Szkoła mistrzostwa sportowego


Szkoła mistrzostwa sportowego w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Toruniu, kształci m.in. wioślarzy

Szkoła mistrzostwa sportowego (często skrótowo SMS) – rodzaj szkół sportowych w Polsce, które prowadzą szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w co najmniej jednym oddziale, w kolejnych co najmniej trzech klasach danego typu szkoły. Szkoły mistrzostwa sportowego prowadzą szkolenie sportowe w większym wymiarze godzinowym niż szkoły sportowe.

Szkołami mistrzostwa sportowego mogą być szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży.

Spis treści

Tworzenie szkół mistrzostwa sportowego | edytuj kod

Zasady działania szkół mistrzostwa sportowego (oraz klas i szkół sportowych) uregulowało zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997. Możliwość tworzenia szkół mistrzostwa sportowego wprowadzona została rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002, określającym przy tym warunki tworzenia i funkcjonowania tego rodzaju szkół. Warunkiem utworzenia takiej szkoły jest posiadanie obiektów lub urządzeń sportowych niezbędnych dla realizacji szkolenia sportowego, lub możliwość korzystania z obiektów należących do innych jednostek organizacyjnych, potwierdzone umową zawartą pomiędzy organem prowadzącym szkołę a daną jednostką.

Szkolenie | edytuj kod

Uczniowie szkół mistrzostwa sportowego odbywają tygodniowo co najmniej 16 godzin zajęć sportowych.

W szkołach mistrzostwa sportowego realizuje się następujące etapy szkolenia sportowego:

  • Ukierunkowany – realizowany w klasach IV–VI szkoły podstawowej i wszystkich klasach gimnazjum; Jego głównym celem ujawnienie predyspozycji i uzdolnień uczniów i określenie dyscypliny lub dziedziny sportu, w której nastąpi dalsze szkolenie;
  • Specjalistyczny – realizowany w szkołach ponadgimnazjalnych.

Wyjątkiem są dyscypliny takie jak pływanie, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, łyżwiarstwo figurowe, narciarstwo alpejskie i tenis stołowy, w których ukierunkowany etap szkolenia sportowego może być realizowany począwszy od I klasy szkoły podstawowej, a specjalistyczny, począwszy od I klasy gimnazjum.

Szkoły mogą w szerokim zakresie współpracować z polskimi związkami sportowymi, klubami sportowymi, innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej lub szkołami wyższymi prowadzącymi studia na kierunku wychowanie fizyczne. Współpraca może dotyczyć wzajemnego udostępniania obiektów lub urządzeń sportowych, korzystania z opieki medycznej i odnowy biologicznej, prowadzenia pomiarów, a także umożliwienie uczniom uczestnictwa w zawodach krajowych i międzynarodowych.

Wiele szkół mistrzostwa sportowego, kształcących w dyscyplinach drużynowych, takich jak piłka nożna czy piłka siatkowa, wystawia w rozgrywkach ligowych drużyny złożone z wyróżniających się uczniów.

Zobacz też | edytuj kod

Bibliografia | edytuj kod

  • Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (M.P. z 1997 r. nr 13, poz. 107) (uchylone)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 lipca 2002 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2002 r. nr 126, poz. 1078) (uznane za uchylone)
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2012 r. poz. 1129)
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 2138)
Na podstawie artykułu: "Szkoła mistrzostwa sportowego" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy