Sztuka współczesna


Sztuka współczesna w encyklopedii

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania Niki de Saint Phalle Richard Serra Banksy

Sztuka współczesna – aktualny okres w dziejach sztuki, którego początek umownie wyznaczono na połowę XX wieku (po II wojnie światowej). Nie podlega on jeszcze ustalonym, czasowym podziałom. Na skomplikowany obraz tej sztuki składają się: ruchy artystyczne, tendencje i manifesty.

Początku sztuki współczesnej upatruje się w działalności dadaistów, czyli w początkach XX wieku.

Od czasu, gdy artysta przestał być rzemieślnikiem w dziedzinie dekoracji i architektury, a stał się interpretatorem świata, twórcą szukającym odpowiedzi na istotne pytania epistemologiczne rozwiązującym własne problemy wewnętrzne – rola sztuki uległa zmianie. Estetyczne satysfakcje odbiorcy coraz rzadziej motywują twórców. Hasło „sztuka dla sztuki” – chociaż nie było pierwszym przykładem odchodzenia od służebnej roli sztuki – było pierwszym sztandarowym wezwaniem do wyzwolenia sztuki od uzależnień rynkowych.

W obecnej dobie rozwoju cywilizacji nie można zamknąć sztuki współczesnej w jednolitych formułach. Sztuka poprzez dzieła artystów reaguje na ogromny potencjał, możliwości i zagrożenia otaczającego świata. Artyści dla swoich poszukiwań znajdują różne środki wyrazu. Do najwcześniej wprowadzonych nowatorskich rozwiązań – przez pierwszą awangardę – należą abstrakcje, collage, fotomontaż, manifest, obiekt, w czasach drugiej awangardy (neoawangardy) pojawia się także instalacje, happening, fluxus, videoinstalacje, performance. Nie istnieją żadne zauważalne dla współczesnego odbiorcy ograniczenia estetyczne czy techniczne w wypowiedzi artystycznej.

Spis treści

Galerie sztuki współczesnej w Polsce | edytuj kod

Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu

Centra Sztuki Współczesnej | edytuj kod

Wybrane galerie niekomercyjne | edytuj kod

Wybrane galerie komercyjne | edytuj kod

Inne | edytuj kod

Czasopisma poświęcone sztuce współczesnej | edytuj kod

 • ART & Business
 • ARTeon (od 1999)
 • ARTluk
 • artmix
 • artPapier (w sieci)
 • Czas Kultury
 • Czereja (już nie wydawane)
 • Exit (od 1990)
 • Format (od 1991)
 • Fort Sztuki
 • gazeta-muzeum.pl
 • Kwartalnik Rzeźby Orońsko (od 1990)
 • Magazyn Sztuki
 • Obieg (od 1987)
 • Piktogram (od 2005)
 • Pokaz (od 1993)
 • Projekt
 • Raster (już nie wydawane: druk i sieć)
 • Sekcja
 • spam.art.pl
 • Sztuka i Filozofia (od 1989 roku)
 • Szum

Nagrody i konkursy | edytuj kod

w Polsce | edytuj kod

za granicą | edytuj kod

Kierunki | edytuj kod

Abstrakcja niegeometryczna | edytuj kod

W świecie sztuki panuje dość duże zamieszanie jeśli chodzi o terminy przedstawione w poniższej tabelce. Niektórzy uważają słowa informel i taszyzm za synonimy. Inni wiążą art informel tylko z Francją, podczas gdy taszyzm odnoszą do sztuki Europy i Ameryki jednocześnie. Jeszcze inni czynią wprost odwrotnie. Tak czy inaczej obydwa terminy pochodzą z języka francuskiego i są utożsamiane z tym, co w Stanach Zjednoczonych nazwano abstrakcyjnym ekspresjonizmem. Kierunek ten rozwijał się niezależnie na obu kontynentach. Prawdopodobnie stąd bierze się brak porządku w terminologii.

Abstrakcja geometryczna | edytuj kod

„Sztuka żywa” | edytuj kod

Bibliografia | edytuj kod

 • Mieczysław Porębski, Granica współczesności. Ze studiów nad kształtowaniem się poglądów artystycznych XX wieku, Ossolineum, Wrocław 1965.
 • Internetowa encyklopedia PWN – encyklopedia.pwn.pl

Przypisy | edytuj kod

 1. a b c d Wymienione państwa dotyczą raczej początków powstawania kierunków. Często nurty rozwijające się w danym kraju oddziaływały poza jego granicami i znajdowały tam swoich kontynuatorów.

Zobacz też | edytuj kod

Linki zewnętrzne | edytuj kod

Na podstawie artykułu: "Sztuka współczesna" pochodzącego z Wikipedii
OryginałEdytujHistoria i autorzy