Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1991–1993)


Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1991–1993) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania August Chełkowski – marszałek Senatu II kadencji

Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostali wyłonieni podczas wyborów parlamentarnych 27 października 1991. Senatorowie złożyli ślubowaniu na pierwszym posiedzeniu Senatu II kadencji wyznaczonym na 26 listopada 1991, ich kadencja upłynęła 31 maja 1993 w dniu wejścia w życie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej[1][2].

100 senatorów wyłoniono w 49 okręgach wyborczych (każdy obejmował obszar jednego województwa), w których wybierano 2 senatorów na zasadzie większości względnej (województwo katowickie i warszawskie – 3 senatorów)[a].

1. posiedzenie Senatu II kadencji rozpoczęło się w dniu 26 listopada 1991, funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator – Jan Tomasz Zamoyski[3].

W trakcie kadencji nie wygasł żaden mandat senatorski.

Spis treści

Wyniki wyborów 27 października 1991 | edytuj kod

Dane zbiorcze o senatorach | edytuj kod

21 nowo wybranych senatorów reprezentowało Unię Demokratyczną (UD), 11 – Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” (NSZZ), po 9 – Porozumienie Obywatelskie Centrum (POC) i 9 Wyborczą Akcję Katolicką (WAK), 8 – Polskiego Stronnictwa Ludowego Sojusz Programowy (PSL SP), 7 – Ruch Ludowy „Porozumienie Ludowe” (PL), 6 – Kongres Liberalno-Demokratyczny, po 4 – Konfederację Polski Niepodległej i Sojusz Lewicy Demokratycznej, 3 – Partię Chrześcijańskich Demokratów, 2 – Komitety Obywatelskie „Solidarność” i po jednym 17 komitetów wyborczych. 27 członków izby wyższej obroniło swój mandat z poprzedniej kadencji.

W izbie zasiadło 8 kobiet i 92 mężczyzn[4]. 31 senatorów posiadało doświadczenie parlamentarne (w tym: 26 było wcześniej wyłącznie senatorami; 1 – senatorem i posłem na Sejm; 4 – wyłącznie posłami). 69 osób wybrano do parlamentu po raz pierwszy.

Prezydium Senatu II kadencji | edytuj kod

Ponadto 27 listopada 1991 wybrano 7 sekretarzy: Tadeusza Brzozowskiego (PL), Marka Czemplika (UD), Tomasza Jagodzińskiego (KSN), Leszka Lewoca (ZChN), Wiktora Stasiaka (NSZZ) i Adama Struzika (PSL).

Senatorowie II kadencji | edytuj kod

Przynależność klubowa (stan na koniec kadencji) | edytuj kod

Senatorowie II kadencji zrzeszeni byli w następujących klubach parlamentarnych:

Ponadto 3 senatorów było niezrzeszonych.

Przewodniczący komisji | edytuj kod

3 senatorów pełniło tę samą funkcję w Senacie I kadencji: Władysław Findeisen[56], Jerzy Stępień[57] i Zbigniew Romaszewski[58].

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1991 r. nr 27, poz. 285).
 2. Polskie Stronnictwo Ludowe startowało do wyborów jako Polskie Stronnictwo Ludowe Sojusz Programowy.
 3. Porozumienie Centrum startowało do wyborów jako Porozumienie Obywatelskie Centrum.
 4. Wybrany z ramienia Konfederacja Obywatelska Województwa Płockiego
 5. a b c d e f g Wybrani z ramienia własnych komitetów wyborczych.
 6. Klub senatorów wybranych z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej.
 7. Wybrany z ramienia Chrześcijańskiej Demokracji.
 8. Wybrany z ramienia Klubu Inteligencji Katolickiej.
 9. Wybrany z ramienia Narodowego Komitetu Wyborczego.
 10. Wybrany z ramienia Ludowego Porozumienia Wyborczego „Piast”.
 11. a b c Wybrani z ramienia Partii Chrześcijańskich Demokratów.
 12. a b Wybrani z ramienia Ruchu Ludowego „Porozumienie Ludowe”.
 13. Wybrany z ramienia Regionalnego Forum Wyborczego.
 14. a b c Wybrani z ramienia Porozumienia Obywatelskiego Centrum.
 15. Klub senatorów wybranych z ramienia Kongresu Liberalno-Demokratycznego.
 16. Wybrany z ramienia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
 17. Wybrany z ramienia Mniejszości Niemieckiej.
 18. Wybrany z ramienia Regionowi i Polsce.
 19. Wybrany z ramienia Unii Wielkopolan.
 20. a b Wybrani z ramienia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”.
 21. Wybrany z ramienia Wybrany z ramienia Wyborczej Akcji Katolickiej.
 22. Wybrany z ramienia Wybrany z ramienia Komitetu Obywatelskiego powołanego z inicjatywy „Solidarności”.
 23. Do 7 sierpnia 1992 pod nazwą Komisja Samorządu Terytorialnego.

Przypisy | edytuj kod

 1. Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r. Analiza aktów prawnych. senat.gov.pl, listopad 2012. [dostęp 2018-12-03].
 2. Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 r. w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1993 r. nr 27, poz. 285).
 3. Sprawozdanie stenograficzne z 1. posiedzenia Senatu RP II kadencji w dniach 26-27 listopada 1991 r.. senat.pl. [dostęp 2015-11-10].
 4. Mała statystyka Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 5. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 listopada 1991 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu (M.P. z 1991 r. nr 43, poz. 300).
 6. a b c d Sejm został rozwiązany na podstawie zarządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 29 maja 1993 r. w sprawie rozwiązania Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 1993 r. nr 27, poz. 285). Kadencja Senatu zakończyła się na podstawie art. 4 §5. Marszałek i wicemarszałkowie Senatu kontynuowali sprawowanie funkcji na podstawie art. 26 w związku z art. 10 §3 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym (Dz.U. z 1992 r. nr 84, poz. 426).
 7. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 1991 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu (M.P. z 1991 r. nr 43, poz. 301).
 8. Piotr Andrzejewski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 9. Jarosław Barańczak. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 10. Ryszard Bender. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 11. Anna Bogucka-Skowrońska. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 12. Andrzej Celiński. senat.pl. [dostęp 2015-11-1].
 13. August Chełkowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 14. Jan Chodkowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 15. Andrzej Czapski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 16. Zdzisław Czarnobilski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 17. Władysław Findeisen. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 18. Alicja Grześkowiak. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 19. Edmund Jagiełło. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 20. Ryszard Juszkiewicz. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 21. Krzysztof Kozłowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 22. Andrzej Kralczyński. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 23. Zofia Kuratowska. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 24. Jerzy Madej. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 25. Jan Musiał. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 26. Krzysztof Pawłowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 27. Andrzej Piesiak. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 28. Leszek Piotrowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 29. Walerian Piotrowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 30. Zbigniew Romaszewski. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 31. Dorota Simonides. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 32. Jerzy Stępień. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 33. Henryk Stokłosa. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 34. Józef Ślisz. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 35. Edward Wende. senat.pl. [dostęp 2015-05-25].
 36. Eugeniusz Wilkowski. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 37. Janusz Woźnica. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 38. Stanisław Żak. senat.pl. [dostęp 2015-05-24].
 39. Komisja Gospodarki Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 40. Komisja Inicjatyw i Prac Ustawodawczych. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 41. Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 42. Komisja Obrony Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 43. Komisja Konstytucyjna. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 44. Komisja Ochrony Środowiska. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 45. Komisja Praw Człowieka i Praworządności. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 46. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 47. Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 48. Komisja Rolnictwa. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 49. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 50. Komisja Emigracji i Polaków za Granicą. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 51. Komisja Spraw Zagranicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 52. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia sprawozdania Państwowej Komisji Wyborczej z wyborów do Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 53. Komisja Nadzwyczajna do rozpatrzenia ustawy o ratyfikacji Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi a Rzecząpospolitą Polską. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 54. Komisja Nadzwyczajna do Spraw Górnictwa. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 55. Komisja Nadzwyczajna do Spraw Integracji Europejskiej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 56. Komisja Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-20].
 57. Komisja Samorządu Terytorialnego. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-20].
 58. Komisja Praw Człowieka i Praworządności. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-20].
Na podstawie artykułu: "Senatorowie II kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1991–1993)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy