Stożek (bryła)


Stożek (bryła) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Stożek – przypadek najogólniejszy Rodzaje stożków Stożek prosty schemat stożka prostego

Stożek (łac. conus) – bryła ograniczona przez powierzchnię stożkową, której krzywa kierująca jest zamknięta, oraz przez płaszczyznę przecinającą powierzchnię stożkową. Część płaszczyzny wycięta przez powierzchnię stożkową stanowi podstawę stożka. Może mieć ona kształt dowolnej figury płaskiej. Kierującą powierzchni stożkowej może być obwód podstawy. Wysokością stożka nazywamy odległość wierzchołka od płaszczyzny podstawy.

Objętość stożka wynosi

V = 1 3 S h , {\displaystyle V={\frac {1}{3}}Sh,}

gdzie:

S {\displaystyle S} – pole powierzchni podstawy stożka, h {\displaystyle h} – wysokość stożka.

Spis treści

Stożek obrotowy | edytuj kod

Stożek obrotowy prosty to bryła wypukła powstała przez obrót trójkąta prostokątnego wokół jednej z przyprostokątnych. Przyprostokątna ta tworzy wysokość ( h ) {\displaystyle (h)} stożka, druga przyprostokątna staje się promieniem podstawy ( r ) {\displaystyle (r)} zaś przeciwprostokątna – tworzącą stożka ( l ) . {\displaystyle (l).}

Stożek w kartezjańskim układzie współrzędnych opisany jest układem nierówności:

{ x 2 + y 2 ( z r h ) 2 0 z h , {\displaystyle \left\{{\begin{aligned}&x^{2}+y^{2}\leqslant \left({\frac {zr}{h}}\right)^{2}\\&0\leqslant z\leqslant h\end{aligned}}\right.,}

gdzie: r > 0 ,   h > 0. {\displaystyle r>0,\ h>0.}

Długość tworzącej stożka | edytuj kod

Tworząca stożka to odcinek łączący dowolny punkt na brzegu podstawy stożka z jego wierzchołkiem (dla stożka prostego i pochyłego) lub najbliższym punktem na brzegu drugiej podstawy (dla stożka ściętego).

Tworzącą stożka oznacza się najczęściej małą literą l . {\displaystyle l.} Jej długość dana jest wzorem:

  • l = r 2 + h 2 {\displaystyle l={\sqrt {r^{2}+h^{2}}}} – dla stożka prostego. Wynika to z twierdzenia Pitagorasa (trójkąt utworzony przez promień podstawy r , {\displaystyle r,} wysokość stożka h {\displaystyle h} i tworzącą l {\displaystyle l} jest prostokątny).

Pole powierzchni bocznej stożka | edytuj kod

P b = π r l . {\displaystyle {\mathcal {P}}_{b}=\pi rl.} [1]

Wzór ten można uzyskać w następujący sposób: powierzchnia boczna stożka po rozprostowaniu na płaszczyźnie tworzy wycinek kołowy o promieniu R = l {\displaystyle R=l} takim jak tworząca stożka i długości łuku równej obwodowi podstawy stożka L = 2 π r . {\displaystyle L=2\pi r.}

Wycinek kołowy o promieniu R {\displaystyle R} i długości łuku L {\displaystyle L} ma pole powierzchni[2]:

P = 1 2 L R , {\displaystyle {\mathcal {P}}={\frac {1}{2}}LR,}

stąd

P b = 1 2 L R = 1 2 2 π r l = π r l . {\displaystyle {\mathcal {P}}_{b}={\frac {1}{2}}LR={\frac {1}{2}}2\pi rl=\pi rl.}

Pole powierzchni całkowitej stożka | edytuj kod

P c = P b + P p , {\displaystyle {\mathcal {P}}_{c}={\mathcal {P}}_{b}+{\mathcal {P}}_{p},} P c = π r l + π r 2 , {\displaystyle {\mathcal {P}}_{c}=\pi rl+\pi r^{2},} P c = π r ( r + l ) . {\displaystyle {\mathcal {P}}_{c}=\pi r(r+l).} [1]

Objętość stożka | edytuj kod

V = 1 3 P p h . {\displaystyle V={\frac {1}{3}}{\mathcal {P}}_{p}h.} [1]

Wzór ten obowiązuje także dla dowolnych ostrosłupów, P p {\displaystyle {\mathcal {P}}_{p}} jest wtedy polem wielokątnej podstawy. Koło jest granicznym przypadkiem ciągu wielokątów foremnych dla liczby boków dążącej do nieskończoności.

Kąt rozwarcia stożka | edytuj kod

Tym terminem oznacza się kąt przy wierzchołku przekroju osiowego stożka

tg α 2 = r h . {\displaystyle \operatorname {tg} {\frac {\alpha }{2}}={\frac {r}{h}}.}

Objętość kuli opisanej na stożku | edytuj kod

V k = 1 6 π l 6 ( l 2 r 2 ) l 2 r 2 , {\displaystyle V_{k}={\frac {1}{6}}\pi {\frac {l^{6}}{(l^{2}-r^{2}){\sqrt {l^{2}-r^{2}}}}},}

gdzie:

l {\displaystyle l} – tworząca, r {\displaystyle r} – promień podstawy stożka.

Zobacz też | edytuj kod

Przypisy | edytuj kod

  1. a b c Wybrane wzory matematyczne, Warszawa: Centralna Komisja Egzaminacyjna, 2015, s. 14, ISBN 978-83-940902-1-0 .
  2. W szczególności dla całego koła byłoby L = 2 π R {\displaystyle L=2\pi R} i P = 1 2 L R = 1 2 2 π R 2 = π R 2 . {\displaystyle {\mathcal {P}}={\tfrac {1}{2}}LR={\tfrac {1}{2}}2\pi R^{2}=\pi R^{2}.}

Bibliografia | edytuj kod

  • I.N. Bronsztejn, K.A. Siemiendiajew: Matematyka. Poradnik encyklopedyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997, wyd. XIV, s. 226, ​ISBN 83-01-11658-7​.
Na podstawie artykułu: "Stożek (bryła)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy