Strażnica WOP Boboszów


Strażnica WOP Boboszów w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Bobischal/Bobrza/Pisary/Boboszów – nieistniejący obecnie pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczną[b] na granicy polsko-czechosłowackiej.

Strażnica Straży Granicznej w Boboszowie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Czechosłowacją/Republiką Czeską[c].

Spis treści

Formowanie i zmiany organizacyjne | edytuj kod

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 51 komendy odcinka jako 235 strażnica WOP[1] (Bobischal)[2] o stanie 56 żołnierzy. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3].

W marcu 1946 roku przeniesiono 235 strażnicę z Bobrzy do Pisar[d][4].

W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a strażnica WOP Boboszów otrzymała nr 244[2] w skali kraju. W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica I kategorii Boboszów była 8. w 5 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza[2]. W 1960 roku, po kolejnej zmianie numeracji, strażnica posiadała numer 19 i zakwalifikowana była do kategorii II w 5 Sudeckiej Brygadzie WOP[2]. W 1964 roku strażnica WOP nr 18 Boboszów uzyskała status strażnicy lądowej i zaliczona została do II kategorii[2].

W 1965 roku rozwiązano strażnicę, a na jej bazie sformowano Placówkę WOP Boboszów kategorii I o stanie 8 żołnierzy[e].

Straż Graniczna:
Po rozwiązaniu 15 maja 1991 roku Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 roku strażnica w Boboszowie weszła w podporządkowanie Sudeckiego Oddziału Straży Granicznej[5] i przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Boboszowie (Strażnica SG w Boboszowie).

W 2000 roku rozpoczęła się reorganizacja struktur Straży Granicznej związana z przygotowaniem Polski do wstąpienia, do Unii Europejskiej i przystąpieniem do Traktatu z Schengen. Podczas restrukturyzacji wprowadzono kompleksową ochronę granicy już na najniższym szczeblu organizacyjnym tj. strażnica i graniczna placówka kontrolna. Wprowadzona całościowa ochrona granicy zniosła podział na graniczne jednostki organizacyjne ochraniające tylko tzw. „zieloną granicę” i prowadzące tylko kontrole ruchu granicznego. W wyniku tego, 2 stycznia 2003 roku nastąpiło zniesie Strażnicy SG w Boboszowie, a ochraniany odcinek przejęła Graniczna Placówka Kontrolna SG w Międzylesiu[f][6] (GPK SG w Międzylesiu).

Ochrona granicy | edytuj kod

Strażnice sąsiednie | edytuj kod

Wydarzenia | edytuj kod

Uwagi | edytuj kod

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
 2. Pełnienie służby granicznej jest wykonywaniem zadania bojowego w ochronie granicy państwowej. Służbę ochrony granicy państwowej żołnierz WOP powinien pełnić z całkowitym poświęceniem i oddaniem, nie szczędząc swych sił, wiedzy i umiejętności fachowych, a nawet życia. Granica państwa musi być ochraniana zawsze bez względu na porę roku, doby i warunki (Regulamin Służby Granicznej 1968 ↓, s. 24).
 3. Od 1 stycznia 1993 roku z Republiką Czeską.
 4. Położenie strażnicy WOP Pisary → 50°07′36″N 16°42′57″E/50,126778 16,715944.
 5. Rozkaz organizacyjny dowódcy WOP nr 040 z 27.04.1965 roku.
 6. Zarządzenie nr 058 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 13.12.2002 roku zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia w ramach III etapu realizacji programu dostosowania Straży Granicznej do standardów Schengen, polegającą na włączeniu wytypowanych strażnic w struktury gpk. W wyniku przeprowadzonej reorganizacji we wszystkich oddziałach SG 62 strażnice zostały włączone w struktury gpk.

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Ziemianek 2003 ↓, s. 31.
 2. a b c d e Wykazy dyslokacyjne WOP ↓.
 3. Dominiczak 1985 ↓, s. 46.
 4. Ziemianek 2003 ↓, s. 38.
 5. Łach 2013 ↓, s. 294.
 6. muzeumsg ↓.
 7. WIG – mapa Polski 1:500 000 z 1947 ↓.
 8. Sprawy organizacyjno-dyslokacyjne granicy 1957 ↓, s. 183–199.
 9. Jacek „Azja” Brzeziński: Żołnierze 6. Pomorskiej Dywizji Powietrznodesantowej podczas „operacji Dunaj” w Pisarach (pol.). facebook.com, 2018-04-02. [dostęp 2020-03-10].

Bibliografia | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Strażnica WOP Boboszów" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy