Starosta


Starosta w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Starosta – urząd związany z zarządzaniem jednostką administracyjną. W Polsce urząd starosty został wprowadzony podczas panowania króla Wacława II (1291-1305) z czeskiej dynastii Przemyślidów w celu sprawniejszego zarządzania krajem. Stanowisko to na przestrzeni lat zmieniało swoje znaczenie i funkcje, znane jest też w sąsiednich krajach. Obecnie w Polsce funkcja starosty oznacza osobę kierującą powiatem.

Formą żeńską wyrazu starosta jest „starościna”, który oznacza zarówno żonę starosty, jak i kobietę pełniącą ten urząd[1].

Spis treści

Etymologia | edytuj kod

We wczesnym średniowieczu prawdopodobnie starostą nazywany był naczelnik wspólnoty rodowo-terytorialnej Słowian. Nazwa ta wiąże się ze słowami stary, starzec. Po łac. nazywany był capitaneus (od caput ‘głowa’), l.mn. capitanei.

Starosta w dawnej Polsce | edytuj kod

 1. Od XIV wieku (wprowadzenia tego urzędu przez Wacława II) do rozbiorów starosta był urzędnikiem królewskim w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim. Wyróżniano kilka rodzajów tego urzędu:
 2. W latach 1918–1939 i 1944–1950 był to podległy wojewodzie kierownik administracji ogólnej na terenie powiatu.

Tytuły odojcowskie | edytuj kod

Tradycyjnie syn starosty miał prawo do tytułu odojcowskiego starościc[2], a córka starosty do tytułu starościanka[3].

Starosta we współczesnej Polsce | edytuj kod

Od reformy administracyjnej 1999 roku starosta jest wybierany przez radę powiatu, kieruje powiatem, reprezentuje go na zewnątrz, jest przewodniczącym zarządu powiatu oraz zwierzchnikiem[4]:

 • sekretarza powiatu, który jako zastępca (do 31 grudnia 2008 r. powoływany przez radę powiatu, później na podstawie umowy o pracę) wykonuje wszelkie kompetencje przynależne staroście z zakresu administracji, czyli kieruje starostwem powiatowym,
 • skarbnika powiatu (głównego księgowego budżetu), który jako zastępca (powoływany przez radę powiatu) wykonuje wszelkie kompetencje przynależne staroście z zakresu finansów,
 • kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • powiatowych służb, inspekcji i straży,
 • służbowych pracowników starostwa.

Kompetencje starosty i zarządu powiatu | edytuj kod

Podejmowanie decyzji w zakresie:

 • edukacji publicznej (szkoły ponadpodstawowe i specjalne)
 • ochrony zdrowia (szpitale rejonowe, powiatowe)
 • transportu na terenie powiatu (współfinansowanie lokalnych linii autobusowych, np. miejskich przedsiębiorstw komunikacji w miastach na prawach powiatu)
 • zarządzanie drogami powiatowymi oraz zarządzanie ruchem drogowym na drogach gminnych i powiatowych
 • geodezji
 • gospodarki nieruchomościami
 • ochrony środowiska
 • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli
 • przeciwdziałania bezrobociu
 • obronności
 • pomocy społecznej
 • zwalczania klęsk żywiołowych oraz organizowania pomocy na szczeblu powiatowym
 • rejestracji pojazdów oraz wydawanie praw jazdy (w miastach na prawach powiatu prawo jazdy wydaje prezydent miasta, zaś rejestracją pojazdów zajmuje się wydział komunikacji urzędu miasta)

Miasto na prawach powiatu | edytuj kod

W przypadku miasta na prawach powiatu zadania, które ustawy nakładają na organy powiatu, wykonują organy tego miasta, wyłaniane i działające na zasadach określonych w ustawie o samorządzie gminnym i w innych przepisach prawa, które dotyczą gmin. Zatem zadania rady powiatu wykonuje rada miasta, a zadania nałożone na starostę i na zarząd powiatu – jednoosobowo prezydent miasta. Praw powiatu nie może mieć gmina, która ma burmistrza lub wójta.

Ilekroć w przepisach prawa dotyczących właściwości organów mowa jest o staroście, należy przez niego rozumieć także prezydenta miasta na prawach powiatu[5].

Inne kraje | edytuj kod

 • W Czechach starosta (cz. Starosta) stoi na czele komitetu gminy i jest wybierany przez radę gminy spośród jej członków.
 • Na Słowacji starosta stoi na czele gminy, wybierany jest w wyborach powszechnych spośród jej mieszkańców.
 • Na Litwie gminy dzielą się na najmniejsze jednostki terytorialne – starostwa. Jednak starostowie są wyznaczani przez dyrektorów administracji[6].

Inne znaczenie | edytuj kod

Zwyczajowo „starostą” nazywa się osoby, które pełnią honorowo określone funkcje w samorządach mniejszych społeczności (np. szkolnych) lub w czasie uroczystości rodzinnych i lokalnych. Na przykład:

 • starosta klasowy (w szkołach) – dziś: gospodarz klasy
 • starosta grupy, starosta roku (na studiach wyższych) – reprezentant studentów wobec władz uczelnianych (jego obowiązki to, między innymi, konsultowanie decyzji z grupą i podejmowanie działań w imieniu jej członków)
 • starosta weselny – osoba odpowiedzialna za przebieg uroczystości weselnej, występująca w imieniu państwa młodych, często w parze ze starościną, inaczej: gospodarz wesela, starszy wesela
 • starosta dożynek – osoba odpowiadająca za przebieg i oprawę uroczystości dożynek

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

 1. starościna - definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2019-04-26]  (pol.).
 2. Witold Doroszewski (red.): starościc. W: Słownik języka polskiego [on-line]. PWN. [dostęp 2015-09-18].
 3. Witold Doroszewski (red.): starościanka. W: Słownik języka polskiego [on-line]. PWN. [dostęp 2015-09-18].
 4. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 920).
 5. BogdanB. Dolnicki BogdanB. (red.), Ustawa o samorządzie powiatowym. Komentarz, wyd. II, ABC, 2007 .url
 6. Starostowie pozostają niewybieralni, Kurier Wileński, 16 czerwca 2016.


Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Starosta" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy