Szepietowo (gmina)


Na mapach: 52°52′N 22°32′E/52,869722 22,540833

Szepietowo (gmina) w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Szepietowogmina miejsko-wiejska[4] w województwie podlaskim, w powiecie wysokomazowieckim.

W latach 1973-84 gmina nosiła nazwę Szepietowo-Stacja[5]. W latach 1975–1998 gmina położona była w województwie łomżyńskim.

Siedzibą gminy jest Szepietowo.

Gmina znajduje się w zachodniej części województwa podlaskiego.

Szepietowo jest gminą rolniczą. Posiada korzystne położenie komunikacyjne.

Według danych z 30 czerwca 2004[6] gminę zamieszkiwały 7522 osoby, a w 2010 były 7282 osoby[7]. Natomiast według danych z 31 grudnia 2019 roku[8] gminę zamieszkiwało 6890 osób.

Spis treści

Demografia | edytuj kod

Dane z 30 czerwca 2004[6]:

 • Piramida wieku mieszkańców gminy Szepietowo w 2014 roku[1].


Oświata | edytuj kod

Na terenie gminy znajduje się 7 placówek wychowania przedszkolnego, 5 szkół podstawowych i gimnazjum, kino oraz Gminny Ośrodek Kultury[9].

Siedziba Urzędu Miejskiego

Środowisko | edytuj kod

Długość okresu wegetacyjnego jest krótsza niż na zachodzie kraju i wynosi w zależności od roku, ok. 190 – 200 dni.

Powierzchnia ogólna gminy wynosi 151,9 km². Gmina stanowi 11,85% powierzchni powiatu[10].

Struktura użytkowania gruntów na obszarze gminy (stan na 2002 r):[11]

 • użytki rolne: 75,3%, w tym:
  • grunty orne: 63,5%
  • pastwiska trwałe: 8%
  • łąki: 3,5%
  • sady: 0,3%
 • lasy i grunty leśne: 17,6%
 • pozostałe grunty: 7,1%

Na terenie gminy 49% gospodarstw indywidualnych stanowią gospodarstwa o powierzchni przekraczającej 10 ha. Średnia wielkość gospodarstwa rolnego wynosi 13,3 ha użytków rolnych.

W gminie przeważają gleby bardzo dobre i dobre - dominują gleby III i IV klasy bonitacyjnej.

Hoduje się głównie bydło (ponad połowa to krowy dojne) oraz trzodę chlewną. Duża liczba gospodarstw posiada wysoką specjalizację w zakresie produkcji mleka, czemu sprzyja uprawa roślin trawiastych (łąki i pastwiska).

Na terenie gminy znajduje się (2002 r.) ponad 290 gatunków roślin naczyniowych, w tym 55 drzew, krzewów i krzewinek. Potencjalne znaczenie gospodarcze ma 20-30% gatunków. Na obszarze gminy występuje co najmniej 150-180 gatunków zwierząt kręgowych, w tym 120-150 gatunków ptaków.

Pismo pierwszego wójta gminy Szepietowo – 1861 r. Gmina Szepietowo na fragmencie mapy z 1937 roku Pieczęć Zarządu Gminy Szepietowo z siedzibą w Dąbrowie Wielkiej z 1939 roku

Wójtowie | edytuj kod

Wójtowie pracujący w gminie (od roku 1861):

 • Aleksander Kierznowski (1861) Mazury-Szepietowo
 • Uszyński ? p.o. (1863,1864)[12].
 • Moczydłowski (1867)
 • Konstanty Średnicki (1868-1869)[13].
 • Franciszek Brzoska (1869,1870,1871)
 • Średnicki (1875)
 • Marcin Sasinowski (1886-1898)
 • Józef Bauer (ok. 1900)
 • Wincenty Gołaszewski (1901)
 • Franciszek Pruszyński (1902-1906)
 • Władysław Dołęgowski (1910-1912)[14].
 • Marcin Sasinowski (23.10.1913, 09.04.1914)[15].
 • Jan Uściński
 • Bronisław Święcki(od 1927,1931)
 • Józef Zaremba
 • Wincenty Zaremba (do 12.09.1939)
 • Stanisław Stokowski
 • Leonard Babiński[16].
 • Aleksander Gradowski (b)(1944)
 • Stanisław Wyszyński (1945)
 • Stanisław Stokowski (26.09.1945)
 • Bronisław Szepietowski (1946,1947)
 • Wiktor Perkowski (01.01.1948)[17].
 • Stanisław Opiatowski (1949)
 • Jan Wojtczuk
 • Józef Jóźwiak
 • Kazimierz Lipiński
 • Stanisław Kowalewski

Zastępcy Wójta:

 • Jakub Szepietowski (1863) poległ w bitwie pod Wysokiem Mazowieckiem[18].

Naczelnicy | edytuj kod

Naczelnicy pracujący w gminie (od roku 1973):

 • Jan Zarzecki (1-3.01.1973-1976)
 • Witold Jórczykowski (1.04.1976-1986)
 • Ryszard Grodzki (18.07.1986-30.04.1990)

Wójtowie | edytuj kod

Wójtowie pracujący w gminie (od roku 1990):

 • Stanisław Roch Wyszyński (27.05.1990-31.12.2009)

Burmistrzowie | edytuj kod

Burmistrzowie pracujący w gminie (od roku 2010):

 • Stanisław Roch Wyszyński (1.01.2010-2014)
 • Robert Lucjan Wyszyński (od 16.11.2014-)

Sołectwa | edytuj kod

Dąbrowa-Bybytki, Dąbrowa-Dołęgi, Dąbrowa-Gogole, Dąbrowa-Kaski, Dąbrowa-Łazy, Dąbrowa-Moczydły, Dąbrowa-Tworki, Dąbrowa-Wilki, Dąbrowa-Zabłotne, Dąbrówka Kościelna, Jabłoń-Kikolskie, Jabłoń-Samsony, Kamień-Rupie, Moczydły-Jakubowięta, Moczydły-Stanisławowięta, Nowe Gierałty, Nowe Szepietowo Podleśne, Nowe Warele, Nowe Zalesie, Plewki, Pułazie-Świerże, Stare Gierałty, Stary Kamień, Stawiereje-Michałowięta, Stawiereje Podleśne, Szepietowo, Szepietowo-Janówka, Szepietowo Podleśne, Szepietowo-Wawrzyńce, Szepietowo-Żaki, Szymbory-Andrzejowięta, Szymbory-Jakubowięta, Szymbory-Włodki, Średnica-Jakubowięta, Średnica-Maćkowięta, Średnica-Pawłowięta, Warele-Filipowicze, Włosty-Olszanka, Wojny-Izdebnik, Wojny-Krupy, Wojny-Piecki, Wojny-Pietrasze, Wojny-Pogorzel, Wojny-Szuby Szlacheckie, Wojny-Szuby Włościańskie, Wojny-Wawrzyńce, Wyliny-Ruś, Wyszonki-Posele [2].

Sąsiednie gminy | edytuj kod

Brańsk, Czyżew-Osada, Klukowo, Nowe Piekuty, Wysokie Mazowieckie

Przypisy | edytuj kod

 1. a b Gmina Szepietowo w liczbach, [w:] Polska w liczbach [online], polskawliczbach.pl [dostęp 2016-03-16]  (pol.), liczba ludności w oparciu o dane GUS.
 2. a b Strona gminy, sołectwa
 3. a b Urząd Statystyczny w Białymstoku
 4. Projekt Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie utworzenia, ustalenia granic i nazw gmin oraz siedzib ich władz, ustalenia granic niektórych miast oraz nadania niektórym miejscowościom statusu miasta
 5. Dz.U. 1983 nr 70 poz. 314
 6. a b Baza Demograficzna – Tablice predefiniowane – Wyniki badań bieżących; Stan i struktura ludności; Ludność według płci i miast (pol.). GUS. [dostęp 2010-09-14].
 7. Urząd Statystyczny w Białymstoku. (2012-04-08).
 8. Gmina Szepietowo (podlaskie) » mapy, GUS, nieruchomości, noclegi, szkoły, regon, kody pocztowe, bezrobocie, wynagrodzenie, zarobki, tabele, edukacja, demografia, przedszkola, statystyki, Polska w liczbach [dostęp 2021-02-05]  (pol.).
 9. Samorządowy Portal Internetowy. Urząd Miejski w Szepietowie. [dostęp 2012-06-21].
 10. Portal Regionalny i Samorządowy REGIOset (pol.). regioset.pl. [dostęp 2010-09-14].
 11. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Szepietowo. Burmistrz Szepietowa, 2006-12-28. [dostęp 2013-02-10].
 12. Zarząd wojennego naczelnika ciechanowiecko-wysoko-mazowieckiego rejonu 1863, korespondencja wójtów gmin z naczelnikiem woj. w sprawie powstańców. (2018-02-18).
 13. Archiwum Państwowe w Łomży, 21. Zarząd Powiatowy Mazowiecki, jednostka 23. Skarga na wójta gminy Szepietowo Konstantego Średnickiego 1868-1869
 14. Józef Maroszek, Dzieje powiatu Wysokie Mazowieckie 1866-2006. Białystok 2008 r. s. 13.
 15. 4/6/0 Rząd Gubernialny Łomżyński, [ Skarga Szulborskiego zam. w. Michałki ówcz. Gm. Szepietowo pow. Mazowieck na wójta w/w gminy Marcina Sasinowskiego w związku z niesłusznym pobraniem opłaty paszportowej Jednostka: 1533]. szukajwarchiwach.pl. [dostęp 2018-12-27].
 16. Leonard Babiński - Człowiek legenda, epizody z życia Leonarda Babińskiego. Maszynopis Zdzisława Bieranowskiego.
 17. 4/71/0 Urząd Wojewódzki Białostocki, Dane personalne pracowników Starostwa Powiatowego, burmistrzów i vice-burmistrzów, wójtów, sekretarzy gminnych i sołtysów w pow. Wysokie Mazowieckie, Jednostka: 616 s. 11. szukajwarchiwach.pl. [dostęp 2018-11-27].
 18. Zygmunt Kolumn (Aleksander Konstanty Nowolecki) Pamiątka dla rodzin polskich, cześć 2, Kraków 1868 r. s. 270. books.google.pl. [dostęp 2018-11-27].
Gmina Szepietowo Powiat wysokomazowiecki

Powiat (wysoko)mazowiecki (1867–1975)
Na podstawie artykułu: "Szepietowo (gmina)" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy