia uchwały o wyborze Marszałka Sejmu pełnił poseł Zbigniew Religa (Prawo i Sprawiedliwość). Marszałka Seniora wyznaczył Prezydent RP Lech Kaczyński spośród grupy posłów o najstarszym wieku.

Marszałek Sejmu VI kadencji:

Wicemarszałkowie Sejmu | edytuj kod

Zgodnie z uchwałą z 6 listopada 2007, liczbę wicemarszałków ustalono na czterech[2]. Wicemarszałkami zostali wybrani:

Wybrani w czasie kadencji:

Prezydium Sejmu | edytuj kod

W skład Prezydium Sejmu wchodzą marszałek oraz wicemarszałkowie Sejmu RP. Na koniec kadencji byli to:

Konwent Seniorów | edytuj kod

W skład Konwentu Seniorów wchodzą marszałek, wicemarszałkowie Sejmu RP oraz przewodniczący lub wiceprzewodniczący klubów lub kół. Na koniec kadencji byli to::

Kluby i koła parlamentarne | edytuj kod

Na koniec kadencji istniało 5 klubów oraz 1 koło. Były to:

W czasie kadencji istniały też:

Komisje | edytuj kod

Komisje sejmowe są organami powołanymi do: rozpatrywania i przygotowywania spraw stanowiących przedmiot prac Sejmu oraz wyrażania opinii w sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm, Marszałka Sejmu lub Prezydium Sejmu. Komisje sejmowe są organami kontroli sejmowej w zakresie określonym Konstytucją i ustawami. (art. 17 regulaminu[3] Sejmu)

Komisje stałe | edytuj kod

Zgodnie z regulaminem[3] w Sejmie jest 26 komisji stałych. Komisje stałe dzieli się na trzy kategorie: duże, średnie, małe. Niektórych komisji ten podział nie obowiązuje (m.in. komisji do Spraw Służb Specjalnych). Oprócz nich Sejm może powołać komisje nadzwyczajne oraz komisje śledcze.

Komisje nadzwyczajne | edytuj kod

Zgodnie z regulaminem[3] Sejm może powałać komisje nadzwyczajną określając cel, zasady i tryb ich działania.

Komisje śledcze | edytuj kod

Zgodnie z regulaminem[3] Sejm może powałać komisję śledczą, o której mowa w art. 111 Konstytucji.

Posłowie | edytuj kod

 Osobny artykuł: Posłowie na Sejm RP VI kadencji.

Prace Sejmu | edytuj kod

Rok 2007 | edytuj kod

 • 5 XI – pierwsze posiedzenie Sejmu
 • 5 XI – wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego i złożenie dymisji kierowanej przez niego Rady Ministrów
 • 5 XI – podjęcie uchwały o wyborze Marszałka Sejmu: Bronisław Komorowski – 292 głosy za, Krzysztof Putra – 160 głosów za, 1 głos nieważny
 • 5 XI – podjęcie uchwał o wyborze wicemarszałków Sejmu
 • 14 XI – wybór 18 członków Trybunału Stanu
 • 23 XI – wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska (exposé) i złożenie wniosku o udzielenie wotum zaufania kierowanej przez niego Radzie Ministrów
 • 24 XI – podjęcie uchwały o udzieleniu Radzie Ministrów wotum zaufania[c]

Rok 2008 | edytuj kod

 • 27 I – upływ konstytucyjnego terminu na przedstawienie do podpisu Prezydentowi RP ustawy budżetowej na rok 2008
 • 8 II – niejawne obrady Sejmu, wystąpienie Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Rok 2009 | edytuj kod

Rok 2010 | edytuj kod

 • 10 VI – Sejm powołał Marka Belkę na urząd Prezesa NBP

Uchwały okolicznościowe | edytuj kod

Statystyki | edytuj kod

 • Uchwalone ustawy: 952
 • Podjęte uchwały: 289
 • Projekty ustaw, które wpłyneły: 1511
 • Interpelacje: 24435
 • Zapytania: 10632
 • Pytania: 947
 • Oświadczenia: 2461

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Do 24 września 2010 jako klub poselski Lewica.
 2. Do 16 lipca 2009 jako koło poselskie Demokratyczne Koło Poselskie.
 3. Głosowało 444 posłów: za – 238, przeciw – 204, wstrzymało się – 2; większość bezwzględna – 223.

Przypisy | edytuj kod

 1. Terminy posiedzeń Sejmu VI kad. – 2007/2008 r, sejm.gov.pl [dostęp 2017-11-26] .
 2. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia liczby wicemarszałków Sejmu. M.P. z 2007 r. nr 86, poz. 922.
 3. a b c d Sejm RP: Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (pol.). [dostęp 9 XI 2011].

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy