Sensoryzm


Sensoryzmy w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Sensoryzm) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sensoryzmy – widoczne w zachowaniu osoby przejawy zaburzeń w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych (integracji sensorycznej). Najczęściej obserwowane są u osób z zaburzeniami rozwoju o różnym charakterze.

Sensoryzmy są odpowiedzią organizmu na następujące, możliwe zaburzenia organizacji bodźców:

 • nadwrażliwość (obniżenie progu wrażliwości dla danego zmysłu)
 • podwrażliwość (podwyższenie progu wrażliwości dla danego zmysłu)
 • biały szum (wytwarzanie wrażeń zmysłowych przez układ nerwowy danej osoby bez udziału czynników środowiskowych)

Sensoryzmy mogą dotyczyć każdego zmysłu człowieka.

Spis treści

Blindyzmy | edytuj kod

Rodzaj sensoryzmów występujących u osób niewidomych, słabowidzących oraz u osób z jednoczesnym deficytem wzroku i słuchu. Blindyzmy (lub „blindismy” – z ang. blind – niewidomy) są wynikiem życia w stanie ciągłej hipokinezy i deprywacji sensorycznej. Hipokineza spowodowana jest życiem w lęku przed doznaniem urazu.

Najczęściej obserwowane blindyzmy:

 1. Ruch czy zespół ruchów (czynności) w danej sytuacji nieuzasadnionych i niepotrzebnych o charakterze stereotypowym, jak kołysanie się w tył i w przód lub w lewo i prawo, potrząsanie głową, kręcenie się w kółko itp.
 2. Odruchy obronne zmierzające do spostrzegania przeszkody i jej ominięcia, jak: podnoszenie nóg celem zbadania nierówności terenu stopą, odchylanie tułowia w tył, aby ochronić twarz, wyciąganie przed siebie rąk.
 3. Czynności mające na celu bezpośrednio dostymulowanie zmysłu wzroku. Mogą także pojawiać się jako efekt dyskomfortu związanego z odczuwaniem gałek ocznych. Wyrażają się na przykład w mrużeniu oczu, przecieraniu ich, dociskaniu gałek ocznych, odwracaniu się do światła, machanie palcami przed oczami.

Sensoryzmy w całościowych zaburzeniach rozwoju | edytuj kod

Jedną z pierwszych osób, które opisały zaburzenia w odbiorze i przetwarzaniu bodźców zmysłowych u osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (autyzmem), był Carl Delacato. Na początku lat siedemdziesiątych przebadał grupę około 900 dzieci z autyzmem z różnych krajów. W wyniku tych badań okazało się, że zaburzenia percepcyjne dotyczą nawet 98% osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju (w obrębie dotyku). Najmniej badanych wykazywało zaburzenia w obrębie zmysłu smaku i węchu (24 – 28%).

Delacato podzielił zaburzenia sensoryczne na trzy grupy:

 1. Biały szum
 2. Nadwrażliwość
 3. Niedowrażliwość

Ze względu na rodzaj zaburzenia osoba nim dotknięta może przejawiać różnorakie sensoryzmy – zarówno mające na celu dostymulowanie niewrażliwego zmysłu, jak również unikanie bodźców przy nadwrażliwości. Biały szum jest zaburzeniem, w którym układ nerwowy osoby chorej sam wytwarza bodźce, niezależnie od czynników zewnętrznych. Osoba dotknięta tym rodzajem dysfunkcji przejawia szczególnego rodzaju sensoryzmy – sprawia wrażenie oderwanej od rzeczywistości i całkowicie skoncentrowanej na nieistniejącym świecie. Warto dodać, że każdy, także zdrowy człowiek, doświadcza od czasu do czasu tego rodzaju zaburzeń, których przykładem jest szum/piszczenie w uszach.

Sensoryzmy charakterystyczne dla zmysłu wzroku | edytuj kod

Nadwrażliwość:

 • wpatrywanie się w mikroskopijne pyłki kurzu lub maleńkie punkciki w otoczeniu.
 • kiwanie się w przód i w tył, na boki.
 • fascynacja ruchem kołowym, kręcącymi się przedmiotami, zabawkami.
 • zdolność do odtwarzania najdrobniejszych szczegółów z otoczenia.
 • rozciąganie śliny między palcami i przyglądanie się jej pod światło.
 • fascynacja patrzeniem przez dziurki, pęknięcia, palce.
 • niechęć do luster, czasem fotografii.
 • fascynacja skomplikowanymi wzorami.
 • lęk przed silnym światłem, często nawet przed światłem o umiarkowanym natężeniu.
 • niechęć do dużych, mocno naświetlonych przestrzeni

Niedowrażliwość:

 • kołysanie się w przód, w tył, na boki
 • zainteresowanie źródłami światła – wpatrywanie się w światło
 • chodzenie powoli dookoła przedmiotów połączone z intensywnym przyglądaniem się im
 • lęk wysokości
 • lęk przed ciemnością
 • obracanie przedmiotów tuż przed oczami
 • fascynacja lustrami, szybami
 • machanie palcami w polu widzenia
 • fascynacja ruchem przedmiotów na wietrze
 • rozrzucanie przedmiotów, zwłaszcza kolorowych
 • darcie papieru

Biały szum:

 • „szklisty” wzrok
 • patrzenie „przez” ludzi, przedmioty
 • rozciąganie powiek
 • uciskanie gałki ocznej
 • bardzo mocne zaciskanie powiek

Sensoryzmy charakterystyczne dla zmysłu słuchu | edytuj kod

Nadwrażliwość:

 • dziecko sprawia wrażenie głuchego
 • zatykanie uszu, lęk przed gwałtownymi dźwiękami
 • brak reakcji na głośne hałasy przy jednoczesnych silnych reakcjach na ciche dźwięki
 • lęk przed zwierzętami
 • protest przy obcinaniu włosów
 • lęk w miejscach publicznych
 • wsłuchiwanie się w bardzo ciche dźwięki
 • powtarzanie komunikatów, które ktoś wypowiedział w odległym pomieszczeniu
 • robienie wokół siebie hałasu – krzyki, walenie rękami w różne powierzchnie, klaskanie. Zachowanie to ma na celu przejęcie kontroli nad środowiskiem słuchowym. Dla dziecka z nadwrażliwością słuchową głośne bodźce generowane przez siebie samego są przykre, ale możliwe do kontrolowania, a także pozwalają zagłuszyć dźwięki nad którymi nie ma kontroli – pochodzące z otoczenia. Dziecko może bardzo dobrze tolerować nawet znaczący hałas, pod warunkiem, że jest jego autorem lub ma na niego bezpośredni wpływ.

Niedowrażliwość:

 • wytwarzanie rytmicznych hałasów
 • fascynacja urządzeniami elektrycznymi, wydającymi dźwięki
 • natrętne spuszczanie wody w toalecie, odkręcanie kranów
 • krzyki
 • darcie papieru
 • wielokrotne trzaskanie drzwiami lub zamykanie ich i otwieranie z różną siłą
 • fascynacja przedmiotami piszczącymi, dźwięczącymi
 • zamiłowanie do gwarnych i tłocznych miejsc

Zachowania mają na celu dostarczanie sobie bodźców dźwiękowych w dużych ilościach. W odróżnieniu od dzieci nadwrażliwych słuchowo, te niedowrażliwe będą szczęśliwe, gdy inne osoby dołączą do nich w działaniach mających na celu zwielokrotnienie hałasu w otoczeniu.

Biały szum:

 • zaabsorbowanie dźwiękami płynącymi z organizmu
 • szybkie bieganie i zastyganie w bezruchu (wsłuchiwanie się w bicie własnego serca)
 • hiperwentylacja
 • kołysanie się
 • wkładanie przedmiotów i palców do uszu
 • przyjmowanie nienaturalnych pozycji ciała – stymulacja ucha wewnętrznego

Zachowania te mają na celu próbę zredukowania nieprzyjemnych na ogół doświadczeń sensorycznych wyzwalanych przez układ nerwowy, znacznie rzadziej – ich wzmocnienie, jeżeli biały szum łączy się z niedowrażliwością.

Sensoryzmy charakterystyczne dla zmysłu dotyku i równowagi | edytuj kod

Zaburzenia w zakresie odbioru i analizy bodźców czuciowych mogą dotyczyć kilku obszarów:

 • czucia powierzchniowego (skórnego)
 • czucia głębokiego (propriorecepcja – informacje z kurczących i rozciągających się mięśni, ścięgien oraz rozciąganych i uciskanych stawów)
 • czucia temperatury (termorecepcja)
 • czucie położenia i ruchów ciała w przestrzeni poczucie równowagi

Czucie powierzchniowe i czucie temperatury:

Zaburzenia w tym zakresie mogą być różne w różnych partiach ciała. Obserwacja sensoryzmów (taktylizmów) skierowanych na czucie powierzchniowe wymaga więc podejścia bardzo ostrożnego i analitycznego. Bardzo często zdarza się, że ta sama osoba ma silną nadwrażliwość czucia powierzchniowego w obrębie twarzy przy jednoczesnej niedowrażliwości, na przykład kończyn.

Niedowrażliwość:

 • pocieranie, głaskanie, skubanie itp. różnych partii twarzy
 • dotykanie różnych powierzchni, głaskanie ścian
 • pocieranie różnymi materiałami w niedowrażliwe partie ciała
 • szczypanie, drapanie, gryzienie się
 • uderzanie się
 • szukanie wrażeń cieplnych
 • chodzenie nago, tendencja do rozbierania się
 • chodzenie na bosaka, dążenie do ściągania obuwia
 • rozdrapywanie ran

Nadwrażliwość:

 • unikanie dotyku, obronność dotykowa
 • niechęć do noszenia nowych ubrań
 • skrajna niechęć do metek w ubraniach
 • nadmierne łaskotki w nietypowych partiach ciała
 • unikanie kontaktu z substancjami sypkimi, lepkimi, klejącymi
 • masturbacja (delikatna)
 • głaskanie się miękkimi przedmiotami, fakturami
 • nietolerancja obcisłych ubrań
 • dotykanie samego siebie niemal zawsze ma formę czynności rytmicznych i powtarzalnych
 • lęk przed wodą
 • słaba tolerancja zmian temperatury
 • lęk przed wiatrem
 • lęk przed czesaniem włosów

Biały szum:

 • częste drapanie się
 • „gęsia skórka” bez przyczyny

Czucie głębokie:

Zaburzenia w tym obszarze są nadzwyczaj częste u osób z autyzmem i Zespołem Aspergera. Osoby z zaburzeniami czucia głębokiego mają poważne problemy z precyzją ruchów. Na ogół doświadczają dyspraksji.

Niedowrażliwość:

 • nienaturalne wyginanie kończyn
 • machanie rękami, potrząsanie
 • zaplatanie palców
 • ssanie palców
 • zawijanie się w koce, firanki
 • wciskanie się w kąty, za meble itp.
 • siadanie na rękach, nogach
 • człapanie nogami podczas chodzenia
 • masturbacja (gwałtowna)
 • wkładanie różnych rzeczy do ust
 • zagryzanie warg
 • uderzanie ciałem o różne powierzchnie
 • zeskakiwanie z dużych wysokości
 • podwyższony próg bólowy
 • wbijanie sobie ostrych przedmiotów w ciało
 • hiperaktywność
 • wiotkość mięśni
 • potykanie się
 • niekontrolowane, chaotyczne ruchy kończyn
 • niezdolność do różnicowania miejsca w którym następuje dotyk, bez kontroli wzroku
 • niszczenie przedmiotów, upuszczanie ich ze względu na niezdolność do oceny własnej siły i ruchu
 • chodzenie na palcach

Nadwrażliwość:

 • niechęć do przytulania się, dotykania przez inne osoby
 • niechęć do podawania dłoni na powitanie
 • duża reaktywność na zmiany ciśnienia atmosferycznego
 • złe samopoczucie w środkach lokomocji
 • ociężałość ruchowa
 • podwyższone napięcie mięśniowe
 • chodzenie na szeroko rozstawionych nogach
 • nietolerowanie twardych pokarmów
 • usztywnienie ciała, niechęć do zmieniania pozycji ciała
 • lęk przed tłumem ludzi

Biały szum:

 • nagłe, niekontrolowane wybuchy wszelkich możliwych taktylizmów, a następnie zamieranie w bezruchu
 • napady hiperaktywności u dziecka na ogół spokojnego

Zmysł równowagi:

Niedowrażliwość:

 • kręcenie się w kółko
 • fascynacja huśtawkami, karuzelami
 • skakanie, bieganie, hiperaktywność
 • dążenie do gwałtownych zmian w położeniu głowy i ciała
 • kołysanie się w przód i w tył, a także na boki
 • niezdolność do prostego siedzenia na krześle
 • niezdolność do stania na jednej nodze

Nadwrażliwość:

 • niepewność, lęk grawitacyjny
 • niechęć do zmian pozycji głowy, czasami przy jednoczesnej autostymulacji grawitacyjnej (podskoki w pionie)
 • miarowe, powolne kołysanie się
 • niechęć do poruszania się, preferowanie pozycji siedzącej, lub leżącej
 • zataczanie się podczas chodzenia

Biały szum:

 • zawroty głowy
 • zataczanie się
 • potykanie się
 • nagłe blednięcie, nudności

Sensoryzmy charakterystyczne dla zmysłu smaku i węchu | edytuj kod

Zmysły węchu i smaku są zmysłami bardzo pierwotnymi. Zmysł węchu pozwala dziecku poznawać świat jeszcze w okresie, gdy zmysły takie jak wzrok i słuch nie są do końca dojrzałe. Pozwala także niemowlęciu odróżniać to, co znane, od tego, co jest całkiem nowe i obce. Podobne funkcje spełnia we wczesnym rozwoju człowieka zmysł smaku. Z tej przyczyny zaburzenia odbioru i analizy bodźców słuchowych i smakowych stanowią jedno z najpoważniejszych zagrożeń rozwoju człowieka, a także w powszechnym odbiorze – uważane są za szczególnie nieakceptowalne społecznie. W wypadku zmysłu smaku bardzo często trudno odróżnić, czy dane zachowanie faktycznie dotyczy zmysłu smaku, czy może dotyku – w obrębie jamy ustnej. Śluzówka jamy ustnej i język są bowiem bardzo wrażliwe dotykowo. Należy zawsze starannie rozpatrywać wszelkie objawy występujące w obrębie jamy ustnej.

Niedowrażliwość węchowa:

 • obwąchiwanie ludzi, także ich butów, włosów, pach, krocza
 • obwąchiwanie przedmiotów, także tych powszechnie uważanych za szczególnie odrażające
 • fascynacja własnymi ekskrementami
 • w łagodniejszej formie – obwąchiwanie własnych rąk, ubrań, włosów
 • lizanie własnych rąk
 • zjadanie rzeczy niejadalnych
 • fascynacja zapachami powstającymi przy gotowaniu
 • fascynacja odpadami żywnościowymi

Nadwrażliwość węchowa:

 • rozpoznawanie ludzi po zapachu
 • wyczuwanie różnych zapachów tam, gdzie inni ludzie ich nie czują
 • dziecko skarży się na wszechogarniający smród
 • niechęć do oddawania moczu, stolca
 • wymioty podczas czynności fizjologicznych lub spuszczania wody w toalecie
 • niechęć do karmienia piersią w okresie niemowlęcym
 • opór przed jedzeniem
 • dławienie się, duszności z niejasnych przyczyn (niemedycznych)

Biały szum węchowy:

 • przesłanianie ręką ust i dmuchanie w kierunku nosa
 • hiperwentylacja
 • kierowanie dolnej wargi w kierunku nosa
 • składanie ust „w ciup” i podnoszenie warg wysoko – do nosa
 • wkładanie przedmiotów do nosa
 • ciągłe dłubanie w nosie

Niedowrażliwość smakowa:

 • hiperfagia
 • lizanie różnych przedmiotów
 • lizanie własnych rąk, stóp
 • obgryzanie paznokci
 • wkładanie wszystkiego do ust

Nadwrażliwość smakowa:

 • wypluwanie jedzenia
 • wiotkość ust podczas karmienia
 • dławienie się
 • wymioty podczas jedzenia – lub odruch wymiotny
 • znaczna wybiórczość pokarmowa

Biały szum smakowy:

 • zasysanie policzków do wewnątrz jamy ustnej
 • ssanie języka
 • przysysanie języka do podniebienia
 • gryzienie wewnętrznych stron policzków i języka – czasem do krwi
 • zwracanie pożywienia i ponowne jego jedzenie
 • wkładanie wszystkiego do ust
 • nie zwracanie uwagi na jedzenie
 • niesamodzielność przy jedzeniu wynikające z ignorowania czynności jedzenia (dziecko pozwala się karmić, ale też nie domaga się karmienia)
 • dziecko sprawia wrażenie, jakby nigdy nie było głodne
 • opuchnięcie języka, nadmierny rozrost języka na boki (skutek jego ssania)

Zobacz też | edytuj kod

Literatura | edytuj kod

 • Carl H. Delacato, Dziwne, niepojęte. Autystyczne dziecko, Fundacja Synapsis, Warszawa 1999. ​ISBN 83-902232-6-0​.
 • Maas V., Uczenie się przez zmysły, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2005. ​ISBN 83-02-07117-X​.
 • Ossowski R. Pedagogika niewidomych i niedowidzących, [w:] Dykcik W. „Pedagogika specjalna”, Poznań 2001. ​ISBN 83-232-1103-5​.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Sensoryzm" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy