Strażnica WOP Namyślin


Na mapach: 52°40′20″N 14°32′26″E/52,672222 14,540556

Strażnica WOP Namyślin w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Załoga strażnicy WOP Namyślin w czasie wolnym od służby (czerwiec 1984) Dyslokacje 1957 1945

Strażnica Wojsk Ochrony Pogranicza Namyślin – nieistniejący obecnie podstawowy pododdział Wojsk Ochrony Pogranicza pełniący służbę graniczą na granicy z Niemiecką Republiką Demokratyczną i Republiką Federalną Niemiec[b].

Strażnica Straży Granicznej w Namyślinie – nieistniejąca obecnie graniczna jednostka organizacyjna Straży Granicznej realizująca zadania bezpośrednio w ochronie granicy państwowej z Republiką Federalną Niemiec.

Spis treści

Formowanie i zmiany organizacyjne | edytuj kod

Strażnica została sformowana w 1945 roku w strukturze 11 komendy odcinka Mieszkowice jako 52 strażnica WOP[2]. Kierownictwo strażnicy stanowili: komendant strażnicy, zastępca komendanta do spraw polityczno-wychowawczych i zastępca do spraw zwiadu. Strażnica składała się z dwóch drużyn strzeleckich, drużyny fizylierów, drużyny łączności i gospodarczej. Etat przewidywał także instruktora do tresury psów służbowych oraz instruktora sanitarnego[3].

W związku z reorganizacją oddziałów WOP, 24 kwietnia 1948 roku strażnica włączona została w struktury 38 batalionu Ochrony Pogranicza.

Od stycznia 1951 roku Strażnica WOP Namyślin podlegała dowódcy 121 batalionu WOP[4].

W 1954 roku wprowadzono nową numerację strażnic, a 52 strażnica Namyślin otrzymała nr 50.

W 1956 roku rozpoczęto numerowanie strażnic na poziomie brygady. Strażnica Namyślin III kategorii była 22 w 9 Brygadzie Wojsk Ochrony Pogranicza.

Batalion WOP Mieszkowice został rozformowany w 1958 roku[c]. Strażnice rozformowanego batalionu podporządkowano 93 batalionowi w Słubicach[5][6](sic!). Strażnicę Namyślin przekazano z powrotem Pomorskiej Brygadzie WOP i włączono w struktury 122 batalionu WOP[d]. Po reorganizacji batalionu Chojna w 1958 roku strażnica Namyślin posiadała numer 1[7].

Rozkazem organizacyjnym dowódcy WOP nr 0148 z 2.09.1963 roku przeformowano strażnicę lądową kategorii III Namyślin na strażnicę WOP rzeczną kategorii I.

W 1976 roku Wojska Ochrony Pogranicza przeszły na dwuszczeblowy system zarządzania. Strażnicę podporządkowano bezpośrednio pod sztab brygady[8].

W 1984 roku strażnica posiadała II kategorię i była w strukturach Lubuskiej Brygady WOP w Krośnie Odrzańskim do 15 maja 1991 roku.

Straż Graniczna:
Po rozwiązaniu Wojsk Ochrony Pogranicza, 16 maja 1991 przyjęła nazwę Strażnica Straży Granicznej w Namyślinie (Strażnica SG w Namyślinie) i weszła w podporządkowanie Lubuskiego Oddziału Straży Granicznej[9].

23 grudnia 1999 roku strażnica weszła w podporządkowanie Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej (POSG) w Szczecinie[e].

Funkcjonowała do 30 września 2002 roku i z dniem 1 października 2002 roku została rozformowana[1]. Jej obszar służbowej odpowiedzialności przejęła Strażnica SG w Czelinie[10].

Ochrona granicy | edytuj kod

W 1960 roku 29 strażnica WOP III kategorii ochraniała odcinek granicy państwowej o długości 11750 m:

Do patrolowania rzeki Odry załoga strażnicy wykorzystywała łodzie motorowe KR-70 Jesion, których przystań znajdowała się w Kaleńsku[11].

Strażnice sąsiednie | edytuj kod

Dowódcy/komendanci strażnicy | edytuj kod

 • ppor. Ludwik Karbasz (był w 10.1946)[f].
 • chor. Józef Muller (był w 1952)
 • ppor. Mieczysław Krysiak (był w 1952)
 • ppor. Stanisław Machul (1953–01.10.1955)[12]
 • ppor. Tadeusz Jaskulski (01.10.1955–1957)[12]
 • por. Stanisław Gwizdek (1957–1965)[13]
 • por./mjr Andrzej Lewandowski (1965–był w 1976 i 1984)[11]

Komendanci strażnicy SG:

 • kpt. SG Lisiak (był do 15.10.1998)
 • kpt. SG Swędra Dariusz p.o. (16.10.1998–28.02.2000)
 • kpt. SG Adam Cybort (10.02.2000–26.11.2001)
 • mjr SG Roman Tyszkiewicz p.o. (27.11.2001–26.02.2002)
 • mjr SG Paweł Chrobak (27.02.2002–30.09.2002) – do rozformowania.

Uwagi | edytuj kod

 1. Od 1991 roku strażnica Straży Granicznej.
 2. Od 3 października 1990 roku z RFN.
 3. Zarządzenie DWW nr 07/WW z 28.03.1958 (Jackiewicz 1998 ↓, s. 52).
 4. Rozkaz dowódcy WOP nr 05/org.mob z 21.04.1958 (Historia PBWOP ↓, s. 124-132).
 5. Zarządzenie nr 048 Komendanta Głównego Straży Granicznej z dnia 27.10.1999 roku, zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend, strażnic, granicznych placówek kontrolnych, dywizjonów, pododdziałów odwodowych oraz ośrodków szkolenia; protokół przekazania-przejęcia strażnicy w Namyślinie z 23.12.1999 – ASG, POSG, sygn. 1077/4.
 6. Rozkaz personalny dowódcy WOP nr 052 z 19.10.1946 (Rozkazy personalne D WOP ↓).

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Techman 2011 ↓, s. 112.
 2. ASGran., sygn. 217/143 ↓.
 3. Dominiczak 1985 ↓, s. 46.
 4. Wojtaszak 2001 ↓, s. 279.
 5. Jackiewicz 1998 ↓, s. 52.
 6. Ostrowski 2005 ↓, s. 16.
 7. Historia PBWOP ↓, s. 124-132.
 8. Jackiewicz 1998 ↓, s. 53.
 9. Łach 2013 ↓, s. 294.
 10. Techman 2011 ↓, s. 94.
 11. a b „GRANICA” Pismo Wojsk Ochrony Pogranicza nr 6/23(1771) nr 3-VI-1984.
 12. a b Historia PBWOP ↓, s. 177-199.
 13. Historia PBWOP ↓, s. 346.

Bibliografia | edytuj kod

 • HenrykH. Dominiczak HenrykH., Zarys historii Wojsk Ochrony Pogranicza 1945–1985, Warszawa: Wojskowa drukarnia w Łodzi, 1985 .
 • JerzyJ. Prochwicz JerzyJ., Wojska Ochrony Pogranicza 1945–1965, Piotrków Trybunalski: Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2011, ISBN 978-83-7726-027-2 .
 • Zenon Jackiewicz: Wojska Ochrony Pogranicza: (1945–1991) : krótki informator historyczny. Kętrzyn: Centrum Szkolenia Straży Granicznej, 1998. ISBN 83-909304-3-9.
 • HalinaH. Łach HalinaH., System ochrony polskiej granicy państwowej, Olsztyn: Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych. Wydział Humanistyczny UWM, 2013, ISBN 978-83-935593-8-1 .
 • Józef Ostrowski: Lubuska Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza 1945–1989. Ludzie – wydarzenia. Krosno Odrzańskie: Drukarnia Dem-druk w Lubsku, 2005.
 • Ryszard Techman: Pomorski Oddział Straży Granicznej w Szczecinie. W: Leszek Elas [patronat]: Straż Graniczna w dwudziestoleciu 1991–2011. Materiały poseminaryjne – Tom II. Koszalin: Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej im. Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego, 2011. ISBN 978-83-909484-4-7.
 • Andrzej Wojtaszak, Kazimierz Kozłowski: Żołnierz polski na Pomorzu Zachodnim X–XX wiek : materiały z sesji naukowej z 10 listopada 1999 r. : praca zbiorowa. Szczecin: Oddział Edukacji Obywatelskiej, 2001. ISBN 83-86992-76-X.
 • ASGr. Historia Pomorskiej Brygady WOP. Szczecin 1961 r.
 • ASGr. Historia Lubuskiej Brygady Wojsk Ochrony Pogranicza. Krosno Odrzańskie 1965 r.
 • Archiwum Straży Granicznej. Rozkazy personalne dowódcy Wojsk Ochrony Pogranicza.
Na podstawie artykułu: "Strażnica WOP Namyślin" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy