Senatorowie IV kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1997–2001)


Senatorowie IV kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1997–2001) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Alicja Grześkowiak – marszałek Senatu IV kadencji

Senatorowie IV kadencji zostali wybrani 21 września 1997 oraz w wyniku wyborów uzupełniających 25 czerwca 2000 i 28 stycznia 2001. Senatorowie złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Senatu V kadencji wyznaczonym na 20 października 1997, ich kadencja upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 18 października 2001[1].

W wyniku wyborów parlamentarnych w 1997 wybrano 100 senatorów. Zostali oni wyłonieni w głosowaniu większościowym w 49 okręgach wyborczych obejmujących jedno województwo, w których wybierano 2 senatorów na zasadzie większości względnej (województwo katowickie i warszawskie – 3 senatorów)[2]. 51 nowo wybranych senatorów reprezentowało Akcję Wyborczą Solidarność (AWS), 28 kandydowało z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej (SLD), 8 Unii Wolności (UW), 5 Ruchu Odbudowy Polski (ROP), 3 Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL), 5 mandatów uzyskali kandydaci niezależni. Wśród nich znalazło się 12 kobiet i 88 mężczyzn[3]. 68 osób po raz pierwszy uzyskały mandaty w polskim parlamencie, 42 osoby posiadało doświadczenie parlamentarne wynikające z zasiadania w Sejmie lub Senacie.

1. posiedzenie Senatu VI kadencji rozpoczęło się w dniu 21 października 1997, funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator – Władysław Bartoszewski.

W trakcie kadencji pięciokrotnie w dwóch terminach przeprowadzono wybory uzupełniające. W trzech przypadkach przyczyną ich zarządzenia było zrzeczenie się mandatu senatorów wybranych w wyborach parlamentarnych w 1997, po jednym – śmierć senatora i orzeczenie Sądu Apelacyjnego w Warszawie o złożeniu przez Mariana Jurczyka niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego.

Spis treści

Kluby i koła w Senacie w trakcie kadencji | edytuj kod

 Zobacz też: Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej_IV_kadencji#Kluby i koła senackie.

Prezydium Senatu IV kadencji | edytuj kod

Ponadto 21 października 1997 wybrano 7 sekretarzy: Jolantę Danielak (SLD), Stanisława Gogacza (ROP), Stanisława Jarosza (AWS), Witolda Kowalskiego (AWS), Andrzeja Mazurkiewicza (AWS), Tomasza Michałowskiego (AWS) i Jerzego Pieniążka (SLD).

Senatorowie IV kadencji | edytuj kod

Senatorowie wybrani 21 września 1997 | edytuj kod

Senatorowie wybrani w wyborach uzupełniających | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IV kadencji.

Senatorowie, których mandat wygasł w trakcie kadencji (7 senatorów) | edytuj kod

Przynależność klubowa (stan na koniec kadencji) | edytuj kod

Według stanu na koniec IV kadencji senatorowie zrzeszeni byli w następujących klubach i kołach:

Przewodniczący komisji | edytuj kod

Żaden z senatorów nie pełnił tej samej funkcji w Senacie III kadencji.

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Klub powstał w 2001 roku.
 2. Senatorowie, którzy nie przystąpili do żadnego z klubów parlamentarnych bądź opuścili je w trakcie kadencji.
 3. Ślubowanie złożył 19 lipca 2000.
 4. Ślubowanie złożył 19 lipca 2000.
 5. Ślubowanie złożył 19 lipca 2000.
 6. Ślubowanie złożył 14 lutego 2001.
 7. Ślubowanie złożył 21 lutego 2001.
 8. Bogdan Zdrojewski zrzekł się mandatu w związku z niepołączalnością członkostwa w zarządzie miasta na prawach powiatu (Prezydenta Miasta Wrocławia) ze sprawowaniem mandatu posła (Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 stycznia 2000 r. sygn. akt K. 7/99 Dz.U. z 2000 r. nr 3, poz. 45).
 9. Leon Kieres zrzekł się mandatu w związku z wyborem na Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie powołania Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu M.P. z 2000 r. nr 19, poz. 402, Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 czerwca 2000 r. w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu M.P. z 2000 r. nr 20, poz. 412).
 10. Wybrana z ramienia Unii Wolności.
 11. Wybrany z ramienia Ruchu Odbudowy Polski.
 12. a b c Od 19 lipca 2000 (dzień ślubowania).
 13. Od 14 lutego 2001 (dzień ślubowania).
 14. Klub senatorów wybranych z ramienia Unii Wolności.
 15. Od 21 lutego 2001 (dzień ślubowania).
 16. a b c Wybrany z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 17. a b Wybrany/a z ramienia własnego komitetu wyborczego.
 18. Wybrany z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność.
 19. Do 18 grudnia 1997 pod nazwą Komisja Spraw Zagranicznych i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych, od 18 grudnia 1997 do 18 października pod nazwą Komisja Spraw Zagranicznych i Integracji Europejskiej.

Przypisy | edytuj kod

 1. Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r. Analiza aktów prawnych. senat.gov.pl, listopad 2012. [dostęp 2018-12-03].
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 1991 r. Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 1991 r. nr 58, poz. 246).
 3. Małą statystyka Senatu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 4. Mała statystyka Senatu od pierwszej do ósmej kadencji. senat.gov.pl. [dostęp 2019-12-05].
 5. Organizacja państwa. W: Mały rocznik statystyczny 1998. T. XLI. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1998, s. 89. [dostęp 2019-12-21].
 6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu (M.P. z 1997 r. nr 80, poz. 780).
 7. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 października 1997 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu (M.P. z 1997 r. nr 80, poz. 781).
 8. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie odwołania wicemarszałka Senatu (M.P. z 2000 r. nr 32, poz. 653).
 9. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie wyboru wicemarszałka Senatu (M.P. z 2000 r. nr 32, poz. 654).
 10. Paweł Abramski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 11. Jerzy Adamski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 12. Piotr Andrzejewski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 13. Franciszek Bachleda-Księdzularz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 14. Anna Bogucka-Skowrońska. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 15. August Chełkowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 16. Jan Chodkowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 17. Andrzej Chronowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 18. Wiesław Chrzanowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 19. Stanisław Cieśla. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 20. Jerzy Cieślak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 21. Józef Frączek. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 22. Ryszard Gibuła. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 23. Adam Glapiński. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 24. Alicja Grześkowiak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 25. Zdzisław Jarmużek. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 26. Ryszard Jarzembowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 27. Stefan Jurczak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 28. Dorota Kempka. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 29. Jerzy Kopaczewski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 30. Krzysztof Kozłowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 31. Wojciech Kruk. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 32. Józef Kuczyński. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 33. Zbigniew Kulak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 34. Tadeusz Lewandowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 35. Stanisław Majdański. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 36. Andrzej Mazurkiewicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 37. Ireneusz Michaś. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 38. Janusz Okrzesik. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 39. Andrzej Ostoja-Owsiany. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 40. Krzysztof Piesiewicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 41. Zbyszko Piwoński. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 42. Zbigniew Romaszewski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 43. Tadeusz Rzemykowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 44. Dorota Simonides. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 45. Jadwiga Stokarska. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 46. Henryk Stokłosa. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 47. Adam Struzik. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 48. Donald Tusk. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 49. Marcin Tyrna. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 50. Ireneusz Zarzycki. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 51. Marian Żenkiewicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 52. Adam Rychliczek. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 53. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 1999 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 1999 r. nr 40, poz. 600).
 54. a b c Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 26 czerwca 2000 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 25 czerwca 2000 r. (Dz.U. z 2000 r. nr 18, poz. 396).
 55. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 marca 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 2000 r. nr 9, poz. 178).
 56. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 2000 r. nr 12, poz. 242).
 57. Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 kwietnia 2000 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnych orzeczeń Sądu stwierdzających niezgodność z prawdą oświadczeń osób lustrowanych (M.P. z 2000 r. nr 11, poz. 236).
 58. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 2000 r. nr 32, poz. 656).
 59. a b Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 stycznia 2001 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 stycznia 2001 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 4, poz. 82).
 60. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 2000 r. nr 32, poz. 655).
 61. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lipca 2001 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 2001 r. nr 22, poz. 359).
 62. Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 26 marca 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej (M.P. z 2001 r. nr 10, poz. 165).
 63. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 kwietnia 2000 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora (M.P. z 2001 r. nr 22, poz. 358).
 64. Obwieszczenie Prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2001 r. o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej (M.P. z 2001 r. nr 17, poz. 297).
 65. Klub Senatorski Akcji Wyborczej Solidarność. senat.pl. [dostęp 2015-08-11].
 66. Klub Parlamentarny Sojuszu Lewicy Demokratycznej. senat.pl. [dostęp 2015-08-11].
 67. Klub Demokratyczny Senatu. senat.pl. [dostęp 2015-08-11].
 68. Koło Parlamentarne Ruchu Odbudowy Polski. senat.pl. [dostęp 2015-08-11].
 69. Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych. senat.pl. [dostęp 2015-08-11].
 70. Koło Parlamentarne Alternatywa. senat.pl. [dostęp 2015-08-11].
 71. Senatorowie niezrzeszeni. senat.pl. [dostęp 2015-08-11].
 72. Komisja Gospodarki Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 73. Komisja Kultury i Środków Przekazu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 74. Komisja Nauki i Edukacji Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 75. Komisja Obrony Narodowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 76. Komisja Ochrony Środowiska. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 77. Komisja Praw Człowieka i Praworządności. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 78. Komisja Regulaminowa i Spraw Senatorskich. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 79. Rodziny i Polityki Społecznej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 80. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 81. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 82. Komisja Emigracji i Polaków za Granicą. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 83. Komisja Spraw Zagranicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 84. Komisja Ustawodawcza. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 85. Komisja Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 86. Komisja Nadzwyczajna Legislacji Europejskiej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
Na podstawie artykułu: "Senatorowie IV kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (1997–2001)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy