Stałe fizyczne


Stałe fizyczne w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stała fizyczna (łac. constans) – wielkość fizyczna, która nie zmienia się w czasie i przestrzeni.

Spis treści

Podstawowe stałe fizyczne | edytuj kod

* u r {\displaystyle u_{r}} – względna niepewność standardowa.

Stałe fundamentalne | edytuj kod

Eyvind H. Wichmann twierdził, że naprawdę fundamentalne stałe są bezwymiarowe, gdyż jednostki zależą od wymiarów człowieka. Proponował następujące wielkości[47]:

 1. stała struktury subtelnej α = e 2 c 1 137 {\displaystyle \alpha ={\frac {e^{2}}{\hbar c}}\approx {\frac {1}{137}}}
 2. stosunek masy elektronu do masy protonu β = m M p 1 1836 {\displaystyle \beta ={\frac {m}{M_{p}}}\approx {\frac {1}{1836}}}
 3. stała grawitacji w jednostkach naturalnych γ = ( M p 2 G ) / (   M p c ) M p c 2 5,902 10 39 {\displaystyle \gamma ={\frac {(M_{p}^{2}G)/(\hbar \ M_{p}c)}{M_{p}c^{2}}}\approx 5{,}902\cdot 10^{-39}}
 4. stała charakteryzująca moc oddziaływań słabych, mniejszą o wielkość rzędu 10 14 {\displaystyle 10^{-14}} od oddziaływań silnych
 5. stosunek masy elektronu do masy mionu m m μ 1 200 {\displaystyle {\frac {m}{m_{\mu }}}\sim {\frac {1}{200}}}
 6. stałe charakteryzujące oddziaływania silne, np. s 1 = m a s a m e z o n u π m a s a p r o t o n u 0 , 15 {\displaystyle s_{1}={\frac {\mathrm {masa\;mezonu\;\pi } }{\mathrm {masa\;protonu} }}\approx 0{,}15} s 2 = B D M p 2 , 35 10 3 {\displaystyle s_{2}={\frac {B_{D}}{M_{p}}}\approx 2{,}35\cdot 10^{-3}}

Dziś lepiej rozumiemy naturę oddziaływań słabych i silnych, a za stałe fundamentalne można uznać parametry swobodne modelu standardowego. Ponadto przypisuje się bardziej fundamentalne znaczenie masie Plancka wynikającej z wartości stałej grawitacji niż masom elektronu i protonu.

Przypisy | edytuj kod

 1. speed of light in vacuum NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 2. Do 1998 roku nazywana przenikalnością magnetyczną próżni.
 3. a b Lista podstawowych stałych fizycznych (ang.). National Institute of Standards and Technology. s. 1. [dostęp 14 października 2012].
 4. magnetic constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 5. Do 1998 roku nazywana przenikalnością elektryczną próżni.
 6. electric constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 7. characteristic impedance of vacuum NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 8. Newtonian constant of gravitation NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 9. a b c d BIPM – measurement units, www.bipm.org [dostęp 2019-08-23] .
 10. Planck constant in eV s NIST Physical Reference Data – CODATA Fundamental Physical Constants.
 11. Planck constant over 2 pi NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 12. Planck constant over 2 pi in eV s NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 13. Planck mass NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 14. Planck length NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 15. Planck time NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 16. Bohr magneton NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 17. nuclear magneton NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 18. Hartee energy NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 19. atomic mass constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 20. inverse fine-structure constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 21. Bohr radius NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 22. fine-structure constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 23. electron g factor NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 24. electron mass energy equivalent NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 25. electron mass energy equivalent in MeV NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 26. electron mass NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 27. electron mass in u NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 28. electron magnetic moment NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 29. electron charge to mass quotient NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 30. proton mass energy equivalent in MeVCODATA Fundamental Physical Constants.
 31. proton gyromagnetic ratio NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 32. proton mass NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 33. proton magnetic moment NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 34. proton magnetic moment to Bohr magneton ratio NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 35. proton gyromagnetic ratio over 2 pi NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 36. neutron mass energy equivalent in MeV NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 37. neutron mass NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 38. first radiation constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 39. second radiation constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 40. Faraday constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 41. molar gas constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 42. Loschmidt constant (273.15 K, 101.325 kPa) NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 43. molar volume of ideal gas (273.15 K, 101.325 kPa) NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 44. Wien wavelength displacement law constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 45. Rydberg constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 46. Stefan-Boltzmann constant NISTCODATA Fundamental Physical Constants.
 47. Eyvind H. Wichmann: Fizyka kwantowa. Warszawa: PWN, 1973, s. 97–99.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Stałe fizyczne" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy