Sierpc


Na mapach: 52°51′11″N 19°40′05″E/52,853056 19,668056

Sierpc w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 8 sty 2021. Od tego czasu wykonano 1 zmianę, która oczekuje na przejrzenie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sierpcmiasto w Polsce położone w województwie mazowieckim, nad rzeką Sierpienicą przy jej ujściu do Skrwy, około 40 km na północ od Płocka. Siedziba władz powiatu sierpeckiego. Według danych z 31 grudnia 2018 r. miasto miało 17962 mieszkańców[2].

W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do województwa płockiego.

Założone w 1322 roku jako miasto duchowne w powiecie sierpeckim województwa płockiego, prawa miejskie potwierdzone w 1389 roku, gdy Sierpc stał się własnością prywatną[3].

Spis treści

Warunki naturalne | edytuj kod

Miasto Sierpc leży na Wysoczyźnie Płońskiej. Według danych z roku 2002[4] Sierpc ma obszar 18,6 km², w tym:

 • użytki rolne: 68%
 • użytki leśne: 3%

Miasto stanowi 2,18% powierzchni powiatu.

Demografia | edytuj kod

Dane z 31 grudnia 2018[2]:

 • Piramida wieku mieszkańców Sierpca w 2014 roku[5].


Nazwa | edytuj kod

Miejscowość ma metrykę średniowieczną i jest notowana od XII wieku. Nazwę w formie Seprch notuje falsyfikat mogileński, dokument datowany na 1065, który został podrobiony prawdopodobnie w XII wieku. Do XVI wieku nazwa miejscowości brzmiała Sierpcz. W 1322 zanotowana w formie Seprcz, w 1383 de Seprcze[6].

Nazwa pochodzi od nazwy osobowej Sierpek z dodaniem przyrostka dzierżawczego *-jь. Wywodzi się od słowiańskiego imienia złożonego Siepraw lub Wszepraw oznaczającego „ten, który będzie prawy” lub ten, który jest zawsze prawy. W wyniku procesów lingwistycznych nazwa miasta upodobniła się do nazwy narzędzia rolniczego sierpa[6].

Historia | edytuj kod

Wczesne średniowiecze | edytuj kod

Ukształtowanie terenu, na którym położone jest miasto, nasuwa przypuszczenie, że dawno temu rozciągało się tu jezioro. Już jednak na rok 400 p.n.e. datowane są pozostałości osad ludzkich na tym terenie. Genezą założenia miasta było prawdopodobnie miejsce noclegu podróżnych przemierzających przez gęste bory szlak bursztynowy z Pomorza na południe. Już w X w. Sierpc był znaczącym grodem; istnieją wzmianki mówiące o erygowanej w 1003 r. parafii i budowie kościoła w miejscu pogańskiej świątyni[7]. W XII w. raz na tydzień odbywały się tu targi. Ponadto rozwijało się rzemiosło. Prawdopodobnie już wtedy istniała kasztelania sierpecka.

Kościół Świętego Ducha

Średniowiecze | edytuj kod

 Osobny artykuł: Kalendarium historyczne Sierpca.

W roku 1322 książę Wacław dokonuje z biskupem płockim zamiany pewnych wsi i gruntów w celu rozbudowy miasta Płocka, oddając mu w zamian między innymi wieś Sierpc z prawem zbudowania w Sierpcu zamku i lokowania miasta na prawie średzkim. W roku 1356 król Kazimierz nadaje Sierpcowi po spaleniu, prawo magdeburskie[8].

Od tego czasu zaznacza się rozwój miasta dzięki ożywionemu handlowi. W roku 1495 Księstwo płockie, w którego granicach znajdował się Sierpc, zostało przyłączone do Korony. W XV i XVI wieku niezwykle rozwinęło się sukiennictwo. O bogactwie miasta świadczy fakt, że istniały w nim wówczas 4 kościoły.

Kościół i Klasztor sióstr Benedyktynek

Nowożytność | edytuj kod

W latach 1530, 1630 i 1794 miały miejsce wielkie pożary miasta. Poważne zniszczenia miały także miejsce podczas potopu szwedzkiego. Na terenie ziemi sierpeckiej rozgrywały się bitwy powstańcze. 28 września 1831 roku pod Sierpcem miała miejsce potyczka polskiego pułku z carską konnicą, gdzie mężnie walczyła Barbara Bronisława Czarnowska. Powstanie styczniowe 1863 roku również nie ominęło tych terenów. Miało miejsce kilka potyczek powstańczych w okolicach Sierpca.

Ponowny rozwój miasta zaznaczył się od połowy XIX w. Około połowy mieszkańców miasta stanowiła ludność żydowska. W czasie zaborów zaznaczył się napływ ludności rosyjskiej. Nadal kontynuowane były tradycje targowo-handlowe. Nastąpił rozwój przemysłu piwowarskiego, spożywczego (np. fabryki octu) i materiałów budowlanych (cegielnie).

1. poł. XX wieku | edytuj kod

Kolejne zniszczenia przynoszą walki rosyjsko-niemieckie w czasie I wojny światowej. W czasie wojny polsko-bolszewickiej miasto było zajęte przez wojska rosyjskie. W okresie międzywojennym zaznacza się w Sierpcu szczególny rozwój spółdzielczości. W 1924 r. do Sierpca dotarła kolej normalnotorowa. Obecnie Sierpc jest czterokierunkowym węzłem kolejowym (linie do Nasielska, Torunia, Płocka i Brodnicy), jednak ruch pasażerski jest znikomy. Sierpc był również jednym z ostatnich węzłów obsługiwanych przez parowozy (aż do początku lat 90. XX wieku).

II wojna światowa | edytuj kod

W latach okupacji niemieckiej w Polsce (1939‒1945), w Sierpcu dokonano kilka mordów i zbiorowych egzekucji. W czerwcu 1940 Niemcy dokonali w pobliżu miejscowego zakładu karnego masowej egzekucji 180[9] więźniów oraz w ramach Akcji T4 20[9] umysłowo chorych. W połowie września 1942 do więzienia w Sierpcu przywieziono 152 osoby (uczniów i nauczycieli z Bydgoszczy), po kilku dniach zamordowano ich w masowej egzekucji[9]. Łącznie w sierpeckim więzieniu zginęło w latach 1939‒1945 ok. 400[10] osób.

W latach 1939‒1942, w siedzibie Gestapo w Sierpcu (dom Wenderlichów przy obecnej ulicy Jana Pawła II 5), torturowano i rozstrzeliwano ludzi przywożonych na przesłuchania – zastrzelono ok. 300[9] osób (wielu strzałem w tył głowy). W latach 1941‒1944 funkcjonowały w Sierpcu i okolicach także karne obozy pracy (na przykład w miejscowości Mieszczk).

Administracyjnie Sierpc został włączony do rejencji ciechanowskiej w prowincji Prus Wschodnich. Nazwę miasta zniemczono jako „Sichelberg” i zostało stolicą powiatu ziemskiego o nazwie: Landkreis Sichelberg.

Lata PRL | edytuj kod

Na podstawie dekretu PKWN z 31 sierpnia 1944 zostały utworzone miejsca odosobnienia, więzienia i ośrodki pracy przymusowej dla „hitlerowskich zbrodniarzy oraz zdrajców narodu polskiego”. Obóz pracy nr 167 Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego utworzyło w Sierpcu[11].

Do 1954 roku Sierpc był siedzibą wiejskiej gminy Borkowo.

Miasto do lat 70. leżało w ciągu drogi państwowej nr 19[12], następnie do grudnia 1985 roku[13] krzyżowała się w nim droga międzynarodowa T81[14] i państwowa nr 109[15].

III Rzeczpospolita | edytuj kod

Herb powiatu sierpeckiego

Zmiany ustrojowe w kraju miały oczywiście również swe odzwierciedlenie w zmianach zachodzących w Sierpcu. Od 1 czerwca 1990 r. władza lokalna w mieście i gminach powróciła w ręce samorządów lokalnych. 1 września tegoż roku, zarządzeniem Wojewody Płockiego, powołano Urząd Rejonowy, będący terenową ekspozyturą rządowej administracji ogólnej. Rejon obejmował miasto Sierpc i 6 gmin wiejskich. W 1990 roku zdemontowano pomnik Juliana Marchlewskiego, który stał w parku przy ul. Marchlewskiego (obecna ul. Jana Pawła II). Na jego miejscu, w 1993 roku ustawiono Pomnik Ofiar Katyńskich, poświęcony mieszkańcom Sierpca zamordowanym w obozach w Starobielsku, Ostaszkowie i Kozielsku. Ponadto zmieniono wiele nazw ulic, kojarzonych z panującym dotychczas systemem.

1 stycznia 1999 r. Sierpc 4 raz w swej historii stał się miastem powiatowym. Powiat obejmuje miasto Sierpc oraz 6 gmin wiejskich: Gozdowo, Mochowo, Sierpc, Rościszewo, Szczutowo i Zawidz. 26 czerwca 2000 r. Rada Powiatu zatwierdziła nowy herb.

Architektura | edytuj kod

Zabytki i atrakcje turystyczne | edytuj kod

Kościół szkolny Kościół Farny

Kultura i rozrywka | edytuj kod

Dziedziniec Klasztoru sióstr Benedyktynek Uliczka w mieście – stara część miasta

Wiosną 2008 r. w Sierpcu wykonano zdjęcia do filmu Generał Nil[16]. Sierpc odgrywał wyzwalany w styczniu 1945 r. Milanówek, a dworzec kolejowydworzec w Białej Podlaskiej, na który przybył w 1947 r. transport byłych więźniów syberyjskich łagrów.

Placówki kulturalne | edytuj kod

Kina | edytuj kod

 • Kino Jutrzenka – powstałe w 1935 roku (wówczas jeszcze bez obecnej nazwy) wraz z wybudowaniem i oddaniem do użytku Domu Katolickiego, w którym znajdowała się obszerna sala widowiskowa, gdzie wyświetlano czasami także filmy, ukształtowane w pełni jednak dopiero w trakcie okupacji hitlerowskiej po gruntownej przebudowie pomieszczeń w tymże budynku, działające również po wojnie w tym samym miejscu z obecną nazwą do marca 1990 roku, ponownie reaktywowane pod tą samą nazwą 28 marca 2008 roku, początkowo w ramach działalności Domu Kultury, we współpracy z warszawską firmą Kaktoos, będąc otwartym w piątki i soboty oraz oferując łącznie trzy seanse na dzień, a od 27 kwietnia 2012 roku po trwającej blisko 2 lata i 6 miesięcy przerwy związanej z opóźnioną o pół roku modernizacją i rozbudową Domu Kultury funkcjonujące w ramach nowo powstałego Centrum Kultury i Sztuki im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ulokowane w jego nowo oddanej do użytku sali widowiskowo-kinowej. Kino to jest w stanie pomieścić 300 osób w trakcie jednego seansu oraz wyświetlać zarówno filmy tradycyjne (2D), jak i trójwymiarowe (3D).

Muzea | edytuj kod

Media lokalne | edytuj kod

Prasa | edytuj kod

 • Kurier Sierpecki – tygodnik
 • Tygodnik Płocki – tygodnik
 • Sierpeckie Rozmaitości – kwartalnik (wydawanie zawieszone)
 • Nasz Sierpc – kwartalnik (darmowy biuletyn Urzędu Miasta)

Media elektroniczne | edytuj kod

 • sierpc.com.pl – prywatna strona o mieście
 • extrasierpc.pl – portal informacyjny

Wspólnoty wyznaniowe | edytuj kod

Sierpc jest siedzibą, powstałego w 1506 roku dekanatu sierpeckiego, w którego skład wchodzą wszystkie rzymskokatolickie parafie mające swe siedziby w Sierpcu. Ponadto Sierpc zamieszkuje grupa członków Kościołów o charakterze protestanckim oraz zbór Świadków Jehowy.

Kościół katolicki | edytuj kod

Świadkowie Jehowy | edytuj kod

Zbory protestanckie | edytuj kod

 • Zbór zielonoświątkowy w Sierpcu
 • Zbór kościoła Chrystusowego w Sierpcu

Historyczne | edytuj kod

Niegdyś na terenie miasta działały:

Cmentarze | edytuj kod

komunalne | edytuj kod

rzymskokatolickie | edytuj kod

judaistyczne | edytuj kod

ewangelickie | edytuj kod

 • Cmentarz ewangelicki przy ul. Benedyktyńskiej (nieistniejący)
 • Cmentarz ewangelicki przy ul. Kościuszki (nieczynny, zintegrowany z cmentarzem parafialnym)

prawosławne | edytuj kod

 • Cmentarz prawosławny przy ul. Kościuszki (nieczynny, zintegrowany z cmentarzem parafialnym)

przykościelne | edytuj kod

 • Cmentarz przykościelny farny (nieistniejący)
 • Cmentarz przykościelny św. Ducha (nieistniejący)
 • Cmentarz przykościelny klasztorny (pozostało kilka epitafiów)
 • Cmentarz przykościelny św. Wawrzyńca (nieistniejący)
 • Cmentarz przykościelny św. Krzyża (nieistniejący)

wojenne | edytuj kod

 • Cmentarz wojenny przy ul. Rypińskiej (pochowano uczestników powstania styczniowego i ofiary II wojny światowej)
 • Kwatera na cmentarzu parafialnym – ofiary mordu w więzieniu sierpeckim z 1945 roku
 • Kwatera żołnierzy radzieckich na terenie byłego cmentarza ewangelickiego

choleryczne | edytuj kod

 • Cmentarz przy ul. Sempołowskiej, wokoło ruin kościoła św. Krzyża

Edukacja | edytuj kod

Przedszkola:

 • Miejskie Przedszkole nr 1 „Słoneczna Jedynka”
 • Miejskie Przedszkole nr 2
 • Miejskie Przedszkole nr 3
 • Miejskie Przedszkole nr 4 im. Czerwonego Kapturka

Szkoły Podstawowe:

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Armii Krajowej
 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. ks. Jana Twardowskiego
 • Prywatna Szkoła Podstawowa

Szkoły średnie:

 • Liceum Ogólnokształcące im. mjra Henryka Sucharskiego
 • Liceum Ogólnokształcące im. Biskupa Leona Wetmańskiego (Collegium Leonium)
 • Zespół Szkół nr 1 im. gen. Jose de San Martin (tzw. „Mechanik”)
 • Zespół Szkół nr 2 (tzw. „Ekonomik”)

Uczelnie wyższe:

Inne:

 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Konopnickiej
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Marcina Kamińskiego
 • Społeczna Szkoła Muzyczna II stopnia Sierpeckiego Towarzystwa Muzycznego

Gospodarka | edytuj kod

Przemysł | edytuj kod

Dworzec kolejowy

Sierpc otoczony jest rolniczymi gminami, charakteryzującymi się czystym środowiskiem naturalnym i wolnymi od zanieczyszczeń produktami rolnymi. W mieście zarejestrowanych jest ponad 1600 podmiotów gospodarczych. Zdecydowaną większość tych podmiotów stanowią jednostki prywatne – zakłady osób fizycznych. Jest tu zdecydowana przewaga sektora handlu i napraw. Kolejnymi, najbardziej aktywnymi sektorami w gospodarce Sierpca jest przemysł, budownictwo i usługi transportowe.[potrzebny przypis]

Największe zakłady:

Zakłady przetwórcze | edytuj kod

 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska
 • Zakład Przetwórstwa Mięsa „Olewnik”
 • Kasztelan Browar Sierpc
 • Cargill (Polska) sp. z o.o. Wytwórnia w Sierpcu

Zakłady odzieżowe | edytuj kod

 • Z.P.O. „Marjoss”
 • Z.O. „Melton”

Zakłady budownictwa i produkcji | edytuj kod

 • P.U.P. „Budexpol”
 • P.H.U. „Budomex”
 • Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodno – Melioracyjnego „Melbud”
 • GMN „Techmet”
 • Zakład Produkcji Czekolady i Art. Cukierniczych „Wiepol”
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Empegek”
 • Wytwórnia Worków Papierowych Alicja i Jan Kaplarczyk Sp.j.

Transport | edytuj kod

Kolejowy | edytuj kod

W mieście znajduje się stacja kolejowa, przechodzi przez nią linia kolejowa nr 27 Toruń – Nasielsk i linia kolejowa nr 33 Kutno – Brodnica.

Drogowy | edytuj kod

Sierpc jest jednym z ważniejszych węzłów drogowych o charakterze regionalnym i krajowym, usytuowanym przy drodze krajowej nr 10 oraz przy drogach wojewódzkich nr 541 i 560. W przyszłości planowana jest budowa drogi ekspresowej S10 na południu miasta oraz około 3 kilometrowej obwodnicy wschodniej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 560, mającej na celu odciążenie ruchu w mieście. Komunikacja autobusowa obsługiwana jest przez PKS w Płocku S.A. (należący do grupy Mobilis sp. z o.o.) i najczęściej, w przypadku wybranych połączeń przelotowych, przez Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A., PPKS Ostróda sp. z o.o., PKS Grudziądz sp. z o.o., PKS Gdańsk sp. z o.o., PKS „Polonus” w Warszawie S.A., Komfort-Bus i przez niektóre spółki PKS należące do grupy Mobilis sp. z o.o. (tj. PKS w Bartoszycach S.A., PKS w Ciechanowie S.A. i PKS w Mławie S.A.) oraz przez lokalnych, indywidualnych, prywatnych przewoźników (Jantar, Janakiewicz oraz pojedynczy, niezależni kierowcy). Komunikacja ta odbywa się przede wszystkim na dworcu PKS zlokalizowanym przy ul. Konstytucji 3 Maja (wszystkie dostępne połączenia) oraz przelotowo na wszystkich przystankach autobusowych w mieście i bezpośrednio pod nim (wybrane połączenia). Funkcjonują tu także połączenia taksówkowe obsługiwane przeważnie przez lokalnych, indywidualnych kierowców działających pod własnym szyldem, realizowane na trzech postojach: na pl. Chopina (obok Targowiska Miejskiego przy ul. Bolesława Prusa), ul. Konstytucji 3 Maja (naprzeciw dworca PKS) i ul. Dworcowej (przy dworcu PKP) bądź telefonicznie u miejscowych przewoźników TAXI. Miasto nie posiada komunikacji miejskiej.

Sport | edytuj kod

Piłka nożna | edytuj kod

W Sierpcu działa klub sportowy MKS Kasztelan Sierpc z sekcją piłki nożnej, która obecnie gra w klasie okręgowej Płock (sezon 2014/15)

Piłka ręczna | edytuj kod

W Sierpcu działa klub piłki ręcznej pod nazwą MKS Mazur Sierpc.

Taekwondo olimpijskie | edytuj kod

W Sierpcu działa Klub Sportowy Taekyon, którego zawodnicy trenują olimpijską odmianę koreańskiej sztuki walki – taekwondo. W klubie trenuje 5 medalistów Mistrzostw Polski Juniorów.

Honorowi Obywatele Miasta Sierpca | edytuj kod

Współpraca międzynarodowa | edytuj kod

Miasta i gminy partnerskie:

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Sierpc w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-01-10]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 2. a b BIP Urząd Miasta Sierpc.
 3. Stanisław Pazyra, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa 1959, s. 112.
 4. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset. regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
 5. Sierpc w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-01-10]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 6. a b Rymut 1987 ↓, s. 216.
 7. 1000 lat fary – z dziejów pewnej legendy.
 8. Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich w średniowieczu – praca zbiorowa publikowana na stronach PAN.
 9. a b c d Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata wojny 1939-1945. Warszawa: Rada Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, 1966, s. 345.
 10. Historia miasta Sierpc.
 11. Okupacja w imię sojuszu. Armia sowiecka w Polsce 1944-1956 (fragmenty), „forumemjot”, 9 maja 2012 [dostęp 2018-10-13]  (pol.).
 12. Atlas samochodowy Polski 1:500 000. Wyd. IV. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1965, s. 76, 79.
 13. Uchwała nr 192 Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 1985 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg krajowych (M.P. z 1986 r. nr 3, poz. 16).
 14. Samochodowy atlas Polski 1:500 000. Wyd. IX. Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1984, s. 77, 79.
 15. Mapa samochodowa Polski 1:1 000 000, wyd. jedenaste, Warszawa: Państwowe Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych, 1972 .
 16. Strona filmu Generał Nil.
 17. Dane według wyszukiwarki zborów, na oficjalnej stronie Świadków Jehowy jw.org [dostęp 2014-06-05] .

Bibliografia | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (gmina miejska):
Na podstawie artykułu: "Sierpc" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy