Specjalna:Linkuj[0xc4][0x85]ce/Modu[0xc5][0x82]:ISBN/9780199225927