Sobór powszechny


Sobór powszechny w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Sobór powszechny, sobór ekumeniczny – spotkanie biskupów całego Kościoła w celu ustanowienia praw kościelnych (kanonów soborowych) i uregulowania spraw doktryny wiary i moralności. Początkowo sobory były zwoływane przez cesarzy rzymskich. Ich postanowienia musiały być jednak zaakceptowane przez biskupa Rzymu[potrzebny przypis]. Sobory zwoływane jedynie w obrębie Kościoła katolickiego nie są uznawane przez pozostałych chrześcijan (w tym prawosławnych i protestantów).

Spis treści

Stosunek różnych wyznań chrześcijańskich | edytuj kod

Kwestia, czy zjazd biskupów jest soborem powszechnym, czy tylko synodem danego kościoła partykularnego, zależy od nauki danego Kościoła.

Kościół katolicki | edytuj kod

Kościół katolicki

Organizacja Początki i historia Teologia Liturgia

Kościół katolicki przyjmuje, że odbyło się dwadzieścia jeden soborów powszechnych (od nicejskiego I w 325 do watykańskiego II w latach 1962-1965). Według obecnego prawa kanonicznego (kan. 337-341) papież zwołuje sobór wedle własnego uznania, przewodniczy jego obradom osobiście (lub przez delegatów), a także określa ramy obrad i zatwierdza dekrety soborowe. Śmierć papieża w czasie trwania obrad powoduje ich zawieszenie, i dopiero jego następca może wznowić obrady.

Cerkiew prawosławna i Kościoły starokatolickie | edytuj kod

Cerkiew prawosławna i Kościoły starokatolickie uważają za powszechne tylko pierwsze siedem soborów (od nicejskiego I do nicejskiego II). Prawosławie uznaje również IV Sobór konstantynopolitański (nie należy mylić z soborem zwołanym przez papieża Hadriana II i uznawanego dziś jedynie przez katolików) i V Sobór konstantynopolitański (1341-1351).

Kościoły protestanckie | edytuj kod

Chrześcijaństwo

Podstawy Biblia Teologia
Trójca Święta
Ojciec Syn Duch Święty Historia WyznaniaPostacie

Kościoły protestanckie opierają się na zasadzie sola scriptura, zgodnie z którą jedynie Biblia stanowi autorytet w sprawach wiary, doktryny i praktyki chrześcijańskiej. Dlatego też protestanci uznają, że sobory powszechne są ze swej natury omylne, a ich postanowienia należy zakwestionować w sytuacji, gdy znajdą się one w sprzeczności z nauką Pisma Świętego, lub też z niej nie będą wynikać.

Choć protestantyzm nie uznaje autorytetu soborów, zdecydowana większość protestantów na podstawie samej Biblii uznaje, że postanowienia dotyczące Trójjedyności Boga i natury Chrystusa wyrażone na czterech pierwszych soborach ekumenicznych wyrażają naukę biblijną. Stąd protestanci zgadzają się najczęściej z ustaleniami tychże soborów w wyżej wymienionych sprawach. Są to:

Inne wyznania | edytuj kod

Wyznania zaliczane do restoracjonizmu, np. Świadkowie Jehowy[1][2] i mormoni ani nie uznają autorytetu soborów powszechnych, ani nie zgadzają się z ich postanowieniami. Kościoły przedchalcedońskie uznają za powszechne tylko trzy pierwsze sobory, a Kościół asyryjski (nestoriański) – dwa pierwsze sobory.

Sobór Jerozolimski | edytuj kod

Soborem jerozolimskim określane jest także opisane w Dziejach Apostolskich (15,2-29) zebranie apostołów i starszych w Jerozolimie ok. roku 49. W sensie ścisłym nie był to jednak sobór powszechny.

Spis soborów powszechnych | edytuj kod

Spis soborów powszechnych uznawanych przez większość kościołów chrześcijańskich | edytuj kod

Sobory powszechne
według Kościoła katolickiego:

Sobór watykański IISobór watykański ISobór trydenckiSobór laterański VSobór Bazylea - Ferrara - FlorencjaSobór w KonstancjiSobór w VienneSobór lyoński IISobór lyoński ISobór laterański IVSobór laterański IIISobór laterański IISobór laterański ISobór konstantynopolitański IVSobór nicejski IISobór konstantynopolitański IIISobór konstantynopolitański IISobór chalcedońskiSobór efeskiSobór konstantynopolitański ISobór nicejski I Ikona przedstawia uczestników I Soboru Powszechnego w Nicei w 325 r., trzymających tekst nicejsko-konstantynopolitańskiego wyznania wiary (381)

Spis soborów powszechnych uznawanych przez Kościół katolicki | edytuj kod

Spis soborów powszechnych uznawanych przez część prawosławia | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. Prawdziwi chrześcijanie szanują Słowo Boże, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watch Tower Bible and Tract Society, 15 stycznia 2012, s. 6, 7 .
  2. Czy Bóg uznaje sobory?, „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, Watch Tower Bible and Tract Society, 1986, s. 7 .
  3. Steven Runciman: Teokracja bizantyjska. Katowice: Wydawnictwo „Książnica”, 2008, s. 93.

Bibliografia | edytuj kod

  • Klaus Schatz, Sobory powszechne – punkty zwrotne w historii Kościoła, Kraków 2001
  • Leopold Ranke, Dzieje papiestwa w XVI-XIX w., Warszawa 1974
Sobory powszechne
  • kursywą zaznaczono sobory nieuznawane za powszechne przez żaden kościół chrześcijański
Kontrola autorytatywna (synod):Encyklopedia internetowa:
Na podstawie artykułu: "Sobór powszechny" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy