Stopnie strzeleckie w Związku Strzeleckim „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej


Stopnie strzeleckie w Związku Strzeleckim „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii To jest najnowsza wersja przejrzana, która została oznaczona 4 mar 2020. Od tego czasu wykonano 1 zmianę, która oczekuje na przejrzenie. Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Drużynowy Związku Strzeleckiego „Strzelec” OSW

Stopnie strzeleckie w Związku Strzeleckim „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej – tytuły strzelców ze Związku ZS „Strzelec” OSW oznaczające miejsce danego strzelca w hierarchii Związku. Ponadto stopnie warunkują zajmowanie stanowiska o określonym stopniu etatowym.

Spis treści

Oznaki stopni strzeleckich | edytuj kod

Występują dwa rodzaje oznak stopni strzeleckich umieszczanych na mundurach: tzw. patki strzeleckie oraz tzw. kwadraty. Oznaki w formie patek umieszcza się na kołnierzu: bluzy munduru polowego wz. 93, koszulobluzy polowej wz. 93 i koszulobluzy wojsk lądowych munduru wyjściowego[1].

Natomiast oznakę w formie kwadratu nosi się na: kurtce polowej wz. 93, swetrze oficerskim i kurtce nieprzemakalnej munduru wyjściowego wojsk lądowych[1].

Przykładowe oznaki w formie patek do munduru polowego:

Korpusy osobowe do 1 kwietnia 2014 roku | edytuj kod

Do 1 kwietnia 2014 roku, stopnie strzeleckie ZS „Strzelec” OSW dzieliły się na trzy korpusy osobowe.

W korpusie strzeleckim wyróżniano stopnie:

 • strzelec ZS (strz. ZS)
 • starszy strzelec ZS (st. strz. ZS)

W korpusie instruktorskim wyróżniano stopnie:

 • sekcyjny ZS (sekc. ZS)
 • drużynowy ZS (druż. ZS)
 • sierżant ZS (sierż. ZS)
 • starszy sierżant ZS (st. sierż. ZS)
 • chorąży ZS (chor. ZS)
 • starszy chorąży ZS (st. chor. ZS)

W korpusie inspektorskim wyróżniano stopnie:

 • młodszy inspektor ZS (mł. insp. ZS)
 • inspektor ZS (insp. ZS)
 • starszy inspektor ZS (st. insp. ZS)

Stopień brygadiera ZS, który nie był przypisany do żadnego z korpusów.

Korpusy osobowe od 2 kwietnia 2014 roku | edytuj kod

2 kwietnia 2014 wszedł w życie nowy Regulamin Stopni Strzeleckich, który zmienił zaszeregowanie stopni strzeleckich do korpusów osobowych oraz dodał trzy stopnie strzeleckie.

Korpus strzelecki | edytuj kod

Stopień strzelca przyznawany jest obligatoryjnie każdemu członkowi Związku w dniu złożenia Przyrzeczenia Strzeleckiego. Prawo mianowania na kolejny stopień w korpusie strzeleckim mają: dowódcy Jednostek Strzeleckich, dowódcy Okręgów Strzeleckich oraz komendant główny Związku.

Korpus podoficerski | edytuj kod

Podoficerowie młodsi | edytuj kod

Podoficerowie starsi | edytuj kod

Prawo nadania stopni w korpusie podoficerskim mają: dowódcy Jednostek Strzeleckich (do stopnia starszy plutonowy ZS), dowódcy Okręgów Strzeleckich oraz komendant główny Związku.

Korpus oficerski | edytuj kod

Oficerowie młodsi | edytuj kod

Oficerowie starsi | edytuj kod

Prawo nadania stopni w korpusie oficerskim mają: dowódcy Okręgów Strzeleckich (do stopnia starszy chorąży ZS) oraz komendant główny Związku.

Ponadto istnieje stopień brygadiera, na który może być mianowany komendant główny, byli komendanci główni oraz osoby szczególnie zasłużone dla ZS „Strzelec” OSW. Prawo nadawania stopnia brygadiera ZS mają: Naczelna Rada Strzelecka (w odniesieniu do obecnego i byłych komendantów głównych) oraz Walny Zjazd Delegatów (w odniesieniu do pozostałych osób).

Struktura etatowa w Związku | edytuj kod

Struktura etatowa Jednostki Strzeleckiej | edytuj kod

Niżej wymienieni mogą awansować maksymalnie do stopni:

 • dowódca Jednostki Strzeleckiej i Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej o strukturze:
  • batalionu – do stopnia inspektor ZS
  • kompanii – do stopnia młodszy inspektor ZS
  • plutonu – do stopnia starszy chorąży ZS
 • zastępca dowódcy Jednostki Strzeleckiej i Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej o strukturze:
  • batalionu – do stopnia młodszy inspektor ZS
  • kompanii – do stopnia starszy chorąży ZS
  • plutonu – do stopnia chorąży ZS
 • skarbnik do stopnia – chorąży ZS
 • dowódcy kompanii – do stopnia chorąży ZS
 • dowódcy plutonów – do stopnia młodszy chorąży ZS
 • dowódcy drużyn – do stopnia starszy plutonowy ZS
 • strzelcy zajmujący inne stanowiska funkcyjne – do stopnia młodszy chorąży ZS
 • strzelcy nie pełniący funkcji w JS – do stopnia drużynowy ZS

Struktura etatowa dowództwa Obwodu Strzeleckiego | edytuj kod

Niżej wymienieni mogą awansować maksymalnie do stopni:

 • dowódca Obwodu Strzeleckiego – do stopnia inspektor ZS
 • z-ca dowódcy Obwodu Strzeleckiego – do stopnia młodszy inspektor ZS
 • kadra Obwodu Strzeleckiego wyznaczona na inne stanowiska funkcyjne w Obwodzie – do stopnia chorąży ZS

Struktura etatowa dowództwa Okręgu Strzeleckiego | edytuj kod

Niżej wymienieni mogą awansować maksymalnie do stopni:

 • dowódca Okręgu Strzeleckiego – do stopnia starszy inspektor ZS
 • z-ca dowódcy Okręgu Strzeleckiego – do stopnia inspektor ZS
 • szef Sztabu Okręgu Strzeleckiego – do stopnia inspektor ZS
 • szefowie wydziałów Sztabu OS – do stopnia młodszy inspektor ZS
 • członkowie wydziałów Sztabu OS – do stopnia młodszy chorąży ZS
 • kadra Okręgu Strzeleckiego wyznaczona na inne stanowiska funkcyjne w Okręgu – do stopnia starszy chorąży ZS.

Struktura etatowa Sztabu Komendy Głównej ZS „Strzelec” OSW | edytuj kod

Niżej wymienieni mogą awansować maksymalnie do stopni:

 • szef Sztabu Komendy Głównej – do stopnia starszy inspektor ZS
 • szefowie Wydziałów – do stopnia inspektor ZS
 • szefowie sekcji w Wydziałach Sztabu KG – do stopnia starszy chorąży ZS
 • członkowie sekcji w Wydziałach Sztabu KG – do stopnia młodszy chorąży ZS
 • inne osoby funkcyjne Sztabu KG – do stopnia chorąży ZS

Struktura etatowa Kancelarii Komendy Głównej ZS „Strzelec” OSW | edytuj kod

Niżej wymienieni mogą awansować maksymalnie do stopni:

 • szef Kancelarii KG – do stopnia inspektor ZS
 • szef Centralnego Archiwum Strzeleckiego – do stopnia młodszy inspektor ZS
 • osoby funkcyjne Kancelarii KG – do stopnia starszy chorąży ZS

Struktura etatowa Władz Naczelnych ZS „Strzelec” OSW | edytuj kod

Niżej wymienieni mogą awansować maksymalnie do stopni:

 • komendant główny – do stopnia brygadier ZS
 • członkowie Komendy Głównej – do stopnia starszy inspektor ZS
 • członkowie Naczelnej Rady Strzeleckiej – do stopnia inspektor ZS
 • przewodniczący Komisji Rewizyjnej – do stopnia starszy inspektor ZS
 • członkowie Komisji Rewizyjnej – do stopnia inspektor ZS
 • Przewodniczący Strzeleckiego Sądu Honorowego – do stopnia starszy inspektor ZS
 • członkowie Strzeleckiego Sądu Honorowego – do stopnia inspektor ZS


Przypisy | edytuj kod

 1. a b Regulamin mundurowy ZS „Strzelec” – OSW – punkt 26.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Stopnie strzeleckie w Związku Strzeleckim „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy