Senatorowie V kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2001–2005)


Senatorowie V kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2001–2005) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Longin Pastusiak – marszałek Senatu V kadencji

Senatorowie V kadencji zostali wybrani 23 września 2001 oraz w wyniku wyborów uzupełniających 27 kwietnia 2003, 12 października 2003, 28 marca 2004, 11 czerwca 2004, 12 września 2004, 21 listopada 2004 i 16 stycznia 2005. Senatorowie złożyli ślubowanie na pierwszym posiedzeniu Senatu V kadencji wyznaczonym na 20 października 2001, ich kadencja upłynęła w przeddzień pierwszego posiedzenia następnego Sejmu, tj. 18 października 2005[1].

W wyniku wyborów parlamentarnych w 2001 wybrano 100 senatorów. Zostali oni wyłonieni w głosowaniu większościowym w 40 okręgach wyborczych, w których wybierano od 2 do 4 senatorów na zasadzie większości względnej[2]. 75 nowo wybranych senatorów reprezentowało Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy (SLD–UP), 15 kandydowało z ramienia Bloku Senat 2001 (BS), 4 Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) po 2 Ligę Polskich Rodzin (LPR) i Samoobronę Rzeczpospolitej Polskiej (SRP), 2 mandaty uzyskali kandydaci niezależni. Wśród nich znalazło się 23 kobiet i 77 mężczyzn[3]. 44 osoby po raz pierwszy uzyskały mandaty w polskim parlamencie, 56 osób posiadało doświadczenie parlamentarne wynikające z zasiadania w Sejmie lub Senacie.

1. posiedzenie Senatu VI kadencji rozpoczęło się w dniu 20 października 2001, funkcję marszałka seniora pełnił najstarszy wiekiem senator – Andrzej Wielowieyski[4].

W trakcie kadencji dziesięciokrotnie w siedmiu terminach przeprowadzono wybory uzupełniające. W czterech przypadkach przyczyną ich zarządzenia był wybór senatorów na posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w wyborach parlamentarnych w 2001, w dwóch – śmierć senatorów, po jednym w wyniku wyboru na Marszałka Województwa Dolnośląskiego, wyboru na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, powołania na członka Rady Polityki Pieniężnej i powołania na członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

Spis treści

Kluby i koła w Senacie w trakcie kadencji | edytuj kod

 Zobacz też: Senat_Rzeczypospolitej_Polskiej_V_kadencji#Kluby i koła senackie.

Prezydium Senatu V kadencji | edytuj kod

Ponadto 24 października 2001 wybrano 8 sekretarzy: Janusza Bargieła (SLD–UP), Krystynę Doktorowicz (SLD–UP), Zbigniewa Gołąbka (SLD–UP), Sławomira Izdebskiego (SRP), Andrzeja Jaeschkego (SLD–UP), Marian Lewickiego (SLD–UP), Alicję Stradomską (SLD–UP) i Krzysztofa Szydłowskiego (SLD–UP).

Senatorowie V kadencji | edytuj kod

Kolorem szarym wyróżniono senatora, którego mandat wygasł w czasie trwania kadencji izby.

Senatorowie wybrani 23 września 2001 | edytuj kod

Senatorowie wybrani w wyborach uzupełniających | edytuj kod

 Osobny artykuł: Wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji.

Senatorowie, których mandat wygasł w trakcie kadencji (10 senatorów) | edytuj kod

Przynależność klubowa (stan na koniec kadencji) | edytuj kod

Według stanu na koniec V kadencji senatorowie zrzeszeni byli w następujących klubach i kołach:

Przewodniczący komisji | edytuj kod

Żaden z senatorów nie pełnił tej samej funkcji w Senacie IV kadencji.

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Klub powstał 1 kwietnia 2004.
 2. Wcześniej funkcjonujący pod nazwą KS Unii Wolności. Koło powstało 17 września 2003.
 3. Klub powstał 20 października 2001, uzyskał reprezentację w Senacie w 2004.
 4. Klub powstał 20 października 2001, uzyskał reprezentację w Senacie 22 października 2003.
 5. Senatorowie, którzy nie przystąpili do żadnego z klubów parlamentarnych bądź opuścili je w trakcie kadencji.
 6. a b Warszawa leżała poza granicami tego okręgu.
 7. Ślubowanie złożył 7 maja 2003.
 8. Ślubowanie złożył 22 października 2003.
 9. Ślubowanie złożył 14 kwietnia 2004.
 10. Ślubowanie złożył 28 lipca 2004.
 11. Ślubowanie złożyła 29 września 2004.
 12. Ślubowanie złożył 29 września 2004.
 13. Ślubowanie złożył 29 września 2004.
 14. Ślubowanie złożyła 29 września 2004.
 15. Ślubowanie złożył 1 grudnia 2004.
 16. Ślubowanie złożyła 2 lutego 2005.
 17. Od 2 lutego 2005 (dzień ślubowania).
 18. Wybrana z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej.
 19. a b c d e f g h i j k Wybrany/a z ramienia KKW Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy.
 20. Od 7 maja 2003 (dzień ślubowania).
 21. a b c d Wybrany z ramienia Polskiego Stronnictwa Ludowego.
 22. a b c d Od 29 września 2004 (dzień ślubowania).
 23. a b Wybrany/a z ramienia Unii Wolności.
 24. a b c d e Wybrany/a z ramienia Bloku Senat 2001.
 25. Od 1 grudnia 2004 (dzień ślubowania).
 26. a b c d Wybrany/a z ramienia komitetu wyborczego wyborców.
 27. Od 28 lipca 2004 (dzień ślubowania).
 28. Od 14 kwietnia 2004 (dzień ślubowania).
 29. Od 22 października 2003 (dzień ślubowania).

Przypisy | edytuj kod

 1. Terminy rozpoczęcia oraz zakończenia kadencji Sejmu i Senatu od 1989 r. Analiza aktów prawnych. senat.gov.pl, listopad 2012. [dostęp 2018-12-03].
 2. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2001 r. nr 74, poz. 786).
 3. Wybory do Senatu: wyniki głosowania i wyniki wyborów. pkw.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 4. 1. posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencji. senat.pl. [dostęp 2015-08-10].
 5. Organizacja państwa, TABL. 7 (31). W: Mały rocznik statystyczny 2002. T. XLV. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 2002, s. 71. [dostęp 2019-12-21].
 6. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 października 2001 r. w sprawie wyboru Marszałka Senatu (M.P. z 2001 r. nr 37, poz. 587).
 7. a b c Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 października 2001 r. w sprawie wyboru wicemarszałków Senatu (M.P. z 2001 r. nr 38, poz. 614).
 8. Jerzy Adamski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 9. Franciszek Bachleda-Księdzularz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 10. Marek Balicki. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 11. Maria Berny. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 12. Adam Biela. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 13. Janusz Bielawski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 14. Krzysztof Borkowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 15. Władysław Bułka. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 16. Andrzej Chronowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 17. Jerzy Cieślak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 18. Zygmunt Cybulski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 19. Jolanta Danielak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 20. Kazimierz Drożdż. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 21. Genowefa Ferenc. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 22. Zbigniew Gołąbek. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 23. Adam Graczyński. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 24. Zdzisława Janowska. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 25. Mieczysław Janowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 26. Zdzisław Jarmużek. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 27. Ryszard Jarzembowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 28. Dorota Kempka. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 29. Marian Kozłowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 30. Zbigniew Kruszewski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 31. Olga Krzyżanowska. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 32. Andrzej Mazurkiewicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 33. Kazimierz Kutz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 34. Grzegorz Lipowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 35. Teresa Liszcz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 36. Bogusław Litwiniec. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 37. Janusz Lorenz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 38. Jerzy Markowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 39. Bogusław Mąsior. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 40. Marian Noga. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 41. Longin Pastusiak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 42. Jerzy Pieniążek. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 43. Krzysztof Piesiewicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 44. Wiesław Pietrzak. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 45. Zbyszko Piwoński. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 46. Sergiusz Plewa. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 47. Lesław Podkański. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 48. Zbigniew Religa. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 49. Zbigniew Romaszewski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 50. Tadeusz Rzemykowski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 51. Janina Sagatowska. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 52. Krystyna Sienkiewicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 53. Dorota Simonides. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 54. Ryszard Sławiński. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 55. Ryszard Jerzy Smorawiński. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 56. Grażyna Staniszewska. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 57. Henryk Stokłosa. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 58. Jerzy Suchański. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 59. Jan Szafraniec. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 60. Andrzej Wielowieyski. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 61. Edmund Wittbrodt. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 62. Zbigniew Zychowicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 63. Marian Żenkiewicz. senat.pl. [dostęp 2015-03-11].
 64. Krzysztof Jurgiel. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 65. Ryszard Matusiak. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 66. Klemens Ścierski. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 67. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Henryka Gołębiewskiego (M.P. z 2003 r. nr 9, poz. 130).
 68. Uchwała Nr IV/27/2003 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 31 stycznia 2003 roku w sprawie wyboru Marszałka Województwa Dolnośląskiego. www.sejmik.dolnyslask.pl. [dostęp 2015-08-06].
 69. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 28 kwietnia 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 27 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 83, poz. 771).
 70. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Jamroza (M.P. z 2003 r. nr 37, poz. 517).
 71. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 lipca 2003 r. wsprawie wyboru sędziego Trybunału Konstytucyjnego (M.P. z 2003 r. nr 37, poz. 514).
 72. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 października 2003 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 października 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. nr 179, poz. 1757).
 73. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mariana Nogi (M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 57).
 74. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 stycznia 2004 r. wsprawie powołania członków Rady Polityki Pieniężnej (M.P. z 2004 r. nr 4, poz. 56).
 75. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 56, poz. 552).
 76. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Jerzego Cieślaka (M.P. z 2004 r. nr 19, poz. 332).
 77. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 lipca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 11 lipca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 163, poz. 1713).
 78. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Gierka (M.P. z 2004 r. nr 28, poz. 473).
 79. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 15 czerwca 2004 r. o wynikach wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 137, poz. 1460).
 80. a b c d Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 września 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 12 września 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 204, poz. 2089).
 81. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Genowefy Grabowskiej (M.P. z 2004 r. nr 28, poz. 471).
 82. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Mieczysława Janowskiego (M.P. z 2004 r. nr 28, poz. 474).
 83. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 czerwca 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senator Grażyny Staniszewskiej (M.P. z 2004 r. nr 28, poz. 472).
 84. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Adama Graczyńskiego (M.P. z 2004 r. nr 47, poz. 797).
 85. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2004 r. (Dz.U. z 2004 r. nr 254, poz. 2555).
 86. Postanowienie Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu senatora Ryszarda Sławińskiego (M.P. z 2004 r. nr 50, poz. 856).
 87. Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2004 r. wsprawie powołania członka Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji (M.P. z 2004 r. nr 49, poz. 836).
 88. Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 stycznia 2005 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 16 stycznia 2005 r. (Dz.U. z 2005 r. nr 13, poz. 110).
 89. Klub Senacki Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy „Lewica Razem”. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 90. •Klub Senacki Socjaldemokracji Polskiej. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 91. Klub Senatorski Blok Senat 2001. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 92. Koło Senackie demokraci.pl. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 93. Koło Senatorskie Ligi Polskich Rodzin. senat.pl. [dostęp 2019-12-24].
 94. Koło Senatorów Ludowych i Niezależnych. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 95. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 96. Koło Senatorów Samoobrony Rzeczypospolitej Polskiej. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 97. Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. senat.pl. [dostęp 2015-03-16].
 98. Senatorowie niezrzeszeni. senat.pl. [dostęp 2013-09-15].
 99. Komisja Emigracji i Polaków za Granicą. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 100. Komisja Gospodarki i Finansów Publicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 101. Komisja Kultury i Środków Przekazu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 102. Komisja Nauki, Edukacji i Sportu. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 103. Komisja Obrony Narodowej i Bezpieczeństwa Publicznego. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 104. Komisja Ochrony Środowiska. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 105. Komisja Polityki Społecznej i Zdrowia. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 106. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 107. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 108. Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 109. Komisja Skarbu Państwa i Infrastruktury. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 110. Komisja Spraw Unii Europejskiej. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 111. Komisja Spraw Zagranicznych. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
 112. Komisja Ustawodawstwa i Praworządności. senat.gov.pl. [dostęp 2015-08-10].
Na podstawie artykułu: "Senatorowie V kadencji Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (2001–2005)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy