Skarb Państwa


Skarb państwa w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Skarb Państwa) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Skarb państwa – podmiot cywilnoprawnych (w tym majątkowych) praw państwa, z reguły osoba prawna reprezentująca państwo jako właściciela majątku, z wyłączeniem części pozostających we władaniu innych państwowych osób prawnych (między innymi funduszów celowych, przedsiębiorstw i banków państwowych, jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych osób prawnych). Jako osoba prawna w obrocie prawnym jest równouprawniona z innymi osobami prawnymi i fizycznymi (w przeciwieństwie do uprawnień władczych państwa).

Spis treści

Opis | edytuj kod

Skarb państwa wywodzi się z rozróżnienia w starożytnym Rzymie majątku publicznego (aerarium) i prywatnego majątku cesarza (fiscus). W Polsce rozdzielenie skarbu królewskiego i publicznego nastąpiło w 1590. Skarb państwa może być zarządzany przez odrębną instytucję lub reprezentowany przez różnych urzędników. W porządku prawnym jest zwykle jedyną osobą prawną niemającą organów – ich rolę spełniają stationes fisci.

W Polsce | edytuj kod

Skarb Państwa w zakresie ochrony majątku i interesów zastępuje Prokuratoria Generalna, a w zakresie gospodarowania mieniem państwowym i prywatyzacji podmioty określone w ustawie z dnia 16 grudnia 2016 o zasadach zarządzania mieniem państwowym[1]. Istnieją wydzielone agencje gospodarujące mieniem Skarbu Państwa (między innymi Agencja Mienia Wojskowego, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa). Skarb Państwa zasadniczo nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania przedsiębiorstw państwowych i innych państwowych osób prawnych, jak również jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych osób prawnych, jednak odrębne przepisy mogą w tym względzie stanowić inaczej. Z kolei państwowe osoby prawne oraz jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe osoby prawne nigdy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania Skarbu Państwa[2].

Zgodnie z art. 2 ust. 1 uchylonej ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa przygotowywał i przedkładał Radzie Ministrów oraz, z jej upoważnienia, Sejmowi coroczne sprawozdania o stanie mienia Skarbu Państwa oraz o ekonomicznych, finansowych i społecznych skutkach prywatyzacji[3]. Dokument był publikowany przez Sejm w postaci druku sejmowego.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. Dz.U. z 2020 r. poz. 735
  2. Art. 40 § 1 i § 3 Kodeksu cywilnego
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 154) (uchylone)

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Zapoznaj się z zastrzeżeniami dotyczącymi pojęć prawnych w Wikipedii.

Na podstawie artykułu: "Skarb Państwa" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy