Stopnie służbowe w polskiej Policji


Stopnie służbowe w Policji w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii (Przekierowano z Stopnie służbowe w polskiej Policji) Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stopnie służbowe Policji w Polsce – tytuły policjantów oznaczające miejsce danego funkcjonariusza w hierarchii policyjnej w Polsce.

Oznaki stopni policyjnych nawiązują do oznak stopni wojskowych i podobnie jak w wojsku nosi się je na mundurze. Stopnie policyjne otrzymuje się dożywotnio (stopień traci się w wypadku utraty obywatelstwa polskiego, orzeczenia prawomocnym wyrokiem sądu pozbawienia praw publicznych lub skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z motywacji zasługującej na szczególne potępienie). Policjanci zwolnieni ze służby mogą używać posiadanego stopnia z dodaniem określenia „w stanie spoczynku”[1].

Spis treści

Stopnie Policji Państwowej (1918–1939) i ich wojskowe odpowiedniki | edytuj kod

 • posterunkowy – kapral
 • st. posterunkowy – plutonowy
 • przodownik – sierżant
 • st. przodownik – st. sierżant
 • aspirant – podporucznik
 • podkomisarz – porucznik
 • komisarz – kapitan
 • nadkomisarz – major
 • podinspektor – podpułkownik
 • inspektor – pułkownik
 • nadinspektor – brak odpowiednika[2][3]
 • generalny inspektor – generał brygady

Dystynkcje | edytuj kod

 1. Wykaz stopni Policji Państwowej (lata 1927-1936)
 2. Wykaz stopni Policji Państwowej (lata 1936-1938)
 3. Wykaz stopni Policji Państwowej (lata 1938-1939)

Stopnie obowiązujące w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa (1939–1945) | edytuj kod

W nawiasach podano odpowiedniki stopni Wojska Polskiego i policji niemieckiej:

 • Funkcjonariusz (Szeregowy/Unterwachtmeister)
 • Posterunkowy (Kapral/Wachtmeister)
 • St. posterunkowy (Plutonowy/Hauptwachtmeister)
 • Przodownik (Sierżant/Meister)
 • St. przodownik (Starszy sierżant/Obermeister)
 • Podkomisarz (Podporucznik/Leutnant)
 • Komisarz (Porucznik/Oberleutnant)
 • Nadkomisarz (Kapitan/Hauptmann)
 • Podinspektor (Major)
 • Inspektor (Podpułkownik/Oberstleutnant)

Stopnie obowiązujące w Milicji Obywatelskiej (1954–1990) | edytuj kod

Stan na 21 lipca 1954 r. | edytuj kod

Stopnie Milicji Obywatelskiej na podstawie dekretu z 20 lipca 1954 r.[4]:

Stan na 18 lutego 1959 r. i późniejsze zmiany | edytuj kod

Stopnie Milicji Obywatelskiej na podstawie ustawy z 31 stycznia 1959 r.[5] oraz zmian wprowadzonych ustawą z 16 grudnia 1972 r.[6] i ustawą z 21 listopada 1974 r.[7]:

Stan na 1 stycznia 1986 r. | edytuj kod

Stopnie Milicji Obywatelskiej na podstawie ustawy z 31 lipca 1985 r.[10]:

Stopnie obowiązujące w Policji (1990–1995) | edytuj kod

 1. Wykaz stopni Policji (lata 1990-1995)

Korpus szeregowych Policji | edytuj kod

Korpus podoficerów Policji | edytuj kod

Korpus aspirantów Policji | edytuj kod

Korpus oficerów | edytuj kod

Dz.U. z 1990 r. nr 58, poz. 342

W Policji w oddziałach prewencji i pododdziałach antyterrorystycznych używano nazw stopni pochodzących z wojska. Dz.U. z 1991 r. nr 102, poz. 445

Stopnie obowiązujące w Policji (1995–1997) | edytuj kod

 1. Wykaz stopni Policji (lata 1995-1997)

Stopnie obowiązujące w Policji (1997–2001) | edytuj kod

 1. Wykaz stopni Policji (lata 1997-2001)

Stopnie służbowe Policji | edytuj kod

W Policji funkcjonariusze noszący określone stopnie wchodzą w skład Korpusów Policji. Stopniami policyjnymi są następujące rangi[11]:

Korpus Podstawowy Policji | edytuj kod

Korpus podoficerów Policji | edytuj kod

Korpus aspirantów Policji | edytuj kod

Korpus oficerów młodszych Policji | edytuj kod

Korpus oficerów starszych Policji | edytuj kod

Korpus Generałów Policji | edytuj kod

Stopnie służbowe Policji w Polsce mają swoje odpowiedniki w innych służbach na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 czerwca 2010 r.[12].

Mianowanie na stopień | edytuj kod

Na stopnie policyjne w korpusie szeregowych mianuje przełożony: Komendant Główny Policji, komendanci wojewódzcy i powiatowi (miejscy) Policji oraz komendanci szkół policyjnych[13]. Na stopnie w korpusach podoficerów i aspirantów, a także na stopień komisarza i nadkomisarza, mianuje przełożony: Komendant Główny Policji oraz komendanci wojewódzcy Policji[14]. Na stopień podkomisarza, czyli pierwszy stopień oficerski Policji (z wyłączeniem osób, które przeszły do Policji z innej służby mundurowej, a posiadających stopień służbowy podporucznika lub wyższy np. Służby Więziennej, SZ RP i innych) oraz na stopnie nadinspektora i generalnego inspektora mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Na pozostałe stopnie oficerskie (podinspektora, młodszego inspektora, inspektora) mianuje Komendant Główny Policji[15].

Mianowanie na kolejny wyższy stopień następuje stosownie do zajmowanego stanowiska służbowego oraz w zależności od opinii służbowej policjanta. Nadanie tego stopnia nie może jednak nastąpić wcześniej niż po przesłużeniu w dotychczasowym stopniu:

 • posterunkowego – 1 roku,
 • starszego posterunkowego – 1 roku,
 • sierżanta – 2 lat,
 • starszego sierżanta – 2 lat,
 • sierżanta sztabowego – 2 lat,
 • młodszego aspiranta – 3 lat,
 • aspiranta – 3 lat,
 • starszego aspiranta – 2 lat,
 • aspiranta sztabowego – 4 lat,
 • podkomisarza – 3 lat,
 • komisarza – 4 lat,
 • nadkomisarza – 4 lat,
 • podinspektora – 3 lat,
 • młodszego inspektora – 4 lat,
 • inspektora – 4 lat[16].

W szczególnie uzasadnionych przypadkach minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Komendanta Głównego Policji, może mianować każdego policjanta na wyższy stopień[17].

Obniżenie stopnia | edytuj kod

O obniżeniu stopnia decyduje przełożony właściwy do mianowania na ten stopień. O pozbawieniu stopnia oficerskiego decyduje Komendant Główny Policji. O obniżeniu stopnia lub pozbawieniu stopni nadinspektora Policji i generalnego inspektora Policji decyduje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do spraw wewnętrznych[18].

Przywrócenie stopnia | edytuj kod

Policjantowi przywraca się stopień w przypadku uchylenia:

 • prawomocnego skazania na pozbawienie praw publicznych
 • prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo popełnione z niskich pobudek
 • decyzji, na podstawie której nastąpiło pozbawienie stopnia lub kary dyscyplinarnej obniżenia stopnia.

Decyzję o przywróceniu stopnia oficerskiego podejmuje Komendant Główny Policji. W pozostałych przypadkach decyzję o przywróceniu stopnia podejmuje przełożony właściwy do mianowania na ten stopień[19].

Przypisy | edytuj kod

 1. Ustawa o Policji – art. 53 (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
 2. Policja Państwowa II RP, www.dws-xip.pl [dostęp 2021-01-10] .
 3. Pin on Polski mundur/Polish uniform, Pinterest [dostęp 2021-01-10]  (pol.).
 4. Dz.U. z 1954 r. nr 34, poz. 143
 5. Dz.U. z 1959 r. nr 12, poz. 69
 6. Dz.U. z 1972 r. nr 53, poz. 343
 7. Dz.U. z 1974 r. nr 44, poz. 264
 8. a b c Od 1 stycznia 1973 r.
 9. a b c d e Od 29 listopada 1974 r.
 10. Dz.U. z 1985 r. nr 38, poz. 181
 11. Ustawa o Policji – art. 47 ust. 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
 12. Dystynkcje Polskich Służb Mundurowych, www.dystynkcje.pl [dostęp 2017-12-03]  (pol.).
 13. Ustawa o Policji – art. 48 ust. 1 i art. 32 ust. 1 (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
 14. Ustawa o Policji – art. 48 ust. 2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
 15. Ustawa o Policji – art. 48 ust. 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
 16. Ustawa o Policji – art. 52 ust. 1 (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
 17. Ustawa o Policji – art. 52 ust. 3 (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
 18. Ustawa o Policji – art. 54 (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)
 19. Ustawa o Policji – art. 55 (Dz.U. z 2020 r. poz. 360)

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Stopnie służbowe w polskiej Policji" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy