Stopy aluminium


Stopy aluminium w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Wlewek ze stopu aluminium

Stopy aluminium – tworzywa metaliczne otrzymane przez stopienie aluminium z jednym lub większą liczbą metali (bądź z niemetalami), celowo wytworzone dla uzyskania żądanych właściwości.

Spis treści

Właściwości aluminium | edytuj kod

Aluminium krystalizuje w sieci A1, a więc cechuje się dużą plastycznością. Jego najbardziej prawdopodobny parametr sieci a = 0,40496 nm[1], temperatura topnienia wynosi 660,4 °C, a temperatura wrzenia 2060 °C. Mała gęstość 2,7 g/cm3 (3 razy mniejsza niż żelaza) kwalifikuje ten metal do grupy metali lekkich. Dzięki tej właściwości i stosunkowo bogatemu występowaniu w przyrodzie (ok. 7%) jest szeroko stosowany w przemyśle lotniczym i transporcie. Aluminium cechuje się dobrym przewodnictwem cieplnym i elektrycznym (gorszym jednak niż miedź), stąd jego zastosowanie na przewody elektryczne. Ma wysoką energię błędu ułożenia 200–250 mJ/m2. Na powietrzu pokrywa się cienką warstwą Al2O3, która chroni je przed dalszym utlenianiem (pasywacja). Jest odporne na działanie wody, H2CO3, H2S, wielu kwasów organicznych, związków azotowych. Natomiast nie jest odporne na działanie wodorotlenków (np. NaOH, KOH), kwasów beztlenowych (HF, HCl), wody morskiej i jonów rtęci. Wytrzymałość czystego wyżarzonego aluminium jest niska Rm = 70–120 MPa, Re = 20–40 MPa, wydłużenie A10 = 30–45, przewężenie Z = 80–95%. Twardość wynosi 15–30 HB; może jednak być umacniana przez zgniot.

Wytwarza się aluminium o różnych stopniach czystości (zgodnie z normami PN-79/H-82160 i PN-79/H-82163):

 • najczystszy gatunek Al99,995R jest używany przy wytwarzaniu aparatury chemicznej i folii kondensatorowych,
 • gatunek Al99,8H stosuje się na folie, powłoki kablowe i do platerowania,
 • Al99,5HE na przewody elektryczne,
 • Al99 na wyroby codziennego użytku.

do najczęstszych zanieczyszczeń aluminium należą żelazo, krzem, miedź, cynk i tytan, które obniżają plastyczność i przewodnictwo elektryczne, natomiast zwiększają twardość i wytrzymałość.

Aluminium przerabia się plastycznie – walcuje (blachy, folie) lub wyciska (pręty, rury, drut, kształtowniki). Obróbkę plastyczną można przeprowadzać na zimno lub na gorąco (ok. 450 °C). Aluminium ma duże powinowactwo do tlenu, stąd jego zastosowanie w aluminotermii oraz do odtleniania stali. Oprócz tego jest szeroko stosowane w przemyśle spożywczym oraz do aluminiowania dyfuzyjnego stali.

Stopy aluminium | edytuj kod

Aluminiowy tłok silnika spalinowego wykonany ze stopu odlewniczego

Właściwości wytrzymałościowe czystego aluminium są stosunkowo niskie, dlatego stosuje się stopy, które po odpowiedniej obróbce cieplnej mają wytrzymałość nawet kilkakrotnie większą. Stopy aluminium cechują się korzystnym parametrem konstrukcyjnym, tzn. stosunkiem wytrzymałości do ciężaru właściwego, który jest większy niż dla stali, a oprócz tego ich udarność nie maleje w miarę obniżania temperatury, dzięki czemu w niskich temperaturach mają większą udarność niż stal. Mają jednak niską wytrzymałość zmęczeniową.

Wg norm stopy aluminium dzieli się na:

 • odlewnicze (PN-EN 1706:2001)
 • do obróbki plastycznej (PN-EN 573-3:2005)
Profile aluminiowe wytłaczane ze stopu do obróbki plastycznej

Do odlewniczych zalicza się przeważnie stopy wieloskładnikowe o większej zawartości pierwiastków stopowych (5–25%), np. z krzemem (silumin); z krzemem i magnezem, z krzemem, miedzią, magnezem i manganem, z krzemem, miedzią, niklem, magnezem i manganem i inne. Cechują się one dobrą lejnością i małym skurczem.

Stopy do przeróbki plastycznej zawierają na ogół mniejsze ilości dodatków stopowych, głównie miedź (do ok. 5%), magnez (do ok. 6%) i mangan (do 1,5%), rzadziej krzem, cynk, nikiel, chrom, tytan. Niektóre stopy aluminium można poddawać utwardzaniu wydzieleniowemu, po którym ich właściwości wytrzymałościowe nie są gorsze niż wielu stali.

Niektóre stopy aluminium nadają się zarówno do odlewania, jak i przeróbki plastycznej.

Przykłady stopów aluminium
 • Fechral (chromal) – stop żelaza, chromu i aluminium – odporny na utlenianie oraz siarkę, używany do wyrobu elementów grzejnych w postaci drutów i taśm[2][3].
 • Kantal (kanthal) – stop żelaza i chromu z niewielkim dodatkiem glinu i kobaltu. Charakteryzuje się dużym oporem właściwym i ma zastosowanie w produkcji drutów oporowych oraz elementów grzejnych.

Podział ze względu na sposób wytwarzania | edytuj kod

Ze względu na sposób wytwarzania, stopy aluminium dzieli się na stopy do obróbki plastycznej oraz stopy odlewnicze. Pierwsze zawierają do ok. 15% dodatków stopowych, najczęściej Cu, Mg, Mn. Niektóre z tych stopów są stosowane w stanie umocnionym zgniotem lub po wyżarzaniu rekrystalizującym. Część podlega utwardzaniu wydzieleniowemu w wyniku obróbki cieplnej[4].

Klasyfikacja | edytuj kod

Zgodnie z normą PN-EN 573-3:2014-02, stopy aluminium są klasyfikowane według składu chemicznego w ośmiu seriach[5]. W tabeli przedstawiono główne pierwiastki dodawane do poszczególnych stopów. Oznaczenie składa się z czterech cyfr, z których pierwsza oznacza główny dodatek stopowy.

Przypisy | edytuj kod

 1. L.F.L.F. Mondolfo L.F.L.F., Aluminum Alloys: Structure and Properties, wyd. poprawione, London: Butterworths/Elsevier, 2013, s. 17, ISBN 978-1-4831-4482-5 .
 2. Fechral (pol.). W: Słownik języka polskiego [on-line]. [dostęp 2013-08-15].
 3. Fechral (ang.). encyclopedia2.thefreedictionary.com. [dostęp 2013-08-15].
 4. L.A.L.A. Dobrzański L.A.L.A., Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo, WNT, 2002 .
 5. PN-EN 573-3:2014-02: Aluminium i stopy aluminium – skład chemiczny i rodzaje wyrobów przerobionych plastycznie – część 3: skład chemiczny i rodzaje wyrobów .
 6. Metale kolorowe - mosiądz, miedź, tytan, molibden, wolfram, aluminium, brąz, www.emetal.eu [dostęp 2020-10-19] .
 7. KevinK. Anderson KevinK., JohnJ. Weritz JohnJ., J. GilbertJ.G. Kaufman J. GilbertJ.G., ASM Handbook, Volume 2A - Aluminum Science and Technology, 2018 .
Kontrola autorytatywna (stop metali):
Na podstawie artykułu: "Stopy aluminium" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy