Szablon:Wykres


Szablon:Wykres w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania  Dokumentacja szablonu zobacz historia odśwież

Spis treści

Użycieedytuj kod

Opis parametrówedytuj kod

 • x: wartości dla x jako lista wartości oddzielanych przecinkami
 • y lub y1, y2, …: wartości dla y, odpowiednio dla jednej lub wielu serii danych. Dla wykresów kołowych y2 określa promienie odpowiadających sektorów.
 • legend: pokaż legendę (tylko gdy dodano wiele serii danych)
 • width: szerokość wykresu
 • heigth: wysokość wykresu
 • type: typ wykresu: line dla wykresu liniowego, area dla wykresu zakreślonego lub rect dla (kolumnowego) wykresu słupkowego lub pie dla wykresu kołowego. Nawarstwiać wiele serii można za pomocą prefiksu stacked, np. stackedarea.
 • colors: paleta kolorów używanych przez wykres jako lista kolorów oddzielona przecinkami. Dopuszczalne formaty kolorów to #rgb/#rrggbb/#aarrggbb lub nazwa koloru CSS. Dla #aarrggbb składowa aa to kanał alfa, tj. FF=100% opacity, 80=50% nieprzezroczystość / przezroczystość, itd. (Domyślna paleta kolorów to category10).
 • interpolate: metoda interpolacji dla wykresu liniowego i zakreślonego. Zalecane jest użycie monotone dla monotone cubic interpolation – dalsze obsługiwane wartości są wymienione na https://github.com/vega/vega/wiki/Marks#area.
 • xAxisTitle i yAxisTitle: etykiety osi x i y
 • xAxisMin, xAxisMax, yAxisMin, i yAxisMax: minimalne i maksymalne wartości osi x i y
 • innerRadius: Dla wykresów kołowych: określa promień otworu wewnętrznego wykresu "pączkowego".
 • xAxisFormat i yAxisFormat: zmienia formatowanie etykiet osi. Obsługiwane wartości: //github.com/mbostock/d3/wiki/Formatting i //github.com/mbostock/d3/wiki/Time-Formatting. Na przykład, format % będzie pokazywał w procentach.
 • xType i yType: Typy danych wartości, np. integer dla liczb całkowitych, number dla liczb rzeczywistych, date dla dat (np. YYYY/MM/DD), oraz string dla wartości tekstowych.
 • y1Title, y2Title, …: etykiety serii danych na legendzie
 • linewidth: grubość linii na wykresach liniowych lub odległość segmentów wykresu kołowego
 • linewidths: różna grubość lini może być zdefiniowana dla każdej serii danych za pomocą csv, jeżeli 0 przy "showSymbols" daje w wyniku wykres punktowy, przykład linewidths=1, 0, 5, 0.2
 • showSymbols: pokazuje symbol dla danego punktu danych, liczba to wielkość, domyślnie 2.5, może być zdefiniowana dla każdej serii danych za pomocą csv, przykład showSymbols=1, 2, 3, 4
 • symbolsShape: zdefiniowany kształt symbolu: circle, x, square, cross, diamond, triangle_up, triangle_down, triangle_right, triangle_left. Może być zdefiniowana dla każdej serii danych za pomocą csv, przykład symbolsShape= circle, cross, square
 • symbolsNoFill: jeżeli zdefiniowane symbol będzie bez wypełnienia (tylko krawędź)
 • symbolsStroke: szerokość krawędzi symbolu jeżeli symbol "x" lub wybrabna opcja "symbolsNoFill", domyślnie 2.5
 • showValues: Dodatkowo, wyświetl wartości y jako tekst. (Obecnie, obsługiwane są tylko wykresy słupkowe (bez warstw) oraz kołowe.) Wyjście może być skonfigurowane za pomocą parametrów podanych jako name1:value1, name2:value2:
  • format: Formatuj wyjście zgodnie z //github.com/mbostock/d3/wiki/Formatting#numbers dla liczb lub //github.com/mbostock/d3/wiki/Time-Formatting dla daty/czasu.
  • fontcolor: kolor tekstu
  • fontsize: rozmiar tekstu
  • offset: przesuń tekst o podaną odległość. Dla wykresów słupkowych i kołowych z midangle określa także czy czy tekst ma być w środku czy na zewnątrz wykresu.
  • angle (tylko wykresy kołowe): kąt tekstu w stopniach lub midangle (domyślnie) dla dynamicznych kątów bazujących na środku kąta sektora.
 • Adnotacje
  • vAnnotatonsLine i hAnnotatonsLine: wyświetla pionową i poziomą linę adnotacji dla poszczególnych wartości, przykład hAnnotatonsLine=4, 5, 6
  • vAnnotatonsLabel and vAnnotatonsLabel: wyświetla opis do pionowej i poziomej linii adnotacji, przykład hAnnotationLabel = label1, label2, label3
 • formatjson: sformatuj obiekt JSON dla lepszej czytelności

Przykładedytuj kod

{{Wykres|width=400|height=120|type=line|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y=10,12,6,14,2,10,7,9}}

{{Wykres|width=400|height=100|type=area|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y=10,12,6,14,2,10,7,9}}

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|type=rect|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y=10,12,6,14,2,10,7,9}}

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=line|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|colors=#0000aa,#ff8000}}

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=area|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|colors=#800000aa,#80ff8000}}

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=rect|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|colors=#800000aa,#80ff8000}}

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=stackedarea|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|interpolate=monotone|colors=seagreen, orchid}}

{{Wykres|width=400|height=100|xAxisTitle=X|yAxisTitle=Y|legend=Legenda|type=stackedrect|x=1,2,3,4,5,6,7,8|y1=10,12,6,14,2,10,7,9|y2=2,4,6,8,13,11,9,2|y1Title=Data A|y2Title=Data B|colors=seagreen, orchid}}

{{Wykres|width=100|height=100|type=pie|legend=Legenda|x=A,B,C,D,E,F,G,H,I|y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200}}

{{Wykres|width=100|height=100|type=pie|legend=Legenda|x=A,B,C,D,E,F,G,H,I|y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200|showValues=}}

{{Wykres|width=100|height=100|type=pie|legend=Legenda|x=A,B,C,D,E,F,G,H,I|y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200|y2=7,8,9,8,8,9,10,9,5|showValues=}}

{{Wykres|width=100|height=100|type=pie|innerRadius=40|legend=Legenda|x=A,B,C,D,E,F,G,H,I|y1=100,200,150,300,100,100,150,50,200}}

Wykres zakreślony z pionowymi adnotacjami

{{Wykres |vAnnotatonsLine=1, 2, 3 |vAnnotatonsLabel=label1, label2, label3 |colors=#ffff5ba0, #641050ff, #ffaaff00 |type=area |x=0,1,2,3 |y3=0,3.342,2.3423,5.32423|y2=1,2.342,4.63,2.32423|y1=3,1.342,2.63,6.32423}}

Błędyedytuj kod

Błędy należy zgłaszać na stronie Wikipedia:Kawiarenka/Kwestie techniczne.

Parametry szablonu (strukturyzacja VE)edytuj kod

Szablon do tworzenia wykresów.

Zobacz teżedytuj kod


Na podstawie artykułu: "Szablon:Wykres" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy