Stanisław Sedlaczek


Stanisław Sedlaczek w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Upamiętnienie Stanisława Sedlaczka przy rondzie jego imienia w Warszawie

Stanisław Marian Sedlaczek (ur. 31 stycznia 1892 w Kołomyi, zm. 3 sierpnia 1941 w Auschwitz-Birkenau) – pedagog, instruktor i działacz harcerski, harcmistrz Rzeczypospolitej, Naczelnik Harcerzy Związku Harcerstwa Polskiego.

Spis treści

Życiorys | edytuj kod

Urodził się w Kołomyi, a kształcił we Lwowie. Jako student Politechniki Lwowskiej brał czynny udział w życiu akademickim, był członkiem „Zetu”, przewodniczącym akademickiego koła Towarzystwa Szkół Ludowych i współorganizatorem Akademickich Drużyn Sokolich. Służbę w harcerstwie rozpoczął jako przyboczny 7 Lwowskiej Drużyny Skautowej. W 1913 wszedł do redakcji „Skauta” oraz do Związkowego Naczelnictwa Skautowego jako sekretarz. Był członkiem kierownictwa kursów w Skolem, kształcącym instruktorów skautowych.

W 1914/1915 prowadził tajną pracę skautową we Lwowie zajętym przez wojska rosyjskie. W 1915 w Warszawie i Wilnie nawiązywał kontakt ze skautingiem w Kongresówce; w 1915-1919 przebywał w Kijowie, centrum ruchu harcerskiego na Ukrainie, kierując jako naczelnik pracą Harcerstwa Polskiego w Państwie Rosyjskim. Był wykładowcą teorii harcerstwa w Polskim Kolegium Uniwersyteckim w Kijowie, co stanowiło zarzewie konfliktu, w wyniku którego w marcu 1919 odszedł z uczelni Henryk Ułaszyn (po stronie prowadzonych w języku polskim wykładów Sedlaczka stanął rektor Ludwik Janowski)[1].

W latach 1916-1918 redagował pismo „Młodzież” (następnie „Harce”). W tym samym okresie kierował dwoma kursami instruktorskimi w „Kiń Grust”, w czasie których przeszkolono 250 osób. W 1919 wyjechał do Warszawy, gdzie wszedł w skład Wydziału Wykonawczego Naczelnej Rady Harcerskiej. W latach 1919-1921 i 1925-1931 pełnił funkcję Naczelnika Głównej Kwatery Męskiej. W 1920 był redaktorem „Harcerza”, a od 1930 jego wydawcą. W latach 1921-1928 był naczelnym inspektorem harcerstwa w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

W 1923 znalazł się w składzie Komendy Kursu Związkowego Głównej Kwatery Męskiej w Piwnicznej. W tym samym roku został redaktorem „Wiadomości Urzędowych”, które po połączeniu z „Harcmistrzem” redagował do 1933. Był kilkakrotnie delegatem na Światowe Konferencje Skautów. W 1932 wszedł w skład Rady Starszego Harcerstwa.

Pracując bardzo aktywnie w harcerstwie, nie zaniedbywał podnoszenia swoich kwalifikacji i wiedzy. Ukończył Państwowy Instytut Pedagogiczny oraz Wydział Filozoficzny na Uniwersytecie Warszawskim.

Po 1932 stracił wpływ na Związek za prezentowanie poglądów sprzecznych z koncepcją wychowania państwowo-obywatelskiego. W Poznaniu objął stanowisko kierownika Działu Programowego w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Żeńskiej i Męskiej. W dalszym ciągu wydawał „Harcerza”, który w 1937 zmienił nazwę na „Zagończyk”. Wydawanie pisma harcerskiego poza ZHP spowodowało konflikt z ówczesnym naczelnikiem ZHP[2].

W czasie okupacji Sedlaczek był współtwórcą Harcerstwa Polskiego (tzw. Hufce Polskie) i pierwszym naczelnikiem harcerzy Hufców Polskich.

W nocy 17/18 maja 1941 został aresztowany razem z prof. Witoldem Staniszkisem i kilkunastu innymi pracownikami Stołecznego Komitetu Samopomocy Społecznej. W mieszkaniu nie robiono żadnej rewizji. W śledztwie na Pawiaku nie postawiono żadnych zarzutów. 23 lipca 1941 nastąpił transport do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau, gdzie 3 sierpnia 1941 r. zginął[3][4].

Autor książek, artykułów i opracowań. Ważniejsze z nich to: „Szkoła Harcerza”, „Harcerstwo polskie”, „Album”, „Bibliografia harcerska”, „Rocznik harcerski 1928”, „Przeglądy i pokazy harcerskie”, „Harcerstwo na Rusi i w Rosji”, „Geneza harcerstwa i skautingu”, oraz konspiracyjnie „Harcerstwo”.

Tłumacz: Rolanda E. Philippsa „System zastępowy”, Roberta Baden-Powella „Wskazówki dla skautmistrzów”.

Wszystkie jego utwory objęte były w 1951 roku zapisem cenzury w Polsce, podlegały natychmiastowemu wycofaniu z bibliotek[5].

Jego synowie Marian i Stanisław walczyli w powstaniu warszawskim[6][7].

Książki Stanisława Sedlaczka | edytuj kod

 • Bibliografia harcerska
 • Drogowskaz harcerski, Warszawa 1934,1936,1939
 • Gawędy o Prawie Harcerskim, Warszawa 1932
 • Geneza skautingu i harcerstwa. Szkic w 25-lecie harcerstwa, Warszawa 1936
 • Harcerstwo na Rusi i w Rosji, Warszawa 1936
 • Harcerstwo w dobie dzisiejszej
 • Harcerstwo w szkole, Warszawa 1930
 • Józefa Joteyko
 • Kilka myśli o zadaniach harcerstwa, Warszawa 1919
 • Krajoznawstwo i harcerstwo, Warszawa 1930
 • Metodyka harców w przykładach, Warszawa 1935
 • Obóz harcerski
 • Organizacja Harcerstwa Polskiego, Warszawa 1920
 • Podstawy etyczne skautingu
 • Przeglądy i pokazy harcerskie. Musztra harcerska, Poznań 1931
 • Szkoła Harcerza na podstawie Baden-Powella „Skauting for boys” i polskiej literatury harcerskiej, Kijów 1917
 • System zastępowy
 • Wytyczne metodyki harcerskiej, Warszawa 1931

Redakcja | edytuj kod

 • Harcerstwo. Tom 1 i 2, Warszawa 1922.
 • Kalendarz harcerski za rok 1924, Warszawa 1924.
 • Harcerstwo w obozach, Warszawa 1928.
 • Kalendarz harcerski na rok 1924, Warszawa 1924.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. Jerzy Róziewicz, Leszek Zasztoft. Polskie Kolegium Uniwersyteckie w Kijowie (1917–1919). „Rozprawy Z Dziejów Oświaty”, s. 115, Nr 34 / 1991. Instytut Historii Nauki PAN. ISSN 0080-4754
 2. Czy wiesz kto to jest? Uzupełnienia i sprostowania, Przedruk techniką fotooffsetową wykonany w Zakładach Graficznych RSW Prasa Książka Ruch w Ciechanowie z przygotowanej do druku odbitki korektowej nie wydanej książki z egzemplarza udostępnionego przez Bibliotekę Narodową w Warszawie. Warszawa: Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1984, s. 273.
 3. ks. Marian Sedlaczek, Wanda Sedlaczek: Harcmistrz Rzeczypospolitej Stanisław Sedlaczek. Poznań: 1991, s. 64-69.
 4. Stanisław Konarski, w: Polski Słownik Biograficzny. T. 36. Warszawa-Kraków: Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla, 1995, s. 139-142.
 5. Cenzura PRL, posłowie Zbigniew Żmigrodzki, Wrocław 2002, s. 37.
 6. Archiwum Historii Mówionej - Stanisław Sedlaczek, ahm.1944.pl [dostęp 2020-01-03]  (ang.).
 7. Archiwum Historii Mówionej - Marian Sedlaczek, ahm.1944.pl [dostęp 2020-01-03]  (ang.).

Bibliografia | edytuj kod

 1. Wojciech Muszyński. Harcmistrz RP Stanisław Sedlaczek (1881–1941). „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”. 5-6, s. 151–158, maj-czerwiec 2010. [dostęp 2012-12-30]. 

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Naczelnicy ZHP Harcmistrz Rzeczypospolitej

Kontrola autorytatywna (osoba):
Na podstawie artykułu: "Stanisław Sedlaczek" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy