Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1993–1997)


Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1993–1997) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Adam Struzik – marszałek Senatu III kadencji

Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 19 września 1993 (data ta była jednocześnie początkiem tej kadencji[1]) oraz w wyniku wyborów uzupełniających. Senatorowie złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Senatu III kadencji wyznaczonym na 15 października 1993, ich kadencja upłynęła w dniu pierwszego posiedzenia następnego Sejmu – 20 października 1997[1].

100 senatorów wyłoniono w 49 okręgach wyborczych (każdy obejmował obszar jednego województwa), w których wybierano 2 senatorów na zasadzie większości względnej (województwo katowickie i warszawskie – 3 senatorów)[a].

1. posiedzenie Senatu III kadencji rozpoczęło się 15 października 1993, funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator – Jan Mulak[2].

W trakcie kadencji przeprowadzono w dwóch terminach wybory uzupełniające. W trzech przypadkach przyczyną ich zarządzenia była śmierć senatorów wybranych w wyborach parlamentarnych w 1993, w jednym zrzeczenie się mandatu.

Spis treści

Wyniki wyborów 19 września 1993 | edytuj kod

Dane zbiorcze o senatorach | edytuj kod

37 nowo wybranych senatorów reprezentowało Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD), 36 – Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), 9 – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ), 4 – Unię Demokratyczną (UD), po 2 – Bezpartyjny Blok Wspierania Reform (BBWR) i Unię Pracy (UP), po jednym – KW Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej, Kongres Liberalno-Demokratyczny, Mniejszość Niemiecką, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność”, Porozumienie Ludowe i Zjednoczenie Polskie, 4 mandaty uzyskali kandydaci niezależni.

W izbie zasiadło 13 kobiet i 87 mężczyzn[3]. 31 senatorów posiadało doświadczenie parlamentarne (w tym: 22 było wcześniej wyłącznie senatorami; 1 – senatorem i posłem na Sejm; 8 – wyłącznie posłami). 69 osób wybrano do parlamentu po raz pierwszy.

Prezydium Senatu III kadencji | edytuj kod

Ponadto 15 października 1993 wybrano 7 sekretarzy: Krzysztofa Borkowskiego (PSL), Andrzeja Chronowskiego (NSZZ), Witolda Grabosia (SLD), Eugeniusza Grzeszczaka (PSL), Wandę Kustrzebę (SLD) i Janusza Okrzesika (UD).

Senatorowie III kadencji | edytuj kod

Senatorowie wybrani 19 września 1993 | edytuj kod

Senatorowie wybrani w wyborach uzupełniających | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji.

Senatorowie, których mandat wygasł w trakcie kadencji | edytuj kod

Przynależność klubowa (stan na koniec kadencji) | edytuj kod

Senatorowie III kadencji zrzeszeni byli w następujących klubach i kołach parlamentarnych:

Ponadto 5 senatorów było niezrzeszonych[50].

Przewodniczący komisji | edytuj kod

Tę samą funkcję w Senacie II kadencji pełnił Sylwester Gajewski[65].

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1991 r. nr 27, poz. 285).
 2. a b Ślubowanie złożył 30 czerwca 1994.
 3. a b Ślubowanie złożył 12 października 1995.
 4. Poza wymienionymi w tabeli do klubu należeli też wcześniej: Ryszard Czarny, Bodo Engling i Henryk Rot.
 5. a b Od 12 października 1995.
 6. a b Od 30 czerwca 1994.
 7. Poza wymienionymi w tabeli do klubu należeli też wcześniej Tomasz Adamczuk i Romuald Jankowski.
 8. a b Wybrany z ramienia Bezpartyjnego Bloku Wspierania Reform.
 9. Wybrany z ramienia Porozumienia Ludowego.
 10. Wybrana z ramienia „Zjednoczenia Polskiego”.
 11. Wybrana z ramienia KW Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku oraz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Białostockiej.
 12. Wybrana z ramienia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”.
 13. Klub senatorów wybranych z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego i Unii Demokratycznej.
 14. Wybrany z ramienia Mniejszości Niemieckiej.
 15. a b c d e Wybrani z ramienia własnych komitetów wyborczych.
 16. a b Wybrani z ramienia Unii Pracy.
 17. Wybrany z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 18. a b Wybrani z ramienia NSZZ „Solidarność”.
 19. Do 26 maja 1995 pod nazwą Komisja Spraw Zagranicznych.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r. Analiza aktów prawnych. Kancelaria Senatu, listopad 2012. [dostęp 2018-12-03].
 2. 1. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji. senat.pl. [dostęp 2015-08-10].
 3. Mała statystyka Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 4. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu (M.P. z 1993 r. nr 53, poz. 489).
 5. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 października 1993 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu (M.P. z 1993 r. nr 53, poz. 490).
 6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie odwołania senatora Ryszarda Czarnego ze stanowiska wicemarszałka Senatu (M.P. z 1995 r. nr 16, poz. 194).
 7. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 1995 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu (M.P. z 1995 r. nr 16, poz. 195).
 8. Tomasz Adamczuk. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 9. Piotr Andrzejewski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 10. Jan Antonowicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 11. Gerhard Bartodziej. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 12. Stanisław Ceberek. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 13. August Chełkowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 14. Józef Frączek. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 15. Sylwester Gajewski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 16. Eugeniusz Grzeszczak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 17. Alicja Grześkowiak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 18. Ryszard Jarzembowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 19. Stefan Jurczak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 20. Dorota Kempka. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 21. Zbigniew Komorowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 22. Jerzy Kopaczewski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 23. Krzysztof Kozłowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 24. Wojciech Kruk. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 25. Józef Kuczyński. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 26. Zofia Kuratowska. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 27. Maria Łopatkowa. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 28. Henryk Maciołek. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 29. Jerzy Madej. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 30. Henryk Makarewicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 31. Janusz Okrzesik. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 32. Tomasz Romańczuk. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 33. Zbigniew Romaszewski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 34. Dorota Simonides. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 35. Henryk Stokłosa. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 36. Adam Struzik. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 37. Mieczysław Włodyka. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 38. Mieczysław Wyględowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 39. Artur Balazs. senat.gov.pl. [dostęp 2015-03-20].
 40. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 lutego 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 1994 r. nr 11, poz. 84).
 41. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 1994 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Sprawozdanie stenograficzne z 15. posiedzenia Senatu RP III kadencji w dniu 10 marca 1994 r.. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 42. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 1995 r. nr 32, poz. 370).
 43. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 1995 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 1995 r. nr 35, poz. 415).
 44. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 sierpnia 1997 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 1997 r. nr 57, poz. 551).
 45. Sojusz Lewicy Demokratycznej Klub Parlamentarny Koło Senatorskie. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 46. Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego Koło Senatorskie. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 47. Klub Senacki NSZZ „Solidarność”. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 48. Senatorski Klub Demokratyczny. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 49. Klub Senatorów Niezależnych. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 50. Senatorowie niezrzeszeni. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 51. Komisja Gospodarki Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 52. Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 53. Komisja Kultury, Środków Przekazu, Wychowania Fizycznego i Sportu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 54. Komisja Nauki i Edukacji Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 55. Komisja Obrony Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 56. Komisja Ochrony Środowiska. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 57. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 58. Komisja Praw Człowieka i Praworządności. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 59. Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 60. Komisja Rolnictwa. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 61. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 62. Komisja Emigracji i Polaków za Granicą. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 63. Komisja Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 64. Komisja Nadzwyczajna do spraw inicjatywy ustawodawczej w sprawie zmiany przepisów o obywatelstwie polskim. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 65. Komisja Rolnictwa. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-20].
Na podstawie artykułu: "Senatorowie III kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1993–1997)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy