Strażnica KOP „Komajsk”


Strażnica KOP „Komajsk” w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Rozmieszczeniebatalionu KOP „Budsław” w 1931

Strażnica KOP „Komajsk” – zasadnicza jednostka organizacyjna Korpusu Ochrony Pogranicza pełniąca służbę ochronną na granicy polsko-sowieckiej.

Spis treści

Geneza | edytuj kod

Do czasu zakończenia wojny polsko-bolszewickiej, czyli do jesieni 1920 roku, wschodnią granicę państwa polskiego wyznaczała linia frontu. Dopiero zarządzeniem z 6 listopada 1920 roku utworzono Kordon Graniczny Ministerstwa Spraw Wojskowych[1]. W połowie stycznia 1921 roku zmodyfikowano formę ochrony granicy i rozpoczęto organizowanie Kordonu Granicznego Naczelnego Dowództwa WP. Obsadzony on miał być przez żandarmerię polową i oddziały wojskowe[2]. Latem 1921 roku ochronę granicy wschodniej postanowiło powierzyć Batalionom Celnym[3]. W Dokszycach rozmieszczono dowództwo i pododdziały sztabowe 31 batalionu celnego. W Porzeczu stacjonowała jego 3 kompania celna. Wystawiła placówkę między innymi w Komajsku. W drugiej połowie 1922 roku przeprowadzono kolejną reorganizację organów strzegących granicy wschodniej[4]. 1 września 1922 bataliony celne przemianowano na bataliony Straży Granicznej[5]. W rejonie odpowiedzialności przyszłej kompanii granicznej KOP „Dokszyce” służbę graniczną pełniły pododdziały 31 batalionu Straży Granicznej. W Porzeczu stacjonowała 2 kompania Straży Granicznej. Wystawiła ona między innymi placówkę w Komajsku. Już w następnym roku zlikwidowano Straż Graniczną, a z dniem 1 lipca 1923 roku pełnienie służby granicznej na wschodnich rubieżach powierzono Policji Państwowej[6]. W sierpniu 1924 roku podjęto uchwałę o powołaniu Korpusu Ochrony Pogranicza – formacji zorganizowanej na wzór wojskowy, a będącej w etacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych[7].

Formowanie i zmiany organizacyjne | edytuj kod

W 1924 roku, w składzie 3 Brygady Ochrony Pogranicza, został sformowany 1 batalion graniczny. W 1928 roku w skład batalionu wchodziło 18 strażnic[8]. Strażnica KOP „Komajsk” w latach 1928 – 1939 znajdowała się w strukturze 4 kompanii KOP „Dokszyce”[9][10][11][12][13][14][15] batalionu KOP „Budsław”[16] z pułku KOP „Głebokie”[17]. Strażnica liczyła około 18 żołnierzy i rozmieszczona była przy linii granicznej z zadaniem bezpośredniej ochrony granicy państwowej[18].

W 1932 roku obsada strażnicy zakwaterowana była w budynku KOP[12]. Strażnicę z macierzystą kompanią łączył trakt długości 4 km i droga polna długości 4 km[14].

 Osobny artykuł: Strażnice Korpusu Ochrony Pogranicza.

Służba graniczna | edytuj kod

Podstawową jednostką taktyczną Korpusu Ochrony Pogranicza przeznaczoną do pełnienia służby ochronnej był batalion graniczny. Odcinek batalionu dzielił się na pododcinki kompanii, a te z kolei na pododcinki strażnic, które były „zasadniczymi jednostkami pełniącymi służbę ochronną”, w sile półplutonu. Służba ochronna pełniona była systemem zmiennym, polegającym na stałym patrolowaniu strefy nadgranicznej, wystawianiu posterunków alarmowych, obserwacyjnych i kontrolnych stałych, patrolowaniu i organizowaniu zasadzek w miejscach rozpoznanych jako niebezpieczne, kontrolowaniu dokumentów i zatrzymywaniu osób podejrzanych, a także utrzymywaniu ścisłej łączności między oddziałami i władzami administracyjnymi[19]. Strażnice KOP stanowiły pierwszy rzut ugrupowania kordonowego Korpusu Ochrony Pogranicza[18].

Strażnica KOP „Komajsk” w 1932 roku ochraniała pododcinek granicy państwowej szerokości 4 kilometrów 490 metrów słupa granicznego nr 323 do 329[12], a w 1938 roku pododcinek szerokości 7 kilometrów od słupa granicznego nr 323 do 334[14].

Sąsiednie strażnice:

Uwagi | edytuj kod

 1. wieś Komajsk, gmina Dokszyce, powiat dziśnieński, województwo wileńskie

Przypisy | edytuj kod

 1. Dominiczak 1992 ↓, s. 56-58.
 2. Dominiczak 1992 ↓, s. 59-63.
 3. Polak 1999 ↓, s. 6.
 4. Dominiczak 1992 ↓, s. 76.
 5. Prochwicz i Kępa 2003 ↓, s. 20.
 6. Dominiczak 1992 ↓, s. 94-101.
 7. Grochowski (red.) 1994 ↓, s. 7.
 8. Komunikaty dyslokacyjne KOP ↓, s. 5/1928.
 9. a b Komunikaty dyslokacyjne KOP ↓, s. 8/1928.
 10. a b Komunikaty dyslokacyjne KOP ↓, s. 10/1929.
 11. a b Szkice dyslokacyjne ↓.
 12. a b c d Komunikaty dyslokacyjne KOP ↓, s. 19/1932.
 13. a b Komunikaty dyslokacyjne KOP ↓, s. 53/1934.
 14. a b c d Komunikaty dyslokacyjne KOP ↓, s. 84/1938.
 15. Prochwicz 2003 ↓, s. 306.
 16. Szubański 2000 ↓, s. 88.
 17. Polak 1999 ↓, s. 218.
 18. a b Prochwicz, Konstankiewicz i Rutkiewicz 2003 ↓, s. 32.
 19. Falkiewicz 1925 ↓, s. 3-4.

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Strażnica KOP „Komajsk”" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy