Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe


Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Członkowie Towarzystwa Strażnica w 1918 roku (od lewej: W.E. Van Amburgh, J.F. Rutherford, A.H. Macmillan, R.J. Martin, F.H. Robison, C.J. Woodworth, G.H. Fisher, G. De Cecca) Światowe Biuro Główne Świadków Jehowy, siedziba Towarzystwa Strażnica, Warwick w stanie Nowy Jork, Stany Zjednoczone

Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (pop. Towarzystwo Strażnica) – korporacje prawne reprezentujące przed władzami świeckimi zbory Świadków Jehowy. Towarzystwo Strażnica zostało powołane do prowadzenia działalności religijnej, edukacyjnej i humanitarnej[1]. Głównym jego celem jest rozgłaszanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym, przede wszystkim za pośrednictwem druku[2]. Towarzystwo Strażnica jest oficyną wydawniczą Świadków Jehowy, zajmuje się wydawaniem i tłumaczeniem „Strażnicy”, „Przebudźcie się!”, Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata oraz innych publikacji Świadków Jehowy.

Członkami Towarzystwa Strażnica mogą zostać wyłącznie osoby zaproszone, przy czym o członkostwie nie decyduje wysokość składanych dobrowolnych datków. Zarówno zarząd tej korporacji prawnej jak również jej członkowie wspierają Ciało Kierownicze Świadków Jehowy[1].

Spis treści

Historia | edytuj kod

16 lutego 1881 roku założyciel ruchu Badaczy Pisma Świętego Charles T. Russell, wraz z grupą kilku osób, w celu nadania rozmachu prowadzonej przez nich działalności kaznodziejskiej powołał korporację prawną „Zion's Watch Tower Tract Society” (Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska). Korporacja ta miała samodzielnie wydawać czasopismo „Strażnica Syjońska i Zwiastun Obecności Chrystusa” oraz umożliwiała otrzymywanie datków na prowadzenie działalności kaznodziejskiej. Początkowo była to niezarejestrowana korporacja, której prezesem został William H. Conley, wiceprezesem był Joseph Lytel Russell, a rzeczywistym liderem był C.T. Russell, sekretarz i skarbnik. William Conley przeznaczył na ten cel 3500 dolarów (70%) z ogólnej sumy 5000 dolarów kapitału założycielskiego. Pozostałą część wyłożyli: Joseph L. Russell 1000 $ (20%) i Charles Taze Russell 500 $ (10%)[3]. Decyzją sędziego Fredericka Hilla Colliera 15 grudnia 1884 roku „Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska” zostało prawnie zarejestrowane[a][4], a Charles T. Russell został jego prezesem. W składzie pierwszego zarządu znaleźli się ponadto William I. Mann – wiceprezes, Maria F. Russell – sekretarz i skarbnik, oraz członkowie zarządu: William C. McMillan, John B. Adamson i J.F. Smith[5].

Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania (Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica) została zarejestrowana w roku 1884 zgodnie z Prawem o niedochodowych stowarzyszeniach Wspólnoty Pensylwanii (ang. Nonprofit Corporation Law of the Commonwealth of Pennsylvania). Jest to instytucja niedochodowa, z której działalności nikt nie może czerpać korzyści osobistych[6][b]. 19 września 1896 roku korporacja zmieniła nazwę na „Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”, gdyż z czasem zaczęło udostępniać czytelnikom różne przekłady Biblii[7]. 15 kwietnia 1898 roku C.T. Russell scedował prawa własności do spółki Tower Publishing Company, która w latach 1887–1898 odpowiadała za wydawanie „Strażnicy Syjońskiej” na „Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”[3].

4 marca 1909 roku z powodu przeprowadzki Biura Głównego z Allegheny do Brooklynu w Nowym Jorku jaka nastąpiła 31 stycznia, założono „Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej” (ang. Peoples Pulpit Association)[8]. Korporację tą założono ponieważ stowarzyszenie Watch Tower Bible and Tract Society zarejestrowane w stanie Pensylwania nie mogło posiadać nieruchomości ani majątku trwałego jak również prowadzić działalności w stanie Nowy Jork. Wydawała ona co miesiąc serię traktatów nazwaną „Kazalnica ludowa” (od 1909), „Pismo dla każdego” (od 1911), a później „Miesięcznik Badaczy Pisma Świętego” (od 1913). W roku 1939 korporacja ta zmieniła nazwę na „Zarejestrowane Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”. W roku 1955 roku nadano obecną nazwę „Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica” (Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.)[9].

Obie korporacje miały od początku jednego prezesa, który kierował działalnością Świadków Jehowy (Badaczy Pisma Świętego). Do roku 1971 zarząd Towarzystwa był jednoznaczny z Ciałem Kierowniczym. Korporacje te są narzędziami prawnymi podlegającymi Ciału Kierowniczemu Świadków Jehowy, natomiast członkowie zarządu i prezes nie wchodzą w skład Ciała Kierowniczego[10][11][9].

Do zarządu Towarzystwa Strażnica wchodzą osoby, które zdaniem Świadków Jehowy należą do grona 144 000 mających nadzieję na życie w niebie. Jedyną osobą spoza tego grona zasiadającą w zarządzie był Hayden C. Covington, który członkiem zarządu Towarzystwa Strażnica został wybrany w roku 1940, a w latach 1942–1945 był jego wiceprezesem. Chcąc jednak dostosować się do wymogu, by wszyscy członkowie zarządu korporacji pensylwańskiej należeli do 144 000, złożył rezygnację z tej funkcji. W jego miejsce członkiem zarządu został Lyman A. Swingle, a Frederick W. Franz został wiceprezesem korporacji[12].

Sala Zgromadzeń w Jersey City
(dawny Teatr Stanleya)

Począwszy od stycznia 1885 roku zwoływane są doroczne walne zgromadzenia „Pensylwańskiego Towarzystwa Biblijnego i Traktatowego – Strażnica”[12]. Do 2016 roku włącznie odbywały się one w Sali Zgromadzeń Świadków Jehowy w Jersey City w stanie New Jersey i były transmitowane do różnych części świata[13][14]. Od 2017 roku walne zgromadzenia są przeprowadzane w audytorium Biura Głównego w Warwick[15].

6 października 2018 roku odbyło się 134 doroczne zgromadzenie statutowe[15]. Na zgromadzeniach statusowych ogłasza się wydanie nowych publikacji, filmów i aplikacji elektronicznych, informuje o usprawnieniach i sprawozdaniach organizacyjnych, uściśleniu nauk biblijnych oraz myśli przewodnich (tekstu rocznego) na następny rok[16]. Kolejne 135 doroczne zgromadzenie statutowe odbędzie się w październiku 2019 roku.

Działalność wydawnicza | edytuj kod

Od początku swojej działalności Towarzystwo Strażnica zajmowało się wydawaniem Biblii i publikacji biblijnych w różnej formie. Drukowano czasopisma, książki, różne przekłady Pisma Świętego, jak również produkowano filmy czy też dokonywano nagrań dźwiękowych dostępnych kiedyś na płytach gramofonowych, a dziś na nośnikach cyfrowych[17]. Wydrukowało już około 40 miliardów publikacji biblijnych[1].

W roku 2013 Towarzystwo Strażnica posiadało ponad 2700 tłumaczy w przeszło 300 biurach tłumaczeń, dzięki czemu publikacje biblijne są obecnie dostępne w ponad 980 językach, w tym w przeszło 90 językach migowych[c][18] oraz dodatkowo w przeszło 30 wydaniach brajlowskich[19]. Strona internetowa jw.org jest dostępna w przeszło 810 językach, a publikacje biblijne są w nim udostępnione do bezpłatnego pobrania w przeszło 980 językach. Niektóre krótkie filmy o działalności Świadków Jehowy opublikowano w setkach języków. W grudniu 2018 roku film Dlaczego warto studiować Biblię? był dostępny w ponad 880 wersjach językowych[20]. Uruchomiona 6 października 2014 roku telewizja internetowa JW Broadcasting dostępna jest w przeszło 290 językach[21].

Czasopisma | edytuj kod

Głównym czasopismem wydawanym przez Towarzystwo Strażnica jest „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. Charles Taze Russell zaczął wydawać „Strażnicę” od lipca 1879 roku w języku angielskim, początkowo w nakładzie 6000 egzemplarzy. Czasopismo to ukazuje się w 353 językach w dwóch edycjach: do studium i do rozpowszechniania. Edycja do studium osiąga nakład 13 825 000, a edycja do rozpowszechniania 83 449 000 egzemplarzy[22][23].

Siostrzane czasopismo „Przebudźcie się!” ukazuje się od 1919 roku. Jest ono publikowane w 212 wersjach językowych, w nakładzie 78 282 000 egzemplarzy[24][25][23].

Książki | edytuj kod

Od roku 1914 Towarzystwo Strażnica wydało ponad 100 książek o tematyce biblijnej. Niektóre z nich miały na celu podnoszenie kwalifikacji głosicieli, inne zostały przeznaczone do objaśniania podstawowych nauk biblijnych, a jeszcze inne objaśniały poszczególne księgi biblijne[23].

Podręcznikami, którymi posługiwano się do prowadzenia studiów biblijnych, były w tym czasie książki: Harfa Boża (wydana w 1921, po polsku w 1924, w nakładzie 5 800 000 egz. w 36 językach), Niech Bóg będzie prawdziwy (1946, po polsku 1950, w nakładzie 18 400 000 egz. w 56 językach), Prawda, która prowadzi do życia wiecznego (1968, po polsku 1969), Będziesz mógł żyć wiecznie w raju na ziemi (1982, po polsku 1984), Wiedza, która prowadzi do życia wiecznego (1995) i Czego naprawdę uczy Biblia? (2005)[23][26].

Książka Prawda, która prowadzi do życia wiecznego, którą posługiwano się do roku 1982, ukazała się w nakładzie ponad 107 milionów egzemplarzy, w 120 językach[26]. W roku 2005 opublikowano książkę Czego naprawdę uczy Biblia?[23]. W roku 2014 osiągnęła ona nakład około 238 milionów egzemplarzy, w 272 językach[26].

Przekłady Biblii | edytuj kod

Począwszy od roku 1890 Towarzystwo Strażnica rozpoczęło druk Biblii, korzystając z usług komercyjnych firm drukarskich. Pierwszym wydanym przekładem był The New Testament Newly Translated and Critically Emphasised Josepha B. Rotherhama (wyd. II) z roku 1864. W roku 1902 Towarzystwo Strażnica wydało Biblię paralelną Holmana (Linear Parallel Edition) w nakładzie 5000 egzemplarzy. Zawierała ona dodatek „Pomoce do berejskiego badania Pisma Świętego”, w którym znalazły się odsyłacze do publikacji Towarzystwa Strażnica z lat 1895–1901. Tekst tej Biblii pochodził z Biblii króla Jakuba i Revised Version[27][28].

W roku 1907 opublikowano specjalną edycję Pisma Świętego, zawierającą przedruk Biblii króla Jakuba, oraz 500-stronicowy dodatek nazwany „Berejskim podręcznikiem nauczycieli biblijnych”, zawierający m.in. komentarze do wielu wersetów, odsyłacze do publikacji Towarzystwa Strażnica, skorowidz tematyczny, listę wersetów nieautentycznych, tabele chronologiczne i 12 map. To wydanie Biblii nazwano „Biblią nauczycieli” albo „Wydaniem Badaczy Pisma Świętego”[27][28].

W grudniu 1926 roku rozpoczęto druk przekładów biblijnych na własnych maszynach drukarskich, a pierwszym samodzielnie wydrukowanym przekładem był The Emphatic Diaglott dokonany przez Benjamina Wilsona. Tłumaczenie to pochodziło z roku 1864 i było międzywierszowym dosłownym przekładem tekstu greckiego Johanna J. Giersbacha[27]. Prawa do jego wyłącznego wydawania nabyto w roku 1902. Od roku 1942 do 1992 Towarzystwo Strażnica wydrukowało i przekazało do rozprowadzenia 1 858 368 egzemplarzy Biblii króla Jakuba z 1611 roku. Wydanie to uzupełniono przypisami[10]. W latach 1944–1992 wydrukowano i rozpowszechniono 1 039 482 sztuk przekładu American Standard Version z roku 1901[29].

W roku 1972 Towarzystwo Strażnica wydało przekład Biblii w języku angielskim The Bible in Living English (Biblia w żywej angielszczyźnie) – tłumaczenie nieżyjącego już Stevena T. Byingtona, w którym imię Boże oddano w formie Jehowa[30]. W 1997 roku Towarzystwo Strażnica wydało w języku rosyjskim Biblię Makarego, przekład dokonany przez archimandrytę Makarego (Głuchariowa) i Gierasima Pietrowicza Pawskiego. Przekład ten powstawał stopniowo w kilku etapach w XIX wieku. W około 3500 miejscach używa on imienia Bożego w formie Jehowa[31].

W latach 1950–1960 w sześciu tomach ukazało się pierwsze wydanie Pisma Świętego w Przekładzie Nowego Świata, tłumaczenia dokonanego przez Komitet Przekładu Biblii Nowego Świata Świadków Jehowy. W roku 1961 wydano zrewidowane wydanie jednotomowe tego przekładu. Dwa lata później wydano Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata w językach: francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, portugalskim i włoskim, rozpoczynając w ten sposób tłumaczenie tego przekładu na inne języki[32]. Do lipca 2019 roku ukazał się on w nakładzie ponad 227 milionów egzemplarzy, w 181 językach w całości lub w częściach[33].

W latach 1978 i 1986 Towarzystwo Strażnica wydało przekład Biblii w języku tagalskim, a w roku 1980 w języku cebuańskim należące do Filipińskiego Towarzystwa Biblijnego. W roku 1993 wydano Biblię w języku tajskim z roku 1988 w przekładzie Tajlandzkiego Towarzystwa Biblijnego[34].

Począwszy od roku 1983 w niektórych językach wydawano również Biblie zawierające Chrześcijańskie Pisma Greckie w Przekładzie Nowego Świata oraz Stary Testament w popularnym przekładzie w tym samym języku. Wydania te opublikowano w językach: szwedzkim (rok 1983, ST z popularnego szwedzkiego przekładu Biblii z 1917), cebuańskim (1993, ST z przekładu Filipińskiego Towarzystwo Biblijnego), ilokańskim (1993, ST z przekładu Filipińskiego Towarzystwa Biblijnego), tagalskim (1993, ST z przekładu Filipińskiego Towarzystwa Biblijnego), chińskim (1995, ST z popularnego chińskiego przekładu Biblii), chiński pismem uproszczonym (1995, ST z popularnego chińskiego przekładu Biblii), chorwackim (1999, ST z przekładu Đuro Daničicia), serbskim – alfabet łaciński (1999, ST z przekładu Lujo Bakoticia), serbskim – grażdanka (1999, ST z przekładu Lujo Bakoticia), rosyjskim (2001, ST z Przekładu synodalnego), malgaskim (2003, ST z przekładu protestanckiego), słoweńskim (2004, ST z przekładu Antonína Chráski), syngaleskim (2004, ST z Biblii wydanej przez Brytyjskie i Zagraniczne Towarzystwo Biblijne [1916]) oraz bułgarskim (2005, ST ze zrewidowanego przekładu Petko Sławejkowa z roku 1938)[34].

Łącznie do 2019 roku Towarzystwo Strażnica wydrukowało przeszło 227 milionów egzemplarzy różnych przekładów Biblii[1].

Działalność edukacyjna | edytuj kod

Towarzystwo Strażnica przeprowadza również rozmaite kursy i szkolenia biblijne. Od roku 1943 wprowadziło intensywny program szkolenia prowadzony w Biblijnej Szkole Strażnicy – Gilead, z którego skorzystało ponad 8500 Świadków Jehowy. Absolwenci Szkoły Gilead usługują jako misjonarze lub w inny sposób wspierają ogólnoświatową działalność kaznodziejską[1].

Oprócz kursów przeznaczonych dla Świadków Jehowy Towarzystwo Strażnica organizuje również kursy czytania i pisania dla osób chętnych posiąść tą sztukę, wykorzystując opracowany w tym celu podręcznik dostępny w 120 językach[1]. Na przykład w Meksyku od 1946 roku do 2014 na kursach Towarzystwa Strażnica ponad 152 tysiące osób opanowało umiejętność czytania i pisania. Kursy te w Meksyku są organizowane głównie w języku hiszpańskim. W roku 2013 zostały one zorganizowane również dla przedstawicieli ośmiu tubylczych grup, którzy nauczyli się czytać i pisać w swoich językach rodzimych[35]. W Ghanie z kursów nauki czytania i pisania od roku 1986 do 2011 skorzystało przeszło 9000 osób, w Mozambiku od 1996 do 2011 roku 19 tysięcy osób, w Zambii od roku 2001 do 2011 nauczono czytać i pisać blisko 12 tysięcy osób[36].

Działalność humanitarna | edytuj kod

Towarzystwo Strażnica organizuje i udziela również pomocy humanitarnej i materialnej głównie dla Świadków Jehowy i osób zainteresowanych, jak też w mniejszym stopniu dla osób postronnych, które ucierpiały na skutek tragedii – zarówno tych spowodowanych przez człowieka, jak to miało miejsce w wypadku ludobójstwa w Rwandzie w roku 1994, czy też katastrof spowodowanych przez żywioły, jak w wypadku trzęsienia ziemi na Haiti w roku 2010 oraz wielu innych klęsk żywiołowych[1]. W tym celu na skutek zaistniałej potrzeby tworzy się Komitety Pomocy Doraźnej. Organizują one pomoc doraźną, która szybko może pojawić się na miejscu katastrofy[37]. Podstawowe artykuły żywnościowe, woda, artykuły medyczne, ubrania oraz środki czystości są dostarczane najczęściej ciężarówkami z napisem „Świadkowie Jehowy – pomoc humanitarna”.

Pierwsza akcja niesienia pomocy materialnej na dużą skalę została zapowiedziana przez Nathana H. Knorra we wrześniu 1945 roku dla współwyznawców z Europy Środkowej, dotkniętych skutkami II wojny światowej. Począwszy od stycznia 1946 roku docierała ona do współwyznawców z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czechosłowacji, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Rumunii, Węgier, Wielkiej Brytanii i Włoch, jak również dla współwyznawców z Chin i Filipin. Akcja niesienia pomocy była udzielana przez dwa i pół roku do sierpnia 1948 roku, dzięki czemu w tym czasie wysłano około 300 ton żywności, 450 ton ubrań oraz ponad 124 tysiące par obuwia[38].

Tylko od połowy 2011 do połowy 2012 roku akcjami niesienia pomocy z powodu klęsk żywiołowych objęto współwyznawców w Japonii, Brazylii, Republice Konga, Demokratycznej Republice Konga, Wenezueli, Filipinach, Kanadzie, Wybrzeżu Kości Słoniowej, Fidżi, Ghanie, Stanach Zjednoczonych, Argentynie, Mozambiku, Nigerii, Beninie, Dominikanie, Etiopii, Kenii, Malawi, Papui-Nowej Gwinei, Rumunii, Mali, Sierra Leone, Tajlandii, Czechach, Sri Lance, Sudanie, Tanzanii, Zimbabwe i Burundi[39]. Poza pomocą doraźną udzielaną z powodu klęsk żywiołowych od 1991 roku zorganizowano ponad 70 celowych misji medycznych w 13 krajach. W ramach pomocy humanitarnej przeprowadzono ponad 50 tysięcy konsultacji medycznych oraz rozprowadzono wśród potrzebujących setki ton artykułów[40].

Korporacje | edytuj kod

Świadkowie Jehowy posługują się nie tylko pierwszą korporacją założoną bezpośrednio przez Charlesa T. Russella o nazwie Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica. W różnych krajach świata posługują się również innymi korporacjami prawnymi założonymi później. Niektóre z tych korporacji w swoich nazwach zawierają słowa „Watch Tower”, „Watchtower” (w języku polskim „Strażnica”) lub ich odpowiednik w języku lokalnym[1].

Niektóre korporacje prawne Świadków Jehowy:

 • Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania („Pensylwańskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”) – założone 16 lutego 1881 roku jako „Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska”[41], a zarejestrowane w 1884 w stanie Pensylwania jako korporacja niedochodowa[42][43]. W roku 1896 zmieniło nazwę na „Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”. Obecna nazwa obowiązuje od roku 1955. Do korporacji pensylwańskiej należą prawa autorskie publikacji Świadków Jehowy ukazujących się w przeszło 980 językach, oficjalnej strony Świadków Jehowy – jw.org[44], aplikacji, MEPS oraz telewizji internetowej JW Broadcasting[45]. Prezes: Robert Ciranko[46]; sekretarz-skarbnik: Richard E. Abrahamson.
 • Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. („Zarejestrowane Nowojorskie Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”) – założona 23 lutego 1909 roku jako „Stowarzyszenie Kazalnicy Ludowej”. W 1939 zmieniła nazwę na „Zarejestrowane Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Strażnica”. Obecna nazwa od 1956 roku. Korporacja nowojorska jest wydawcą publikacji Świadków Jehowy, publikuje i aktualizuje oficjalną stronę internetową[44] oraz telewizję internetową, zarządza też majątkiem Towarzystwa Strażnica. Prezes: Leon Weaver Jr; Sekretarz-skarbnik: Gerald F. Simonis.

W celu spełnienia wymogów prawnych Świadkowie Jehowy tworzyli w różnych krajach podobne korporacje, traktowane jako Biura Oddziałów Świadków Jehowy. W Stanach Zjednoczonych założono m.in.:

W celu administrowania Salami Zgromadzeń i innymi budynkami utworzono osobowości prawne dla poszczególnych obiektów w różnych amerykańskich stanach.

30 czerwca 1914 roku w Londynie zarejestrowano International Bible Students Association (IBSA, „Międzynarodowe Stowarzyszenie Badaczy Pisma Świętego”, które reprezentowało europejskich Badaczy Pisma Świętego[49].

W Polsce Świadków Jehowy reprezentuje prawnie zarejestrowany związek wyznaniowy:

 • Świadkowie Jehowy w Polsce” z siedzibą w Nadarzynie niedaleko Warszawy. Wspólnota ta jest częścią ogólnoświatowej społeczności religijnej, noszącej nazwę „Świadkowie Jehowy”. Do 13 maja 2014 roku jako osoba prawna nosił nazwę: Strażnica — Towarzystwo Biblijne i Traktatowe, Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy w Polsce[1].

Prezesi Towarzystwa Strażnica | edytuj kod

Sekretarze/Sekretarze-skarbnicy | edytuj kod

Zobacz też | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. 13 grudnia 1884 Towarzystwo Strażnica przyjęło statut, a dwa dni później na jego podstawie zostało zarejestrowane.
 2. W statucie Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania napisano: „Dla swoich członków, zarządu lub pracowników [Towarzystwo Strażnica] nie przewiduje zysków finansowych ani żadnych innych dochodów ubocznych”.
 3. W roku 1915 pielgrzym John Gillespie na zgromadzeniu w Stanach Zjednoczonych migał pieśni w języku migowym małej grupce niesłyszących uczestników. Od tego czasu w niektórych zborach tłumaczono program zebrań na język migowy. Pierwszy zbór języka migowego powstał w 1976 roku w Korei Południowej. W roku 2016 na całym świecie było ponad 4000 zborów i grup języków migowych.
 4. Wykaz prezesów Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania.
 5. Sprawował funkcję prezesa przed prawną rejestracją Towarzystwa Strażnica. „16 lutego 1881 roku założono Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska. Prezesem został W.H. Conley, a sekretarzem i skarbnikiem – C.T. Russell.(...) W roku 1884 Towarzystwo Traktatowe – Strażnica Syjońska zostało zarejestrowane prawnie, a funkcję prezesa objął C.T. Russell.”Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego, s. 576.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d e f g h i Watchtower: Czym jest Towarzystwo Biblijne i Traktatowe — Strażnica?. jw.org, 2015-07-20. [dostęp 2019-07-22].
 2. Watchtower. Betel w Brooklynie — 100 lat historii. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXX, s. 22–25, 1 maja 2009. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 3. a b Świadkowie Jehowy – głosiciele Królestwa Bożego. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 1995, s. 576. ISBN 83-903551-0-8.
 4. Betel w Brooklynie — 100 lat historii. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXX, s. 22–25, 1 maja 2009. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 5. Fredrick Zydek: Charles Taze Russell – jego życie i czasy. Człowiek, Millennium i posłannictwo. Białogard: Wydawnictwo „Straż”, 2016, s. 108. ISBN 978-83-935132-6-0.
 6. Watchtower: Prowadzenie rozmów na podstawie Pism. Towarzystwo Strażnica, 2001, s. 341–350.
 7. Powierzono im tłumaczenie „świętych oświadczeń Bożych” (Rzymian 3:2). jw.org. [dostęp 2014-10-22].
 8. Watchtower: Stany Zjednoczone. Sytuacja prawna i prawa człowieka.. jw.org. [dostęp 2016-01-01].
 9. a b Watchtower. Jak Jehowa prowadzi swój lud obecnie?. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXVIII, s. 23–28, luty 2017. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 10. a b Ciało Kierownicze a korporacja prawna — na czym polega różnica. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”, s. 28–31, 15 stycznia 2001. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. ISSN 1234-1150
 11. Religia prawdziwa rozszerza się na cały świat [w:] Proroctwo Izajasza, tom II [online], Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 317, 318, ISBN 83-86930-46-2 .???
 12. a b Watchtower. Ciało Kierownicze a korporacja prawna – na czym polega różnica. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXI, s. 28–31, 15 stycznia 2001. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 13. Ciekawe migawki ze zgromadzenia statutowego w 2013 roku. jw.org, 2013. [dostęp 2015-11-05].
 14. Transmisja, która obiegła świat. jw.org, 2013. [dostęp 2015-11-05].
 15. a b JW Broadcasting — styczeń 2018: Zgromadzenie statutowe 2017. tv.jw.org, 2018-01-01. [dostęp 2018-01-11].
 16. Program zgromadzenia statutowego w roku 2015: Część 1 – Chrześcijańskie życie i służba. tv.jw.org, 2015-11-05. [dostęp 2016-06-21].
 17. Watchtower: Królestwo Boże panuje!. Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 78–86.
 18. Watchtower: Świadkowie Jehowy otwierają na Florydzie Biuro Tłumaczeń na amerykański język migowy. jw.org, 2015-05-13. [dostęp 2015-05-22].
 19. Życie bez wzroku, Towarzystwo Strażnica, listopad 2015, s. 7, 8 .
 20. Watchtower: Filmy w setkach języków. jw.org, 2015-05. [dostęp 2015-05-22].
 21. Watchtower: JW Broadcasting. tv.jw.org, 2014-10-06. [dostęp 2019-07-22].
 22. Watchtower. stopka redakcyjna. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. vol. 140, s. 2, nr 3/2019. Towarzystwo Strażnica
 23. a b c d e Watchtower: Królestwo Boże panuje!. Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 78–86.
 24. stopka redakcyjna. „Przebudźcie się!”. XCX, s. 3, 3/2019. Watch Tower Bible and Tract Society. ISSN 1234-1169
 25. stopka redakcyjna. „Przebudźcie się!”. vol. 100, s. 2, 2/2019. Watchtower. ISSN 0005-237X (ang.). 
 26. a b c Jehowa kieruje naszym ogólnoświatowym dziełem nauczania. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXXVI, s. 28, 15 lutego 2015. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 27. a b c Towarzystwo Strażnica: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne”. Selters/Taunus: Watchtower, 1998, s. 323. ISBN 83-86930-17-9.
 28. a b Towarzystwo Strażnica. Ciało Kierownicze a korporacja prawna — na czym polega różnica. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXII, s. 28–31, 15 stycznia 2001. Watchtower. ISSN 1234-1150
 29. Watchtower: Królestwo Boże panuje!. Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 84.
 30. Towarzystwo Strażnica: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne”. Selters/Taunus: Watchtower, 1998, s. 324. ISBN 83-86930-17-9.
 31. Watchtower. Skarb wydobyty na światło dzienne. Dzieje Biblii Makarego. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXVIII, s. 22–27, 15 grudnia 1997. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1150
 32. Towarzystwo Strażnica: „Całe Pismo jest natchnione przez Boga i pożyteczne”. Selters/Taunus: Watchtower, 1998, s. 324, 325. ISBN 83-86930-17-9.
 33. Watchtower: Wydanie Przekładu Nowego Świata w językach islandzkim i hiszpańskim. jw.org, 2019-07-22. [dostęp 2019-07-22].
 34. a b Watchtower: Publikacje Towarzystwa Strażnica. jw.org. [dostęp 2015-06-04].
 35. Watchtower. Dzieło ewangelizacji a nauka czytania i pisania. „Przebudźcie się!”. XCVI, s. 10, 11, sierpień 2015. Towarzystwo Strażnica. ISSN 1234-1169
 36. Watchtower:: Rocznik Świadków Jehowy 2013. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2013, s. 22.
 37. Watchtower: Miłość w działaniu po kataklizmie. jw.org. [dostęp 2015-11-05].
 38. Watchtower: Królestwo Boże panuje!. Selters/Taunus: Towarzystwo Strażnica, 2014, s. 211.
 39. Watchtower: Miłość w działaniu po kataklizmie. jw.org, 2017-10-05. [dostęp 2017-10-06].
 40. Watchtower: Miłość w działaniu – niesienie pomocy w Demokratycznej Republice Konga. tv.jw.org, czerwiec 2017. [dostęp 2017-09-10].
 41. Betel w Brooklynie — 100 lat historii. „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. CXXX, s. 22–25, 1 maja 2009. Watchtower. ISSN 1234-1150
 42. Pierwsze utworzono sto lat temu. „Przebudźcie się!”. LXXXI, s. 17–19, 22 grudnia 2000. Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe. ISSN 1234-1169
 43. Świadkowie Jehowy [w:] Prowadzenie rozmów na podstawie Pism, wyd. 2 [online], Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe Biblioteka Internetowa Strażnicy, 2001, s. 343, ISBN 83-86930-47-0 .???
 44. a b Oficjalna strona Świadków Jehowy. jw.org.
 45. JW Broadcasting. tv.jw.org.
 46. Watchtower: Ostrzeżenie pod adresem Biura Oddziału Świadków Jehowy w Rosji zagraża wolności wyznania. jw.org, 2016-04-27. [dostęp 2016-05-22].
 47. Our Kingdom Ministry”, wrzesień 2005, s. 1 (ang.)
 48. Rocznik Świadków Jehowy 2015. Nowy Jork: Towarzystwo Strażnica, 2015, s. 41.
 49. Rocznik Świadków Jehowy 2000. Brooklyn, NY: Towarzystwo Strażnica, 2000, s. 71.

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Kontrola autorytatywna (wydawnictwo):
Na podstawie artykułu: "Strażnica – Towarzystwo Biblijne i Traktatowe" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy